Handleiding
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. ZorgDomein activeren

1.1 Abonnement ZorgDomein

Let op: voordat u een koppeling kunt leggen binnen FysioOne is het noodzakelijk dat u een abonnement heeft afgesloten bij ZorgDomein. Eerder kunt u geen gebruik maken van de koppeling.

Klik hier om naar de aanmeldpagina te gaan van ZorgDomein

1.2 Koppeling installeren

Let op: voordat u de activatie kunt doorlopen, is het noodzakelijk dat u binnen FysioOne de licentie ‘management’ heeft. Anders heeft u geen toegang tot ZorgDomein instellingen.

Via configuratie – algemeen – ZorgDomein instellingen heeft u de mogelijkheid om de koppeling met Zorgdomein te activeren in FysioOne. Voordat u dit kunt activeren is het noodzakelijk dat u via ZorgDomein de koppeling activeert. Via onderstaande link kunt u zien hoe u dit kunt inregelen.

Activeren koppeling ZorgDomein met informatiesysteem

Bij het activeren van een account binnen ZorgDomein zal u gevraagd worden naar koppelgegevens. Deze koppelgegevens vindt u (per bedrijf) in de onderstaande tabel in de kolom ‘Referentie’. De referentie eindigend op _0 is de referentie voor uw gehele omgeving en dient u in te vullen in het scherm bij ZorgDomein.

Nadat u de activering heeft voltooid zal ZorgDomein een verificatiecode naar FysioOne sturen en wordt deze getoond in de bijbehorende kolom (activeringssleutel). Deze verificatiecode (activeringssleutel) heeft u binnen ZorgDomein weer nodig om de activering te bevestigen. Zodra de activering is bevestigd is de koppeling actief.

2. Signalering

2.1 ZorgDomein meldingen

Op diverse plekken binnen FysioOne ziet u wanneer er een nieuwe verwijzing is gestuurd vanuit ZorgDomein. Deze meldingen verschijnen onder het kopje ‘ZorgDomein meldingen’.

 1. Home scherm (ZordDomein meldingen)
 2. Agenda (ZorgDomein meldingen)

Zodra u op de ‘Verwijzing‘ klikt wordt u direct doorgestuurd naar de wachtlijst.

Onder online registratiedesk ziet u het aantal ZorgDomein meldingen die nog niet zijn verwerkt vanuit de wachtlijst. Het zijn openstaande wachtlijst items.

2.1.1 ZorgDomein melding aanzetten voor specifieke gebruiker
Het is mogelijk om via configuratie – algemeen – gebruikers per gebruiker aan te geven of deze de ZorgDomein meldingen wel of niet zichtbaar in beeld moet hebben. Dit kunt u doen door een vinkje te zetten bij ‘zorgdomein meldingen tonen (indien koppeling actief)’ Zodra u een vinkje heeft gezet, zijn de meldingen dus zichtbaar voor deze gebruiker. Zie onderstaande afbeelding.
Let op: mochten gebruikers aangeven de meldingen niet te zien, dan dient u deze voor hen via bovenstaande instructie nog aan te zetten. 

3. Verwijzing verwerken

3.1 ZorgDomein in de wachtlijst

Wanneer u via ZorgDomein meldingen heeft geklikt op een verwijzing, dan komt u direct in de wachtlijst en staat het filter ‘binnen via’ ook direct op ZorgDomein. Mocht u niet via ZorgDomein meldingen binnen komen in de wachtlijst en u wilt alleen de ZorgDomein meldingen inzien, dan kunt u filteren op ‘binnen via’ ZorgDomein in de wachtlijst.

Door op het kladblok voor de inschrijving te klikken (in kolom acties) komt u in de wachtlijst registratie. Wanneer de patiënt bekend is binnen uw praktijk, zal bij ‘client’, de naam van de patiënt en geboortedatum zichtbaar worden. Door hierop te klikken worden alle gegevens van deze patiënt reeds ingeladen. Wanneer de patiënt nog nooit eerder bij u in de praktijk is geweest, dient u alle stappen binnen de wachtlijst verder in te vullen, zoals u normaal ook gewend bent bij het aanmaken van een nieuw patiënt.

3.1.1 Verwijzer

Ook de verwijzer wordt automatisch gekoppeld in de wachtlijst registratie. Dit ziet u terugkomen onder ‘verwijzing via‘. Mocht FysioOne de verwijzer niet kunnen vinden, dan wordt deze automatisch door FysioOne aangemaakt als nieuwe verwijzer.

3.1.2 ZorgDomein documenten

Onder ZorgDomein documenten ziet u direct de documentatie die vanuit ZorgDomein is meegestuurd. Bijvoorbeeld een verwijzing / afspraakbericht / nazending. Door op het betreffende document te klikken, wordt het document geopend en kunt u deze inzien.

 

3.1.3 Verwijzing koppelen aan bestaand traject
Mocht de verwijsbrief later binnenkomen dan de patiënt en u heeft hiervoor reeds al een afspraak ingepland, dan heeft u de mogelijkheid om de betreffende documentatie zoals (verwijzing, afspraak bericht en verwijsbrief) aan het bestaande traject te koppelen waar al reeds de afspraak ingepland is. Open de ZorgDomein melding zoals u gewend bent. U komt hier wederom in de ‘wachtlijst’ registratie. Open deze registratie via het kladblokje. Zodra u onder ‘client’ de bestaande patient heeft geselecteerd opent zich aan de rechterkant in het scherm een overzicht van alle trajecten van deze patiënt. Zodra een traject open is, heeft u de mogelijkheid om deze verwijzing te koppelen aan dit bestaande traject. U wordt dus niet meer verder geleid naar de ‘agenda’ om een afspraak in te plannen, omdat u dit al reeds eerder heeft gedaan.
Let op: u kunt alleen de verwijsdocumentatie koppelen aan een reeds ‘open‘ traject! Bij gesloten trajecten wordt de groene plus onder ‘acties’ niet zichtbaar. 
 
Zie onderstaande afbeelding:
 

3.1.4 ZorgDomein melding niet meer zichtbaar
Zodra u de verwijzing die is binnengekomen heeft verwerkt via de wachtlijst, dan zal deze ook direct onder ‘ZorgDomein meldingen’ verdwijnen. 
 
Let op: mocht u in de wachtlijst de registratie hebben verwijderd, middels het rode kruisje, dan is deze ook definitief verwijderd en is deze ook niet meer zichtbaar onder ZorgDomein meldingen. 

4. Afspraak inplannen

4.1 Afspraak inplannen

Hierna kunt u direct via de tab ‘agenda’ de afspraak voor de patiënt inplannen. In de opmerking wordt aangegeven dat het om een verwijzing via ZorgDomein gaat. Zie onderstaand voorbeeld.

De documenten die vanuit ZorgDomein zijn meegestuurd worden automatisch geüpload in de patiëntenkaart onder ‘docs‘.

Voorbeeld van een verwijsbrief vanuit ZorgDomein.

 

 

4.2 Nazending en Annulering

Nazending
Het kan voorkomen dat er nog een nazending wordt gestuurd vanuit ZorgDomein. Deze nazending zal ook onder ZorgDomein meldingen verschijnen. Een nazending is in feite een bijlage. Zodra u klikt op ‘nazending’ dan komt u automatisch in de betreffende patiëntenkaart in het tabje ‘docs’. Hier kunt u het nazending bericht openen.

Annulering
Stel u heeft al reeds een afspraak gemaakt voor een patiënt, dan kan het voorkomen dat u een annulering vanuit ZorgDomein ontvangt. Dit annuleringsbericht wordt ook als bijlage verstuurd en kunt u vinden in de betreffende patiëntenkaart onder ‘docs’. Let op: u dient zelf de afspraak uit de agenda te verwijderen als deze definitief is geannuleerd!

5. Heeft u vragen over de ZorgDomein koppeling?

5.1 FAQ's

Hieronder vindt u diverse antwoorden op veel gestelde vragen over ZorgDomein.

5.1.1 Abonnement
 1. Hoe kan ik mijn praktijk aansluiten bij ZorgDomein?
  Wilt u uw praktijk aanmelden voor ZorgDomein? Om dit te realiseren dient u zich eerst aan te melden op de website van ZorgDomein voordat u een koppeling kunt maken met FysioOne.
  Via https://zorgdomein.com/aanmelden-voor-zorgdomein/ kunt u zich aanmelden.
 2. Wat zijn de kosten die ik betaal aan ZorgDomein?
  Voor meer informatie over de kosten die u als praktijk betaalt aan ZorgDomein verwijzen wij u graag door naar de aanmeldpagina van ZorgDomein.
  Via https://zorgdomein.com/aanmelden-voor-zorgdomein/ kunt u zich aanmelden.
 3. Betaal ik ook extra kosten aan SpotOnMedics voor de koppeling met ZorgDomein?
  Voor de huidige versie van de koppeling Zorgdomein-FysioOne (Zorgdomein V1.0) gelden geen extra aansluitkosten en jaarlijkse licentiekosten. We beschouwen de koppeling van Zorgdomein V1.0 dus als onderdeel van het FysioOne basis platform. 
 4. Is het al reeds mogelijk om in FysioOne ook rapportages vanuit ZorgDomein te ontvangen of te versturen?
  Het is reeds niet mogelijk om in FysioOne de rapportages vanuit ZorgDomein te ontvangen en te versturen. Bij de huidige koppeling (versie 1.0 dd januari 2021) is het alleen mogelijk om verwijzingen vanuit ZorgDomein te ontvangen en deze te verwerken in FysioOne. Momenteel is er geen rapportage mogelijkheid via ZorgDomein in FysioOne.

5.1.2 Koppeling installeren
 1. Ik zie via configuratie – algemeen geen ‘ZorgDomein instellingen’ staan hoe kan dit?In het geval dat u in de configuratie van FysioOne niet ‘ZorgDomein instellingen’ ziet staan, dan heeft u wellicht niet de correcte licentie in FysioOne. U dient de licentie ‘management’ te hebben om bij ZorgDomein instellingen te kunnen komen. Deze licentie kan worden omgezet door iemand anders met de licentie ‘management’.
 2. Tijdens het activeren van de ZorgDomein koppeling, wordt er bij ZorgDomein gevraagd naar ‘koppelgegevens’, waar vind ik deze in FysioOne?
  De koppelgegevens kunt u vinden via configuratie – algemeen – ZorgDomein instellingen. Hier ziet u onder referentie een nummer staan dat eindigt op _0. Deze referentie dient u geheel in te vullen. Klik hier voor een uitgebreide toelichting.
 3. Waar kan ik de verificatiecode die gevraagd wordt tijdens het activeren van de ZorgDomein koppeling vinden?
  Deze kunt u vinden via configuratie – algemeen – ZorgDomein instellingen. Onder de kolom ‘activeringssleutel’ staat een nummer die u dient in te vullen.

5.1.3 ZorgDomein meldingen
 1. Hoe kan het dat ik de verwijzing niet meer zie staan onder ZorgDomein meldingen?
  Het kan zijn dat de registratie vanuit de wachtlijst al verwerkt is in een afspraak. Of de registratie is onder wachtlijst verwijderd, middels het rode kruis. Helaas is deze verwijzing via FysioOne dan niet terug te halen.
 2. Waarom ziet mijn collega wel de verwijzingen onder ‘ZorgDomein meldingen’ staan en ik niet?
  Dit komt omdat deze melding dan specifiek voor die gebruiker nog niet is aangezet. U kunt dit instellen via configuratie – algemeen – gebruikers – open de betreffende gebruiker, middels het kladblok. Zet een vinkje achter ‘zorgdomein meldingen tonen (indien koppeling actief)’. Wanneer het vinkje is gezet ziet de gebruiker ook de ‘zorgdomein meldingen’.

5.1.4 Verwijzingen verwerken
 1. Wanneer de verwijzing voor een patiënt is, die al reeds bij ons in de praktijk bekend is of zelfs onder behandeling, hoe moet ik dit dan verwerken?
  Zodra u in de wachtlijst zit kunt u de registratie, middels het kladblok openen. Alle gegevens van de patiënt zijn reeds ingevuld. Wanneer het gaat om een bestaande patiënt, dan ziet u bij ‘client’ dat FysioOne de patiënt herkent en deze registratie dus kunt koppelen aan de bestaande patiëntenkaart.
 2. Dien ik zelf de verwijzer in te vullen bij de wachtlijstregistratie of doet FysioOne dit automatisch?
  U hoeft de verwijzer niet in te vullen. FysioOne herkent vanuit de meegestuurde verwijsbrief van wie de verwijzing komt en vult automatisch voor u de verwijzer in.
 3. Waar kan ik de betreffende meegestuurde documentatie zoals (verwijsbrief, afspraakbericht) enz terugvinden?
  Zodra u de registratie heeft verwerkt en de afspraak is gepland, dan kunt u via de patiëntenkaart naar het tabje ‘docs’ gaan. Hieronder vindt u de betreffende documentatie.
 4. Stel dat de patiënt eerder contact met de praktijk opneemt, dan dat de verwijsbrief binnenkomt, hoe kan ik dit dan het beste verwerken?
  U kunt voor de patiënt gewoon een afspraak inplannen zoals u reeds gewend bent. Zodra de verwijsbrief binnenkomt, ziet u deze onder ‘ZorgDomein meldingen’ staan. Zodra u hier op klikt opent de wachtlijst. U heeft hier de mogelijkheid om de registratie te koppelen aan een reeds bestaand traject. Dit doet u door onder trajecten te klikken op de ‘groene plus’.
 5. Waarom kan ik een ZorgDomein registratie niet koppelen naar een bestaand traject. Ik zie geen groen plusje?
  Om een ZorgDomein registratie te koppelen aan een bestaand traject, dient dit traject altijd een ‘open’ traject te zijn. Daarbij dient er nog niet reeds eerder een verwijzing aan dat traject gekoppeld te zijn.

5.2 Mocht u er niet uit komen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande handleiding nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Center via 088 6600 800 (keuze 1).

Mocht u specifiek vragen hebben over ZorgDomein, dan verwijzen wij u naar de support omgeving van ZorgDomein.

ZorgDomein – gebruikershandleiding

Laatst gewijzigd door: Lindsey Tol op 26-01-2021 - 19:49:10
 • Zorgdomein
 • SpotOnMedics FysioOne

Introductie

In deze handleiding beschrijven wij hoe u de koppeling met ZorgDomein kunt activeren en hoe u gebruik kunt maken van ZorgDomein in FysioOne. ZorgDomein is een digitaal platform waarop zorgverleners zorg vragen, zorg aanbieden en op een snelle, veilige manier patiëntinformatie kunnen uitwisselen.

In deze handleiding wordt beschreven hoe u ZorgDomein kunt gebruiken binnen FysioOne.

Let op: momenteel is het in FysioOne alleen mogelijk om verwijzingen te verwerken, maar kunnen er nog geen rapportages naar zorgverleners worden verstuurd of ontvangen. 

Inhoudsopgave

1. ZorgDomein activeren

1.1 Abonnement ZorgDomein

Let op: voordat u een koppeling kunt leggen binnen FysioOne is het noodzakelijk dat u een abonnement heeft afgesloten bij ZorgDomein. Eerder kunt u geen gebruik maken van de koppeling.

Klik hier om naar de aanmeldpagina te gaan van ZorgDomein

1.2 Koppeling installeren

Let op: voordat u de activatie kunt doorlopen, is het noodzakelijk dat u binnen FysioOne de licentie ‘management’ heeft. Anders heeft u geen toegang tot ZorgDomein instellingen.

Via configuratie – algemeen – ZorgDomein instellingen heeft u de mogelijkheid om de koppeling met Zorgdomein te activeren in FysioOne. Voordat u dit kunt activeren is het noodzakelijk dat u via ZorgDomein de koppeling activeert. Via onderstaande link kunt u zien hoe u dit kunt inregelen.

Activeren koppeling ZorgDomein met informatiesysteem

Bij het activeren van een account binnen ZorgDomein zal u gevraagd worden naar koppelgegevens. Deze koppelgegevens vindt u (per bedrijf) in de onderstaande tabel in de kolom ‘Referentie’. De referentie eindigend op _0 is de referentie voor uw gehele omgeving en dient u in te vullen in het scherm bij ZorgDomein.

Nadat u de activering heeft voltooid zal ZorgDomein een verificatiecode naar FysioOne sturen en wordt deze getoond in de bijbehorende kolom (activeringssleutel). Deze verificatiecode (activeringssleutel) heeft u binnen ZorgDomein weer nodig om de activering te bevestigen. Zodra de activering is bevestigd is de koppeling actief.

2. Signalering

2.1 ZorgDomein meldingen

Op diverse plekken binnen FysioOne ziet u wanneer er een nieuwe verwijzing is gestuurd vanuit ZorgDomein. Deze meldingen verschijnen onder het kopje ‘ZorgDomein meldingen’.

 1. Home scherm (ZordDomein meldingen)
 2. Agenda (ZorgDomein meldingen)

Zodra u op de ‘Verwijzing‘ klikt wordt u direct doorgestuurd naar de wachtlijst.

Onder online registratiedesk ziet u het aantal ZorgDomein meldingen die nog niet zijn verwerkt vanuit de wachtlijst. Het zijn openstaande wachtlijst items.

2.1.1 ZorgDomein melding aanzetten voor specifieke gebruiker
Het is mogelijk om via configuratie – algemeen – gebruikers per gebruiker aan te geven of deze de ZorgDomein meldingen wel of niet zichtbaar in beeld moet hebben. Dit kunt u doen door een vinkje te zetten bij ‘zorgdomein meldingen tonen (indien koppeling actief)’ Zodra u een vinkje heeft gezet, zijn de meldingen dus zichtbaar voor deze gebruiker. Zie onderstaande afbeelding.
Let op: mochten gebruikers aangeven de meldingen niet te zien, dan dient u deze voor hen via bovenstaande instructie nog aan te zetten. 

3. Verwijzing verwerken

3.1 ZorgDomein in de wachtlijst

Wanneer u via ZorgDomein meldingen heeft geklikt op een verwijzing, dan komt u direct in de wachtlijst en staat het filter ‘binnen via’ ook direct op ZorgDomein. Mocht u niet via ZorgDomein meldingen binnen komen in de wachtlijst en u wilt alleen de ZorgDomein meldingen inzien, dan kunt u filteren op ‘binnen via’ ZorgDomein in de wachtlijst.

Door op het kladblok voor de inschrijving te klikken (in kolom acties) komt u in de wachtlijst registratie. Wanneer de patiënt bekend is binnen uw praktijk, zal bij ‘client’, de naam van de patiënt en geboortedatum zichtbaar worden. Door hierop te klikken worden alle gegevens van deze patiënt reeds ingeladen. Wanneer de patiënt nog nooit eerder bij u in de praktijk is geweest, dient u alle stappen binnen de wachtlijst verder in te vullen, zoals u normaal ook gewend bent bij het aanmaken van een nieuw patiënt.

3.1.1 Verwijzer

Ook de verwijzer wordt automatisch gekoppeld in de wachtlijst registratie. Dit ziet u terugkomen onder ‘verwijzing via‘. Mocht FysioOne de verwijzer niet kunnen vinden, dan wordt deze automatisch door FysioOne aangemaakt als nieuwe verwijzer.

3.1.2 ZorgDomein documenten

Onder ZorgDomein documenten ziet u direct de documentatie die vanuit ZorgDomein is meegestuurd. Bijvoorbeeld een verwijzing / afspraakbericht / nazending. Door op het betreffende document te klikken, wordt het document geopend en kunt u deze inzien.

 

3.1.3 Verwijzing koppelen aan bestaand traject
Mocht de verwijsbrief later binnenkomen dan de patiënt en u heeft hiervoor reeds al een afspraak ingepland, dan heeft u de mogelijkheid om de betreffende documentatie zoals (verwijzing, afspraak bericht en verwijsbrief) aan het bestaande traject te koppelen waar al reeds de afspraak ingepland is. Open de ZorgDomein melding zoals u gewend bent. U komt hier wederom in de ‘wachtlijst’ registratie. Open deze registratie via het kladblokje. Zodra u onder ‘client’ de bestaande patient heeft geselecteerd opent zich aan de rechterkant in het scherm een overzicht van alle trajecten van deze patiënt. Zodra een traject open is, heeft u de mogelijkheid om deze verwijzing te koppelen aan dit bestaande traject. U wordt dus niet meer verder geleid naar de ‘agenda’ om een afspraak in te plannen, omdat u dit al reeds eerder heeft gedaan.
Let op: u kunt alleen de verwijsdocumentatie koppelen aan een reeds ‘open‘ traject! Bij gesloten trajecten wordt de groene plus onder ‘acties’ niet zichtbaar. 
 
Zie onderstaande afbeelding:
 

3.1.4 ZorgDomein melding niet meer zichtbaar
Zodra u de verwijzing die is binnengekomen heeft verwerkt via de wachtlijst, dan zal deze ook direct onder ‘ZorgDomein meldingen’ verdwijnen. 
 
Let op: mocht u in de wachtlijst de registratie hebben verwijderd, middels het rode kruisje, dan is deze ook definitief verwijderd en is deze ook niet meer zichtbaar onder ZorgDomein meldingen. 

4. Afspraak inplannen

4.1 Afspraak inplannen

Hierna kunt u direct via de tab ‘agenda’ de afspraak voor de patiënt inplannen. In de opmerking wordt aangegeven dat het om een verwijzing via ZorgDomein gaat. Zie onderstaand voorbeeld.

De documenten die vanuit ZorgDomein zijn meegestuurd worden automatisch geüpload in de patiëntenkaart onder ‘docs‘.

Voorbeeld van een verwijsbrief vanuit ZorgDomein.

 

 

4.2 Nazending en Annulering

Nazending
Het kan voorkomen dat er nog een nazending wordt gestuurd vanuit ZorgDomein. Deze nazending zal ook onder ZorgDomein meldingen verschijnen. Een nazending is in feite een bijlage. Zodra u klikt op ‘nazending’ dan komt u automatisch in de betreffende patiëntenkaart in het tabje ‘docs’. Hier kunt u het nazending bericht openen.

Annulering
Stel u heeft al reeds een afspraak gemaakt voor een patiënt, dan kan het voorkomen dat u een annulering vanuit ZorgDomein ontvangt. Dit annuleringsbericht wordt ook als bijlage verstuurd en kunt u vinden in de betreffende patiëntenkaart onder ‘docs’. Let op: u dient zelf de afspraak uit de agenda te verwijderen als deze definitief is geannuleerd!

5. Heeft u vragen over de ZorgDomein koppeling?

5.1 FAQ's

Hieronder vindt u diverse antwoorden op veel gestelde vragen over ZorgDomein.

5.1.1 Abonnement
 1. Hoe kan ik mijn praktijk aansluiten bij ZorgDomein?
  Wilt u uw praktijk aanmelden voor ZorgDomein? Om dit te realiseren dient u zich eerst aan te melden op de website van ZorgDomein voordat u een koppeling kunt maken met FysioOne.
  Via https://zorgdomein.com/aanmelden-voor-zorgdomein/ kunt u zich aanmelden.
 2. Wat zijn de kosten die ik betaal aan ZorgDomein?
  Voor meer informatie over de kosten die u als praktijk betaalt aan ZorgDomein verwijzen wij u graag door naar de aanmeldpagina van ZorgDomein.
  Via https://zorgdomein.com/aanmelden-voor-zorgdomein/ kunt u zich aanmelden.
 3. Betaal ik ook extra kosten aan SpotOnMedics voor de koppeling met ZorgDomein?
  Voor de huidige versie van de koppeling Zorgdomein-FysioOne (Zorgdomein V1.0) gelden geen extra aansluitkosten en jaarlijkse licentiekosten. We beschouwen de koppeling van Zorgdomein V1.0 dus als onderdeel van het FysioOne basis platform. 
 4. Is het al reeds mogelijk om in FysioOne ook rapportages vanuit ZorgDomein te ontvangen of te versturen?
  Het is reeds niet mogelijk om in FysioOne de rapportages vanuit ZorgDomein te ontvangen en te versturen. Bij de huidige koppeling (versie 1.0 dd januari 2021) is het alleen mogelijk om verwijzingen vanuit ZorgDomein te ontvangen en deze te verwerken in FysioOne. Momenteel is er geen rapportage mogelijkheid via ZorgDomein in FysioOne.

5.1.2 Koppeling installeren
 1. Ik zie via configuratie – algemeen geen ‘ZorgDomein instellingen’ staan hoe kan dit?In het geval dat u in de configuratie van FysioOne niet ‘ZorgDomein instellingen’ ziet staan, dan heeft u wellicht niet de correcte licentie in FysioOne. U dient de licentie ‘management’ te hebben om bij ZorgDomein instellingen te kunnen komen. Deze licentie kan worden omgezet door iemand anders met de licentie ‘management’.
 2. Tijdens het activeren van de ZorgDomein koppeling, wordt er bij ZorgDomein gevraagd naar ‘koppelgegevens’, waar vind ik deze in FysioOne?
  De koppelgegevens kunt u vinden via configuratie – algemeen – ZorgDomein instellingen. Hier ziet u onder referentie een nummer staan dat eindigt op _0. Deze referentie dient u geheel in te vullen. Klik hier voor een uitgebreide toelichting.
 3. Waar kan ik de verificatiecode die gevraagd wordt tijdens het activeren van de ZorgDomein koppeling vinden?
  Deze kunt u vinden via configuratie – algemeen – ZorgDomein instellingen. Onder de kolom ‘activeringssleutel’ staat een nummer die u dient in te vullen.

5.1.3 ZorgDomein meldingen
 1. Hoe kan het dat ik de verwijzing niet meer zie staan onder ZorgDomein meldingen?
  Het kan zijn dat de registratie vanuit de wachtlijst al verwerkt is in een afspraak. Of de registratie is onder wachtlijst verwijderd, middels het rode kruis. Helaas is deze verwijzing via FysioOne dan niet terug te halen.
 2. Waarom ziet mijn collega wel de verwijzingen onder ‘ZorgDomein meldingen’ staan en ik niet?
  Dit komt omdat deze melding dan specifiek voor die gebruiker nog niet is aangezet. U kunt dit instellen via configuratie – algemeen – gebruikers – open de betreffende gebruiker, middels het kladblok. Zet een vinkje achter ‘zorgdomein meldingen tonen (indien koppeling actief)’. Wanneer het vinkje is gezet ziet de gebruiker ook de ‘zorgdomein meldingen’.

5.1.4 Verwijzingen verwerken
 1. Wanneer de verwijzing voor een patiënt is, die al reeds bij ons in de praktijk bekend is of zelfs onder behandeling, hoe moet ik dit dan verwerken?
  Zodra u in de wachtlijst zit kunt u de registratie, middels het kladblok openen. Alle gegevens van de patiënt zijn reeds ingevuld. Wanneer het gaat om een bestaande patiënt, dan ziet u bij ‘client’ dat FysioOne de patiënt herkent en deze registratie dus kunt koppelen aan de bestaande patiëntenkaart.
 2. Dien ik zelf de verwijzer in te vullen bij de wachtlijstregistratie of doet FysioOne dit automatisch?
  U hoeft de verwijzer niet in te vullen. FysioOne herkent vanuit de meegestuurde verwijsbrief van wie de verwijzing komt en vult automatisch voor u de verwijzer in.
 3. Waar kan ik de betreffende meegestuurde documentatie zoals (verwijsbrief, afspraakbericht) enz terugvinden?
  Zodra u de registratie heeft verwerkt en de afspraak is gepland, dan kunt u via de patiëntenkaart naar het tabje ‘docs’ gaan. Hieronder vindt u de betreffende documentatie.
 4. Stel dat de patiënt eerder contact met de praktijk opneemt, dan dat de verwijsbrief binnenkomt, hoe kan ik dit dan het beste verwerken?
  U kunt voor de patiënt gewoon een afspraak inplannen zoals u reeds gewend bent. Zodra de verwijsbrief binnenkomt, ziet u deze onder ‘ZorgDomein meldingen’ staan. Zodra u hier op klikt opent de wachtlijst. U heeft hier de mogelijkheid om de registratie te koppelen aan een reeds bestaand traject. Dit doet u door onder trajecten te klikken op de ‘groene plus’.
 5. Waarom kan ik een ZorgDomein registratie niet koppelen naar een bestaand traject. Ik zie geen groen plusje?
  Om een ZorgDomein registratie te koppelen aan een bestaand traject, dient dit traject altijd een ‘open’ traject te zijn. Daarbij dient er nog niet reeds eerder een verwijzing aan dat traject gekoppeld te zijn.

5.2 Mocht u er niet uit komen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande handleiding nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Center via 088 6600 800 (keuze 1).

Mocht u specifiek vragen hebben over ZorgDomein, dan verwijzen wij u naar de support omgeving van ZorgDomein.

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht