Releasenote
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. FysioOne Algemeen

1.1 Tweede adres in basisinformatie


Wensenlijst item

Het is mogelijk om een tweede correspondentie adres toe te voegen aan de basisgegevens van de patiënt. In het tabblad basisinfo van de patiëntenkaart ziet u links onder de standaard adresgegevens een mogelijkheid om een tweede adres op te geven. Wanneer u de checkbox: ‘tweede adres gebruiken als postadres’ aanvinkt wordt dit adres gebruikt in de correspondentie (rapportage, facturen, etc).

1.2 Inkomende Zorgmail berichten onder trajectdetails


Wensenlijst item

Het is mogelijk om inkomende Zorgmail berichten binnen FysioOne direct te verwerken in het dossier. Wanneer een Zorgmail bericht gekoppeld werd aan een dossier kwam dit bericht te staan onder het tabblad rapportage: ontvangen berichten.

Met ingang van deze release is het mogelijk het inkomende Zorgmail bericht direct aan de trajectdetails te koppelen via: Opnemen als verwijzing in traject. Het Zorgmail bericht vindt u terug onder het tabblad docs en staat direct gekoppeld als verwijzing aan het dossier.

In het overzicht zorgmailberichten ziet u door middel van een groen vinkje of een bericht reeds gekoppeld is en of dit gekoppeld is aan een traject en/of dossier.
Hieronder een voorbeeld van de kolommen in het overzicht zorgmailberichten.

1.3 Overzichten afhandelen/declareren/retouren


Wensenlijst item

In de overzichten afhandelen, te declareren en retouren zijn naar aanleiding van de secretaressedag een aantal wijzigingen doorgevoerd.

– Toevoegen van filters indicatiecode en locatie in alledrie de overzichten

– Toevoegen van sorteerpijltjes in de kolommen cliënt en datum
In het getoonde overzicht kan gesorteerd worden op cliënt en datum.

– Gelijktrekken van de filters in alledrie de overzichten
De filters welke beschikbaar zijn in de overzicht staan in alledrie de overzichten op dezelfde plaats.

1.4 Percentage statusoverzicht

In het statusoverzicht is het percentage ingevulde dossierformulieren af te lezen. Dit percentage was alleen zichtbaar op de laatste pagina. Om het werkbaarder te houden voor de therapeut en praktijkmanager is dit percentage nu op elke pagina zichtbaar.

Tevens is er een correctie doorgevoerd met betrekking tot het ‘eenmalig consult’ en ‘geen vervolg na screening’. De niet-ingevulde formulieren worden niet meegerekend in het percentage, waardoor een gebruiker een waarheidsgetrouw percentage ziet.

Als laatste is er een extra percentage bijgekomen onder de kolom CQ. Hier ziet u het percentage uitgestuurde CQ aanmeldingen naar uw CQ meetbureau. U kunt door middel van de filters bovenaan het overzicht bijvoorbeeld een zorgverzekeraar selecteren om het uitgestuurde CQ percentage in beeld te krijgen.

1.5 Periode statusoverzicht


Wensenlijst item

Het selecteren van een periode in het statusoverzicht is aangepast. Hierdoor is het mogelijk te filteren op een vaste periode, bijvoorbeeld een volledig jaar.

Op de oude filter manier was de periode altijd gedefinieerd als ‘nu en in de toekomst’, waardoor o.a. een goede analyse van een bepaalde periode niet herhaald kon worden of een niet duidelijk beeld gaf.

U geeft nu in het filter aan in welke periode de startdatum van het dossier moet vallen. In onderstaande afbeelding: het statusoverzicht laat nu de dossiers zien met startdatum van het dossier tussen januari 2018 en juni 2018.

 

Het filter einddatum is alleen relevant indien u ook het filter ‘gesloten dossiers’ gebruikt.

 

Uiteraard kunt u de overige filters van het statusoverzicht toepassen zoals u gewend bent.

1.6 Voorraadbeheer


Wensenlijst item

Met de functionaliteit voorraadbeheer kunt u de status van uw voorraadartikelen bijhouden. In één overzicht is te zien:

– de actuele voorraad van het artikel
– het aantal van het bestelde artikel
– het minimun aantal artikelen op voorraad
– het bestelniveau
– het minimale bestelniveau
– levertijd in dagen

De acties welke uitgevoerd kunnen worden bij het voorraadoverzicht zijn 1) het registreren van de bestelling van nieuwe artikelen en 2) het opgeven van een mutatie.

1) Registreren van de bestelling
Door te klikken op de knop ‘bestellen’ komt u in onderstaande scherm. Hier kunt het aantal van de bestelde artikelen opgeven, samen met de datum van de bestelling. Ook ziet u in de scherm de log van de bestelde artikelen.

2) Het opgeven van een mutatie
Bij de knop mutatie kunt een wijziging opgeven in het voorraadaantal. Bij bijvoorbeeld verlies van het product kunt u dit hier opgeven en zal dit in de log van de details zichtbaar zijn.

Details voorraadoverzicht
Wanneer de detailpagina geopend wordt ziet u de:
– voorraad informatie
– uitstaande bestellingen
– de voorraadmutaties (log); alle mutaties welke op dit artikel van toepassing zijn worden getoond. Dit kan zijn, ontvangen bestellingen, handmatige mutatie (via de mutatieknop), verkoop van een artikel aan een patiënt.
– bestelinformatie

Uitstaande bestellingen
Bestellingen die uitstaan komen in het overzicht ‘uitstaande bestellingen’. Wanneer u de bestelling heeft ontvangen kunt u dit hier ook opgeven door op de knop ‘ontvangen’ te klikken.
De bestelling wordt toegevoegd aan het ‘voorraad overzicht’ en is tevens zichtbaar in de voorraadmutaties (log).

Inrichting configuratie
Om een artikel in het voorraadoverzicht op te nemen moet dit bij het artikel in de configuratie aangegeven worden. U gaat hiervoor naar: configuratie > verkopen > verkoopartikelen. U opent het gewenste verkoopartikel door op het bewerkersicoon te klikken. U ziet hier als 5e regel: voorraadartikel ja / nee. Zodra u dit artikel op ‘ja’ zet zal het opgenomen worden in het voorraadoverzicht.

 

Losse verkoop / gebruikte materialen bij een patiënt
Wanneer bij een patiënt een voorraadartikel wordt verkocht zal dit van de actuele voorraad afgehaald worden in het voorraadoverzicht. Tevens wordt dit geregistreerd door middel van een log bij de details van het voorraadartikel.

1.7 Declaratiemethodiek Zorg1

Met ingang van deze release is het mogelijk voor Zorg1 leden zorgproducten te declareren in FysioOne. Voor de koppeling/inrichting van Zorg1 kunt u contact opnemen met onze afdeling Inside Sales.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Supportdesk
T: 088 6600 800 > menukeuze 1

2. FysioOne Agenda

2.1 Verplaatsen afspraak d.m.v. rechter muisknop


Wensenlijst item

Er is een nieuwe mogelijkheid gekomen om een afspraak in de agenda te verplaatsen. De reden voor de nieuwe mogelijkheid is vanwege het veranderen van de prestatiecode van bijvoorbeeld 1864 of 1870 naar een 1000 code wanneer de afspraak verplaatst wordt via de ‘agenda-details’.

Het verplaatsen van een afspraak door middel van de rechter muisknop werkt als volgt:
De patiënt en de afspraak worden geselecteerd met het plusje voor de naam van de patiënt. Vervolgens wordt er met de rechter muisknop geklikt op het tijdstip van de gewenste dag waar naartoe de afspraak verplaatst dient te worden. Er komt een tekstvak in beeld met de tekst: ‘geselecteerde afspraak naar hier verplaatsen’. Wanneer er op dit tekstvak geklikt wordt wordt de afspraak verplaatst.

Let op!
Er zijn een paar dingen waar rekening mee gehouden moet worden wanneer een afspraak op deze manier wordt verplaatst.
– Er wordt niet automatisch een afspraakbevestiging verstuurd. Indien de afspraak bevestiging alsnog verstuurd moet worden, opent u de afspraak details en klikt u op het envelop-icoon om de bevestiging te versturen.
– Er wordt geen rekening gehouden met ruimte- of apparaatbeheer wanneer de afspraak door middel van de rechter muisknop verplaatst wordt. De afspraak wordt 1-op-1 overgenomen.

 

2.2 Trajectdetails in wachtlijst


Wensenlijst item

In de wachtlijst zijn de trajectdetails van een bestaande patiënt toegevoegd. U ziet rechts in het scherm een overzicht van de trajecten welke gekoppeld zijn aan de gekozen patiënt. U kunt op deze manier op 1 scherm te zien of een patiënt reeds in behandeling is of dat een traject heropend moet worden.

2.3 Inplannen vanaf de praktijkwebsite

Met de module: inplannen vanaf de praktijkwebsite, is het mogelijk dat uw nieuwe patienten een afspraak kunnen inplannen via uw praktijkwebsite direct in de agenda van de therapeut.

Hieronder een video van de widget welke op uw website geplaatst kan worden:

 

Kenmerken van inplannen van de website:

 • Inrichting beschikbare tijdvakken in agenda o.b.v. het individuele rooster (of afwijkend dagrooster) van de therapeut
 • Beschrijving van het profiel van de therapeut is mogelijk en kan worden weergegeven in de widget.
 • De praktijk kiest zelf wat patiënt kan inplannen o.b.v. type afspraak
 • Reservering in agenda via een directe koppeling met praktijkwebsite
 • Aanmelding van de patiënt zichtbaar op startpagina, agenda en in wachtlijst

Screenshot: configuratie in het rooster.

 

Interesse in deze module?
Voor de koppeling/inrichting van van de module kunt u contact opnemen met onze afdeling Inside Sales via telefoonnummer 088: 6600 800 optie 1.

2.4 Koppeling met Zorgdomein

Zoals eerder aangekondigd is SpotOnMedics bezig met de koppeling met Zorgdomein. Op dit moment zitten wij in de laatste testfase betreffende de implementatie op het platform. Zodra de koppeling gereed is zullen wij deze pagina bijwerken en u hierover informeren.

3. FysioOne Dossier

3.1 Nieuwe onderzoeksplannen beschikbaar

Er zijn 5 nieuwe onderzoeksplannen beschikbaar voor uw omgeving. Wij hebben voor 5 deelgebieden van het lichaam een vereenvoudigd onderzoeksplan ontworpen voor de (algemeen) fysiotherapeut.

Voor de volgende deelgebieden is er een onderzoeksplan beschikbaar:
– Enkel
– Knie
– Heup
– Lage rug
– Schouder

Activeren van een onderzoeksplan
U gaat naar configuratie > patiëntdossier > onderzoeksplannen > u ziet hier een overzicht van de onderzoeksplannen. U kunt door middel van het filter ‘beschikbare plannen’ en ‘alle plannen’  alle plannen laten tonen of alleen de plannen welke reeds geactiveerd zijn in uw omgeving.

In de kolom ‘beschikbaar’ kunt u aangeven door middel van ‘ja‘ of ‘nee’ of u het onderzoeksplan geactiveerd wilt hebben in uw omgeving.  Staat een plan op ‘ja’ dan is deze beschikbaar in uw omgeving en kunt u deze gebruiken in het dossier.

 

Screenshot van een nieuw onderzoeksplan:

3.2 Nieuwe zorgplannen beschikbaar

Er zijn 12 nieuwe zorgplannen voor uw omgeving beschikbaar.

De volgende zorgplannen zijn toegevoegd:

KFT: Assymetrische zuigeling – 11 weken
KFT: Chondropatihie patellae/Osgood Schlatter – 12 weken
KFT: Schrijfproblematiek – 12 weken
KFT: Neurologische problematiek – 40 weken
KFT: Musculiare torticollis – 16 weken
KFT: Motorische ontwikkelingsachterstand – 40 weken
KFT: Algemeen Kinderfysiotherapie (orthopedische problemen) – 20 weken
KFT: Algemeen Kindefysiotherapie (inspannings problematiek) – 20 weken
KFT: Hydrotherapie
KFT: Fitkids – meisje
KFT: Fitkids – jongen
KFT: Chronisch ziek, status na oncologie etc. > 1 jaar – 46 weken

 

Om een zorgplan in uw omgeving te activeren gaat u naar configuratie > patiëntdossier > zorgplannen. Zet de checkbox aan bij ‘alle behandelplannen tonen’. Er volgt een overzicht met zorgplannen die reeds beschikbaar zijn en welke nog niet. 

Gebruik de zoekbalk om een specifiek zorgplan te zoeken.

In de kolom ‘beschikbaar’ kunt u aangeven door middel van ‘ja‘ of ‘nee’ of uw het zorgplan beschikbaar wilt hebben in uw omgeving. Staat een plan op ‘ja’ dan is deze beschikbaar in uw omgeving en kunt u hem gebruiken in het dossier.

 

3.3 Vragenlijst/klinimetrie meesturen met intake-vragenlijst


Wensenlijst item

U kunt door middel van de klinimetrie pre-set een vragenlijst meesturen met de intake vragenlijst. Op deze manier kan een patiënt vóór zijn eerste afspraak reeds een aantal vragenlijsten ingevuld hebben.

Om de klinimetrie pre-set in te richten gaat u naar configuratie > patiëntdossier > klinimetrie pre-set > gewenste categorie. U klikt vervolgens op het loopje links voor deze categorie. Door middel van de oranje knop met de tekst ‘aanpassen’ kunt u klinimetrie opzoeken en toevoegen aan de categorie.

Hieronder een screenshot van de klinimetrie pre-set.

In de kolom: ‘T0 via portaal’ kunt u aangeven door middel van de ‘ja/nee’ of een vragenlijst meegestuurd moet worden via de intake-vragenlijst na registratie via de wachtlijst.
In de kolom: ‘TE verplicht’ kunt u aangeven door middel van de ‘ja/nee’ of er een eindmeting verplicht moet zijn. Wanneer u het dossier afsluit en geen eindmeting heeft verricht voor dit klinimetrie item, kan het dossier niet afgesloten worden. Hiervan krijgt u een melding in het dossier.
In de kolom: Alleen bij afsluiting’ kunt u aangeven door middel van de ‘ja/nee’ of een klinimetrie-item alleen in het formulier Eindevaluatie & afsluiting via de klinimetrie pre-set zichtbaar moet zijn. (U kunt uiteraard dit klinimetrie-item altijd via het formulier klinimetrie alsnog gebruiken voor uw patiënt).

! Categorie invullen in de wachtlijst
Let er goed op dat wanneer u de patiënt inplant via de wachtlijst dat u de categorie invult. Aan deze categorie wordt de klinimetrie pre-set geactiveerd en de eventuele vragenlijsten meegestuurd met de intake-vragenlijst.

3.4 Web Speech

U kunt in het behandeljournaal door middel van Web Speech de velden Subjectief, Objectief, Analyse en Behandelplan inspreken. Deze functionaliteit werkt alleen in de internetbrowser Chrome (download hier) van Google en is voor iedere gebruiker beschikbaar.

Naast de velden in het behandeljournaal ziet u een microfoon icoon. Zodra u hier op klikt kunt u door middel van de microfoon van uw computer/laptop de gewenste tekst inspreken.

Hieronder treft u een video van de functionaliteit: Web Speech.

3.5 Rapportage 2.0

Met ingang van deze release is de rapportagemodule aangepast. Alle nieuw gemaakte rapportages zullen op deze manier geconfigureerd worden. De reeds bestaande rapportages zullen niet aangepast worden en werken op de ‘oude’ manier.

Om een rapportage te maken gaat u naar configuratie > patiëntdossier > rapportages. Hier ziet u een overzicht van de reeds bestaande rapportages in uw omgeving. Door middel van de kolom ‘beschikbaar’ ziet u of een rapportage ook gebruikt wordt in uw omgeving.
U maakt een nieuwe rapportage door op de groene plus te klikken linksboven in het scherm. Hierna opent onderstaand scherm en kunt u instellen:
– aan wie deze rapportage is gericht
– of er eventueel een standaard cc bericht verstuurd dient te worden
– u geeft de omschrijving van de rapportage (dit is de tekst welke verschijnt na betreft in de rapportage)
– eventueel het versienummer.

Nadat u opgeslagen heeft komt u terug in het overzicht van de rapportages en opent u de rapportage door middel van het loopje links vóór de aangemaakte rapportage.

U komt in het scherm waar u het sjabloon van de rapportage kunt aanpassen. Om het sjabloon aan te passen klikt u op de groene plus.

Nu opent het configuratiescherm van het sjabloon door middel van de mergecodes. (De configuratie met de mergecodes zal alleen getoond worden als u ná de release van september 2018 een nieuwe rapportage aanmaakt, bestaande rapportages worden op de ‘oude’ manier geconfigureerd).

In het tekstvak kunt u de brief naar wens opmaken. Wanneer u wilt dat er een rubriek uit het dossier wordt overgenomen in de brief gebruikt u de mergecodes rechts in beeld. Wilt u bijvoorbeeld gebruikmaken van de rubriek ‘hulpvraag’, dan gebruikt u de mergecode %hulpvraag%.
U kunt de mergecodes op elk gewenste plek in het tekstveld plaatsen, dus aan het einde van een zin, midden in de zin, halverwege, op de volgende regel, etc.
Naast de mergecodes voor het dossier kunt u ook gebruik maken van standaard mergecodes. Welke mergecodes beschikbaar zijn ziet u rechts in beeld.

In de rapportage module 2.0 hoeft u niet voor elke rubriek c.q. regel een nieuw tekstvak te maken. U maakt in 1 tekstvak uw gehele rapportagesjabloon op.

De dropdown met ‘rubriek’ onderaan het tekstvak hoeft u niet meer te gebruiken.

Wanneer u tevreden bent met uw sjabloon slaat u deze op door middel van de opslaan knop. Hierna kunt u het sjabloon op beschikbaar zetten in het overzicht van de rapportages.

 

Rapportage gebruiken in het dossier
In het dossier kunt u bij het tabblad rapportage een brief genereren. U klikt op de groene plus en het scherm met beschikbare rapportages opent. U selecteert hier het gewenste sjabloon om de brief te genereren.

Tussenscherm met mergecodes
Nadat u een rapportage heeft geselecteerd opent een tussenscherm. In dit scherm is te zien welke mergecodes/rubrieken er gebruikt worden in het rapportagesjabloon en welke tekst in het dossier staat.

U kunt deze tekst indien gewenst aanpassen. De tekst zal direct ook in het dossier worden aangepast.
In bovenstaand voorbeeld: bij de rubriek hulpvraag begint de zin met een ‘kleine p’, dit wil ik graag veranderen in een ‘hoofdletter P’. Wanneer ik dit aanpas zal dit ook aangepast worden in het dossier.

U klikt vervolgens op ‘verder’ en de brief zal gegenereerd worden. Het idee van de rapportage 2.0 is dat u de brief niet meer hoeft aan te passen nadat hij gegenereerd is. U ziet een preview van de brief en kunt deze brief definitief maken.
Wilt u de brief toch bewerken, dan klikt u op de knop ‘bewerken’ bovenaan de preview en opent het bewerkersscherm.

 

Standaard sjablonen
SpotOnMedics heeft 2 sjablonen voor u beschikbaar in de omgeving welke ingericht zijn door middel van de nieuwe mergecodes. Deze sjablonen zijn beschikbaar onder de naam:
– SOM: Eindverslag fysiotherapie (v2.0)
– SOM: DTF bericht aan huisarts (v2.0)
U kunt deze sjablonen gebruiken door deze op beschikbaar te zetten in de kolom ‘beschikbaar’. Ook kunt u de sjablonen kopiëren en naar wens bewerken.

4. SpotOnMedics Financieel

4.1 Geen update uitgevoerd

Voor SpotOnMedics Finacnieel is er in deze release geen update doorgevoerd.

5. SpotOnMedics Personeel

5.1 Geen update uitgevoerd

Voor SpotOnMedics Personeel is er in deze release geen update doorgevoerd.

6. Bugfixing

6.1 Geen update

Voor deze releasenotes is er geen update betreft bugfixes.

7. Klinimetrie

7.1 Geen update uitgevoerd

Er zijn geen klinimetrie aanpassingen doorgevoerd deze release.

8. Succes met de implementatie

8.1 Wie is de key-user in uw praktijk?

Wij adviseren alle key-users van de praktijk om de release-notes van september aandachtig te lezen en de gewenste functionaliteiten te implementeren binnen de praktijk.

Wat is een key-user?
Als u binnen uw praktijk nog geen key-user hebt aangesteld, of als u niet goed op de hoogte bent van de term ‘key-user’, dan informeren wij u hier graag over. Klikt u hier om naar de praktijkmanagement toolkit te gaan en het functieprofiel van de key-user te raadplegen.

Indien u het prettig vindt om hierover telefonisch advies te verkrijgen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw praktijkadviseur / implementatie consultant.

8.2 Hulp nodig?

Heeft u vragen?
Indien u vragen heeft over deze release en hoe u de functionaliteiten optimaal kunt inzetten in uw praktijk dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SpotOnMedics support professionals.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Supportdesk
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Veel succes met de implementatie van deze nieuwe release voor uw praktijk!

Release september 2018

 • Software update
 • FysioOne
 • 2018

Introductie

SpotOnMedics staat niet stil. Uw praktijk ook niet. Daarom blijven wij onze software doorontwikkelen, zodat u SpotOnMedics FysioOne steeds beter en efficiënter kunt gebruiken. Meerdere malen per jaar stellen wij een zogenoemde ‘release’ beschikbaar. Dit zijn de release-notes die horen bij de release van september 2018. In de release-notes lichten we toe welke functionaliteiten nieuw of verbeterd zijn.

Wat is een release?
Met een release, ook wel een software-update genoemd, laden wij nieuwe en verbeterde programmatuur in het FysioOne platform. SpotOnMedics is een online platform en regelt deze update voor uw praktijk. Uw praktijk of uw systeembeheerder hoeft hier zelf dus niets voor te doen. Wel is het belangrijk dat u de release-notes leest en de webinar volgt. Zo is uw praktijk klaar voor de veranderingen. Doe er uw voordeel mee op.

Tip: Heeft u een key-user in uw praktijk? Dan is het zijn of haar taak om de release-notes te raadplegen en de nieuwe functionaliteiten (indien gewenst) te implementeren in de praktijk. Wellicht is het goed om de key-user hier nogmaals aan te herinneren.

Wensen in vervulling gegaan
Met deze release zijn er diverse wensen van de SpotOnMedics Wensenlijst gelanceerd. Hoera! Alle wens-owners en praktijken die op deze wensen hebben gestemd zijn hier al per e-mail over geïnformeerd. In deze release-notes komt u regelmatig het onderstaande icoontje tegen. Dit icoon geeft aan dat de wens van de SpotOnMedics Wensenlijst afkomstig is.

Dankwoord
SpotOnMedics bedankt alle praktijken voor de input en feedback. Mede dankzij jullie heeft het SpotOnMedics productteam deze release kunnen realiseren. Veel werkplezier!

Inhoudsopgave

1. FysioOne Algemeen

1.1 Tweede adres in basisinformatie


Wensenlijst item

Het is mogelijk om een tweede correspondentie adres toe te voegen aan de basisgegevens van de patiënt. In het tabblad basisinfo van de patiëntenkaart ziet u links onder de standaard adresgegevens een mogelijkheid om een tweede adres op te geven. Wanneer u de checkbox: ‘tweede adres gebruiken als postadres’ aanvinkt wordt dit adres gebruikt in de correspondentie (rapportage, facturen, etc).

1.2 Inkomende Zorgmail berichten onder trajectdetails


Wensenlijst item

Het is mogelijk om inkomende Zorgmail berichten binnen FysioOne direct te verwerken in het dossier. Wanneer een Zorgmail bericht gekoppeld werd aan een dossier kwam dit bericht te staan onder het tabblad rapportage: ontvangen berichten.

Met ingang van deze release is het mogelijk het inkomende Zorgmail bericht direct aan de trajectdetails te koppelen via: Opnemen als verwijzing in traject. Het Zorgmail bericht vindt u terug onder het tabblad docs en staat direct gekoppeld als verwijzing aan het dossier.

In het overzicht zorgmailberichten ziet u door middel van een groen vinkje of een bericht reeds gekoppeld is en of dit gekoppeld is aan een traject en/of dossier.
Hieronder een voorbeeld van de kolommen in het overzicht zorgmailberichten.

1.3 Overzichten afhandelen/declareren/retouren


Wensenlijst item

In de overzichten afhandelen, te declareren en retouren zijn naar aanleiding van de secretaressedag een aantal wijzigingen doorgevoerd.

– Toevoegen van filters indicatiecode en locatie in alledrie de overzichten

– Toevoegen van sorteerpijltjes in de kolommen cliënt en datum
In het getoonde overzicht kan gesorteerd worden op cliënt en datum.

– Gelijktrekken van de filters in alledrie de overzichten
De filters welke beschikbaar zijn in de overzicht staan in alledrie de overzichten op dezelfde plaats.

1.4 Percentage statusoverzicht

In het statusoverzicht is het percentage ingevulde dossierformulieren af te lezen. Dit percentage was alleen zichtbaar op de laatste pagina. Om het werkbaarder te houden voor de therapeut en praktijkmanager is dit percentage nu op elke pagina zichtbaar.

Tevens is er een correctie doorgevoerd met betrekking tot het ‘eenmalig consult’ en ‘geen vervolg na screening’. De niet-ingevulde formulieren worden niet meegerekend in het percentage, waardoor een gebruiker een waarheidsgetrouw percentage ziet.

Als laatste is er een extra percentage bijgekomen onder de kolom CQ. Hier ziet u het percentage uitgestuurde CQ aanmeldingen naar uw CQ meetbureau. U kunt door middel van de filters bovenaan het overzicht bijvoorbeeld een zorgverzekeraar selecteren om het uitgestuurde CQ percentage in beeld te krijgen.

1.5 Periode statusoverzicht


Wensenlijst item

Het selecteren van een periode in het statusoverzicht is aangepast. Hierdoor is het mogelijk te filteren op een vaste periode, bijvoorbeeld een volledig jaar.

Op de oude filter manier was de periode altijd gedefinieerd als ‘nu en in de toekomst’, waardoor o.a. een goede analyse van een bepaalde periode niet herhaald kon worden of een niet duidelijk beeld gaf.

U geeft nu in het filter aan in welke periode de startdatum van het dossier moet vallen. In onderstaande afbeelding: het statusoverzicht laat nu de dossiers zien met startdatum van het dossier tussen januari 2018 en juni 2018.

 

Het filter einddatum is alleen relevant indien u ook het filter ‘gesloten dossiers’ gebruikt.

 

Uiteraard kunt u de overige filters van het statusoverzicht toepassen zoals u gewend bent.

1.6 Voorraadbeheer


Wensenlijst item

Met de functionaliteit voorraadbeheer kunt u de status van uw voorraadartikelen bijhouden. In één overzicht is te zien:

– de actuele voorraad van het artikel
– het aantal van het bestelde artikel
– het minimun aantal artikelen op voorraad
– het bestelniveau
– het minimale bestelniveau
– levertijd in dagen

De acties welke uitgevoerd kunnen worden bij het voorraadoverzicht zijn 1) het registreren van de bestelling van nieuwe artikelen en 2) het opgeven van een mutatie.

1) Registreren van de bestelling
Door te klikken op de knop ‘bestellen’ komt u in onderstaande scherm. Hier kunt het aantal van de bestelde artikelen opgeven, samen met de datum van de bestelling. Ook ziet u in de scherm de log van de bestelde artikelen.

2) Het opgeven van een mutatie
Bij de knop mutatie kunt een wijziging opgeven in het voorraadaantal. Bij bijvoorbeeld verlies van het product kunt u dit hier opgeven en zal dit in de log van de details zichtbaar zijn.

Details voorraadoverzicht
Wanneer de detailpagina geopend wordt ziet u de:
– voorraad informatie
– uitstaande bestellingen
– de voorraadmutaties (log); alle mutaties welke op dit artikel van toepassing zijn worden getoond. Dit kan zijn, ontvangen bestellingen, handmatige mutatie (via de mutatieknop), verkoop van een artikel aan een patiënt.
– bestelinformatie

Uitstaande bestellingen
Bestellingen die uitstaan komen in het overzicht ‘uitstaande bestellingen’. Wanneer u de bestelling heeft ontvangen kunt u dit hier ook opgeven door op de knop ‘ontvangen’ te klikken.
De bestelling wordt toegevoegd aan het ‘voorraad overzicht’ en is tevens zichtbaar in de voorraadmutaties (log).

Inrichting configuratie
Om een artikel in het voorraadoverzicht op te nemen moet dit bij het artikel in de configuratie aangegeven worden. U gaat hiervoor naar: configuratie > verkopen > verkoopartikelen. U opent het gewenste verkoopartikel door op het bewerkersicoon te klikken. U ziet hier als 5e regel: voorraadartikel ja / nee. Zodra u dit artikel op ‘ja’ zet zal het opgenomen worden in het voorraadoverzicht.

 

Losse verkoop / gebruikte materialen bij een patiënt
Wanneer bij een patiënt een voorraadartikel wordt verkocht zal dit van de actuele voorraad afgehaald worden in het voorraadoverzicht. Tevens wordt dit geregistreerd door middel van een log bij de details van het voorraadartikel.

1.7 Declaratiemethodiek Zorg1

Met ingang van deze release is het mogelijk voor Zorg1 leden zorgproducten te declareren in FysioOne. Voor de koppeling/inrichting van Zorg1 kunt u contact opnemen met onze afdeling Inside Sales.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Supportdesk
T: 088 6600 800 > menukeuze 1

2. FysioOne Agenda

2.1 Verplaatsen afspraak d.m.v. rechter muisknop


Wensenlijst item

Er is een nieuwe mogelijkheid gekomen om een afspraak in de agenda te verplaatsen. De reden voor de nieuwe mogelijkheid is vanwege het veranderen van de prestatiecode van bijvoorbeeld 1864 of 1870 naar een 1000 code wanneer de afspraak verplaatst wordt via de ‘agenda-details’.

Het verplaatsen van een afspraak door middel van de rechter muisknop werkt als volgt:
De patiënt en de afspraak worden geselecteerd met het plusje voor de naam van de patiënt. Vervolgens wordt er met de rechter muisknop geklikt op het tijdstip van de gewenste dag waar naartoe de afspraak verplaatst dient te worden. Er komt een tekstvak in beeld met de tekst: ‘geselecteerde afspraak naar hier verplaatsen’. Wanneer er op dit tekstvak geklikt wordt wordt de afspraak verplaatst.

Let op!
Er zijn een paar dingen waar rekening mee gehouden moet worden wanneer een afspraak op deze manier wordt verplaatst.
– Er wordt niet automatisch een afspraakbevestiging verstuurd. Indien de afspraak bevestiging alsnog verstuurd moet worden, opent u de afspraak details en klikt u op het envelop-icoon om de bevestiging te versturen.
– Er wordt geen rekening gehouden met ruimte- of apparaatbeheer wanneer de afspraak door middel van de rechter muisknop verplaatst wordt. De afspraak wordt 1-op-1 overgenomen.

 

2.2 Trajectdetails in wachtlijst


Wensenlijst item

In de wachtlijst zijn de trajectdetails van een bestaande patiënt toegevoegd. U ziet rechts in het scherm een overzicht van de trajecten welke gekoppeld zijn aan de gekozen patiënt. U kunt op deze manier op 1 scherm te zien of een patiënt reeds in behandeling is of dat een traject heropend moet worden.

2.3 Inplannen vanaf de praktijkwebsite

Met de module: inplannen vanaf de praktijkwebsite, is het mogelijk dat uw nieuwe patienten een afspraak kunnen inplannen via uw praktijkwebsite direct in de agenda van de therapeut.

Hieronder een video van de widget welke op uw website geplaatst kan worden:

 

Kenmerken van inplannen van de website:

 • Inrichting beschikbare tijdvakken in agenda o.b.v. het individuele rooster (of afwijkend dagrooster) van de therapeut
 • Beschrijving van het profiel van de therapeut is mogelijk en kan worden weergegeven in de widget.
 • De praktijk kiest zelf wat patiënt kan inplannen o.b.v. type afspraak
 • Reservering in agenda via een directe koppeling met praktijkwebsite
 • Aanmelding van de patiënt zichtbaar op startpagina, agenda en in wachtlijst

Screenshot: configuratie in het rooster.

 

Interesse in deze module?
Voor de koppeling/inrichting van van de module kunt u contact opnemen met onze afdeling Inside Sales via telefoonnummer 088: 6600 800 optie 1.

2.4 Koppeling met Zorgdomein

Zoals eerder aangekondigd is SpotOnMedics bezig met de koppeling met Zorgdomein. Op dit moment zitten wij in de laatste testfase betreffende de implementatie op het platform. Zodra de koppeling gereed is zullen wij deze pagina bijwerken en u hierover informeren.

3. FysioOne Dossier

3.1 Nieuwe onderzoeksplannen beschikbaar

Er zijn 5 nieuwe onderzoeksplannen beschikbaar voor uw omgeving. Wij hebben voor 5 deelgebieden van het lichaam een vereenvoudigd onderzoeksplan ontworpen voor de (algemeen) fysiotherapeut.

Voor de volgende deelgebieden is er een onderzoeksplan beschikbaar:
– Enkel
– Knie
– Heup
– Lage rug
– Schouder

Activeren van een onderzoeksplan
U gaat naar configuratie > patiëntdossier > onderzoeksplannen > u ziet hier een overzicht van de onderzoeksplannen. U kunt door middel van het filter ‘beschikbare plannen’ en ‘alle plannen’  alle plannen laten tonen of alleen de plannen welke reeds geactiveerd zijn in uw omgeving.

In de kolom ‘beschikbaar’ kunt u aangeven door middel van ‘ja‘ of ‘nee’ of u het onderzoeksplan geactiveerd wilt hebben in uw omgeving.  Staat een plan op ‘ja’ dan is deze beschikbaar in uw omgeving en kunt u deze gebruiken in het dossier.

 

Screenshot van een nieuw onderzoeksplan:

3.2 Nieuwe zorgplannen beschikbaar

Er zijn 12 nieuwe zorgplannen voor uw omgeving beschikbaar.

De volgende zorgplannen zijn toegevoegd:

KFT: Assymetrische zuigeling – 11 weken
KFT: Chondropatihie patellae/Osgood Schlatter – 12 weken
KFT: Schrijfproblematiek – 12 weken
KFT: Neurologische problematiek – 40 weken
KFT: Musculiare torticollis – 16 weken
KFT: Motorische ontwikkelingsachterstand – 40 weken
KFT: Algemeen Kinderfysiotherapie (orthopedische problemen) – 20 weken
KFT: Algemeen Kindefysiotherapie (inspannings problematiek) – 20 weken
KFT: Hydrotherapie
KFT: Fitkids – meisje
KFT: Fitkids – jongen
KFT: Chronisch ziek, status na oncologie etc. > 1 jaar – 46 weken

 

Om een zorgplan in uw omgeving te activeren gaat u naar configuratie > patiëntdossier > zorgplannen. Zet de checkbox aan bij ‘alle behandelplannen tonen’. Er volgt een overzicht met zorgplannen die reeds beschikbaar zijn en welke nog niet. 

Gebruik de zoekbalk om een specifiek zorgplan te zoeken.

In de kolom ‘beschikbaar’ kunt u aangeven door middel van ‘ja‘ of ‘nee’ of uw het zorgplan beschikbaar wilt hebben in uw omgeving. Staat een plan op ‘ja’ dan is deze beschikbaar in uw omgeving en kunt u hem gebruiken in het dossier.

 

3.3 Vragenlijst/klinimetrie meesturen met intake-vragenlijst


Wensenlijst item

U kunt door middel van de klinimetrie pre-set een vragenlijst meesturen met de intake vragenlijst. Op deze manier kan een patiënt vóór zijn eerste afspraak reeds een aantal vragenlijsten ingevuld hebben.

Om de klinimetrie pre-set in te richten gaat u naar configuratie > patiëntdossier > klinimetrie pre-set > gewenste categorie. U klikt vervolgens op het loopje links voor deze categorie. Door middel van de oranje knop met de tekst ‘aanpassen’ kunt u klinimetrie opzoeken en toevoegen aan de categorie.

Hieronder een screenshot van de klinimetrie pre-set.

In de kolom: ‘T0 via portaal’ kunt u aangeven door middel van de ‘ja/nee’ of een vragenlijst meegestuurd moet worden via de intake-vragenlijst na registratie via de wachtlijst.
In de kolom: ‘TE verplicht’ kunt u aangeven door middel van de ‘ja/nee’ of er een eindmeting verplicht moet zijn. Wanneer u het dossier afsluit en geen eindmeting heeft verricht voor dit klinimetrie item, kan het dossier niet afgesloten worden. Hiervan krijgt u een melding in het dossier.
In de kolom: Alleen bij afsluiting’ kunt u aangeven door middel van de ‘ja/nee’ of een klinimetrie-item alleen in het formulier Eindevaluatie & afsluiting via de klinimetrie pre-set zichtbaar moet zijn. (U kunt uiteraard dit klinimetrie-item altijd via het formulier klinimetrie alsnog gebruiken voor uw patiënt).

! Categorie invullen in de wachtlijst
Let er goed op dat wanneer u de patiënt inplant via de wachtlijst dat u de categorie invult. Aan deze categorie wordt de klinimetrie pre-set geactiveerd en de eventuele vragenlijsten meegestuurd met de intake-vragenlijst.

3.4 Web Speech

U kunt in het behandeljournaal door middel van Web Speech de velden Subjectief, Objectief, Analyse en Behandelplan inspreken. Deze functionaliteit werkt alleen in de internetbrowser Chrome (download hier) van Google en is voor iedere gebruiker beschikbaar.

Naast de velden in het behandeljournaal ziet u een microfoon icoon. Zodra u hier op klikt kunt u door middel van de microfoon van uw computer/laptop de gewenste tekst inspreken.

Hieronder treft u een video van de functionaliteit: Web Speech.

3.5 Rapportage 2.0

Met ingang van deze release is de rapportagemodule aangepast. Alle nieuw gemaakte rapportages zullen op deze manier geconfigureerd worden. De reeds bestaande rapportages zullen niet aangepast worden en werken op de ‘oude’ manier.

Om een rapportage te maken gaat u naar configuratie > patiëntdossier > rapportages. Hier ziet u een overzicht van de reeds bestaande rapportages in uw omgeving. Door middel van de kolom ‘beschikbaar’ ziet u of een rapportage ook gebruikt wordt in uw omgeving.
U maakt een nieuwe rapportage door op de groene plus te klikken linksboven in het scherm. Hierna opent onderstaand scherm en kunt u instellen:
– aan wie deze rapportage is gericht
– of er eventueel een standaard cc bericht verstuurd dient te worden
– u geeft de omschrijving van de rapportage (dit is de tekst welke verschijnt na betreft in de rapportage)
– eventueel het versienummer.

Nadat u opgeslagen heeft komt u terug in het overzicht van de rapportages en opent u de rapportage door middel van het loopje links vóór de aangemaakte rapportage.

U komt in het scherm waar u het sjabloon van de rapportage kunt aanpassen. Om het sjabloon aan te passen klikt u op de groene plus.

Nu opent het configuratiescherm van het sjabloon door middel van de mergecodes. (De configuratie met de mergecodes zal alleen getoond worden als u ná de release van september 2018 een nieuwe rapportage aanmaakt, bestaande rapportages worden op de ‘oude’ manier geconfigureerd).

In het tekstvak kunt u de brief naar wens opmaken. Wanneer u wilt dat er een rubriek uit het dossier wordt overgenomen in de brief gebruikt u de mergecodes rechts in beeld. Wilt u bijvoorbeeld gebruikmaken van de rubriek ‘hulpvraag’, dan gebruikt u de mergecode %hulpvraag%.
U kunt de mergecodes op elk gewenste plek in het tekstveld plaatsen, dus aan het einde van een zin, midden in de zin, halverwege, op de volgende regel, etc.
Naast de mergecodes voor het dossier kunt u ook gebruik maken van standaard mergecodes. Welke mergecodes beschikbaar zijn ziet u rechts in beeld.

In de rapportage module 2.0 hoeft u niet voor elke rubriek c.q. regel een nieuw tekstvak te maken. U maakt in 1 tekstvak uw gehele rapportagesjabloon op.

De dropdown met ‘rubriek’ onderaan het tekstvak hoeft u niet meer te gebruiken.

Wanneer u tevreden bent met uw sjabloon slaat u deze op door middel van de opslaan knop. Hierna kunt u het sjabloon op beschikbaar zetten in het overzicht van de rapportages.

 

Rapportage gebruiken in het dossier
In het dossier kunt u bij het tabblad rapportage een brief genereren. U klikt op de groene plus en het scherm met beschikbare rapportages opent. U selecteert hier het gewenste sjabloon om de brief te genereren.

Tussenscherm met mergecodes
Nadat u een rapportage heeft geselecteerd opent een tussenscherm. In dit scherm is te zien welke mergecodes/rubrieken er gebruikt worden in het rapportagesjabloon en welke tekst in het dossier staat.

U kunt deze tekst indien gewenst aanpassen. De tekst zal direct ook in het dossier worden aangepast.
In bovenstaand voorbeeld: bij de rubriek hulpvraag begint de zin met een ‘kleine p’, dit wil ik graag veranderen in een ‘hoofdletter P’. Wanneer ik dit aanpas zal dit ook aangepast worden in het dossier.

U klikt vervolgens op ‘verder’ en de brief zal gegenereerd worden. Het idee van de rapportage 2.0 is dat u de brief niet meer hoeft aan te passen nadat hij gegenereerd is. U ziet een preview van de brief en kunt deze brief definitief maken.
Wilt u de brief toch bewerken, dan klikt u op de knop ‘bewerken’ bovenaan de preview en opent het bewerkersscherm.

 

Standaard sjablonen
SpotOnMedics heeft 2 sjablonen voor u beschikbaar in de omgeving welke ingericht zijn door middel van de nieuwe mergecodes. Deze sjablonen zijn beschikbaar onder de naam:
– SOM: Eindverslag fysiotherapie (v2.0)
– SOM: DTF bericht aan huisarts (v2.0)
U kunt deze sjablonen gebruiken door deze op beschikbaar te zetten in de kolom ‘beschikbaar’. Ook kunt u de sjablonen kopiëren en naar wens bewerken.

4. SpotOnMedics Financieel

4.1 Geen update uitgevoerd

Voor SpotOnMedics Finacnieel is er in deze release geen update doorgevoerd.

5. SpotOnMedics Personeel

5.1 Geen update uitgevoerd

Voor SpotOnMedics Personeel is er in deze release geen update doorgevoerd.

6. Bugfixing

6.1 Geen update

Voor deze releasenotes is er geen update betreft bugfixes.

7. Klinimetrie

7.1 Geen update uitgevoerd

Er zijn geen klinimetrie aanpassingen doorgevoerd deze release.

8. Succes met de implementatie

8.1 Wie is de key-user in uw praktijk?

Wij adviseren alle key-users van de praktijk om de release-notes van september aandachtig te lezen en de gewenste functionaliteiten te implementeren binnen de praktijk.

Wat is een key-user?
Als u binnen uw praktijk nog geen key-user hebt aangesteld, of als u niet goed op de hoogte bent van de term ‘key-user’, dan informeren wij u hier graag over. Klikt u hier om naar de praktijkmanagement toolkit te gaan en het functieprofiel van de key-user te raadplegen.

Indien u het prettig vindt om hierover telefonisch advies te verkrijgen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw praktijkadviseur / implementatie consultant.

8.2 Hulp nodig?

Heeft u vragen?
Indien u vragen heeft over deze release en hoe u de functionaliteiten optimaal kunt inzetten in uw praktijk dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SpotOnMedics support professionals.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Supportdesk
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Veel succes met de implementatie van deze nieuwe release voor uw praktijk!

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht