Releasenote
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. SpotOnMedics FysioOne

1.1 Patiëntenportaal: Invullen van klinimetrie via patiëntenportaal

Wat
Er zijn met betrekking tot het tonen en invullen van klinimetrie via het patiëntenportaal aanpassingen doorgevoerd. middels deze aanpassing wordt de klaargezette klinimetrie voor in het patiëntenportaal beter zichtbaar en eenvoudiger om in te vullen. Waar voorheen op de naam van het klinimetrie item geklikt moest worden om deze in te vullen is dit nu aangepast naar een button ‘invullen’ om het klinimetrie item in te vullen.

Wanneer een klinimetrie item is ingevuld dan heeft de patiënt nog de mogelijkheid om een ingevuld klinimetrie item aan te passen door op de button ‘aanpassen’ te klikken.

De patiënt heeft deze mogelijkheid totdat de therapeut in FysioOne het klinimetrie item in het dossier heeft geopend en heeft opgeslagen. Nadat de therapeut dus het item heeft geraadpleegd verdwijnt de mogelijkheid om het item aan te passen voor de patiënt.

Daarnaast wordt voortaan in de titel getoond hoeveel klinimetrie items er nog ingevuld moeten worden door de patiënt. In het geval van meerdere klinimetrie items wordt de patiënt middels de button ‘verder’ direct doorverwezen naar het volgende klinimetrie item.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Controleer via configuratie –> intranet –> portal instellingen of de introductie tekst voor op de startpagina nog correct. Mogelijk heeft u hier een verwijzing gemaakt naar het invullen van de klinimetrie welke niet meer aansluit met deze aanpassing.

Hulpmiddelen
Geen.

1.2 Menzis: originele verwijsdatum bij vervolgtraject CSI008

Wat
Eerder hebben wij u geïnformeerd over de strengere controle vanuit Menzis met betrekking tot de verwijsdatum bij chronische trajecten. Bij het maken van een vervolgtraject op een CSI008 traject werd voorheen namelijk een nieuwe verwijsdatum aangemaakt.

Het SpotOnMedics productteam heeft een aanpassing vrijgeven wat ervoor zorgt dat in het geval van een vervolgtraject op een CSI008 de originele verwijsdatum mee gestuurd wordt in plaats van de startdatum van het nieuwe vervolgtraject.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.3 Declareren: Aparte praktijktarieven per bedrijf

Wat
De mogelijkheid is gecreëerd om voor extra bedrijven in de omgeving afwijkende praktijktarieven in te richten. Via configuratie –> algemeen –> declaratie tarieven kan gekozen worden voor de contractgroep ‘praktijktarieven’. Vervolgens kan bij het nieuwe filter ‘bedrijf’ het gewenste bedrijf gekozen worden.

Let op: deze functie is enkel beschikbaar wanneer bij de configuratie instellingen is aangeven dat er afwijkende tarieven per bedrijf  ingesteld mogen worden. Deze instelling is niet beschikbaar voor de praktijk. Indien u gebruik wenst te maken van deze functionaliteit dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Center van SpotOnMedics.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Indien u als praktijk aparte praktijktarieven per bedrijf wenst te gebruiken dan kunt u deze via de configuratie inrichten.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.4 Mergecode vanuit de tussenevaluatie

Wat
De mogelijkheid is ontwikkeld om rapportages te genereren vanuit de tussenevaluatie middels de mergecode %resultaat_tussenevaluatie%. Deze mergecode verwijst naar de rubriek ‘Resultaat’ uit de tussenevaluatie.

Let op: de mergecode haalt altijd de tekst op van de meest recent aangemaakte tussenevaluatie.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Indien u een rapportage sjabloon wenst aan te maken voor de tussenevaluatie dan kunt u deze mergecode opnemen en gebruiken in rapportages via configuratie –> patiëntendossier –> Rapportages.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.5 Verwijderen interne berichten

Wat
Vanaf heden is het mogelijk om interne berichten te verwijderen.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.6 Overnemen telefoonnummer Zorgmail bericht

Wat
Indien er via Zorgmail een telefoonnummer wordt ontvangen van een patiënt waarbij in FysioOne geen telefoon nummer bekend is dan wordt het telefoonummer vanuit Zorgmail overgenomen in FysioOne.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.7 Aanpassingen FysioOne t.b.v. licentieovereenkomst

Wat
In FysioOne zijn er twee wijzigingen doorgevoerd t.b.v. de licentieovereenkomst. De aanpassingen zijn doorgevoerd om in een later stadium niet voor verassingen te komen te staan naar aanleiding van meer (of minder) gebruik.

Vanaf heden is het niet meer mogelijk om zelfstandig extra bedrijven aan te maken in FysioOne. Indien u een extra bedrijf wenst aan te maken in FysioOne dan kunt u contact opnemen met de klant Contact professionals. Daarnaast is het vanaf heden noodzakelijk om toestemming te geven voor ‘Het activeren van een nieuw gebruikersaccount heeft mogelijk financiële consequenties voor uw huidige FysioOne abonnement.’ bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker of het opnieuw registeren/activeren van een bestaande gebruiker.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.8 Nieuwe of aangepaste klinimetrie in FysioOne

Wat
In kwartaal 3 zijn de volgende meetinstrumenten toegevoegd of aangepast in FysioOne;

User participatie (USER-P)
De USER-Participatie is een meetinstrument om het effect van poliklinische revalidatie voor volwassenen te evalueren. Met de USER-Participatie worden objectieve gegevens gemeten; hoeveel uur besteedt iemand per week aan bijvoorbeeld werk of huishouden. Maar er wordt ook naar de subjectieve beleving gevraagd. Dit geeft een compleet beeld en is een handig hulpmiddel voor professionals.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Indien u gebruik wenst te maken van dit meetinstrument dan kunt u deze op beschikbaar zetten via configuratie –> patiëntendossier –> klinimetrie.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.9 Chronisch Zorgnet: Zorgplan Osteoporose, vallen en breken + bijbehorende klinimetrie

Wat

Chronisch Zorgnet heeft met SpotOnMedics een nieuw zorgplan voor Osteoporose gedeeld. Dit zorgplan/meetprotocol is geïmplementeerd in FysioOne en te gebruiken voor de aan Chronisch Zorgnet aangesloten therapeuten. Naast het zorgplan/meetprotocol zijn er ook twee nieuwe klinimetrie items geïmplementeerd voor Chronisch Zorgnet, namelijk;

  • Osteoporose baseline vragenlijst Chronisch ZorgNet (OP-BV CZN)
  • Osteoporose vragenlijst Chronisch ZorgNet (OP CZN)

Wie
Gebruikers FysioOne aangesloten bij Chronisch Zorgnet.

Acties voor uw praktijk
Indien u gebruik wenst te maken van het zorgplan/meetprotocol en de bijhorende klinimetrie dan kunt u deze op beschikbaar zetten via configuratie –> patiëntendossier –> klinimetrie en via configuratie –> patiëntendossier –> zorgplannen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

2. SpotOnMedics FysioOne bugfixes en kleine aanpassingen

2.1 Declareren: Patiëntfacturen voor verschillende trajecten

Wat
Wanneer patiënt facturen voor behandelingen uit twee verschillende trajecten (twee verschillende diagnosecodes) werden gemaakt voor dezelfde patiënt dan werden er ook twee facturen aangemaakt waarvan één 0 factuur. Deze bug is opgelost. In het geval van patiënt facturen voor behandelingen uit twee verschillende trajecten worden vanaf nu de behandelingen per traject op een factuur geplaatst.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.2 Factureren: Afrondingsverschillen bij BTW

Wat
Bij het berekenen van de totaal prijs van een factuur en de totaal prijs voor de BTW is een afwijking geconstateerd. Bij het optellen van de BTW werd tussentijds afgerond maar bij het berekenen van de totale prijs niet. Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor er niet meer tussentijds wordt afgerond maar enkel nog aan het einde bij het berekenen van het totaal.

Let op: Bij het maken van facturen kan het voorkomen dat er een verschil ontstaat van enkele centen ten opzichte van voorgaande facturen. 

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.3 Patiëntendossier: aanpassen van de richtlijn

Wat
Wanneer via configuratie –> algemeen –> omgeving instellingen de richtlijn werd aangepast resulteerde dit in sommige gevallen dat al lopende dossier ook werden aangepast naar de nieuwe richtlijn variant. Hierdoor kon het voorkomen dat informatie niet meer zichtbaar was in het dossier.

Er is een aanpassing doorgevoerd wat de datum van het aanpassen van de richtlijn logt. Door de datum van aanpassen te loggen worden dossier voor die datum niet meer aangepast.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.4 patiëntendossier: volgorde behandeljournalen

Wat
Bij twee behandelingen op dezelfde dag (bijvoorbeeld intake en behandeling) werden de behandeljournalen en de afspraken voor traject in sommige situatie’s verkeerd om in het overzicht geplaatst.

Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor er nu naast de datum ook naar de afspraak tijd wordt gekeken. Hierdoor zal de volgorde van de afspraken correct weergegeven worden.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.5 Klinimetrie: filter 'Toon klinimetrie vanaf jaar'

Wat
Eerder hebben wij een aanpassing doorgevoerd in het klinimetrie overzicht in het dossier door het toevoegen van het filter ‘Toon klinimetrie vanaf jaar’. Deze aanpassing is doorgevoerd om de performance voor dit onderdeel te verbeteren. Wij hebben diverse meldingen gekregen van praktijken over deze aanpassing en hebben daarom een aanvullende aanpassing doorgevoerd met betrekking tot dit filter. Waar voorheen enkel werd gekeken naar het huidige jaar wordt er vanaf heden gekeken naar het huidige jaar -1. Ofwel wanneer het klinimetrie overzicht wordt geraadpleegd in 2021 zal het filter ingesteld zijn op 2020.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.6 Agenda: mouseover

Wat
Wanneer er in de agenda opmerking of in de omschrijving van de prestatiecode gebruik werd gemaakt van speciale tekens werd de daaropvolgende tekst in de mouseover niet meer getoond. De speciale tekens zorgde ervoor dat niet alle tekst getoond kon worden.

Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor speciale tekens in de mouseover niet meer getoond worden waardoor alle tekst voortaan wel getoond wordt.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.7 E-mail: adres aanhuis behandeling in afspraakbevestiging

Wat
Bij aanhuis behandelingen werd enige tijde als locatie ‘de praktijk’ getoond in de afspraakbevestiging in plaats van het adres van de patiënt. Deze bug is opgelost waardoor het adres van de patiënt weer getoond wordt in de afspraakbevestiging.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.8 Uitleenartikelen: opmerking retouren

Wat
Door een bug werd de opmerking bij het retourneren van een uitleenartikel niet getoond in FysioOne. De opmerking werd echter wel opgeslagen in de FysioOne omgeving. De bug is opgelost waardoor de opmerking vanaf nu weer getoond wordt. Eerder ingevulde opmerkingen welke eerder niet werden getoond zijn nu wel zichtbaar.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.9 Adresboek: sortering van relaties

Wat
Het adres boek bij relatie sorteerde de relaties niet correct op het moment dat er door de pagina’s gebladerd werd. De bug in de sortering is opgelost waardoor het bladeren door de relaties weer correct gaat.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.10 Diverse praktijk specifieke aanpassingen

Wat
Naast bovenstaande aanpassingen zijn er diverse praktijk specifieke aanpassingen doorgevoerd in FysioOne. Deze aanpassingen zijn teruggekoppeld via het Klant Contact Center en via de aangemaakte tickets.

3. SpotOnMedics Intelligence

3.1 Productie dashboard

Wat
In april 2020 werd het COVID-19 dashboard toegevoegd. Hiermee kreeg u inzicht in terugvalpercentages met betrekking tot declarabele zittingen, groepsbehandelingen, intakes en omzet. Ook kon u gegevens vergelijken met dezelfde periode in 2018 en 2019. Inmiddels is het 2021 en is het COVID-19 dashboard geüpgraded tot een productie dashboard.

Het nieuwe dashboard geeft nog steeds inzicht in de productiecijfers van 2020 ten opzichte van voorgaande jaren, maar nu ook ten opzichte van data tot op heden. Ook kunt u nu op maand- en jaarniveau data vergelijken. Door de nieuwste analysemogelijkheden kunt u de instroom en verwijzingen beter managen in de praktijk. Eind augustus werd het dashboard voor alle Intelligence gebruikers ter beschikking gesteld.

Wie
Intelligence gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen

3.2 FysioTopics dashboard

Wat
In juli 2021 is het FysioTopics dashboard in SpotOnMedics Intelligence gelanceerd.

Met het FysioTopics praktijkdashboard krijgt u 24/7 inzage in de dataverzameling. U kunt tijdig controles uitvoeren op de profilering, het gebruik van de juiste declaratiecodes analyseren, zelfstandig data exporteren en tot slot altijd uw cijfers inkijken voor een evaluatie of audit.

Het FysioTopics dashboard wordt elke nacht automatisch geladen vanuit FysioOne, waardoor u iedere dag inzicht heeft in de dataverzameling ten behoeve van FysioTopics. U kunt uw data doorlopend monitoren en daardoor tijdig processen in de praktijk aansturen. Het FysioTopics dashboard wordt daarmee onderdeel van uw bedrijfsvoering en leidt tot minder administratie- en analysetijd voor de FysioTopics dataverzameling.

Wie
FysioTopics en Intelligence gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen

4. SpotOnMedics Financieel

4.1 SpotOnMedics Financieel

Voor SpotOnMedics Financieel zijn er geen release notes.

5. SpotOnMedics Personeel

5.1 SpotOnMedics Personeel

Voor SpotOnMedics Personeel zijn er geen release notes.

6. Succes met de implementatie

6.1 Wie is de key-user in uw praktijk?

Wij adviseren uw praktijk om de release-notes aandachtig te lezen en de gewenste functionaliteiten te implementeren binnen de praktijk. Heeft u een key-user aangesteld? Dan is het zijn of haar taak om het team op de hoogte te stellen en eventueel gewijzigde werkwijzen te implementeren.

Wat is een key-user?
De key-user wordt doorgaans aangesteld in de implementatiefase (tijdens de overstap). Hij of zij is aanspreekpunt voor zowel SpotOnMedics als voor het praktijkteam en kent alle processen in de praktijk alsmede de visie en missie van de praktijk. De key-user zorgt ervoor dat de medewerkers over het juiste kennisniveau beschikken en is beschikbaar voor vragen.

Ook na de implementatie heeft de key-user een belangrijke rol als aanspreekpunt binnen zijn organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van wijzigingsverzoeken, het implementeren van nieuwe functies en het trainen van nieuwe medewerkers.

Heeft u nog geen key-user aangesteld? Dan is het goed om dit alsnog te overwegen. Uiteraard denken wij graag met u mee. Neem hiervoor contact op met uw praktijkadviseur of implementatie consultant.

6.2 Vragen?

Heeft u vragen over de release notes Q3-2021? Dan staan onze Klant Contact Professionals u graag te woord via onderstaande contactgegevens. Maakt u liever een support ticket aan? Dat kan via uw eigen FysioOne account.

Klant Contact Center
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Wij wensen u veel succes met de implementatie van deze release notes.

Release notes: Q3-2021

  • Release notes
  • FysioOne
  • 2021

Introductie

In deze release notes lichten wij toe welke functies in het derde kwartaal van 2021 nieuw en verbeterd zijn in SpotOnMedics FysioOne en SpotOnMedics Intelligence. SpotOnMedics Financieel en Personeel komen in deze release notes niet aan bod, omdat daarin geen wijzigingen zijn doorgevoerd.

Tip: klik op de afbeeldingen in deze handleiding om ze te vergroten.

Wat zijn release notes?
Het SpotOnMedics platform wordt continu verbeterd. Nieuwe functies worden toegevoegd en bestaande functies worden gewijzigd. Zo streven we naar een optimale gebruikerservaring in uw praktijk. Bij belangrijke nieuwe of gewijzigde functies ontvangen praktijkhouders en managers altijd direct een servicebericht per e-mail. Daarnaast bundelen we de belangrijkste wijzigingen per kwartaal in een handleiding zoals deze. Dit noemen wij de ‘release notes’ per kwartaal.

Tip: deel de informatie met uw team
Middels de release notes kunt u stapsgewijs controleren of u volledig op de hoogte bent van alle verbeteringen op het platform. En natuurlijk: of uw team al op de hoogte is. Dit laatste is een belangrijk aandachtspunt. Door het implementeren en intern uitdragen van de nieuwste informatie zorgt u ervoor dat uw team het SpotOnMedics platform optimaal en efficiënt benut.

Voor deze release note is geen instructievideo beschikbaar
In de release note voor Q1 en Q2 heeft SpotOnMedics professional Jitse Stel de belangrijkste punten in een instructievideo toegelicht. Voor de release note Q3 is geen instructie video beschikbaar en zijn enkel de belangrijkste aanpassingen terug te vinden in deze Academy handleiding.

Inhoudsopgave

1. SpotOnMedics FysioOne

1.1 Patiëntenportaal: Invullen van klinimetrie via patiëntenportaal

Wat
Er zijn met betrekking tot het tonen en invullen van klinimetrie via het patiëntenportaal aanpassingen doorgevoerd. middels deze aanpassing wordt de klaargezette klinimetrie voor in het patiëntenportaal beter zichtbaar en eenvoudiger om in te vullen. Waar voorheen op de naam van het klinimetrie item geklikt moest worden om deze in te vullen is dit nu aangepast naar een button ‘invullen’ om het klinimetrie item in te vullen.

Wanneer een klinimetrie item is ingevuld dan heeft de patiënt nog de mogelijkheid om een ingevuld klinimetrie item aan te passen door op de button ‘aanpassen’ te klikken.

De patiënt heeft deze mogelijkheid totdat de therapeut in FysioOne het klinimetrie item in het dossier heeft geopend en heeft opgeslagen. Nadat de therapeut dus het item heeft geraadpleegd verdwijnt de mogelijkheid om het item aan te passen voor de patiënt.

Daarnaast wordt voortaan in de titel getoond hoeveel klinimetrie items er nog ingevuld moeten worden door de patiënt. In het geval van meerdere klinimetrie items wordt de patiënt middels de button ‘verder’ direct doorverwezen naar het volgende klinimetrie item.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Controleer via configuratie –> intranet –> portal instellingen of de introductie tekst voor op de startpagina nog correct. Mogelijk heeft u hier een verwijzing gemaakt naar het invullen van de klinimetrie welke niet meer aansluit met deze aanpassing.

Hulpmiddelen
Geen.

1.2 Menzis: originele verwijsdatum bij vervolgtraject CSI008

Wat
Eerder hebben wij u geïnformeerd over de strengere controle vanuit Menzis met betrekking tot de verwijsdatum bij chronische trajecten. Bij het maken van een vervolgtraject op een CSI008 traject werd voorheen namelijk een nieuwe verwijsdatum aangemaakt.

Het SpotOnMedics productteam heeft een aanpassing vrijgeven wat ervoor zorgt dat in het geval van een vervolgtraject op een CSI008 de originele verwijsdatum mee gestuurd wordt in plaats van de startdatum van het nieuwe vervolgtraject.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.3 Declareren: Aparte praktijktarieven per bedrijf

Wat
De mogelijkheid is gecreëerd om voor extra bedrijven in de omgeving afwijkende praktijktarieven in te richten. Via configuratie –> algemeen –> declaratie tarieven kan gekozen worden voor de contractgroep ‘praktijktarieven’. Vervolgens kan bij het nieuwe filter ‘bedrijf’ het gewenste bedrijf gekozen worden.

Let op: deze functie is enkel beschikbaar wanneer bij de configuratie instellingen is aangeven dat er afwijkende tarieven per bedrijf  ingesteld mogen worden. Deze instelling is niet beschikbaar voor de praktijk. Indien u gebruik wenst te maken van deze functionaliteit dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Center van SpotOnMedics.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Indien u als praktijk aparte praktijktarieven per bedrijf wenst te gebruiken dan kunt u deze via de configuratie inrichten.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.4 Mergecode vanuit de tussenevaluatie

Wat
De mogelijkheid is ontwikkeld om rapportages te genereren vanuit de tussenevaluatie middels de mergecode %resultaat_tussenevaluatie%. Deze mergecode verwijst naar de rubriek ‘Resultaat’ uit de tussenevaluatie.

Let op: de mergecode haalt altijd de tekst op van de meest recent aangemaakte tussenevaluatie.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Indien u een rapportage sjabloon wenst aan te maken voor de tussenevaluatie dan kunt u deze mergecode opnemen en gebruiken in rapportages via configuratie –> patiëntendossier –> Rapportages.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.5 Verwijderen interne berichten

Wat
Vanaf heden is het mogelijk om interne berichten te verwijderen.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.6 Overnemen telefoonnummer Zorgmail bericht

Wat
Indien er via Zorgmail een telefoonnummer wordt ontvangen van een patiënt waarbij in FysioOne geen telefoon nummer bekend is dan wordt het telefoonummer vanuit Zorgmail overgenomen in FysioOne.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.7 Aanpassingen FysioOne t.b.v. licentieovereenkomst

Wat
In FysioOne zijn er twee wijzigingen doorgevoerd t.b.v. de licentieovereenkomst. De aanpassingen zijn doorgevoerd om in een later stadium niet voor verassingen te komen te staan naar aanleiding van meer (of minder) gebruik.

Vanaf heden is het niet meer mogelijk om zelfstandig extra bedrijven aan te maken in FysioOne. Indien u een extra bedrijf wenst aan te maken in FysioOne dan kunt u contact opnemen met de klant Contact professionals. Daarnaast is het vanaf heden noodzakelijk om toestemming te geven voor ‘Het activeren van een nieuw gebruikersaccount heeft mogelijk financiële consequenties voor uw huidige FysioOne abonnement.’ bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker of het opnieuw registeren/activeren van een bestaande gebruiker.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.8 Nieuwe of aangepaste klinimetrie in FysioOne

Wat
In kwartaal 3 zijn de volgende meetinstrumenten toegevoegd of aangepast in FysioOne;

User participatie (USER-P)
De USER-Participatie is een meetinstrument om het effect van poliklinische revalidatie voor volwassenen te evalueren. Met de USER-Participatie worden objectieve gegevens gemeten; hoeveel uur besteedt iemand per week aan bijvoorbeeld werk of huishouden. Maar er wordt ook naar de subjectieve beleving gevraagd. Dit geeft een compleet beeld en is een handig hulpmiddel voor professionals.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Indien u gebruik wenst te maken van dit meetinstrument dan kunt u deze op beschikbaar zetten via configuratie –> patiëntendossier –> klinimetrie.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.9 Chronisch Zorgnet: Zorgplan Osteoporose, vallen en breken + bijbehorende klinimetrie

Wat

Chronisch Zorgnet heeft met SpotOnMedics een nieuw zorgplan voor Osteoporose gedeeld. Dit zorgplan/meetprotocol is geïmplementeerd in FysioOne en te gebruiken voor de aan Chronisch Zorgnet aangesloten therapeuten. Naast het zorgplan/meetprotocol zijn er ook twee nieuwe klinimetrie items geïmplementeerd voor Chronisch Zorgnet, namelijk;

  • Osteoporose baseline vragenlijst Chronisch ZorgNet (OP-BV CZN)
  • Osteoporose vragenlijst Chronisch ZorgNet (OP CZN)

Wie
Gebruikers FysioOne aangesloten bij Chronisch Zorgnet.

Acties voor uw praktijk
Indien u gebruik wenst te maken van het zorgplan/meetprotocol en de bijhorende klinimetrie dan kunt u deze op beschikbaar zetten via configuratie –> patiëntendossier –> klinimetrie en via configuratie –> patiëntendossier –> zorgplannen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

2. SpotOnMedics FysioOne bugfixes en kleine aanpassingen

2.1 Declareren: Patiëntfacturen voor verschillende trajecten

Wat
Wanneer patiënt facturen voor behandelingen uit twee verschillende trajecten (twee verschillende diagnosecodes) werden gemaakt voor dezelfde patiënt dan werden er ook twee facturen aangemaakt waarvan één 0 factuur. Deze bug is opgelost. In het geval van patiënt facturen voor behandelingen uit twee verschillende trajecten worden vanaf nu de behandelingen per traject op een factuur geplaatst.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.2 Factureren: Afrondingsverschillen bij BTW

Wat
Bij het berekenen van de totaal prijs van een factuur en de totaal prijs voor de BTW is een afwijking geconstateerd. Bij het optellen van de BTW werd tussentijds afgerond maar bij het berekenen van de totale prijs niet. Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor er niet meer tussentijds wordt afgerond maar enkel nog aan het einde bij het berekenen van het totaal.

Let op: Bij het maken van facturen kan het voorkomen dat er een verschil ontstaat van enkele centen ten opzichte van voorgaande facturen. 

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.3 Patiëntendossier: aanpassen van de richtlijn

Wat
Wanneer via configuratie –> algemeen –> omgeving instellingen de richtlijn werd aangepast resulteerde dit in sommige gevallen dat al lopende dossier ook werden aangepast naar de nieuwe richtlijn variant. Hierdoor kon het voorkomen dat informatie niet meer zichtbaar was in het dossier.

Er is een aanpassing doorgevoerd wat de datum van het aanpassen van de richtlijn logt. Door de datum van aanpassen te loggen worden dossier voor die datum niet meer aangepast.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.4 patiëntendossier: volgorde behandeljournalen

Wat
Bij twee behandelingen op dezelfde dag (bijvoorbeeld intake en behandeling) werden de behandeljournalen en de afspraken voor traject in sommige situatie’s verkeerd om in het overzicht geplaatst.

Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor er nu naast de datum ook naar de afspraak tijd wordt gekeken. Hierdoor zal de volgorde van de afspraken correct weergegeven worden.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.5 Klinimetrie: filter 'Toon klinimetrie vanaf jaar'

Wat
Eerder hebben wij een aanpassing doorgevoerd in het klinimetrie overzicht in het dossier door het toevoegen van het filter ‘Toon klinimetrie vanaf jaar’. Deze aanpassing is doorgevoerd om de performance voor dit onderdeel te verbeteren. Wij hebben diverse meldingen gekregen van praktijken over deze aanpassing en hebben daarom een aanvullende aanpassing doorgevoerd met betrekking tot dit filter. Waar voorheen enkel werd gekeken naar het huidige jaar wordt er vanaf heden gekeken naar het huidige jaar -1. Ofwel wanneer het klinimetrie overzicht wordt geraadpleegd in 2021 zal het filter ingesteld zijn op 2020.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.6 Agenda: mouseover

Wat
Wanneer er in de agenda opmerking of in de omschrijving van de prestatiecode gebruik werd gemaakt van speciale tekens werd de daaropvolgende tekst in de mouseover niet meer getoond. De speciale tekens zorgde ervoor dat niet alle tekst getoond kon worden.

Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor speciale tekens in de mouseover niet meer getoond worden waardoor alle tekst voortaan wel getoond wordt.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.7 E-mail: adres aanhuis behandeling in afspraakbevestiging

Wat
Bij aanhuis behandelingen werd enige tijde als locatie ‘de praktijk’ getoond in de afspraakbevestiging in plaats van het adres van de patiënt. Deze bug is opgelost waardoor het adres van de patiënt weer getoond wordt in de afspraakbevestiging.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.8 Uitleenartikelen: opmerking retouren

Wat
Door een bug werd de opmerking bij het retourneren van een uitleenartikel niet getoond in FysioOne. De opmerking werd echter wel opgeslagen in de FysioOne omgeving. De bug is opgelost waardoor de opmerking vanaf nu weer getoond wordt. Eerder ingevulde opmerkingen welke eerder niet werden getoond zijn nu wel zichtbaar.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.9 Adresboek: sortering van relaties

Wat
Het adres boek bij relatie sorteerde de relaties niet correct op het moment dat er door de pagina’s gebladerd werd. De bug in de sortering is opgelost waardoor het bladeren door de relaties weer correct gaat.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.10 Diverse praktijk specifieke aanpassingen

Wat
Naast bovenstaande aanpassingen zijn er diverse praktijk specifieke aanpassingen doorgevoerd in FysioOne. Deze aanpassingen zijn teruggekoppeld via het Klant Contact Center en via de aangemaakte tickets.

3. SpotOnMedics Intelligence

3.1 Productie dashboard

Wat
In april 2020 werd het COVID-19 dashboard toegevoegd. Hiermee kreeg u inzicht in terugvalpercentages met betrekking tot declarabele zittingen, groepsbehandelingen, intakes en omzet. Ook kon u gegevens vergelijken met dezelfde periode in 2018 en 2019. Inmiddels is het 2021 en is het COVID-19 dashboard geüpgraded tot een productie dashboard.

Het nieuwe dashboard geeft nog steeds inzicht in de productiecijfers van 2020 ten opzichte van voorgaande jaren, maar nu ook ten opzichte van data tot op heden. Ook kunt u nu op maand- en jaarniveau data vergelijken. Door de nieuwste analysemogelijkheden kunt u de instroom en verwijzingen beter managen in de praktijk. Eind augustus werd het dashboard voor alle Intelligence gebruikers ter beschikking gesteld.

Wie
Intelligence gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen

3.2 FysioTopics dashboard

Wat
In juli 2021 is het FysioTopics dashboard in SpotOnMedics Intelligence gelanceerd.

Met het FysioTopics praktijkdashboard krijgt u 24/7 inzage in de dataverzameling. U kunt tijdig controles uitvoeren op de profilering, het gebruik van de juiste declaratiecodes analyseren, zelfstandig data exporteren en tot slot altijd uw cijfers inkijken voor een evaluatie of audit.

Het FysioTopics dashboard wordt elke nacht automatisch geladen vanuit FysioOne, waardoor u iedere dag inzicht heeft in de dataverzameling ten behoeve van FysioTopics. U kunt uw data doorlopend monitoren en daardoor tijdig processen in de praktijk aansturen. Het FysioTopics dashboard wordt daarmee onderdeel van uw bedrijfsvoering en leidt tot minder administratie- en analysetijd voor de FysioTopics dataverzameling.

Wie
FysioTopics en Intelligence gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen

4. SpotOnMedics Financieel

4.1 SpotOnMedics Financieel

Voor SpotOnMedics Financieel zijn er geen release notes.

5. SpotOnMedics Personeel

5.1 SpotOnMedics Personeel

Voor SpotOnMedics Personeel zijn er geen release notes.

6. Succes met de implementatie

6.1 Wie is de key-user in uw praktijk?

Wij adviseren uw praktijk om de release-notes aandachtig te lezen en de gewenste functionaliteiten te implementeren binnen de praktijk. Heeft u een key-user aangesteld? Dan is het zijn of haar taak om het team op de hoogte te stellen en eventueel gewijzigde werkwijzen te implementeren.

Wat is een key-user?
De key-user wordt doorgaans aangesteld in de implementatiefase (tijdens de overstap). Hij of zij is aanspreekpunt voor zowel SpotOnMedics als voor het praktijkteam en kent alle processen in de praktijk alsmede de visie en missie van de praktijk. De key-user zorgt ervoor dat de medewerkers over het juiste kennisniveau beschikken en is beschikbaar voor vragen.

Ook na de implementatie heeft de key-user een belangrijke rol als aanspreekpunt binnen zijn organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van wijzigingsverzoeken, het implementeren van nieuwe functies en het trainen van nieuwe medewerkers.

Heeft u nog geen key-user aangesteld? Dan is het goed om dit alsnog te overwegen. Uiteraard denken wij graag met u mee. Neem hiervoor contact op met uw praktijkadviseur of implementatie consultant.

6.2 Vragen?

Heeft u vragen over de release notes Q3-2021? Dan staan onze Klant Contact Professionals u graag te woord via onderstaande contactgegevens. Maakt u liever een support ticket aan? Dat kan via uw eigen FysioOne account.

Klant Contact Center
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Wij wensen u veel succes met de implementatie van deze release notes.

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht