Releasenote
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. SpotOnMedics FysioOne

1.1 Data aanlevering Landelijke databases

Wat
De aanlevering aan de LDF, LDK en LDO is op de achtergrond volledig vernieuwd en geoptimaliseerd. Ook voor u als gebruiker hebben wij een update doorgevoerd ten aanzien van het aanleveren van uw data aan de LDF, LDK en LDO.

Configuratie pagina’s voor LDF, LDK en LDO
Via Configuratie > Algemeen > Webservices en SSO > Landelijke database Fysiotherapie / Keurmerk / Oefentherapie kunt u per bedrijf de configuratie inrichten.

LDF
De configuratiepagina van de LDF bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Configuraties
 2. Validaties

Bij ‘Configuraties’ staan de actuele aanleverinstellingen. U kunt bij de kolom ‘Acties’ een bestaande configuratie uitschakelen of verwijderen. Door de selectiebox te selecteren bij ‘Toon historische configuraties’ ziet u eventueel verwijderde configuraties.

Wanneer u bij ‘Configuraties’ het bedrijf of het kladblok icoon selecteert kunt u de bestaande instellingen bewerken. Via deze route kunt u ook eventueel een wachtwoord wijzigen van een bestaande configuratie.

Via het groene plus icoon kunt u een nieuwe configuratie aanmaken bij ‘Toevoegen configuratie’. U selecteert het bedrijf, het gewenste aanleverschema (manueel insturen (handmatig) of maandelijks) en u selecteert een startdatum. Vervolgens vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Deze gegevens heeft u van Mediquest ontvangen. Klik op ‘toevoegen’ om de configuratie op te slaan.

Het is mogelijk om voor eenzelfde configuratie in te stellen dat de data zowel maandelijks als manueel ingestuurd moet worden. U dient in dit geval voor hetzelfde bedrijf twee configuratieregels aan te maken. 

Bij ‘Validaties’ vindt een controle plaats op BIG nummer en AGB nummer per therapeut. In het overzicht worden alle therapeuten opgenomen waarbij op gebruikersniveau is aangeven dat ze ‘Therapeut/behandelaar’ zijn.

De configuratiepagina voor LDK en LDO functioneert hetzelfde als de configuratiepagina van LDF. Het enige verschil is dat voor LDK en LDO geen gebruikersnaam en wachtwoord nodig is bij de inrichting van bestaande of nieuwe configuraties.

Aanleveren van data voor LDF, LDK en/of LDO
Via het hoofd navigatiemenu Patiëntendossier > Klinimetrie > LDF / LDK / LDO kunt u eerdere aanleveringen bekijken of handmatig aanleveringen uitvoeren.

De configuratiepagina van de LDF bestaat uit twee onderdelen:

1. Configuraties
2. Aanleveringen

Bij ‘Configuraties’ staan de actuele aanleverinstellingen. Wanneer u kiest voor ‘Toon historische configuraties’ kunt u eerdere aanleveringen voor historische configuraties raadplegen.

Staat het schema type op ‘Maandelijks’, dan wordt automatisch data aangeleverd op iedere eerste dag van de maand. Staat het schema type op ‘Manueel insturen’, dan kunt u via het groene plus icoon handmatig data aanleveren.

Via het groene plus icoon kunt u een aanlevering toevoegen. U selecteert de gewenste periode en klikt op ‘toevoegen’. Via Manueel insturen heeft u dus de mogelijkheid om met terugwerkende kracht eerdere periodes aan te leveren. Ieder heel uur worden manuele aanleveringen verstuurd naar de LDF, LDK en/of LDO.

Het icoon om handmatig data aan te leveren wordt enkel getoond indien het schema type op ‘Manueel insturen’ staat.

Bij ‘aanleveringen’ ziet u een overzicht van de eerdere aanleveringen per configuratie. Via het vergrootglas icoon kunt u het verwerkingsverslag raadplegen mits deze al beschikbaar is. U kunt de aanleveringen per configuratie filteren door bij ‘configuratie’ de radio button te selecteren.

De aanleverpagina voor LDK en LDO functioneert hetzelfde als de configuratie pagina van LDF. 

Op de aanleverpagina voor LDF, LDK en LDO vindt daarnaast nog een validatie plaats op therapeut niveau. Deze validatie wordt enkel getoond op het moment dat er op gebruikersniveau fouten worden geconstateerd op basis van de BIG en/of AGB code.

Wie
Praktijken die data aanleveren aan de LDF, LDK en/of LDO.

Acties voor uw praktijk
Controleer goed voor welke periode de data aanlevering heeft plaatsgevonden in 2021. Is er voor een bepaalde periode geen data aangeleverd? Dan kunt u deze periode selecteren en de data opnieuw handmatig aanleveren via FysioOne.

Hulpmiddelen
Geen.

1.2 Nieuwe klinimetrie voor meerdere antwoord opties

Wat
Diverse vragenlijsten bevatten vragen waarbij het mogelijk is om meerdere antwoorden te selecteren. In FysioOne was dit echter nog niet mogelijk: er waren enkel klinimetrie items beschikbaar waarbij maar één antwoordoptie te selecteren was.

De mogelijkheid om meerdere antwoorden te selecteren is inmiddels voor FysioOne ontwikkeld. Om geen data te verliezen uit eerder ingevulde klinimetrie items in FysioOne zijn nieuwe klinimetrie items beschikbaar gesteld. De volgende items zijn aangepast en vanaf nu beschikbaar in uw FysioOne omgeving:

 • SGRQ – St. George Respiratory Questionnaire
 • HAQ – Health Assessment Questionnaire
 • PROMK 0-4 – PROM kinderfysiotherapie 0-4 jaar
 • PROMK 4-12 – PROM kinderfysiotherapie 4-12 jaar
 • PROMK 12+ – PROM kinderfysiotherapie 12-18 jaar
 • CLCVL5 – Claudicatio vragenlijst 5
 • CN-Baselin – Chronisch Zorgnet baseline vragenlijst
 • HBV – Hartpatiënt baseline vragenlijst Chronisch ZorgNet
 • HVCN – Hartpatiënt vragenlijst Chronisch ZorgNet
 • COPD2 – COPD-vragenlijst v2
 • COPD BV – COPD Baseline vragenlijst Chronisch Zorgnet
 • COPD CZN – COPD-vragenlijst Chronisch Zorgnet
 • COVID-AL0 – COVID-Addition List (nulmeting)
 • COVID-ALV – COVID-Addition List (vervolgmeting)

Voor de nieuw toegevoegde klinimetrie items is vanaf nu de code onderstreept. De eerder beschikbare en gebruikte klinimetrie items zijn vanaf nu niet meer onderstreept.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Via configuratie > patiëntendossier > protocollen > klinimetrie kunt u de nieuw beschikbare klinimetrie op ‘beschikbaar’ zetten voor uw FysioOne omgeving. Daarnaast is het advies om de oude variant van de klinimetrie items op ‘niet beschikbaar’ te zetten. U selecteert bij ‘toon’ ‘alle codes’ en zoekt naar het item dat u op beschikbaar wenst te zetten. Door in de kolom ‘beschikbaar’ op ‘ja’ of ‘nee’ te klikken kunt u de beschikbaarheid van het item aanpassen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.3 Marges in rapportages

Wat
Op de configuratie pagina ‘omgeving instellingen’ is een optie toegevoegd om de marges tussen de bovenzijde van de pagina en de body (tekst) voor rapportages in te stellen vanaf de tweede pagina. Op het moment dat de PDF rapportage wordt afgedrukt op briefpapier kan in dit geval de lay-out correct worden ingesteld voor rapportages met meerdere pagina’s.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Indien u uw PDF rapportages print op briefpapier kunt u middels deze instellingen de lay-out correct inrichten vanaf de tweede pagina.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.4 COV wachtlijst > tabblad polissen

Wat
Als een patiënt via de wachtlijst wordt geregistreerd wordt de polisinformatie opgehaald en getoond in de wachtlijst. Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor deze polisinformatie direct wordt overgenomen naar het tabblad ‘polissen’ in de patiëntenkaart.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.5 Mergecode %dtfvervolg% voor ergotherapie

Wat
Wanneer vanuit een ergotherapie dossier in een rapportage de mergecode %dtfvervolg% wordt gebruikt, wordt voortaan aangegeven of de patiënt in aanmerking komt voor ergotherapie in plaats van fysiotherapie.

Wie
Gebruikers van de specialisatiekaart ergotherapie in FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.6 Afwijkende dossierstructuur voor eenmalig consult

Wat
Voor het eenmalige consult is een afwijkende dossierstructuur ontwikkeld. Deze afwijkende dossierstructuur is beschikbaar voor praktijken die gebruikmaken van de richtlijn 2019 basis en plus. De volgende onderdelen zijn opgenomen in het dossier volgens het eenmalige consult:

 1. Basisgegevens
 2. Aanmelding
 3. Anamnese
 4. Onderzoek
 5. Analyse/Consult
 6. Klinimetrie
 7. Afsluiting

Voor het eenmalige consult is het dus niet meer noodzakelijk om het volledige behandelplan in te vullen om het dossier volledig te kunnen afronden.

Indien daarnaast bij de aanmelding en bij details voor traject is gekozen voor ‘eenmalig consult’ zal dit ook in het statusoverzicht kenbaar worden gemaakt.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.7 Apart screeningsproces voor specialisatiekaart bekkenfysiotherapie

Wat
Voor de specialisatiekaart bekkenfysiotherapie is het aparte screeningsproces ingericht. Dit betekent dat wanneer via de omgevingsinstellingen de functie ‘apart screeningsproces’ is geactiveerd dat het dossier bij DTF getoond wordt volgens het aparte screeningsproces.

Het aparte screeningsproces werkt voor de bekkenfysiotherapie specialisatiekaart net zoals het werkt voor de reguliere fysiotherapie dossiers. Bij conclusie screening heeft u de mogelijkheid om een DTF rapportage op te stellen. Indien er een indicatie is voor bekkenfysiotherapie zal, nadat u heeft geklikt op ‘rapportage opstellen’, het dossier verder ingevuld kunnen worden. Denk hierbij aan het behandelplan en de verdere dossier onderdelen. Is er geen indicatie voor bekkenfysiotherapie, dan wordt het dossier automatisch afgesloten.

Indien daarnaast bij de aanmelding en bij details voor traject is gekozen voor ‘DTF’ zal bij geen indicatie voor bekkenfysiotherapie dit ook in het statusoverzicht kenbaar gemaakt worden.

Wie
Gebruikers van de specialisatiekaart bekkenfysiotherapie in FysioOne die gebruikmaken van de functionaliteit ‘apart screeningsproces’.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.8 Selecteren van standaard CSI code bij profiel

Wat
Via configuratie > patiëntendossier > profielen kunt u profielen aanmaken en inrichten. Bij het inrichten van profielen is de optie om een standaard CSI code te selecteren toegevoegd.

Indien u wenst om een standaard indicatiecode te selecteren voor een profiel welke gekoppeld is aan de categorie diëtetiek of ergotherapie kunt u kiezen voor de code ‘000 – beweegprogramma’.

Wie
Gebruikers FysioOne die gebruikmaken van profielen.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.9 FysioTopics: afwijkende declaratiemethode recidive CZ

Wat
Voor FysioTopics wordt door CZ een afwijkende declaratiemethode aangehouden voor de recidive. De recidive voor CZ (let op: alleen voor CZ) dienen gedeclareerd te worden op een bilaterale code (990) in plaats van de paramedische code (012).

Voor de specifieke prestatiecodes verwijzen we graag naar de Academy van SpotOnMedics handleiding ‘Handleiding FysioTopics’ hoofdstuk 4.4.1.

Wie
Gebruikers van FysioTopics in FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Omdat de recidive op een 990 code gedeclareerd dienen te worden is het noodzakelijk om enkel voor de recidive van CZ nieuwe prestatiecodes aan te maken. Deze prestatiecodes zijn gekoppeld aan de contractgroep ‘tarieven overige coderingen’. Dit contract dient u daarom via de contractposities te selecteren. U selecteert hiervoor de lijst ‘tarieven overige coderingen’ om dit contract te kunnen selecteren via de configuratie.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

2. SpotOnMedics FysioOne bugfixes en kleine aanpassingen

2.1 E-mail: Bijlage versturen

Wat
Het proces om bijlagen mee te sturen met de afspraakbevestiging is gevalideerd en aangepast na meldingen dat in sommige gevallen de bijlage niet altijd werd toegevoegd aan de e-mail.

Let op: u kunt enkel een bijlage mee sturen met een e-mailbericht indien deze het format .PDF, .DOC of .JPG heeft. 

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Indien u bijlagen toevoegt aan uw e-mailberichten vanuit FysioOne, controleer dan of deze voldoen aan het juiste format.

Hulpmiddelen
Geen.

2.2 E-mail: No-reply vanuit patiëntenkaart

Wat
Indien er een afzender e-mailadres ingesteld is via de e-mail instellingen dan zullen voortaan ook de berichten vanuit de patiëntenkaart verstuurd worden vanuit dit e-mailadres. Voorheen gebeurde dit nog vanuit noreply@spotonmedics.nl.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.3 Declareren: Factuur per CSI code

Wat
Indien er een patiëntnota wordt gemaakt waarbij behandelingen met verschillende CSI codes gedeclareerd worden, zal voortaan een aparte factuur gegenereerd worden per CSI code in plaats van een factuur met enkel een CSI code. Dit resulteert in minder afwijzingen van zorgverzekeraars.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.4 Declareren: Landen toegevoegd aan basisinfo

Wat
De landen Luxemburg, Italië en Polen zijn toegevoegd als land om te selecteren bij de basisinfo.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.5 Declareren: Land toegevoegd aan facturen met buitenlands adres

Wat
In geval van een factuur met buitenlands adres wordt voortaan ook het land getoond.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Indien u voor de factuurlayout rekening heeft gehouden met het envelop venster is het advies om te controleren of deze vensterhoogte ook past voor buitenlandse adressen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.6 Declareren: tarieven GLI (ENO)

Wat
Wegens een bug werden de tarieven voor de GLI (ENO) foutief getoond en opgehaald voor het jaar 2021. De bug is opgelost en ondertussen worden de tarieven correct verwerkt en getoond per behandeling.

Wie
Praktijken die GLI declareren voor (ENO).

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.7 Declareren: speciale tekens in declaratiebestand (é, ü, à, etc)

Wat
Als er een speciaal teken (é, ü, à, etc) is opgenomen in een declaratiebestand dan wordt deze voortaan automatisch aangepast naar het normale teken. Dit voorkomt directe afwijzingen vanuit Vecozo op het declaratiebestand.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.8 Prestatiecode: Afwijkende tekst op factuur

Wat
Via configuratie > declareren > prestatiecodes heeft u de mogelijkheid om per prestatiecode een afwijkende tekst op de factuur in te stellen. Deze tekst werd, indien ingevuld, voorheen echter niet overgenomen. Deze bug is ondertussen verholpen.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.9 Specialisatiekaart ergotherapie: Automatisch opslaan rubrieken

Wat
Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor de rubrieken in de specialisatiekaart ergotherapie nu automatisch opslaan na het invoeren van nieuwe verslaglegging of het aanpassen van bestaande verslaglegging.

Wie
Gebruikers van de specialisatiekaart ergotherapie in FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.10 Specialisatiekaart kinderfysiotherapie 2.0: onderzoeksplan en conclusie in analyse

Wat
De rubriek Conclusie na anamnese en onderzoek (onderdeel onderzoek algemeen / specifiek) is toegevoegd en opgenomen in de analyse. Daarnaast worden vanaf nu ook de resultaten van het onderzoeksplan getoond in de analyse mits er een onderzoeksplan is gekozen en is ingevuld.

Wie
Gebruikers van de specialisatiekaart kinderfysiotherapie 2.0 in FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.11 Patiëntendossier: tabblad 'overzicht' in onderzoeksplan

Wat
Voor enkele onderzoeksplannen was het niet mogelijk om te navigeren naar het tabblad ‘overzicht’. Deze bug is opgelost en het is weer mogelijk om te navigeren naar het tabblad ‘overzicht’.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.12 Patiëntendossier: subdoelen vanuit onderzoeksplan

Wat
Vanuit een onderzoeksplan heeft u de mogelijk om subdoelen te genereren. De bug voor het genereren van subdoelen in twee stappen op het tabblad ‘myogeen’ (MRC) is opgelost. Indien u ervoor kiest om op het tabblad ‘myogeen’ subdoelen te genereren in twee stappen wordt in het geval van de MRC gekozen voor stappen die lopen van 1 naar 5.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.13 Patiëntendossier: aanpassingen in onderdeel behandeljournalen

Wat
In het onderdeel behandeljournalen in het patiëntendossier zijn enkele aanpassingen doorgevoerd.

Knop ‘tussenevaluatie’
In het onderdeel ‘behandeljournalen’ is een knop ‘tussenevaluatie’ toegevoegd die direct navigeert naar het onderdeel tussenevaluaties.

Toevoegen van subdoelen vanuit het behandeljournaal
Indien u uw subdoelen toont in het behandeljournaal dan heeft u vanaf nu ook de mogelijkheid om direct vanuit het onderdeel behandeljournalen een subdoel toe te voegen middels het groene plus icoon.

Rubrieken contra-indicaties en belangrijke opmerkingen
De rubrieken ‘contra-indicaties’ en ‘belangrijke opmerkingen’ welke worden getoond boven aan in het onderdeel ‘behandeljournalen’ worden nu enkel nog getoond als deze ingevuld zijn.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.14 Rapportage: Verbeterde laadtijd

Wat
Diverse rapportages hadden een aanzienlijke laadtijd wat het gebruik van deze rapportages bemoeilijkte. De laadtijd voor rapportages is daarom aanzienlijk verbeterd.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.15 Statusoverzicht: melding 'traject automatisch gesloten'

Wat
In het statusoverzicht werd in enkele gevallen foutief de melding ‘traject automatisch gesloten’ getoond. De bug waardoor deze melding foutief werd getoond is opgelost. Daarnaast de melding aangepast naar ‘traject (automatisch) gesloten’.

De melding wordt voortaan enkel getoond op het moment dat het traject is gesloten maar het dossier nog open staat. Dit kan voorkomen als het traject automatisch wordt gesloten via de instellingen uit de omgeving instellingen of handmatig via het tabblad trajecten. Wanneer ook het dossier wordt gesloten zal de melding niet meer getoond worden.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Wanneer de melding ‘traject (automatisch) gesloten’ getoond wordt in het statusoverzicht dan staat het dossier nog open. Deze dient u (indien volledig) af te sluiten.

Hulpmiddelen
Geen.

2.16 Agenda: prestatiecode wijzigen via +enter methode

Wat
Bij het registreren van cliënten via de +enter methode in de agenda was het niet mogelijk om de eerste en tweede prestatiecode te wijzigen. Er is een aanpassing doorgevoerd, waardoor dit nu wel mogelijk is.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.17 Physitrack: tussenvoegsel

Wat
Voor gebruikers met een koppeling met Physitrack wordt voortaan het tussenvoegsel van de cliëntnaam (indien van toepassing) correct meegestuurd.

Wie
FysioOne gebruikers met een koppeling met Physitrack.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

3. SpotOnMedics Intelligence

3.1 Nieuwe functionaliteit en update Zorg1 dashboard

Wat
SpotOnMedics maakte bekend (zie kopje ‘hulpmiddelen’ voor een link naar het bericht) dat per 1 april de nieuwe Zorg1 zorgprogramma’s voor Zorg1 klanten beschikbaar gesteld werd FysioOne. Daarmee kreeg u toegang tot de categorieën, profielen, zorgplannen en klinimetrie presets die toebehoren aan de Zorg1 zorgprogramma’s artrose knie, artrose heup, THP en TKP. Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe Zorg1 zorgprogramma’s dient u de instellingen in FysioOne na te lopen om te controleren of deze beschikbaar staan voor de praktijk.

Vanaf nu zijn de codeboeken van de nieuwe zorgprogramma’s artrose knie en artrose heup ook terug te vinden in het Zorg1 Intelligence praktijkdashboard. In afstemming met Zorg1 is  besloten om de monitoring van de zorgprogramma’s THP en TKP nog niet te verwerken in het Zorg1 Intelligence praktijkdashboard. Deze zijn dus nog niet beschikbaar om te monitoren.

Daarnaast kunt u vanaf nu filteren op ‘zorgverzekeraar naam’ in plaats van ‘UZOVI code’ en op ‘therapeut naam’ in plaats van ‘therapeut ID’.

Wie
Zorg1 gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen

4. SpotOnMedics Financieel

4.1 SpotOnMedics Financieel

Voor SpotOnMedics Financieel zijn er geen release notes.

5. SpotOnMedics Personeel

5.1 SpotOnMedics Personeel

Voor SpotOnMedics Personeel zijn er geen release notes.

6. Succes met de implementatie

6.1 Wie is de key-user in uw praktijk?

Wij adviseren uw praktijk om de release-notes aandachtig te lezen en de gewenste functionaliteiten te implementeren binnen de praktijk. Heeft u een key-user aangesteld? Dan is het zijn of haar taak om het team op de hoogte te stellen en eventueel gewijzigde werkwijzen te implementeren.

Wat is een key-user?
De key-user wordt doorgaans aangesteld in de implementatiefase (tijdens de overstap). Hij of zij is aanspreekpunt voor zowel SpotOnMedics als voor het praktijkteam en kent alle processen in de praktijk alsmede de visie en missie van de praktijk. De key-user zorgt ervoor dat de medewerkers over het juiste kennisniveau beschikken en is beschikbaar voor vragen.

Ook na de implementatie heeft de key-user een belangrijke rol als aanspreekpunt binnen zijn organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van wijzigingsverzoeken, het implementeren van nieuwe functies en het trainen van nieuwe medewerkers.

Heeft u nog geen key-user aangesteld? Dan is het goed om dit alsnog te overwegen. Uiteraard denken wij graag met u mee. Neem hiervoor contact op met uw praktijkadviseur of implementatie consultant.

6.2 Vragen?

Heeft u vragen over de release notes Q2-2021? Dan staan onze Klant Contact Professionals u graag te woord via onderstaande contactgegevens. Maakt u liever een support ticket aan? Dat kan via uw eigen FysioOne account.

Klant Contact Center
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Wij wensen u veel succes met de implementatie van deze release notes.

Release notes: Q2-2021

 • Release notes
 • FysioOne
 • 2021

Introductie

In deze release notes lichten wij toe welke functies in het tweede kwartaal van 2021 nieuw en verbeterd zijn in SpotOnMedics FysioOne en SpotOnMedics Intelligence. SpotOnMedics Financieel en Personeel komen in deze release notes niet aan bod, omdat daarin geen wijzigingen zijn doorgevoerd.

Tip: klik op de afbeeldingen in deze handleiding om ze te vergroten.

Wat zijn release notes?
Het SpotOnMedics platform wordt continu verbeterd. Nieuwe functies worden toegevoegd en bestaande functies worden gewijzigd. Zo streven we naar een optimale gebruikerservaring in uw praktijk. Bij belangrijke nieuwe of gewijzigde functies ontvangen praktijkhouders en managers altijd direct een servicebericht per e-mail. Daarnaast bundelen we de belangrijkste wijzigingen per kwartaal in een handleiding zoals deze, inclusief een instructievideo. Dit noemen wij de ‘release notes’ per kwartaal.

Tip: deel de informatie met uw team
Middels de release notes kunt u stapsgewijs controleren of u volledig op de hoogte bent van alle verbeteringen op het platform. En natuurlijk: of uw team al op de hoogte is. Dit laatste is een belangrijk aandachtspunt. Door het implementeren en intern uitdragen van de nieuwste informatie zorgt u ervoor dat uw team het SpotOnMedics platform optimaal en efficiënt benut.

Instructievideo
In deze instructievideo licht SpotOnMedics professional Jitse Stel de belangrijkste punten uit deze release notes toe. Klik op de links hieronder om direct naar het gewenste onderdeel te gaan. SpotOnMedics Financieel en SpotOnMedics Personeel komen niet aan bod, omdat er geen release notes van toepassing zijn.

Ga direct naar:
SpotOnMedics FysioOne
SpotOnMedics Intelligence

Inhoudsopgave

1. SpotOnMedics FysioOne

1.1 Data aanlevering Landelijke databases

Wat
De aanlevering aan de LDF, LDK en LDO is op de achtergrond volledig vernieuwd en geoptimaliseerd. Ook voor u als gebruiker hebben wij een update doorgevoerd ten aanzien van het aanleveren van uw data aan de LDF, LDK en LDO.

Configuratie pagina’s voor LDF, LDK en LDO
Via Configuratie > Algemeen > Webservices en SSO > Landelijke database Fysiotherapie / Keurmerk / Oefentherapie kunt u per bedrijf de configuratie inrichten.

LDF
De configuratiepagina van de LDF bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Configuraties
 2. Validaties

Bij ‘Configuraties’ staan de actuele aanleverinstellingen. U kunt bij de kolom ‘Acties’ een bestaande configuratie uitschakelen of verwijderen. Door de selectiebox te selecteren bij ‘Toon historische configuraties’ ziet u eventueel verwijderde configuraties.

Wanneer u bij ‘Configuraties’ het bedrijf of het kladblok icoon selecteert kunt u de bestaande instellingen bewerken. Via deze route kunt u ook eventueel een wachtwoord wijzigen van een bestaande configuratie.

Via het groene plus icoon kunt u een nieuwe configuratie aanmaken bij ‘Toevoegen configuratie’. U selecteert het bedrijf, het gewenste aanleverschema (manueel insturen (handmatig) of maandelijks) en u selecteert een startdatum. Vervolgens vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Deze gegevens heeft u van Mediquest ontvangen. Klik op ‘toevoegen’ om de configuratie op te slaan.

Het is mogelijk om voor eenzelfde configuratie in te stellen dat de data zowel maandelijks als manueel ingestuurd moet worden. U dient in dit geval voor hetzelfde bedrijf twee configuratieregels aan te maken. 

Bij ‘Validaties’ vindt een controle plaats op BIG nummer en AGB nummer per therapeut. In het overzicht worden alle therapeuten opgenomen waarbij op gebruikersniveau is aangeven dat ze ‘Therapeut/behandelaar’ zijn.

De configuratiepagina voor LDK en LDO functioneert hetzelfde als de configuratiepagina van LDF. Het enige verschil is dat voor LDK en LDO geen gebruikersnaam en wachtwoord nodig is bij de inrichting van bestaande of nieuwe configuraties.

Aanleveren van data voor LDF, LDK en/of LDO
Via het hoofd navigatiemenu Patiëntendossier > Klinimetrie > LDF / LDK / LDO kunt u eerdere aanleveringen bekijken of handmatig aanleveringen uitvoeren.

De configuratiepagina van de LDF bestaat uit twee onderdelen:

1. Configuraties
2. Aanleveringen

Bij ‘Configuraties’ staan de actuele aanleverinstellingen. Wanneer u kiest voor ‘Toon historische configuraties’ kunt u eerdere aanleveringen voor historische configuraties raadplegen.

Staat het schema type op ‘Maandelijks’, dan wordt automatisch data aangeleverd op iedere eerste dag van de maand. Staat het schema type op ‘Manueel insturen’, dan kunt u via het groene plus icoon handmatig data aanleveren.

Via het groene plus icoon kunt u een aanlevering toevoegen. U selecteert de gewenste periode en klikt op ‘toevoegen’. Via Manueel insturen heeft u dus de mogelijkheid om met terugwerkende kracht eerdere periodes aan te leveren. Ieder heel uur worden manuele aanleveringen verstuurd naar de LDF, LDK en/of LDO.

Het icoon om handmatig data aan te leveren wordt enkel getoond indien het schema type op ‘Manueel insturen’ staat.

Bij ‘aanleveringen’ ziet u een overzicht van de eerdere aanleveringen per configuratie. Via het vergrootglas icoon kunt u het verwerkingsverslag raadplegen mits deze al beschikbaar is. U kunt de aanleveringen per configuratie filteren door bij ‘configuratie’ de radio button te selecteren.

De aanleverpagina voor LDK en LDO functioneert hetzelfde als de configuratie pagina van LDF. 

Op de aanleverpagina voor LDF, LDK en LDO vindt daarnaast nog een validatie plaats op therapeut niveau. Deze validatie wordt enkel getoond op het moment dat er op gebruikersniveau fouten worden geconstateerd op basis van de BIG en/of AGB code.

Wie
Praktijken die data aanleveren aan de LDF, LDK en/of LDO.

Acties voor uw praktijk
Controleer goed voor welke periode de data aanlevering heeft plaatsgevonden in 2021. Is er voor een bepaalde periode geen data aangeleverd? Dan kunt u deze periode selecteren en de data opnieuw handmatig aanleveren via FysioOne.

Hulpmiddelen
Geen.

1.2 Nieuwe klinimetrie voor meerdere antwoord opties

Wat
Diverse vragenlijsten bevatten vragen waarbij het mogelijk is om meerdere antwoorden te selecteren. In FysioOne was dit echter nog niet mogelijk: er waren enkel klinimetrie items beschikbaar waarbij maar één antwoordoptie te selecteren was.

De mogelijkheid om meerdere antwoorden te selecteren is inmiddels voor FysioOne ontwikkeld. Om geen data te verliezen uit eerder ingevulde klinimetrie items in FysioOne zijn nieuwe klinimetrie items beschikbaar gesteld. De volgende items zijn aangepast en vanaf nu beschikbaar in uw FysioOne omgeving:

 • SGRQ – St. George Respiratory Questionnaire
 • HAQ – Health Assessment Questionnaire
 • PROMK 0-4 – PROM kinderfysiotherapie 0-4 jaar
 • PROMK 4-12 – PROM kinderfysiotherapie 4-12 jaar
 • PROMK 12+ – PROM kinderfysiotherapie 12-18 jaar
 • CLCVL5 – Claudicatio vragenlijst 5
 • CN-Baselin – Chronisch Zorgnet baseline vragenlijst
 • HBV – Hartpatiënt baseline vragenlijst Chronisch ZorgNet
 • HVCN – Hartpatiënt vragenlijst Chronisch ZorgNet
 • COPD2 – COPD-vragenlijst v2
 • COPD BV – COPD Baseline vragenlijst Chronisch Zorgnet
 • COPD CZN – COPD-vragenlijst Chronisch Zorgnet
 • COVID-AL0 – COVID-Addition List (nulmeting)
 • COVID-ALV – COVID-Addition List (vervolgmeting)

Voor de nieuw toegevoegde klinimetrie items is vanaf nu de code onderstreept. De eerder beschikbare en gebruikte klinimetrie items zijn vanaf nu niet meer onderstreept.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Via configuratie > patiëntendossier > protocollen > klinimetrie kunt u de nieuw beschikbare klinimetrie op ‘beschikbaar’ zetten voor uw FysioOne omgeving. Daarnaast is het advies om de oude variant van de klinimetrie items op ‘niet beschikbaar’ te zetten. U selecteert bij ‘toon’ ‘alle codes’ en zoekt naar het item dat u op beschikbaar wenst te zetten. Door in de kolom ‘beschikbaar’ op ‘ja’ of ‘nee’ te klikken kunt u de beschikbaarheid van het item aanpassen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.3 Marges in rapportages

Wat
Op de configuratie pagina ‘omgeving instellingen’ is een optie toegevoegd om de marges tussen de bovenzijde van de pagina en de body (tekst) voor rapportages in te stellen vanaf de tweede pagina. Op het moment dat de PDF rapportage wordt afgedrukt op briefpapier kan in dit geval de lay-out correct worden ingesteld voor rapportages met meerdere pagina’s.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Indien u uw PDF rapportages print op briefpapier kunt u middels deze instellingen de lay-out correct inrichten vanaf de tweede pagina.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.4 COV wachtlijst > tabblad polissen

Wat
Als een patiënt via de wachtlijst wordt geregistreerd wordt de polisinformatie opgehaald en getoond in de wachtlijst. Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor deze polisinformatie direct wordt overgenomen naar het tabblad ‘polissen’ in de patiëntenkaart.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.5 Mergecode %dtfvervolg% voor ergotherapie

Wat
Wanneer vanuit een ergotherapie dossier in een rapportage de mergecode %dtfvervolg% wordt gebruikt, wordt voortaan aangegeven of de patiënt in aanmerking komt voor ergotherapie in plaats van fysiotherapie.

Wie
Gebruikers van de specialisatiekaart ergotherapie in FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.6 Afwijkende dossierstructuur voor eenmalig consult

Wat
Voor het eenmalige consult is een afwijkende dossierstructuur ontwikkeld. Deze afwijkende dossierstructuur is beschikbaar voor praktijken die gebruikmaken van de richtlijn 2019 basis en plus. De volgende onderdelen zijn opgenomen in het dossier volgens het eenmalige consult:

 1. Basisgegevens
 2. Aanmelding
 3. Anamnese
 4. Onderzoek
 5. Analyse/Consult
 6. Klinimetrie
 7. Afsluiting

Voor het eenmalige consult is het dus niet meer noodzakelijk om het volledige behandelplan in te vullen om het dossier volledig te kunnen afronden.

Indien daarnaast bij de aanmelding en bij details voor traject is gekozen voor ‘eenmalig consult’ zal dit ook in het statusoverzicht kenbaar worden gemaakt.

Wie
Gebruikers FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.7 Apart screeningsproces voor specialisatiekaart bekkenfysiotherapie

Wat
Voor de specialisatiekaart bekkenfysiotherapie is het aparte screeningsproces ingericht. Dit betekent dat wanneer via de omgevingsinstellingen de functie ‘apart screeningsproces’ is geactiveerd dat het dossier bij DTF getoond wordt volgens het aparte screeningsproces.

Het aparte screeningsproces werkt voor de bekkenfysiotherapie specialisatiekaart net zoals het werkt voor de reguliere fysiotherapie dossiers. Bij conclusie screening heeft u de mogelijkheid om een DTF rapportage op te stellen. Indien er een indicatie is voor bekkenfysiotherapie zal, nadat u heeft geklikt op ‘rapportage opstellen’, het dossier verder ingevuld kunnen worden. Denk hierbij aan het behandelplan en de verdere dossier onderdelen. Is er geen indicatie voor bekkenfysiotherapie, dan wordt het dossier automatisch afgesloten.

Indien daarnaast bij de aanmelding en bij details voor traject is gekozen voor ‘DTF’ zal bij geen indicatie voor bekkenfysiotherapie dit ook in het statusoverzicht kenbaar gemaakt worden.

Wie
Gebruikers van de specialisatiekaart bekkenfysiotherapie in FysioOne die gebruikmaken van de functionaliteit ‘apart screeningsproces’.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.8 Selecteren van standaard CSI code bij profiel

Wat
Via configuratie > patiëntendossier > profielen kunt u profielen aanmaken en inrichten. Bij het inrichten van profielen is de optie om een standaard CSI code te selecteren toegevoegd.

Indien u wenst om een standaard indicatiecode te selecteren voor een profiel welke gekoppeld is aan de categorie diëtetiek of ergotherapie kunt u kiezen voor de code ‘000 – beweegprogramma’.

Wie
Gebruikers FysioOne die gebruikmaken van profielen.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

1.9 FysioTopics: afwijkende declaratiemethode recidive CZ

Wat
Voor FysioTopics wordt door CZ een afwijkende declaratiemethode aangehouden voor de recidive. De recidive voor CZ (let op: alleen voor CZ) dienen gedeclareerd te worden op een bilaterale code (990) in plaats van de paramedische code (012).

Voor de specifieke prestatiecodes verwijzen we graag naar de Academy van SpotOnMedics handleiding ‘Handleiding FysioTopics’ hoofdstuk 4.4.1.

Wie
Gebruikers van FysioTopics in FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Omdat de recidive op een 990 code gedeclareerd dienen te worden is het noodzakelijk om enkel voor de recidive van CZ nieuwe prestatiecodes aan te maken. Deze prestatiecodes zijn gekoppeld aan de contractgroep ‘tarieven overige coderingen’. Dit contract dient u daarom via de contractposities te selecteren. U selecteert hiervoor de lijst ‘tarieven overige coderingen’ om dit contract te kunnen selecteren via de configuratie.

Beschikbare hulpmiddelen
Geen.

2. SpotOnMedics FysioOne bugfixes en kleine aanpassingen

2.1 E-mail: Bijlage versturen

Wat
Het proces om bijlagen mee te sturen met de afspraakbevestiging is gevalideerd en aangepast na meldingen dat in sommige gevallen de bijlage niet altijd werd toegevoegd aan de e-mail.

Let op: u kunt enkel een bijlage mee sturen met een e-mailbericht indien deze het format .PDF, .DOC of .JPG heeft. 

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Indien u bijlagen toevoegt aan uw e-mailberichten vanuit FysioOne, controleer dan of deze voldoen aan het juiste format.

Hulpmiddelen
Geen.

2.2 E-mail: No-reply vanuit patiëntenkaart

Wat
Indien er een afzender e-mailadres ingesteld is via de e-mail instellingen dan zullen voortaan ook de berichten vanuit de patiëntenkaart verstuurd worden vanuit dit e-mailadres. Voorheen gebeurde dit nog vanuit noreply@spotonmedics.nl.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.3 Declareren: Factuur per CSI code

Wat
Indien er een patiëntnota wordt gemaakt waarbij behandelingen met verschillende CSI codes gedeclareerd worden, zal voortaan een aparte factuur gegenereerd worden per CSI code in plaats van een factuur met enkel een CSI code. Dit resulteert in minder afwijzingen van zorgverzekeraars.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.4 Declareren: Landen toegevoegd aan basisinfo

Wat
De landen Luxemburg, Italië en Polen zijn toegevoegd als land om te selecteren bij de basisinfo.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.5 Declareren: Land toegevoegd aan facturen met buitenlands adres

Wat
In geval van een factuur met buitenlands adres wordt voortaan ook het land getoond.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Indien u voor de factuurlayout rekening heeft gehouden met het envelop venster is het advies om te controleren of deze vensterhoogte ook past voor buitenlandse adressen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.6 Declareren: tarieven GLI (ENO)

Wat
Wegens een bug werden de tarieven voor de GLI (ENO) foutief getoond en opgehaald voor het jaar 2021. De bug is opgelost en ondertussen worden de tarieven correct verwerkt en getoond per behandeling.

Wie
Praktijken die GLI declareren voor (ENO).

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.7 Declareren: speciale tekens in declaratiebestand (é, ü, à, etc)

Wat
Als er een speciaal teken (é, ü, à, etc) is opgenomen in een declaratiebestand dan wordt deze voortaan automatisch aangepast naar het normale teken. Dit voorkomt directe afwijzingen vanuit Vecozo op het declaratiebestand.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.8 Prestatiecode: Afwijkende tekst op factuur

Wat
Via configuratie > declareren > prestatiecodes heeft u de mogelijkheid om per prestatiecode een afwijkende tekst op de factuur in te stellen. Deze tekst werd, indien ingevuld, voorheen echter niet overgenomen. Deze bug is ondertussen verholpen.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.9 Specialisatiekaart ergotherapie: Automatisch opslaan rubrieken

Wat
Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor de rubrieken in de specialisatiekaart ergotherapie nu automatisch opslaan na het invoeren van nieuwe verslaglegging of het aanpassen van bestaande verslaglegging.

Wie
Gebruikers van de specialisatiekaart ergotherapie in FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.10 Specialisatiekaart kinderfysiotherapie 2.0: onderzoeksplan en conclusie in analyse

Wat
De rubriek Conclusie na anamnese en onderzoek (onderdeel onderzoek algemeen / specifiek) is toegevoegd en opgenomen in de analyse. Daarnaast worden vanaf nu ook de resultaten van het onderzoeksplan getoond in de analyse mits er een onderzoeksplan is gekozen en is ingevuld.

Wie
Gebruikers van de specialisatiekaart kinderfysiotherapie 2.0 in FysioOne.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.11 Patiëntendossier: tabblad 'overzicht' in onderzoeksplan

Wat
Voor enkele onderzoeksplannen was het niet mogelijk om te navigeren naar het tabblad ‘overzicht’. Deze bug is opgelost en het is weer mogelijk om te navigeren naar het tabblad ‘overzicht’.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.12 Patiëntendossier: subdoelen vanuit onderzoeksplan

Wat
Vanuit een onderzoeksplan heeft u de mogelijk om subdoelen te genereren. De bug voor het genereren van subdoelen in twee stappen op het tabblad ‘myogeen’ (MRC) is opgelost. Indien u ervoor kiest om op het tabblad ‘myogeen’ subdoelen te genereren in twee stappen wordt in het geval van de MRC gekozen voor stappen die lopen van 1 naar 5.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.13 Patiëntendossier: aanpassingen in onderdeel behandeljournalen

Wat
In het onderdeel behandeljournalen in het patiëntendossier zijn enkele aanpassingen doorgevoerd.

Knop ‘tussenevaluatie’
In het onderdeel ‘behandeljournalen’ is een knop ‘tussenevaluatie’ toegevoegd die direct navigeert naar het onderdeel tussenevaluaties.

Toevoegen van subdoelen vanuit het behandeljournaal
Indien u uw subdoelen toont in het behandeljournaal dan heeft u vanaf nu ook de mogelijkheid om direct vanuit het onderdeel behandeljournalen een subdoel toe te voegen middels het groene plus icoon.

Rubrieken contra-indicaties en belangrijke opmerkingen
De rubrieken ‘contra-indicaties’ en ‘belangrijke opmerkingen’ welke worden getoond boven aan in het onderdeel ‘behandeljournalen’ worden nu enkel nog getoond als deze ingevuld zijn.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.14 Rapportage: Verbeterde laadtijd

Wat
Diverse rapportages hadden een aanzienlijke laadtijd wat het gebruik van deze rapportages bemoeilijkte. De laadtijd voor rapportages is daarom aanzienlijk verbeterd.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.15 Statusoverzicht: melding 'traject automatisch gesloten'

Wat
In het statusoverzicht werd in enkele gevallen foutief de melding ‘traject automatisch gesloten’ getoond. De bug waardoor deze melding foutief werd getoond is opgelost. Daarnaast de melding aangepast naar ‘traject (automatisch) gesloten’.

De melding wordt voortaan enkel getoond op het moment dat het traject is gesloten maar het dossier nog open staat. Dit kan voorkomen als het traject automatisch wordt gesloten via de instellingen uit de omgeving instellingen of handmatig via het tabblad trajecten. Wanneer ook het dossier wordt gesloten zal de melding niet meer getoond worden.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Wanneer de melding ‘traject (automatisch) gesloten’ getoond wordt in het statusoverzicht dan staat het dossier nog open. Deze dient u (indien volledig) af te sluiten.

Hulpmiddelen
Geen.

2.16 Agenda: prestatiecode wijzigen via +enter methode

Wat
Bij het registreren van cliënten via de +enter methode in de agenda was het niet mogelijk om de eerste en tweede prestatiecode te wijzigen. Er is een aanpassing doorgevoerd, waardoor dit nu wel mogelijk is.

Wie
FysioOne gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

2.17 Physitrack: tussenvoegsel

Wat
Voor gebruikers met een koppeling met Physitrack wordt voortaan het tussenvoegsel van de cliëntnaam (indien van toepassing) correct meegestuurd.

Wie
FysioOne gebruikers met een koppeling met Physitrack.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen
Geen.

3. SpotOnMedics Intelligence

3.1 Nieuwe functionaliteit en update Zorg1 dashboard

Wat
SpotOnMedics maakte bekend (zie kopje ‘hulpmiddelen’ voor een link naar het bericht) dat per 1 april de nieuwe Zorg1 zorgprogramma’s voor Zorg1 klanten beschikbaar gesteld werd FysioOne. Daarmee kreeg u toegang tot de categorieën, profielen, zorgplannen en klinimetrie presets die toebehoren aan de Zorg1 zorgprogramma’s artrose knie, artrose heup, THP en TKP. Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe Zorg1 zorgprogramma’s dient u de instellingen in FysioOne na te lopen om te controleren of deze beschikbaar staan voor de praktijk.

Vanaf nu zijn de codeboeken van de nieuwe zorgprogramma’s artrose knie en artrose heup ook terug te vinden in het Zorg1 Intelligence praktijkdashboard. In afstemming met Zorg1 is  besloten om de monitoring van de zorgprogramma’s THP en TKP nog niet te verwerken in het Zorg1 Intelligence praktijkdashboard. Deze zijn dus nog niet beschikbaar om te monitoren.

Daarnaast kunt u vanaf nu filteren op ‘zorgverzekeraar naam’ in plaats van ‘UZOVI code’ en op ‘therapeut naam’ in plaats van ‘therapeut ID’.

Wie
Zorg1 gebruikers.

Acties voor uw praktijk
Geen.

Hulpmiddelen

4. SpotOnMedics Financieel

4.1 SpotOnMedics Financieel

Voor SpotOnMedics Financieel zijn er geen release notes.

5. SpotOnMedics Personeel

5.1 SpotOnMedics Personeel

Voor SpotOnMedics Personeel zijn er geen release notes.

6. Succes met de implementatie

6.1 Wie is de key-user in uw praktijk?

Wij adviseren uw praktijk om de release-notes aandachtig te lezen en de gewenste functionaliteiten te implementeren binnen de praktijk. Heeft u een key-user aangesteld? Dan is het zijn of haar taak om het team op de hoogte te stellen en eventueel gewijzigde werkwijzen te implementeren.

Wat is een key-user?
De key-user wordt doorgaans aangesteld in de implementatiefase (tijdens de overstap). Hij of zij is aanspreekpunt voor zowel SpotOnMedics als voor het praktijkteam en kent alle processen in de praktijk alsmede de visie en missie van de praktijk. De key-user zorgt ervoor dat de medewerkers over het juiste kennisniveau beschikken en is beschikbaar voor vragen.

Ook na de implementatie heeft de key-user een belangrijke rol als aanspreekpunt binnen zijn organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van wijzigingsverzoeken, het implementeren van nieuwe functies en het trainen van nieuwe medewerkers.

Heeft u nog geen key-user aangesteld? Dan is het goed om dit alsnog te overwegen. Uiteraard denken wij graag met u mee. Neem hiervoor contact op met uw praktijkadviseur of implementatie consultant.

6.2 Vragen?

Heeft u vragen over de release notes Q2-2021? Dan staan onze Klant Contact Professionals u graag te woord via onderstaande contactgegevens. Maakt u liever een support ticket aan? Dat kan via uw eigen FysioOne account.

Klant Contact Center
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Wij wensen u veel succes met de implementatie van deze release notes.

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht