Releasenote
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. FysioOne Algemeen

1.1 Blokkade CSI en diagnosecode behalve voor management

In de release van april hebben wij een blokkade gezet op het wijzigen van de csi- en diagnosecode na de eerste keer declareren. Uit de praktijk bleken er een aantal situaties te zijn waarbij het toch wenselijk is dat deze code na declareren gewijzigd konden worden. Er is daarom de mogelijkheid gekomen om deze blokkade voor gebruikers met de licentie management op te heffen.

Dit kunt u instellen bij configuratie > algemeen > omgevingsinstellingen >

1.2 Percentages statusoverzicht

In het statusoverzicht is af te lezen het percentage ingevulde dossier-formulieren. Dit percentage was alleen zichtbaar op de laatste pagina. Om het werkbaarder te houden voor de therapeut en praktijkmanager is dit percentage nu op elke pagina zichtbaar.

Tevens is er een correctie doorgevoerd met betrekking tot het ‘eenmalig consult’ en ‘geen vervolg na screening’. De niet-ingevulde-formulieren worden niet meegerekend in het percentage, waardoor een gebruiker een waarheidsgetrouw percentage ziet.

1.3 CQ percentage in statusoverzicht


Wensenlijst item

In het statusoverzicht wordt per dossier bijgehouden of een CQ is verstuurd. Dit is te zien door middel van het groene vinkje in de kolom ‘ÇQ’. Om duidelijk te kunnen zien wat het percentage van verstuurde CQ aanmeldingen bij de desbetreffende meetinstantie is er in het statusoverzicht onderaan deze kolom het percentage vermeld.

Indien gewenst kan er door middel van de filters, gefilterd worden op zorgverzekeraar, periode, etc.

1.4 Periode selecteren in statusoverzicht


Wensenlijst item

Het selecteren van een periode in het statusoverzicht is aangepast. Hierdoor is het mogelijk te filteren op een vaste periode, bijvoorbeeld een volledig jaar.

Op de oude filter manier was de periode altijd gedefinieerd als ‘nu en in de toekomst’, waardoor o.a. een goede analyse van een bepaalde periode niet herhaald kon worden of een niet duidelijk beeld gaf.

U geeft nu in het filter aan in welke periode de startdatum van het dossier moet vallen. In onderstaande afbeelding: het statusoverzicht laat nu de dossiers zien met startdatum van het dossier tussen januari 2018 en juni 2018.

 

Het filter einddatum is alleen relevant indien u ook het filter ‘gesloten dossiers’ gebruikt.

 

Uiteraard kunt u de overige filters van het statusoverzicht toepassen zoals u gewend bent.

1.5 Declareren OrthoXpert

Vanaf heden is het mogelijk om de behandelingen van OrthoXpert te declareren. Hiervoor dient u een aantal prestatiecodes toe te voegen.

Via configuratie > declareren > prestatiecodes > groene plus voegt u een nieuwe prestatiecode toe.

U kiest bij code een eigen gekozen code: dit is NIET de code waarmee u daadwerkelijk declareert aan de zorgverzekeraar. U kunt een eigen code aan de prestatie hangen.

Bij de omschrijving vult u de gewenste omschrijving van de prestatiecode. Let erop dat u duidelijk herkenbaar de juiste prestatiecode kunt kiezen bij het inplannen van een afspraak.

U slaat de prestatiecode op door op het opslaan icoon te klikken.

Vervolgens opent het detail scherm van de prestatiecode:

 

Hier kiest u bij ‘Declareren onder code’ een van onderstaande ‘codes/naam verrichtingscodes’ corresponderend aan de code welke u aan het toevoegen bent. De declaratiecode staat onderwater gekoppeld aan deze code met bijhorend tarief.

De Plusfysiotherapiepraktijk gebruikt indicatiecode 008 voor vergoedingen uit de AV en indicatiecode 001 voor vergoedingen uit de BV.

 

* Voor het specifieke declaratieproces raden wij u aan het OrthoXpert Maatafspraken Addendum te raadplegen welke u van de zorgverzekeraar heeft ontvangen.

1.6 Declareren zorgproducten FysioTopics

U kunt de zorgproducten van FysioTopics declareren via FysioOne. Deze specifieke zorgafspraken hebben betrekking op afspraken met zorgverzekeraar VGZ.
Om de zorgproducten te kunnen declareren moet u een aantal stappen doorlopen.

Stap 1:
Via configuratie > algemeen > contractposities > VGZ coöperatie > druk op het blauwe bewerkersicoon aan de linkerzijde.

Vervolgens voegt u het contract toe door onderstaande velden te vullen met de volgende gegevens:

Bedrijf Optioneel
Lijst Productafspraken FysioTopics
Jaar 2018
Contract Productafspraken FysioTopics
Met ingang van 01-04-2018

U klikt op opslaan en de productafspraken zijn toegevoegd aan uw VGZ contract.

 

Stap 2:
Via configuratie > declareren > prestatiecodes > groene plus voegt u een nieuwe prestatiecode toe.

U kiest bij code een eigen gekozen code: dit is NIET de code waarmee u daadwerkelijk declareert aan de zorgverzekeraar. U kunt een eigen code aan de prestatie hangen.

Bij de omschrijving vult u de gewenste omschrijving van de prestatiecode. Let erop dat u duidelijk herkenbaar de juiste prestatiecode kunt kiezen bij het inplannen van een afspraak.

U slaat de prestatiecode op door op het opslaan icoon te klikken.

Vervolgens opent het detail scherm van de prestatiecode:

Hier kiest u bij ‘Declareren onder code’ een van onderstaande ‘codes/naam verrichtingscodes’ corresponderend aan de code welke u aan het toevoegen bent. De declaratiecode staat onderwater gekoppeld aan deze code.

 

Declareren onder code Naam verrichtingscode Declaratiecode
930130 Categorie laag – eerste behandeling F1013B
930131 Categorie laag – vervolgbehandeling F1013
930132 Categorie laag – laatste behandeling F1013E
930133 Categorie laag – klachten terug F1013R
930140 Categorie midden – eerste behandeling F1014B
930141 Categorie midden – vervolgbehandeling F1014
930142 Categorie midden – laatste behandeling F1014E
930143 Categorie midden – klachten terug F1014R
930150 Categorie hoog – eerste behandeling F1015B
930151 Categorie hoog – vervolgbehandeling F1015
930152 Categorie hoog – laatste behandeling F1015E
930153 Categorie hoog – klachten terug F1015R

Aan deze codes staan onderstaande tarieven gekoppeld.


Bovenstaande declaratiecodes> bron: FysioTopics Nederland Declaratiebeschrijving

2. FysioOne Agenda

2.1 Verplaatsen afspraak d.m.v. rechter muisknop


Wensenlijst item

Er is een nieuwe mogelijkheid gekomen om een afspraak in de agenda te verplaatsen. De reden voor de nieuwe mogelijkheid is vanwege het veranderen van de prestatiecode van bijvoorbeeld 1864 of 1870 naar een 1000 code wanneer de afspraak verplaatst wordt via de ‘agenda-details’.

Het verplaatsen van een afspraak door middel van de rechter muisknop werkt als volgt:
De patiënt en de afspraak worden geselecteerd met het plusje voor de naam van de patiënt. Vervolgens wordt er met de rechter muisknop geklikt op het tijdstip van de gewenste dag waar naartoe de afspraak verplaatst dient te worden. Er komt een tekstvak in beeld met de tekst: ‘geselecteerde afspraak naar hier verplaatsen’. Wanneer er op dit tekstvak geklikt wordt wordt de afspraak verplaatst.

Let op!
Er zijn een paar dingen waar rekening mee gehouden moet worden wanneer een afspraak op deze manier wordt verplaatst.
– Er wordt niet automatisch een afspraakbevestiging verstuurd. Indien de afspraak bevestiging alsnog verstuurd moet worden, opent u de afspraak details en klikt u op het envelop-icoon om de bevestiging te versturen.
– Er wordt geen rekening gehouden met ruimte- of apparaatbeheer wanneer de afspraak door middel van de rechter muisknop verplaatst wordt. De afspraak wordt 1-op-1 overgenomen.

 

2.2 Agenda blijft op ingeplande dag staan

Een gebruiker kan zijn weekweergave van de agenda instellen op > 7 dagen. Wanneer er dan een afspraak ingepland wordt op dag 9 van de weekweergave, verspringt de agenda naar zijn beginwaarde. De gebruiker moet dan weer scrollen naar dag 9 om de afspraak te zien.
Dit terugspringen naar de beginwaarde hebben wij aangepast. Wanneer er in bovenstaand voorbeeld dus op dag 9 een afspraak wordt ingepland zal na opslaan van de afspraak de agenda getoond worden zoals deze stond vóór het maken van de afspraak.

Zie de video hieronder als voorbeeld:

3. FysioOne Dossier

3.1 Terugspringen naar bovenkant pagina

Op diverse plaatsen in het dossier sprong de pagina terug naar boven wanneer er gebruikt werd gemaakt van invulvelden, knoppen of schuifbalkjes. Dit terugspringen van de pagina hebben wij verholpen.

3.2 Onderzoek in analyse

Wanneer de therapeut gebruikt maakt van het onderzoeksplan wordt vanaf heden het overzicht van de onderzoeksgegevens weergegeven in de fysiotherapeutische werkdiagnose (analyse).

3.3 Zorgplan Minimale Dataset

Er zijn 3 zorgplannen toegevoegd aan FysioOne voor gebruik van de Minimale Dataset.  Deze zorgplannen zijn voor alle praktijken beschikbaar. Indien u gebruik wilt maken van de zorgplannen moet u bij configuratie > patientdossier > zorgplannen de zorgplannen voor uw omgeving ‘aan’ zetten.

Gebruik de zoekterm ‘MDS’ in de zoekbalk en de beschikbare zorgplannen zullen getoond worden. Indien u geen zorgplannen ziet moet u wellicht het vinkje aanzetten bij ‘alle zorgplannen tonen’.
Om vervolgens een zorgplan beschikbaar te maken voor uw omgeving klikt u op nee of ja in de kolom ‘beschikbaar’.

Hoe voeg ik een zorgplan toe aan mijn omgeving?

4. SpotOnMedics Financieel

4.1 Geen update uitgevoerd

Voor SpotOnMedics Financieel is er in deze release geen update doorgevoerd.

5. SpotOnMedics Personeel

5.1 Geen update uitgevoerd

Voor SpotOnMedics Personeel is er in deze release geen update doorgevoerd.

6. Bugfixing

6.1 Overzicht uitgevoerde bugfixes in FysioOne
#Profiel selecteren in statusoverzicht
#Zorgplan selecteren in statusoverzicht
#Locatie weergave in agenda
#Afvinken specialisatiekaart bekken
#Tab overzicht in onderzoeksplan
#Pagina >1 verwerkingsregister
#Te boeken knop per boekhoudsysteem
#Declaraties niet zichtbaar
#Verzamelnota
#Meldingen behandeljournaal
#Behandeljournaal conversie zonder agenda
#Exact export
#Instellingen export financieel

7. Klinimetrie

7.1 Geen update uitgevoerd

Voor de klinimetrie is er in deze release geen update doorgevoerd.

8. Succes met de implementatie

8.1 Wie is de key-user in uw praktijk?

Wij adviseren alle key-users van de praktijk om de release-notes aandachtig te lezen en de gewenste functionaliteiten te implementeren binnen de praktijk.

Wat is een key-user?
Als u binnen uw praktijk nog geen key-user hebt aangesteld, of als u niet goed op de hoogte bent van de term ‘key-user’, dan informeren wij u hier graag over. Klikt u hier om naar de praktijkmanagement toolkit te gaan en het functieprofiel van de key-user te raadplegen.

Indien u het prettig vindt om hierover telefonisch advies te verkrijgen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw praktijkadviseur / implementatie consultant.

8.2 Hulp nodig?

Heeft u vragen?
Indien u vragen heeft over deze release en hoe u de functionaliteiten optimaal kunt inzetten in uw praktijk dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SpotOnMedics support professionals.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Supportdesk
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Veel succes met de implementatie van deze nieuwe release voor uw praktijk!

Release juni 2018

  • Software update
  • FysioOne
  • 2018

Introductie

SpotOnMedics staat niet stil. Uw praktijk ook niet. Daarom blijven wij onze software doorontwikkelen, zodat u SpotOnMedics FysioOne steeds beter en efficiënter kunt gebruiken. Meerdere malen per jaar stellen wij een zogenoemde ‘release’ beschikbaar. Dit zijn de release-notes die horen bij de release van juni 2018. In de release-notes lichten we toe welke functionaliteiten nieuw of verbeterd zijn.

Wat is een release?
Met een release, ook wel een software-update genoemd, laden wij nieuwe en verbeterde programmatuur in het FysioOne platform. SpotOnMedics is een online platform en regelt deze update voor uw praktijk. Uw praktijk of uw systeembeheerder hoeft hier zelf dus niets voor te doen. Wel is het belangrijk dat u de release-notes leest en de webinar volgt. Zo is uw praktijk klaar voor de veranderingen. Doe er uw voordeel mee op.

Tip: Heeft u een key-user in uw praktijk? Dan is het zijn of haar taak om de release-notes te raadplegen en de nieuwe functionaliteiten (indien gewenst) te implementeren in de praktijk. Wellicht is het goed om de key-user hier nogmaals aan te herinneren.

Wensen in vervulling gegaan
Met deze release zijn er diverse wensen van de SpotOnMedics Wensenlijst gelanceerd. Hoera! Alle wens-owners en praktijken die op deze wensen hebben gestemd zijn hier al per e-mail over geïnformeerd. In deze release-notes komt u regelmatig het onderstaande icoontje tegen. Dit icoon geeft aan dat de wens van de SpotOnMedics Wensenlijst afkomstig is.

Dankwoord
SpotOnMedics bedankt alle praktijken voor de input en feedback. Mede dankzij jullie heeft het SpotOnMedics productteam deze release kunnen realiseren. Veel werkplezier!

Inhoudsopgave

1. FysioOne Algemeen

1.1 Blokkade CSI en diagnosecode behalve voor management

In de release van april hebben wij een blokkade gezet op het wijzigen van de csi- en diagnosecode na de eerste keer declareren. Uit de praktijk bleken er een aantal situaties te zijn waarbij het toch wenselijk is dat deze code na declareren gewijzigd konden worden. Er is daarom de mogelijkheid gekomen om deze blokkade voor gebruikers met de licentie management op te heffen.

Dit kunt u instellen bij configuratie > algemeen > omgevingsinstellingen >

1.2 Percentages statusoverzicht

In het statusoverzicht is af te lezen het percentage ingevulde dossier-formulieren. Dit percentage was alleen zichtbaar op de laatste pagina. Om het werkbaarder te houden voor de therapeut en praktijkmanager is dit percentage nu op elke pagina zichtbaar.

Tevens is er een correctie doorgevoerd met betrekking tot het ‘eenmalig consult’ en ‘geen vervolg na screening’. De niet-ingevulde-formulieren worden niet meegerekend in het percentage, waardoor een gebruiker een waarheidsgetrouw percentage ziet.

1.3 CQ percentage in statusoverzicht


Wensenlijst item

In het statusoverzicht wordt per dossier bijgehouden of een CQ is verstuurd. Dit is te zien door middel van het groene vinkje in de kolom ‘ÇQ’. Om duidelijk te kunnen zien wat het percentage van verstuurde CQ aanmeldingen bij de desbetreffende meetinstantie is er in het statusoverzicht onderaan deze kolom het percentage vermeld.

Indien gewenst kan er door middel van de filters, gefilterd worden op zorgverzekeraar, periode, etc.

1.4 Periode selecteren in statusoverzicht


Wensenlijst item

Het selecteren van een periode in het statusoverzicht is aangepast. Hierdoor is het mogelijk te filteren op een vaste periode, bijvoorbeeld een volledig jaar.

Op de oude filter manier was de periode altijd gedefinieerd als ‘nu en in de toekomst’, waardoor o.a. een goede analyse van een bepaalde periode niet herhaald kon worden of een niet duidelijk beeld gaf.

U geeft nu in het filter aan in welke periode de startdatum van het dossier moet vallen. In onderstaande afbeelding: het statusoverzicht laat nu de dossiers zien met startdatum van het dossier tussen januari 2018 en juni 2018.

 

Het filter einddatum is alleen relevant indien u ook het filter ‘gesloten dossiers’ gebruikt.

 

Uiteraard kunt u de overige filters van het statusoverzicht toepassen zoals u gewend bent.

1.5 Declareren OrthoXpert

Vanaf heden is het mogelijk om de behandelingen van OrthoXpert te declareren. Hiervoor dient u een aantal prestatiecodes toe te voegen.

Via configuratie > declareren > prestatiecodes > groene plus voegt u een nieuwe prestatiecode toe.

U kiest bij code een eigen gekozen code: dit is NIET de code waarmee u daadwerkelijk declareert aan de zorgverzekeraar. U kunt een eigen code aan de prestatie hangen.

Bij de omschrijving vult u de gewenste omschrijving van de prestatiecode. Let erop dat u duidelijk herkenbaar de juiste prestatiecode kunt kiezen bij het inplannen van een afspraak.

U slaat de prestatiecode op door op het opslaan icoon te klikken.

Vervolgens opent het detail scherm van de prestatiecode:

 

Hier kiest u bij ‘Declareren onder code’ een van onderstaande ‘codes/naam verrichtingscodes’ corresponderend aan de code welke u aan het toevoegen bent. De declaratiecode staat onderwater gekoppeld aan deze code met bijhorend tarief.

De Plusfysiotherapiepraktijk gebruikt indicatiecode 008 voor vergoedingen uit de AV en indicatiecode 001 voor vergoedingen uit de BV.

 

* Voor het specifieke declaratieproces raden wij u aan het OrthoXpert Maatafspraken Addendum te raadplegen welke u van de zorgverzekeraar heeft ontvangen.

1.6 Declareren zorgproducten FysioTopics

U kunt de zorgproducten van FysioTopics declareren via FysioOne. Deze specifieke zorgafspraken hebben betrekking op afspraken met zorgverzekeraar VGZ.
Om de zorgproducten te kunnen declareren moet u een aantal stappen doorlopen.

Stap 1:
Via configuratie > algemeen > contractposities > VGZ coöperatie > druk op het blauwe bewerkersicoon aan de linkerzijde.

Vervolgens voegt u het contract toe door onderstaande velden te vullen met de volgende gegevens:

Bedrijf Optioneel
Lijst Productafspraken FysioTopics
Jaar 2018
Contract Productafspraken FysioTopics
Met ingang van 01-04-2018

U klikt op opslaan en de productafspraken zijn toegevoegd aan uw VGZ contract.

 

Stap 2:
Via configuratie > declareren > prestatiecodes > groene plus voegt u een nieuwe prestatiecode toe.

U kiest bij code een eigen gekozen code: dit is NIET de code waarmee u daadwerkelijk declareert aan de zorgverzekeraar. U kunt een eigen code aan de prestatie hangen.

Bij de omschrijving vult u de gewenste omschrijving van de prestatiecode. Let erop dat u duidelijk herkenbaar de juiste prestatiecode kunt kiezen bij het inplannen van een afspraak.

U slaat de prestatiecode op door op het opslaan icoon te klikken.

Vervolgens opent het detail scherm van de prestatiecode:

Hier kiest u bij ‘Declareren onder code’ een van onderstaande ‘codes/naam verrichtingscodes’ corresponderend aan de code welke u aan het toevoegen bent. De declaratiecode staat onderwater gekoppeld aan deze code.

 

Declareren onder code Naam verrichtingscode Declaratiecode
930130 Categorie laag – eerste behandeling F1013B
930131 Categorie laag – vervolgbehandeling F1013
930132 Categorie laag – laatste behandeling F1013E
930133 Categorie laag – klachten terug F1013R
930140 Categorie midden – eerste behandeling F1014B
930141 Categorie midden – vervolgbehandeling F1014
930142 Categorie midden – laatste behandeling F1014E
930143 Categorie midden – klachten terug F1014R
930150 Categorie hoog – eerste behandeling F1015B
930151 Categorie hoog – vervolgbehandeling F1015
930152 Categorie hoog – laatste behandeling F1015E
930153 Categorie hoog – klachten terug F1015R

Aan deze codes staan onderstaande tarieven gekoppeld.


Bovenstaande declaratiecodes> bron: FysioTopics Nederland Declaratiebeschrijving

2. FysioOne Agenda

2.1 Verplaatsen afspraak d.m.v. rechter muisknop


Wensenlijst item

Er is een nieuwe mogelijkheid gekomen om een afspraak in de agenda te verplaatsen. De reden voor de nieuwe mogelijkheid is vanwege het veranderen van de prestatiecode van bijvoorbeeld 1864 of 1870 naar een 1000 code wanneer de afspraak verplaatst wordt via de ‘agenda-details’.

Het verplaatsen van een afspraak door middel van de rechter muisknop werkt als volgt:
De patiënt en de afspraak worden geselecteerd met het plusje voor de naam van de patiënt. Vervolgens wordt er met de rechter muisknop geklikt op het tijdstip van de gewenste dag waar naartoe de afspraak verplaatst dient te worden. Er komt een tekstvak in beeld met de tekst: ‘geselecteerde afspraak naar hier verplaatsen’. Wanneer er op dit tekstvak geklikt wordt wordt de afspraak verplaatst.

Let op!
Er zijn een paar dingen waar rekening mee gehouden moet worden wanneer een afspraak op deze manier wordt verplaatst.
– Er wordt niet automatisch een afspraakbevestiging verstuurd. Indien de afspraak bevestiging alsnog verstuurd moet worden, opent u de afspraak details en klikt u op het envelop-icoon om de bevestiging te versturen.
– Er wordt geen rekening gehouden met ruimte- of apparaatbeheer wanneer de afspraak door middel van de rechter muisknop verplaatst wordt. De afspraak wordt 1-op-1 overgenomen.

 

2.2 Agenda blijft op ingeplande dag staan

Een gebruiker kan zijn weekweergave van de agenda instellen op > 7 dagen. Wanneer er dan een afspraak ingepland wordt op dag 9 van de weekweergave, verspringt de agenda naar zijn beginwaarde. De gebruiker moet dan weer scrollen naar dag 9 om de afspraak te zien.
Dit terugspringen naar de beginwaarde hebben wij aangepast. Wanneer er in bovenstaand voorbeeld dus op dag 9 een afspraak wordt ingepland zal na opslaan van de afspraak de agenda getoond worden zoals deze stond vóór het maken van de afspraak.

Zie de video hieronder als voorbeeld:

3. FysioOne Dossier

3.1 Terugspringen naar bovenkant pagina

Op diverse plaatsen in het dossier sprong de pagina terug naar boven wanneer er gebruikt werd gemaakt van invulvelden, knoppen of schuifbalkjes. Dit terugspringen van de pagina hebben wij verholpen.

3.2 Onderzoek in analyse

Wanneer de therapeut gebruikt maakt van het onderzoeksplan wordt vanaf heden het overzicht van de onderzoeksgegevens weergegeven in de fysiotherapeutische werkdiagnose (analyse).

3.3 Zorgplan Minimale Dataset

Er zijn 3 zorgplannen toegevoegd aan FysioOne voor gebruik van de Minimale Dataset.  Deze zorgplannen zijn voor alle praktijken beschikbaar. Indien u gebruik wilt maken van de zorgplannen moet u bij configuratie > patientdossier > zorgplannen de zorgplannen voor uw omgeving ‘aan’ zetten.

Gebruik de zoekterm ‘MDS’ in de zoekbalk en de beschikbare zorgplannen zullen getoond worden. Indien u geen zorgplannen ziet moet u wellicht het vinkje aanzetten bij ‘alle zorgplannen tonen’.
Om vervolgens een zorgplan beschikbaar te maken voor uw omgeving klikt u op nee of ja in de kolom ‘beschikbaar’.

Hoe voeg ik een zorgplan toe aan mijn omgeving?

4. SpotOnMedics Financieel

4.1 Geen update uitgevoerd

Voor SpotOnMedics Financieel is er in deze release geen update doorgevoerd.

5. SpotOnMedics Personeel

5.1 Geen update uitgevoerd

Voor SpotOnMedics Personeel is er in deze release geen update doorgevoerd.

6. Bugfixing

6.1 Overzicht uitgevoerde bugfixes in FysioOne
#Profiel selecteren in statusoverzicht
#Zorgplan selecteren in statusoverzicht
#Locatie weergave in agenda
#Afvinken specialisatiekaart bekken
#Tab overzicht in onderzoeksplan
#Pagina >1 verwerkingsregister
#Te boeken knop per boekhoudsysteem
#Declaraties niet zichtbaar
#Verzamelnota
#Meldingen behandeljournaal
#Behandeljournaal conversie zonder agenda
#Exact export
#Instellingen export financieel

7. Klinimetrie

7.1 Geen update uitgevoerd

Voor de klinimetrie is er in deze release geen update doorgevoerd.

8. Succes met de implementatie

8.1 Wie is de key-user in uw praktijk?

Wij adviseren alle key-users van de praktijk om de release-notes aandachtig te lezen en de gewenste functionaliteiten te implementeren binnen de praktijk.

Wat is een key-user?
Als u binnen uw praktijk nog geen key-user hebt aangesteld, of als u niet goed op de hoogte bent van de term ‘key-user’, dan informeren wij u hier graag over. Klikt u hier om naar de praktijkmanagement toolkit te gaan en het functieprofiel van de key-user te raadplegen.

Indien u het prettig vindt om hierover telefonisch advies te verkrijgen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw praktijkadviseur / implementatie consultant.

8.2 Hulp nodig?

Heeft u vragen?
Indien u vragen heeft over deze release en hoe u de functionaliteiten optimaal kunt inzetten in uw praktijk dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SpotOnMedics support professionals.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Supportdesk
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Veel succes met de implementatie van deze nieuwe release voor uw praktijk!

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht