Releasenote
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. Design van de Academy / release notes

1.1 Nieuwe weergave van de release notes

In de afgelopen maanden heeft ons productteam gewerkt aan een nieuwe versie van de Academy. Deze versie is begin augustus live gezet. Met de nieuwe versie gaat de lay-out van de Academy er anders uitzien. De komende periode zal alle content stuk voor stuk gepubliceerd worden. Op deze manier kunnen wij u nog beter van dienst zijn.

2. FysioOne Algemeen

2.1 Online via website inplannen

Met de module Inplannen via de website kan een patiënt zelfstandig en 24/7 een afspraakverzoek indienen. De module communiceert met uw FysioOne Agenda en houdt dus rekening met de beschikbaarheid van uw therapeuten. Uiteraard kunt u per therapeut instellen op welke dagen en tijden er afspraken ingepland kunnen worden. Met deze gloednieuwe module vergroot u de patiëntenstroom en verlaagt u de administratieve lasten op het secretariaat. De module bevat een stylesheet waarmee u de module kunt aanpassen naar uw huisstijl.

Meer informatie
Inmiddels maken meerdere praktijken gebruik van de module en krijgen we veel positieve reacties terug. Wilt u meer informatie of gebruikmaken van deze module? Dan kunt u contact opnemen met interne sales op het nummer 088 6600 800 (keuze 5).

2.2 Academy petjes

Momenteel zijn wij druk bezig om de SpotOnMedics Academy meer te laten integreren met FysioOne. Daarom zult u vanaf nu op diverse plekken in FysioOne steeds meer het Academy pet icoon tegenkomen. Wanneer u dit icoon tegenkomt, betekent dit dat voor dat specifieke item een FAQ, een handleiding en/of een instructievideo beschikbaar is op de SpotOnMedics Academy. Door op het icoon te klikken wordt u direct doorgestuurd naar de inhoud van de betreffende FAQ, handleiding en/of instructievideo.

2.3 Buitenlandse postcode

Voorheen werden behandelingen van patiënten met een buitenlandse postcode niet goed verwerkt in het declaratiebestand dat naar de zorgverzekeraar wordt verstuurd.

Vanaf april wordt de buitenlandse postcode in een apart veld gezet in het declaratiebestand, zodat deze correct verwerkt kan worden door de zorgverzekeraar.

U dient in de basisinformatie van de patiënt de correcte postcode in te vullen.

2.4 Bevestiging wijziging wachtwoord

Vanaf heden ontvangt u een bevestigingsmail, waarmee u uw wijziging van uw wachtwoord dient te bevestigen.

Voor het wijzigen van uw wachtwoord hebben wij een FAQ item aangemaakt: Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen in FysioOne?

Ook patiënten die gebruik maken van het patiëntenportaal hebben via onderstaande stappen de mogelijkheid om hun wachtwoord opnieuw op te vragen of te wijzigen.

2.5 Performance verbetering op individuele pagina's

Zowel bij de pagina ‘Zittingen bepalen’ als bij de pagina ‘Loon per therapeut’ zijn een aantal performance verbeteringen doorgevoerd. U zult dit merken doordat de acties die u op deze pagina’s uitvoert sneller verlopen.

3. FysioOne Agenda

3.1 Wachtlijst route aangepast (Secretaressedag)

Wanneer u nu een afspraak inplant via de wachtlijst is het vereist dat u eerst de wachtlijst afspraak definitief inplant, voordat u een andere actie (bijvoorbeeld het verplaatsen van een andere afspraak) kan uitvoeren. Voorheen was het bijvoorbeeld mogelijk om, terwijl u nog in de wachtlijst agenda zat, een andere afspraak tussentijds verplaatsen. Hierdoor werden de logregistraties van de afspraak niet goed verwerkt en kwamen registraties van patiënten onder een andere patiëntlog te hangen.

Let op: wanneer u in de wachtlijst agenda de afspraak wil inplannen dient u op het tijdstip te klikken. Het is hier niet mogelijk om dubbel te klikken op de regel.

Het blijft wel mogelijk om in de wachtlijst agenda de mouseover zichtbaar te krijgen.

 

3.2 Forceren van afspraakinvoer buiten de AV

Het was in FysioOne al mogelijk om een afspraak te blokkeren wanneer er een rode melding zichtbaar werd (bijvoorbeeld ‘Maximaal aantal behandelingen op AV bereikt’).

Vanaf augustus is het ook mogelijk om een afspraak waarbij maximaal aantal behandelingen op AV bereikt is te forceren. In de agenda log/mutatie wordt deze actie geregistreerd.

Lees hier alles over in onze FAQ Hoe werkt het forceren van een afspraakinvoer buiten de AV?

4. FysioOne Declareren

4.1 ‘Geen’ contract met zorgverzekeraar

Wanneer u ‘geen contract’ heeft met de zorgverzekeraar, is het vanaf heden mogelijk om dit bij contractposities in te stellen. U stelt dit in via configuratie > algemeen > contractposities > klik op het kladblokje voor de betreffende zorgverzekeraar > selecteer de lijst > selecteer het jaar > selecteer bij contract ‘geen contract’ > vul de ingangsdatum in en vergeet niet op de knop ‘opslaan’ te klikken.

De afspraak wordt nu automatisch onder verrichtingen > afhandelen op ‘particulier’ gezet, ondanks dat onder details voor traject declareren aan op ‘verzekeraar’ staat. Wanneer u onder verrichtingen > afhandelen met de muis op de ‘P’ gaat staan, ziet u de opmerking ‘geen contract met verzekeraar’.

4.2 Bij zorgverzekeraars op ‘pijljaar’ kunnen filteren

Via configuratie – algemeen – zorgverzekeraars heeft u vanaf heden de mogelijkheid om op peiljaar te filteren.

4.3 Specialisme bij de verwijzer toevoegen

De zorgverzekeraars controleren sinds kort zeer streng op de zorgverlenerscode (AGB-code) van de verwijzer van een patiënt. Hierdoor komt de retourcode ‘Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist’ veel vaker voor. Ook VECOZO wijst ondertussen behandelingen af die geen AGB code van een verwijzer bevatten.

Via de volgende FAQ wordt uitleg gegeven hoe u het specialisme bij de verwijzer kunt toevoegen: Specialisme bij verwijzer toevoegen.

4.4 CSI 12 bij Artrose heup en/of knie

Patiënten met artrose aan heup en/of kniegewrichten krijgen vanaf januari 2018 de eerste 12 behandelingen fysiotherapie/oefentherapie vergoed uit de basisverzekering. Hoe dient u dit te declareren?

U dient de nieuwe CSI code 012 te gebruiken in plaats van CSI 009. De diagnosecode die u dient te selecteren zijn 6223 (heup) of 7023 (knie). De vergoeding geldt voor maximaal 12 behandelingen per periode van 12 maanden. Dit geldt voor beide diagnoses, heup en kniegewricht samen en ongeacht links of rechts. Behandelt u vaker dan 12 keer dan gebruikt u vanaf de 13e behandeling CSI code 009, mits de patiënt aanvullend verzekerd is.

Wij hebben CSI 012 voor u toegevoegd onder ‘indicatie’. U kunt de indicatie aanpassen via details voor traject – indicatie. Als u via details voor traject de diagnose selecteert via de aandoeningenlijst, dan wordt de indicatie automatisch aangepast naar 012. U ziet achter indicatie in het rood ‘aangepast’ staan.

Ook heeft u de mogelijkheid om op afspraakniveau de indicatie aan te passen. Zoek de behandeling op via verrichtingen – afhandelen – loepje voor de afspraak en pas de indicatie aan.

U kunt deze informatie ook terugvinden in de volgende FAQ: Welke CSI gebruik ik bij artrose aan heup of knieën.

 

4.5 Declaratiemethodiek FysioTopics

Dit item is alleen geldig voor praktijken die gebruik maken van FysioTopics!

Het is mogelijk om de FysioTopics zorgplannen te declareren voor de VGZ, CZ, Achmea en Menzis coöperatie. Uiteraard onder voorwaarde dat u in het bezit bent van een getekend addendum productfinanciering van de betreffende zorgverzekeraar.

Door SpotOnMedics zijn in de afgelopen periode diverse serviceberichten uitgestuurd naar een besloten groep over het declareren van FysioTopics behandelingen. Via onderstaande hyperlink kunt u deze serviceberichten nogmaals raadplegen.

De ervaring leert dat de grootste leercurve en rendement wordt gerealiseerd door het gehele proces zelf te doorlopen en praktisch te oefenen. Om deze reden heeft in juli een eerste groep deelgenomen aan de masterclass over het werken met de FysioTopics zorgproducten in het FysioOne PatiëntenDossier. Op 26 augustus staat een 2e (gratis) masterclass geplant. Hier kunt u zich voor inschrijven: klik hier.

Voor verdere instructie over het declareren van FysioTopics behandelingen verwijzen wij u naar het instructiedocument van FysioTopics.

 

4.6 Declaratiemethodiek Zorg1

Dit item is alleen geldig voor praktijken die gebruik maken van Zorg1!

Om Zorg1 te declareren via SpotOnMedics moet u een aantal stappen uitvoeren voor de inrichting van het declaratieproces.

Door SpotOnMedics zijn in de afgelopen periode diverse serviceberichten uitgestuurd over het declareren van Zorg1 behandelingen. Via onderstaande hyperlinks kunt u deze serviceberichten nogmaals raadplegen.

Wij verwijzen u naar het instructiedocument declaratiemethodiek Zorg1.

5. FysioOne Dossier

5.1 Anonimiseren dossier (waarschuwingstekst toegevoegd)

Er is een waarschuwingstekst toegevoegd op de plek waar u de mogelijkheid heeft om een dossier af te drukken. U kunt dan voor een geanonimiseerd dossier kiezen.

Wanneer u kiest voor het maken van een geanonimiseerd dossier worden de NAW gegevens van de patiënt ook geanonimiseerd overgenomen.

Let op: indien u zelf op een andere manier de naam van de patiënt heeft toegevoegd, wordt deze bij het aanmaken van het PDF document niet geanonimiseerd. Controleert u daarom het document goed op eventueel aanwezige NAW gegevens.

5.2 FysioTopics Export Schouder

Het is nu ook mogelijk om een export voor het zorgplan ‘schouderpijn’ te genereren. U ziet in uw FysioOne omgeving onder het hoofdnavigatiemenu ‘PatiëntenDossier’ en dan ‘FysioTopics‘ nu ook de selectbox bij ‘schouder’ staan.

Wanneer het onduidelijk is waarom uw exportbestand niet volledig is gevuld, dan kunt u de volgende FAQ bekijken: Hoe kan het dat mijn exportbestand van FysioTopics niet volledig is gevuld?

Zoals reeds eerder gemeld verwijzen wij u voor verdere instructie over het declareren van FysioTopics behandelingen naar het instructiedocument van FysioTopics.

5.3 Sjablonen aangemaakt met BIG-nummer

Wij hebben u op 4 april middels een servicebericht geïnformeerd over het toevoegen van het BIG-nummer aan de diverse sjablonen.

Via onderstaande hyperlink kunt u dit servicebericht openen: https://mailchi.mp/spotonmedics/servicebericht-big-fysioone-beschikbaar

Er zijn een aantal sjablonen waarbij wij standaard het BIG-nummer hebben toegevoegd middels een mergecode.

Zowel bij rapportage als bij e-mail zijn twee standaard rapportages toegevoegd.

Via onderstaande FAQ items leest u hoe u het BIG-nummer in uw huidige sjablonen kunt toevoegen.

5.4 Nieuwe onderzoeksplannen beschikbaar

Er zijn op dit moment géén nieuwe onderzoeksplannen beschikbaar.

Activeren van een onderzoeksplan
U gaat naar configuratie > patiëntdossier > onderzoeksplannen. Hier ziet u een overzicht van de onderzoeksplannen. U kunt door middel van het filter ‘beschikbare plannen’ en ‘alle plannen’  alle plannen laten tonen of alleen de plannen welke reeds geactiveerd zijn in uw omgeving.

In de kolom ‘beschikbaar’ kunt u door middel van ‘ja‘ of ‘nee’ aangevenof u het onderzoeksplan geactiveerd wilt hebben in uw omgeving.  Staat een plan op ‘ja’ dan is deze beschikbaar in uw omgeving en kunt u deze gebruiken in het dossier.

Screenshot van een nieuw onderzoeksplan:

5.5 Aangepaste zorgplannen beschikbaar

De volgende zorgplannen zijn inhoudelijk aangepast:

De onderstaande zorgplannen zijn alleen voor FysioTopics gebruikers beschikbaar. Om gebruik te kunnen maken van deze zorgplannen is het noodzakelijk dat u een lidmaatschap afsluit bij FysioTopics. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van FysioTopics.

FysioTopics lage rug
FysioTopics nek

Om een zorgplan in uw omgeving te activeren gaat u naar configuratie > patiëntdossier > zorgplannen. Zet de checkbox aan bij ‘alle behandelplannen tonen’. Er volgt een overzicht met welke zorgplannen reeds beschikbaar zijn en welke nog niet. 

Gebruik de zoekbalk om een specifiek zorgplan te zoeken.

In de kolom ‘beschikbaar’ kunt u aangeven door middel van ‘ja‘ of ‘nee’ of uw het zorgplan beschikbaar wilt hebben in uw omgeving. Staat een plan op ‘ja’ dan is deze beschikbaar in uw omgeving en kunt u hem gebruiken in het dossier.

5.6 Nieuwe klinimetrie beschikbaar

Er zijn de afgelopen periode 45 nieuwe klinimetrie items toegevoegd.

BMI
Lymf-ICF-OL
POSAS-observer
TIME oedeemfysiotherapie
Positieve Gezondheid
Energieberekening
Foot Function Index (FFI)
Formule Grip Work
CIS-20
LWK
TUG versie 3
Algemene vragenlijst Orthopedie
ASA Classificatie
IPRRS
UPDRS
Eenzaamheidsschaal
GDS15
Handknijpkracht M.V.
Orthostatische Hypothensie
SNAQ65+
PRWHE
GAD-7
25Footwalk
CB&M
EmNSA
mDGI
COPD mMRC
PI-max
ARTS-NL
Golffit
King’s Sarcoidose
BPPD
MTSS score
Agility T-test
Drop Jump test
Tuck Jump Assessment
Illinois Agility test
Zoladz test
HSQ-DV
HSLC-DV
Y Balance test
HRV intake vragenlijst
LWK
POSAS observer
TIME oedeemfysiotherapie

5.7 Bugfixes huidige klinimetrie

In de afgelopen periode zijn binnen een aantal bestaande klinimetrie items fixes uitgevoerd. Praktijken die hiervoor een ticket hebben ingestuurd via ons ticketsysteem zijn daar over geïnformeerd.

Intake vragenlijst Parkinson
Hoofdpijnchecklist
PRW(H)
WORQ
iHOT
Steep Ramp test
Qual-41/ Qualeffo
OKS (versie 3)
SOS-2-NL
Algemene vragenlijst rug
SQUAT
FFST test
HHD
SLR
COPD vragenlijst
HHD-H
ASLR
IPSS
Hoos en Koos
6MWT

5.8 Mergecodes

De volgende mergecodes zijn toegevoegd. Deze mergecodes kunt u gebruiken bij de rapportages.

Uitgevoerde verrichtingen %uitgevoerdeverrichtingen%
Inspectie statisch %inspectiestatisch%
Inspectie dynamisch %inspectiedynamisch%
Inspectie overig %inspectieoverig%
Palpatie %palperaus%
BIG nummer %big_therapeut%
Verwijsdiagnose (trajectdetails) %verwijsdiagnose%
Verwijsdiagnose/Beleid tot nu toe (aanmelding) %verwijzersbeleid%

Via onderstaande FAQ kunt u alle mergecodes raadplegen. Let op: er zit verschil tussen mergecodes voor factuurlayout, rapportages en e-mailberichten.

Mergecode in factuurlayout

Mergecode in een rapportage

Mergecode in e-mailberichten

6. SpotOnMedics Financieel

6.1 Automatisch doorzetten van facturen naar SpotOnMedics Financieel

Vanaf heden worden facturen die nog staan onder verkoop > te boeken elke avond automatisch doorgeboekt naar SpotOnMedics Financieel. Voor deze actie hoeft u verder niks in te stellen.

Advies is om regelmatig te controleren of uw facturen zijn doorgeboekt. Het blijft ook mogelijk om deze actie handmatig uit te voeren. Dit kunt u doen via verkoop > boekhouding Yuki > selecteer het jaar en de maand en klik op verwerken.

 

7. SpotOnMedics Personeel

7.1 Geen update uitgevoerd

Voor SpotOnMedics Personeel is er in deze release geen update doorgevoerd.

8. Bugfixing

8.1 Overzicht uitgevoerde bugfixes in FysioOne
#Beloop tot nu toe
#Infomedics de 98-regel ontbreekt
#Laden van rapportages
# AFAS Export BTW code
# Prestatiecodes dieetadvisering
# Outcome resultaten Zorg 1
# Commentaarrecord naar Infomedics
# Geen gebruik Fysiovergoeding, behandelingen kunnen doorboeken

9. Succes met de implementatie

9.1 Webinar / instructievideo

SpotOnMedics streeft er naar om extra hulpmiddelen na de zomervakanties beschikbaar te stellen aan de hand van video’s en/of webinars. Houdt u hiervoor de serviceberichten in de gaten.

9.2 Wie is de key-user in uw praktijk?

Wij adviseren alle key-users van de praktijk om de release-notes aandachtig te lezen en de gewenste functionaliteiten te implementeren binnen de praktijk.

Wat is een key-user?
Als u binnen uw praktijk nog geen key-user hebt aangesteld, of als u niet goed op de hoogte bent van de term ‘key-user’, dan informeren wij u hier graag over. Klikt u hier om naar de praktijkmanagement toolkit te gaan en het functieprofiel van de key-user te raadplegen.

Indien u het prettig vindt om hierover telefonisch advies te verkrijgen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw praktijkadviseur of implementatie consultant.

9.3 Hulp nodig?

Heeft u vragen?
Indien u vragen heeft over deze release en hoe u de functionaliteiten optimaal kunt inzetten in uw praktijk dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SpotOnMedics klant contact professionals.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Klant Contact Center
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Veel succes met de implementatie van deze nieuwe release voor uw praktijk!

Release notes: Q1 + Q2 2019

  • Software update
  • FysioOne
  • 2019

Introductie

SpotOnMedics staat niet stil. Uw praktijk ook niet. Daarom blijven wij onze software doorontwikkelen, zodat u SpotOnMedics FysioOne steeds beter en efficiënter kunt gebruiken. Meerdere malen per jaar stellen wij een zogenoemde ‘release’ beschikbaar. Dit zijn de notes die horen bij de release van augustus 2019. In de release notes lichten we toe welke functionaliteiten nieuw of verbeterd zijn.

Wat is een release?
Met een release, ook wel een software-update genoemd, laden wij nieuwe en verbeterde programmatuur in het FysioOne platform. SpotOnMedics is een online platform en regelt deze update voor uw praktijk. Uw praktijk of uw systeembeheerder hoeft hier zelf dus niets voor te doen. Wel is het belangrijk dat u de release notes leest en de webinar volgt. Zo is uw praktijk klaar voor de veranderingen. Doe er uw voordeel mee.

Tip: Heeft u een key-user in uw praktijk? Dan is het zijn of haar taak om de release-notes te raadplegen en de nieuwe functionaliteiten (indien gewenst) te implementeren in de praktijk. Wellicht is het goed om de key-user hier nogmaals aan te herinneren.

Wensen in vervulling gegaan
Met deze release zijn er diverse wensen van de SpotOnMedics Wensenlijst gelanceerd. Hoera! Alle wens-owners en praktijken die op deze wensen hebben gestemd zijn hierover al per e-mail geïnformeerd. In deze release-notes komt u regelmatig het onderstaande icoontje tegen. Dit icoon geeft aan dat de wens van de SpotOnMedics Wensenlijst afkomstig is.

Dankwoord
SpotOnMedics bedankt alle praktijken voor de input en feedback. Mede dankzij jullie heeft het SpotOnMedics productteam deze release kunnen realiseren. Veel werkplezier!

Inhoudsopgave

1. Design van de Academy / release notes

1.1 Nieuwe weergave van de release notes

In de afgelopen maanden heeft ons productteam gewerkt aan een nieuwe versie van de Academy. Deze versie is begin augustus live gezet. Met de nieuwe versie gaat de lay-out van de Academy er anders uitzien. De komende periode zal alle content stuk voor stuk gepubliceerd worden. Op deze manier kunnen wij u nog beter van dienst zijn.

2. FysioOne Algemeen

2.1 Online via website inplannen

Met de module Inplannen via de website kan een patiënt zelfstandig en 24/7 een afspraakverzoek indienen. De module communiceert met uw FysioOne Agenda en houdt dus rekening met de beschikbaarheid van uw therapeuten. Uiteraard kunt u per therapeut instellen op welke dagen en tijden er afspraken ingepland kunnen worden. Met deze gloednieuwe module vergroot u de patiëntenstroom en verlaagt u de administratieve lasten op het secretariaat. De module bevat een stylesheet waarmee u de module kunt aanpassen naar uw huisstijl.

Meer informatie
Inmiddels maken meerdere praktijken gebruik van de module en krijgen we veel positieve reacties terug. Wilt u meer informatie of gebruikmaken van deze module? Dan kunt u contact opnemen met interne sales op het nummer 088 6600 800 (keuze 5).

2.2 Academy petjes

Momenteel zijn wij druk bezig om de SpotOnMedics Academy meer te laten integreren met FysioOne. Daarom zult u vanaf nu op diverse plekken in FysioOne steeds meer het Academy pet icoon tegenkomen. Wanneer u dit icoon tegenkomt, betekent dit dat voor dat specifieke item een FAQ, een handleiding en/of een instructievideo beschikbaar is op de SpotOnMedics Academy. Door op het icoon te klikken wordt u direct doorgestuurd naar de inhoud van de betreffende FAQ, handleiding en/of instructievideo.

2.3 Buitenlandse postcode

Voorheen werden behandelingen van patiënten met een buitenlandse postcode niet goed verwerkt in het declaratiebestand dat naar de zorgverzekeraar wordt verstuurd.

Vanaf april wordt de buitenlandse postcode in een apart veld gezet in het declaratiebestand, zodat deze correct verwerkt kan worden door de zorgverzekeraar.

U dient in de basisinformatie van de patiënt de correcte postcode in te vullen.

2.4 Bevestiging wijziging wachtwoord

Vanaf heden ontvangt u een bevestigingsmail, waarmee u uw wijziging van uw wachtwoord dient te bevestigen.

Voor het wijzigen van uw wachtwoord hebben wij een FAQ item aangemaakt: Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen in FysioOne?

Ook patiënten die gebruik maken van het patiëntenportaal hebben via onderstaande stappen de mogelijkheid om hun wachtwoord opnieuw op te vragen of te wijzigen.

2.5 Performance verbetering op individuele pagina's

Zowel bij de pagina ‘Zittingen bepalen’ als bij de pagina ‘Loon per therapeut’ zijn een aantal performance verbeteringen doorgevoerd. U zult dit merken doordat de acties die u op deze pagina’s uitvoert sneller verlopen.

3. FysioOne Agenda

3.1 Wachtlijst route aangepast (Secretaressedag)

Wanneer u nu een afspraak inplant via de wachtlijst is het vereist dat u eerst de wachtlijst afspraak definitief inplant, voordat u een andere actie (bijvoorbeeld het verplaatsen van een andere afspraak) kan uitvoeren. Voorheen was het bijvoorbeeld mogelijk om, terwijl u nog in de wachtlijst agenda zat, een andere afspraak tussentijds verplaatsen. Hierdoor werden de logregistraties van de afspraak niet goed verwerkt en kwamen registraties van patiënten onder een andere patiëntlog te hangen.

Let op: wanneer u in de wachtlijst agenda de afspraak wil inplannen dient u op het tijdstip te klikken. Het is hier niet mogelijk om dubbel te klikken op de regel.

Het blijft wel mogelijk om in de wachtlijst agenda de mouseover zichtbaar te krijgen.

 

3.2 Forceren van afspraakinvoer buiten de AV

Het was in FysioOne al mogelijk om een afspraak te blokkeren wanneer er een rode melding zichtbaar werd (bijvoorbeeld ‘Maximaal aantal behandelingen op AV bereikt’).

Vanaf augustus is het ook mogelijk om een afspraak waarbij maximaal aantal behandelingen op AV bereikt is te forceren. In de agenda log/mutatie wordt deze actie geregistreerd.

Lees hier alles over in onze FAQ Hoe werkt het forceren van een afspraakinvoer buiten de AV?

4. FysioOne Declareren

4.1 ‘Geen’ contract met zorgverzekeraar

Wanneer u ‘geen contract’ heeft met de zorgverzekeraar, is het vanaf heden mogelijk om dit bij contractposities in te stellen. U stelt dit in via configuratie > algemeen > contractposities > klik op het kladblokje voor de betreffende zorgverzekeraar > selecteer de lijst > selecteer het jaar > selecteer bij contract ‘geen contract’ > vul de ingangsdatum in en vergeet niet op de knop ‘opslaan’ te klikken.

De afspraak wordt nu automatisch onder verrichtingen > afhandelen op ‘particulier’ gezet, ondanks dat onder details voor traject declareren aan op ‘verzekeraar’ staat. Wanneer u onder verrichtingen > afhandelen met de muis op de ‘P’ gaat staan, ziet u de opmerking ‘geen contract met verzekeraar’.

4.2 Bij zorgverzekeraars op ‘pijljaar’ kunnen filteren

Via configuratie – algemeen – zorgverzekeraars heeft u vanaf heden de mogelijkheid om op peiljaar te filteren.

4.3 Specialisme bij de verwijzer toevoegen

De zorgverzekeraars controleren sinds kort zeer streng op de zorgverlenerscode (AGB-code) van de verwijzer van een patiënt. Hierdoor komt de retourcode ‘Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist’ veel vaker voor. Ook VECOZO wijst ondertussen behandelingen af die geen AGB code van een verwijzer bevatten.

Via de volgende FAQ wordt uitleg gegeven hoe u het specialisme bij de verwijzer kunt toevoegen: Specialisme bij verwijzer toevoegen.

4.4 CSI 12 bij Artrose heup en/of knie

Patiënten met artrose aan heup en/of kniegewrichten krijgen vanaf januari 2018 de eerste 12 behandelingen fysiotherapie/oefentherapie vergoed uit de basisverzekering. Hoe dient u dit te declareren?

U dient de nieuwe CSI code 012 te gebruiken in plaats van CSI 009. De diagnosecode die u dient te selecteren zijn 6223 (heup) of 7023 (knie). De vergoeding geldt voor maximaal 12 behandelingen per periode van 12 maanden. Dit geldt voor beide diagnoses, heup en kniegewricht samen en ongeacht links of rechts. Behandelt u vaker dan 12 keer dan gebruikt u vanaf de 13e behandeling CSI code 009, mits de patiënt aanvullend verzekerd is.

Wij hebben CSI 012 voor u toegevoegd onder ‘indicatie’. U kunt de indicatie aanpassen via details voor traject – indicatie. Als u via details voor traject de diagnose selecteert via de aandoeningenlijst, dan wordt de indicatie automatisch aangepast naar 012. U ziet achter indicatie in het rood ‘aangepast’ staan.

Ook heeft u de mogelijkheid om op afspraakniveau de indicatie aan te passen. Zoek de behandeling op via verrichtingen – afhandelen – loepje voor de afspraak en pas de indicatie aan.

U kunt deze informatie ook terugvinden in de volgende FAQ: Welke CSI gebruik ik bij artrose aan heup of knieën.

 

4.5 Declaratiemethodiek FysioTopics

Dit item is alleen geldig voor praktijken die gebruik maken van FysioTopics!

Het is mogelijk om de FysioTopics zorgplannen te declareren voor de VGZ, CZ, Achmea en Menzis coöperatie. Uiteraard onder voorwaarde dat u in het bezit bent van een getekend addendum productfinanciering van de betreffende zorgverzekeraar.

Door SpotOnMedics zijn in de afgelopen periode diverse serviceberichten uitgestuurd naar een besloten groep over het declareren van FysioTopics behandelingen. Via onderstaande hyperlink kunt u deze serviceberichten nogmaals raadplegen.

De ervaring leert dat de grootste leercurve en rendement wordt gerealiseerd door het gehele proces zelf te doorlopen en praktisch te oefenen. Om deze reden heeft in juli een eerste groep deelgenomen aan de masterclass over het werken met de FysioTopics zorgproducten in het FysioOne PatiëntenDossier. Op 26 augustus staat een 2e (gratis) masterclass geplant. Hier kunt u zich voor inschrijven: klik hier.

Voor verdere instructie over het declareren van FysioTopics behandelingen verwijzen wij u naar het instructiedocument van FysioTopics.

 

4.6 Declaratiemethodiek Zorg1

Dit item is alleen geldig voor praktijken die gebruik maken van Zorg1!

Om Zorg1 te declareren via SpotOnMedics moet u een aantal stappen uitvoeren voor de inrichting van het declaratieproces.

Door SpotOnMedics zijn in de afgelopen periode diverse serviceberichten uitgestuurd over het declareren van Zorg1 behandelingen. Via onderstaande hyperlinks kunt u deze serviceberichten nogmaals raadplegen.

Wij verwijzen u naar het instructiedocument declaratiemethodiek Zorg1.

5. FysioOne Dossier

5.1 Anonimiseren dossier (waarschuwingstekst toegevoegd)

Er is een waarschuwingstekst toegevoegd op de plek waar u de mogelijkheid heeft om een dossier af te drukken. U kunt dan voor een geanonimiseerd dossier kiezen.

Wanneer u kiest voor het maken van een geanonimiseerd dossier worden de NAW gegevens van de patiënt ook geanonimiseerd overgenomen.

Let op: indien u zelf op een andere manier de naam van de patiënt heeft toegevoegd, wordt deze bij het aanmaken van het PDF document niet geanonimiseerd. Controleert u daarom het document goed op eventueel aanwezige NAW gegevens.

5.2 FysioTopics Export Schouder

Het is nu ook mogelijk om een export voor het zorgplan ‘schouderpijn’ te genereren. U ziet in uw FysioOne omgeving onder het hoofdnavigatiemenu ‘PatiëntenDossier’ en dan ‘FysioTopics‘ nu ook de selectbox bij ‘schouder’ staan.

Wanneer het onduidelijk is waarom uw exportbestand niet volledig is gevuld, dan kunt u de volgende FAQ bekijken: Hoe kan het dat mijn exportbestand van FysioTopics niet volledig is gevuld?

Zoals reeds eerder gemeld verwijzen wij u voor verdere instructie over het declareren van FysioTopics behandelingen naar het instructiedocument van FysioTopics.

5.3 Sjablonen aangemaakt met BIG-nummer

Wij hebben u op 4 april middels een servicebericht geïnformeerd over het toevoegen van het BIG-nummer aan de diverse sjablonen.

Via onderstaande hyperlink kunt u dit servicebericht openen: https://mailchi.mp/spotonmedics/servicebericht-big-fysioone-beschikbaar

Er zijn een aantal sjablonen waarbij wij standaard het BIG-nummer hebben toegevoegd middels een mergecode.

Zowel bij rapportage als bij e-mail zijn twee standaard rapportages toegevoegd.

Via onderstaande FAQ items leest u hoe u het BIG-nummer in uw huidige sjablonen kunt toevoegen.

5.4 Nieuwe onderzoeksplannen beschikbaar

Er zijn op dit moment géén nieuwe onderzoeksplannen beschikbaar.

Activeren van een onderzoeksplan
U gaat naar configuratie > patiëntdossier > onderzoeksplannen. Hier ziet u een overzicht van de onderzoeksplannen. U kunt door middel van het filter ‘beschikbare plannen’ en ‘alle plannen’  alle plannen laten tonen of alleen de plannen welke reeds geactiveerd zijn in uw omgeving.

In de kolom ‘beschikbaar’ kunt u door middel van ‘ja‘ of ‘nee’ aangevenof u het onderzoeksplan geactiveerd wilt hebben in uw omgeving.  Staat een plan op ‘ja’ dan is deze beschikbaar in uw omgeving en kunt u deze gebruiken in het dossier.

Screenshot van een nieuw onderzoeksplan:

5.5 Aangepaste zorgplannen beschikbaar

De volgende zorgplannen zijn inhoudelijk aangepast:

De onderstaande zorgplannen zijn alleen voor FysioTopics gebruikers beschikbaar. Om gebruik te kunnen maken van deze zorgplannen is het noodzakelijk dat u een lidmaatschap afsluit bij FysioTopics. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van FysioTopics.

FysioTopics lage rug
FysioTopics nek

Om een zorgplan in uw omgeving te activeren gaat u naar configuratie > patiëntdossier > zorgplannen. Zet de checkbox aan bij ‘alle behandelplannen tonen’. Er volgt een overzicht met welke zorgplannen reeds beschikbaar zijn en welke nog niet. 

Gebruik de zoekbalk om een specifiek zorgplan te zoeken.

In de kolom ‘beschikbaar’ kunt u aangeven door middel van ‘ja‘ of ‘nee’ of uw het zorgplan beschikbaar wilt hebben in uw omgeving. Staat een plan op ‘ja’ dan is deze beschikbaar in uw omgeving en kunt u hem gebruiken in het dossier.

5.6 Nieuwe klinimetrie beschikbaar

Er zijn de afgelopen periode 45 nieuwe klinimetrie items toegevoegd.

BMI
Lymf-ICF-OL
POSAS-observer
TIME oedeemfysiotherapie
Positieve Gezondheid
Energieberekening
Foot Function Index (FFI)
Formule Grip Work
CIS-20
LWK
TUG versie 3
Algemene vragenlijst Orthopedie
ASA Classificatie
IPRRS
UPDRS
Eenzaamheidsschaal
GDS15
Handknijpkracht M.V.
Orthostatische Hypothensie
SNAQ65+
PRWHE
GAD-7
25Footwalk
CB&M
EmNSA
mDGI
COPD mMRC
PI-max
ARTS-NL
Golffit
King’s Sarcoidose
BPPD
MTSS score
Agility T-test
Drop Jump test
Tuck Jump Assessment
Illinois Agility test
Zoladz test
HSQ-DV
HSLC-DV
Y Balance test
HRV intake vragenlijst
LWK
POSAS observer
TIME oedeemfysiotherapie

5.7 Bugfixes huidige klinimetrie

In de afgelopen periode zijn binnen een aantal bestaande klinimetrie items fixes uitgevoerd. Praktijken die hiervoor een ticket hebben ingestuurd via ons ticketsysteem zijn daar over geïnformeerd.

Intake vragenlijst Parkinson
Hoofdpijnchecklist
PRW(H)
WORQ
iHOT
Steep Ramp test
Qual-41/ Qualeffo
OKS (versie 3)
SOS-2-NL
Algemene vragenlijst rug
SQUAT
FFST test
HHD
SLR
COPD vragenlijst
HHD-H
ASLR
IPSS
Hoos en Koos
6MWT

5.8 Mergecodes

De volgende mergecodes zijn toegevoegd. Deze mergecodes kunt u gebruiken bij de rapportages.

Uitgevoerde verrichtingen %uitgevoerdeverrichtingen%
Inspectie statisch %inspectiestatisch%
Inspectie dynamisch %inspectiedynamisch%
Inspectie overig %inspectieoverig%
Palpatie %palperaus%
BIG nummer %big_therapeut%
Verwijsdiagnose (trajectdetails) %verwijsdiagnose%
Verwijsdiagnose/Beleid tot nu toe (aanmelding) %verwijzersbeleid%

Via onderstaande FAQ kunt u alle mergecodes raadplegen. Let op: er zit verschil tussen mergecodes voor factuurlayout, rapportages en e-mailberichten.

Mergecode in factuurlayout

Mergecode in een rapportage

Mergecode in e-mailberichten

6. SpotOnMedics Financieel

6.1 Automatisch doorzetten van facturen naar SpotOnMedics Financieel

Vanaf heden worden facturen die nog staan onder verkoop > te boeken elke avond automatisch doorgeboekt naar SpotOnMedics Financieel. Voor deze actie hoeft u verder niks in te stellen.

Advies is om regelmatig te controleren of uw facturen zijn doorgeboekt. Het blijft ook mogelijk om deze actie handmatig uit te voeren. Dit kunt u doen via verkoop > boekhouding Yuki > selecteer het jaar en de maand en klik op verwerken.

 

7. SpotOnMedics Personeel

7.1 Geen update uitgevoerd

Voor SpotOnMedics Personeel is er in deze release geen update doorgevoerd.

8. Bugfixing

8.1 Overzicht uitgevoerde bugfixes in FysioOne
#Beloop tot nu toe
#Infomedics de 98-regel ontbreekt
#Laden van rapportages
# AFAS Export BTW code
# Prestatiecodes dieetadvisering
# Outcome resultaten Zorg 1
# Commentaarrecord naar Infomedics
# Geen gebruik Fysiovergoeding, behandelingen kunnen doorboeken

9. Succes met de implementatie

9.1 Webinar / instructievideo

SpotOnMedics streeft er naar om extra hulpmiddelen na de zomervakanties beschikbaar te stellen aan de hand van video’s en/of webinars. Houdt u hiervoor de serviceberichten in de gaten.

9.2 Wie is de key-user in uw praktijk?

Wij adviseren alle key-users van de praktijk om de release-notes aandachtig te lezen en de gewenste functionaliteiten te implementeren binnen de praktijk.

Wat is een key-user?
Als u binnen uw praktijk nog geen key-user hebt aangesteld, of als u niet goed op de hoogte bent van de term ‘key-user’, dan informeren wij u hier graag over. Klikt u hier om naar de praktijkmanagement toolkit te gaan en het functieprofiel van de key-user te raadplegen.

Indien u het prettig vindt om hierover telefonisch advies te verkrijgen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw praktijkadviseur of implementatie consultant.

9.3 Hulp nodig?

Heeft u vragen?
Indien u vragen heeft over deze release en hoe u de functionaliteiten optimaal kunt inzetten in uw praktijk dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SpotOnMedics klant contact professionals.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Klant Contact Center
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Veel succes met de implementatie van deze nieuwe release voor uw praktijk!

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht