Veelgestelde vragen
terug naar overzicht

Welke mergecodes kan ik gebruiken in een rapportage?

  • Communicatie
  • EPD/dossier

Mergecodes zijn in SpotOnMedics te gebruiken om verschillende gegevens in een rapportage terug te laten komen. Onderstaand vindt u de mergecodes die betrekking hebben op de rapportages.

Beloop tot nu toe%beloop%
Beroep%beroep%
Contextuele factor - omgeving%externe_factoren%
Contextuele factor - Persoonlijk%persoonlijke_factoren%
Datum eindevaluatie%datum_eindevaluatie%
Herstel belemmerende factoren%herstel_belemmerende_factoren%
Historie%historie%
Hobby's%hobby%
Hoofddoel%hoofddoel%
Hulpvraag%hulpvraag%
Klacht omschrijving%klachtomschrijving%
Klachten sinds%klachten_sinds%
Medische voorgeschiedenis%voorgeschiedenis%
Nevenpathologie%nevenpathologie%
Onderzoek - Conclusie na anamnese en onderzoek%conclusie_onderzoek%
Realisatie behandeldoelen/-resultaat%resultaat_behandeling%
Sport%sport%
Status praesend - Participatie%status_participatie%
Status praesens - Beperkingen in activiteiten%status_activiteiten%
Status praesens - Stoornissen%status_stoornissen%
Verwachtingen patient%verwachting_patient%
Wijze van omgang%wijze_van_omgang%
AGB praktijk%praktijkagb%
CSI code%indicatiecode%
Aantal behandelingen%aantalbehandelingen%
Behandellocatie aan huis/instelling/praktijk%behandellocatie%
BSN%patientbsn%
Datum van de eerste behandeling%datumeerstebehandeling%
Datum van de laatste behandeling%datumlaatstebehandeling%
Datum van samenstellen van de rapportage%systeemdatum%
Diagnosecode%diagnosecode%
Formele aanhef van de patient%patient_aanhef_formeel%
Functieomschrijving van de therapeut%gebruikersfunctie%
Geboortedatum van de patient%geboortedatum%
Informele aanhef van de patient%patient_aanhef_informeel%
Informele tenaamstelling van de patient%patientnaaminformeel%
Leeftijd van de patient%patientleeftijd%
Naam van de patient%patientnaam%
Naam van de praktijk%praktijknaam%
Naam van de therapeut%gebruikersnaam%
Naam van de verwijzer/arts%naam_arts_verw%
NRS T0 en TE%nrst0te%
Polisnummer patient%patientverzekeringsnummer%
Praktijk logo%praktijklogo%
PSK T0 en TE ( incl. de tekst van de 3 items)%pskt0te%
Verwacht aantal behandelingen%verwachtaantalbehandelingen%
Verwijsdiagnose%verwijsdiagnose%
Verzekering%patientverzekeraar%
Gedragsobservatie (specifiek voor Kinderfysiotherapie)%gedragsobservatie%
Motorische observatie (specifiek voor Kinderfysiotherapie)%motorischeobservatie%
Motorische testen (specifiek voor Kinderfysiotherapie)%motorischetesten%
KP nummer%KP_nummer%
BGN nummer%BGN_nummer%

Is deze uitleg door u ervaren als nuttig of niet nuttig?

Nuttig
Niet nuttig
Bevestig
Oops, verkeerde knop. Ga terug.
Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht

Tip: handleiding jaarovergang (klik hier)