Veelgestelde vragen
terug naar overzicht

Welke dossiers worden naar het LDF meegestuurd?

  • Landelijke Database Fysiotherapie
  • SpotOnMedics FysioOne

De inclusie van behandelepisodes in de maandelijkse levering wordt door 2 aspecten bepaald: de recente activiteit binnen een behandelepisode en de toestemming die de patiënt heeft gegeven voor het doorsturen van zijn of haar gegevens naar de LDF. 

3.1 Recente activiteit

Welke behandelepisodes worden meegestuurd, en welk deel van deze behandelepisodes wordt meegestuurd, is een vaste instelling in het EPD. Wanneer een praktijk een aanlevering klaarzet worden de mee te sturen behandelepisodes als volgt geselecteerd: 

      Alle behandelepisodes die in de voorgaande 3 kalendermaanden een verandering hebben ondergaan in één van de volgens specificatienummer 7.0 aan te leveren velden. Het gaat hierbij om hele maanden. 

o  Aanlever maand april: Aangeleverde bestand bevat episodes uit jan-feb-mrt; 

o  Aanlever maand mei: Aangeleverde bestand bevat episodes uit feb-mrt-apr; 

o  Aanlever maand juni: Aangeleverde bestand bevat episodes uit mrt-apr-mei. 

      Van deze behandelepisodes worden niet alleen de mutaties uit die periode van 3 maanden meegestuurd, maar de gehele behandelepisode voor zover dit in het EPD geregistreerd staat. Het gaat daarbij dus om de hele historie, zoals op het moment van aanlevering in het EPD aanwezig.

o  Voorbeeld: Als op 26 maart 2017 wordt aangeleverd, dan worden alle behandelepisodes geselecteerd die in de periode 1-dec-2016 tot 28-februari-2017 een mutatie hebben ondergaan in één van de volgens specificaties 7.0 aan te leveren velden. Hiervan worden de volledige behandelepisodes meegestuurd. 

Uit deze initiële selectie worden de behandelepisodes van patiënten die geen toestemming hebben gegeven voor het meesturen van de data verwijderd.De behandelepisodes die overblijven worden geïncludeerd in de levering. In het in de XML op te nemen veld NExclusie stuurt het EPD mee hoeveel behandelepisodes op grond van het niet geven van toestemming van de patiënt zijn geëxcludeerd voor aanlevering. 

3.2 Toestemming van de patiënt

Met ingang van 1 januari 2016 moeten alle patiënten uitdrukkelijk toestemming geven voor het exporteren van hun gegevens vanuit het EPD naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Hiervoor geldt het zogenaamde Opt-In principe. Deze maatregel is genomen in verband met de aanscherping van de privacywetgeving. 

Dit betekent dat alleen behandelepisodes van patiënten, voor wie in het dossier door de praktijk is ingevuld dat deze uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor versturing van de gegevens aan de LDF, mogen worden geïncludeerd in de levering. 

Is deze uitleg door u ervaren als nuttig of niet nuttig?

Nuttig
Niet nuttig
Bevestig
Oops, verkeerde knop. Ga terug.
Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht