Handleiding
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. Praktijkmutaties (NAW, maatschap, rechtsvorm)

1.1 NAW wijzigingen

Een logisch moment om een nieuwe praktijknaam en/of adreswijziging door te voeren kan de jaarovergang zijn. Als de NAW gegevens van uw praktijk wijzigen dan vragen wij u vriendelijk dit aan de Finance & Control afdeling van SpotOnMedics door te geven. Onze inside sales professionals staan u graag te woord.

Klikt u hier om een eventuele wijzigingen aan SpotOnMedics kenbaar te maken.

Let op: bij het doorvoeren van deze wijzigingen adviseren wij u ook uw FysioOne omgeving door te lopen m.b.t. de e-mailaftiteling en overige gegevens waarop deze contactinformatie met uw stakeholders gemeld worden.  

1.2 Uit- & intreden van nieuwe maatschapsleden

De jaarovergang is een logisch moment voor het uittreden en intreden van (bestaande/nieuwe) maatschapsleden in de maatschap. Om alle administratiesystemen goed te informeren over de wijzigingen, vragen wij u vriendelijk dit aan de Finance & Control afdeling van SpotOnMedics door te geven. Onze inside sales professionals staan u graag te woord.

Klikt u hier om een eventuele wijzigingen aan SpotOnMedics kenbaar te maken.

1.3 Nieuwe rechtsvorm bedrijfsstructuur

In de afgelopen jaren heeft SpotOnMedics gemerkt dat de jaarovergang voor praktijken een logisch moment is om een nieuwe rechtsvorm te activeren. Zo kunt u van een eenmanszaak met ingang van het nieuwe jaar (1-1-2021) de bedrijfsactiviteiten voortzetten in een maatschap of BV (besloten vennootschap).

Indien deze wijzigingen bij uw praktijk het geval zijn dan vragen wij u vriendelijk dit zo spoedig als mogelijk aan SpotOnMedics te laten weten. Met de wijziging van de rechtsvorm zal de contractpositie tussen uw praktijk en SpotOnMedics gewijzigd moeten worden.

SpotOnMedics heeft in de afgelopen jaren veel praktijken begeleidt met de nieuwe werkwijze om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk administratieve lasten ervaart van deze nieuwe rechtsstructuur. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het declaratieproces en de inrichting van de financiële administratie.

Klikt u hier om een eventuele wijzigingen aan SpotOnMedics kenbaar te maken.

1.4 Praktijkovername

In de afgelopen jaren heeft SpotOnMedics gemerkt dat de jaarovergang voor praktijken een logisch moment is voor een eventuele praktijkovername.

Indien dit bij uw praktijk het geval is dan vragen wij u vriendelijk dit zo spoedig als mogelijk aan SpotOnMedics te laten weten.

SpotOnMedics heeft in de afgelopen jaren veel praktijken begeleidt met de nieuwe werkwijze om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk administratieve lasten ervaart van een eventuele praktijkovername. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het declaratieproces en de inrichting van uw FysioOne omgeving.

Klikt u hier om een eventuele wijzigingen aan SpotOnMedics kenbaar te maken.

2. Wijzigingen fysiotherapie per 2021

2.1 Nieuwe items overzicht

Per 1 januari 2021 zijn een aantal nieuwe items, waarover wij u willen informeren. In de aankomende subhoofdstukken geven wij verdere tekst en uitleg.

 • Covid-19 herstelzorg fysiotherapie en oefentherapie;
 • Nieuwe specificaties LDF en LDK 8.0;
 • Koppeling met Landelijke Database Oefentherapie LDO volgens specificaties 8.0;
 • Ohra Fysio Meenemen service.

 

2.2 Covid-19 herstelzorg fysiotherapie en oefentherapie

Per 18 juli jl. is er een tijdelijke aanspraak voor covid-19 herstelzorg vanuit de basisverzekering mogelijk. Dit betreffen de CSI 020 (eerste zes maanden of max 50 behandelingen) en CSI 021 (tweede periode van zes maanden, max 50 behandelingen). Voor deze herstelzorg is de diagnosecode 9363 van toepassing. Deze diagnosecode kan in beginsel alleen voor deze aanspraak worden gebruikt. Na afloop van de 50 behandelingen kan, afhankelijk van de verzekeraar, met CSI code 009 worden gedeclareerd. De hierop aangepaste DCSPH codelijst wordt in de aankomende periode door Vektis gepubliceerd.

Voor de aankomende jaarovergang mbt tot het declareren van herstelzorg COVID patiënten is het volgende van belang.

Bent u momenteel gestart in een traject met CSI code 020 en heeft u aan het einde van het jaar de max. van 50 behandelingen nog niet gebruikt, dan kunt u in het volgende jaar gewoon doorgaan in het huidige traject. U hoeft geen nieuw traject te starten voor die patiënt in FysioOne.

Het maximaal van 50 behandelingen per indicatiecode hebben wij daarnaast voor u ingesteld. U krijgt dus automatisch een signalering bij inplannen en onder afhandelen, wanneer de maximaal aantal behandelingen zijn bereikt. Dit is hetzelfde als bij een chronisch traject die start op CSI 008.

2.3 Nieuwe specificaties LDF en LDK 8.0

Wat
Maandelijks start de praktijk het proces waarmee het EPD de behandelepisodes verzamelt die in de afgelopen 3 maanden actief zijn geweest. Naar aanleiding van de nieuwe specificaties LDF en LDK 8.0 zal SpotOnMedics de benodigde aanpassingen doorvoeren in FysioOne. Hierbij kunt u denken aan het toevoegen van nieuwe klinimetrie en het wijzigen van huidige klinimetrie specificaties.

De aanpassingen op het gebied van de meetinstrumenten volgens specificaties 8.0 zijn als volgt:

Toevoegingen algemeen
SWT, ESWT, VVV, KVL-Hart, TSK-NL Heart, PCM, CAT, PSG, Rand-36, ATL, ISI, HIT-6, Borg RPE schaal.

Toevoegingen op verzoek Chronisch ZorgNet
Hartrevalidatie vragenlijst & baseline, COPD vragenlijst & baseline.

Toevoegingen covid-19
USER-P, SPPB, PROMIS-10, FSS, BORG kortademigheid en BORG vermoeidheid, SNAQ65+, Covid-nulmeting en covid-vervolgmeting.

Aanpassingen
COPD-vragenlijst en activiteitenmeter IQ healthcare, claudicatio vragenlijst & baseline.

Uitfasering
Claudicatiovragenlijst-4.

Wanneer
Uiterlijk 1 februari 2021. Via een algemeen service bericht zullen wij u informeren over de daadwerkelijke overgangsdatum naar specificaties 8.0.

Hoe
U dient een controle uit te voeren of u gebruik maakt van de juiste klinimetrie versie. U dient na te gaan of u gebruik maakt van de laatste versie. Dit kunt u doen via configuratie – patiëntendossier – klinimetrie.

Om te bepalen of u de juiste klinimetrie beschikbaar heeft gesteld binnen de praktijk, kunt u de volgende FAQ raadplegen: ‘Welke gevalideerde en ongevalideerde vragenlijsten worden aangeleverd aan de LDF, LDK en LDO volgens de specificatie versie 8.0?‘

2.4 Koppeling met Landelijke Database Oefentherapie LDO volgens specificaties 8.0

Wat
De Landelijke Database Oefentherapie (LDO) is een database waarin het Nivel in opdracht van de VvOCM informatie over oefentherapeutische zorg verzamelt. Omdat per 2021 voor de LDF en de LDK volgens specificaties 8.0 aangeleverd zal gaan worden, worden de aanleverspecificaties voor deze functionaliteiten ook direct voor de LDO ontwikkeld.

Wanneer
Uiterlijk 1 februari 2021.Via een algemeen service bericht zullen wij u informeren over de daadwerkelijke beschikbaarheid van de koppeling met de LDO.

Hoe
Een uitgebreide handleiding met een werkinstructie om data aan te kunnen leveren aan de LDO zal worden ontwikkeld. Wanneer deze handleiding beschikbaar is zullen wij dit via een algemeen service bericht aan u aanbieden.

Op dit moment kunt u al een controle uitvoeren of u gebruik maakt van de juiste klinimetrie versie. U dient na te gaan of u gebruik maakt van de laatste versie. Dit kunt u doen via configuratie – patiëntdossier – klinimetrie.

Om te bepalen of u de juiste klinimetrie beschikbaar heeft gesteld binnen de praktijk, kunt u de volgende FAQ raadplegen ‘Welke gevalideerde en ongevalideerde vragenlijsten worden aangeleverd aan de LDF, LDK en LDO volgens de specificatie versie 8.0?

2.5 OHRA Fysio Meenemenservice

Wat
Patiënten met de aanvullende verzekering OHRA Sterk, OHRA Aanvullend of OHRA Extra Aanvullend in combinatie met de Fysio Meeneemservice van OHRA kunnen tot 9 behandelingen meenemen naar het volgende jaar. Patiënten kunnen alleen de overgehouden fysiobehandelingen meenemen wanneer ze ook in 2021 bij OHRA verzekerd zijn en een aanvullende verzekering hebben met een dekking voor fysiotherapie.

De Fysio Meeneemservice geldt ook voor oefentherapie, zoals Cesar of Mensendieck. Daarnaast blijven de meegenomen fysiobehandelingen 1 jaar geldig.

Wanneer
Omdat patiënten tot 31 januari 2021 een nieuwe zorgverzekering kunnen afsluiten zal de aanpassing uiterlijk per 1 februari 2021 beschikbaar komen.

Hoe
SpotOnMedics bereidt op dit moment de software voor op deze aanpassing. Voor patiënten, welke in 2021 bij OHRA verzekerd zijn met een aanvullende verzekering met dekking voor fysiotherapie en in 2020 de Fysio Meeneemservice hebben afgesloten, zullen de overgebleven behandelingen geteld worden. Het aantal behandelingen welke deze patiënten kunnen meenemen zal getoond worden in FysioOne.

Via een algemeen service bericht zullen wij u informeren over de uiteindelijke werkinstructie voorzien van aanvullende informatie over de OHRA Fysio Meeneemservice en FysioOne.

2.6 Wijzigingen rond verzekeraars en volmachten 2021

Promovendum, National Academic en Besured
Wordt per 1 januari 2021 overgenomen door coöperatie VGZ. De declaraties voor behandelingen vanaf 1 januari 2021 voor de verzekerden van Besured, National Academic en Promovendum kunt u vanaf 2021 indienen met de nieuwe UZOVI-code 8965.

Bron: zorgvergoeding.com

2.7 Inkoopconcern

Per 2021 zijn de onderstaande inkoopconcerns van toepassing:

ASR
CaresQ
CZ
DSW
Menzis
RMA
VGZ
Multizorg/VRZ
ENO
ONVZ
Zorg en Zekerheid
Achmea (Zilveren Kruis/De Friesland)


Achmea/De Friesland
In de provincie Friesland gelden zowel voor De Friesland als de Zilveren Kruis Achmea labels de tarieven van De Friesland.

Landelijk gelden zowel voor De Friesland als voor de Zilveren Kruis Achmea labels de tarieven van Zilveren Kruis Achmea.

Bron: zorgvergoeding.com

2.8 Declareren fysio en oefentherapie-behandelingen bij COPD in 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt de aanspraak op gesuperviseerde oefentherapie bij COPD voor patiënten in klasse B2 gelijk gesteld aan die voor patiënten in klasse C en D. Hierbij wordt klasse B dus opgedeeld in klasse B1 en B2. Klasse B2 is de klasse patiënten die een hoge ziektelast ervaart en beperkte fysieke capaciteit heeft. Dit wordt bepaald aan de hand van fysiotherapeutische meetinstrumenten.

Vanaf 1 januari 2021 komt er dus een splitsing in categorie B. Patiënten die vallen in categorie B en die voldoen aan de voorwaarden:

CAT ≥18 of CCQ≥1,9
6 minuten wandeltest (6MWT) <70% van de voorspelde waarde

vallen voortaan in categorie B2. Deze wordt gelijk getrokken met categorie C en D (maximaal 70 behandelingen in het eerste behandeljaar, maximaal 52 behandelingen in de vervolgjaren). Voor de overige patiënten in categorie B (de nieuwe categorie B1) blijft de huidige vergoedingsaanspraak van toepassing (maximaal 27 behandelingen in het eerste behandeljaar, maximaal 3 behandelingen in de vervolgjaren).

Voor de patienten, vallend in categorie B2, dienen de volgende CSI codes gebruikt te worden:

Klasse B2, startjaar: 018
Klasse B2, onderhoudsjaar: 019

De DCSPH Code lijst in SpotOnMedics FysioOne is hierop aangepast.

Bron: CZ

3. FysioOne

3.1 Acties door SpotOnMedics

Wat
Inlezen contracttarieven 2021. Momenteel zijn wij druk bezig met het inladen van de nieuwe contracttarieven 2021 voor Fysio en alle andere specialisaties.

Wanneer
Zodra deze verstrekt worden door Fysiovergoeding.nl

Hoe
n.v.t.

3.2 Wijzigen contractposities

Wat
Indien noodzakelijk wijzigen contractposities

Wanneer
z.s.m.

Hoe
Net zoals vorige jaar staan de contracten gekoppeld aan de lijst. Wanneer u bijvoorbeeld kiest voor lijst ‘Fysio- en manueel therapie’, dan krijgt u ook alleen de fysiotherapie contracten van de zorgverzekeraar in beeld. Uit deze lijst dient u een keuze te maken. Controleer daarbij uw contracten die u heeft ontvangen van de zorgverzekeraar. 

Om een contract te kunnen selecteren in FysioOne dient u de volgende stappen te doorlopen. 

Als u navigeert naar configuratie -> algemeen -> contractposities dan komt u in het onderstaande pagina. Wanneer u op het kladblok icoon klikt dan navigeert u naar de pagina om de contract posities in te stellen. Wanneer u op het vergrootglas icoon klikt dan gaat u direct naar de contract tarieven van de specifieke contractgroep.

Wanneer u op het kladblok icoon klikt dan komt u op onderstaande pagina. Hier selecteer u het bedrijf, de selecteer de lijst, het jaar zet u op 2021, u  selecteer het contract en bepaalt de ingangsdatum. Wanneer u op “opslaan” klikt dan heeft u de contractpositie ingesteld. Daarnaast kunt u vanuit deze pagina ook direct navigeren naar de declaratie tarieven door op de knop “tarieven” te klikken. 

Declaratietarieven
De declaratietarieven kunt u ook via onderstaande stappen raadplegen.

Configuratie -> algemeen -> declaratietarieven -> selecteerde contractgroep -> selecteer de lijst -> selecteer de peildatum (vb 1-1-2021). Vanuit het overzicht kunt u ook direct navigeren naar de contractposities door op de knop “contracten” te klikken. Hij navigeert in dit geval naar de geselecteerde contractgroep. De opgegeven lijst wordt niet meegenomen naar het overzicht van contractposities. Deze kunt u weer opnieuw selecteren indien gewenst.

 

Let op: SpotOnMedics is afhankelijk van de aanlevering van de bestanden van alle zorgverzekeraars incl. de correcte tarieven. Wij proberen deze z.s.m. in de software te uploaden. Het kan dus voorkomen dat wanneer u nu een contract wil selecteren deze nog niet beschikbaar is.

U kunt hieronder onze instructievideo ‘wijzigen van contractposities’ bekijken.

3.3 Wijzigen praktijktarieven

Wat
Indien noodzakelijk wijzigen praktijktarieven

Wanneer
z.s.m.

Hoe
Configuratie > algemeen > declaratietarieven > (contractgroep) praktijktarieven

Let op: u dient de peildatum te wijzigen naar 1-1-2021 om de lijst met praktijktarieven van 2021 zichtbaar te maken. Indien de praktijktarieven allemaal hetzelfde blijven, kunt u ook de peildatum op 1-1-2020 zetten en alleen de einddatum aanpassen naar 31-12-2021.

Let op: na het wijzigen van een tarief per prestatiecode, dient u altijd op het diskette icoon te klikken om de wijziging op te slaan.

Hieronder kunt u de instructievideo ‘wijzigen van praktijktarieven’ bekijken.

3.4 Wijzigen tarieven zelf aangemaakte prestatiecodes

Wat
U kunt ook zelf prestatiecodes hebben aangemaakt die niet standaard voorkomen op de lijst van praktijktarieven. U dient deze tarieven ook te controleren en eventueel aan te passen.

Ook wanneer u bij een prestatiecode ‘declareren onder’ heeft gebruikt dient u te controleren of bij die betreffende prestatiecode het tarief aangepast moet worden.

Wanneer
z.s.m.

Hoe kunt u zelf de prestatiecodes aanpassen: Configuratie > Declareren > Prestatiecodes > kladblokje voor de prestatiecode > tarief

Let op: Indien u prestatiecodes heeft aangemaakt en hierbij de optie ‘declareren onder’ heeft gebruikt, dient u dit te controleren op juistheid voor het nieuwe jaar.

‘Declareren onder’: Configuratie > Declareren > Prestatiecodes > kladblokje voor de prestatiecode > ‘Declareren onder’

Hieronder kunt u onze instructievideo ‘wijzigen zelf aangemaakte prestatiecodes’ bekijken.

3.5 Geldigheid tarieven abonnementen nalopen

Wat
Geldigheid tarieven abonnementen nalopen

Wanneer
z.s.m.

Hoe
Configuratie > verkopen > abonnementen > abonnementsvormen > kladblokje voor abonnement > knop nieuw

Hieronder kunt u onze instructievideo ‘geldigheid tarieven abonnementen’ bekijken.

3.6 Geldigheid tarieven verkoopartikelen nalopen

Wat
Geldigheid tarieven verkoopartikelen nalopen

Wanneer
z.s.m.

Hoe
Configuratie > verkopen > verkoopartikelen > kladblokje voor verkoopartikel > knop nieuw

U kunt ook via onderstaande link onze instructievideo ‘geldigheid tarieven verkoopartikelen’ bekijken.

3.7 Behandelgroep doorplannen

Wat
Behandelgroepen doorplannen

Wanneer
Z.s.m.

Hoe
Behandelgroepen (hoofdmenu) > u dient voor elke groep op de agenda icoon te klikken > selecteer het jaar en de weken waarin de behandelgroep in de agenda moet komen te staan.

Let op: Op het moment dat de behandelgroepen zijn doorgepland wordt dit direct verwerkt in de agenda. Zorg ervoor dat alle wijzigingen op detailniveau van de behandelgroepen correct staan of zijn doorgevoerd. Denk hierbij aan prestatiecode, therapeuten etc. Controleer dit voordat u de behandelgroepen definitief doorplant in de agenda.

Hieronder kunt u onze instructievideo ‘doorplannen van een behandelgroep‘ bekijken.

3.8 Patiënten in behandelgroep doorplannen

Wat
Patiënten in behandelgroepen doorplannen

Wanneer
z.s.m.

Hoe
Cliënten > zoek op cliëntnaam > kladblokje > tabje verkoop > kladblokje voor groep onder ‘behandelgroepen’ > pas de tot datum aan

Let op: U dient alle patiënten uit de behandelgroep één voor één door te plannen. Dit kan niet in 1x. Advies is daarom ook om eventueel de einddatum verder in de toekomst te zetten, zodat u met de jaarovergang minder werk heeft. U kunt namelijk altijd de einddatum tussentijds bij de cliënt aanpassen.

Hieronder kunt u onze instructievideo ‘doorplannen van patiënten in behandelgroep’ bekijken.

3.9 Trajecten aanmaken

Wat
Indien noodzakelijk nieuwe trajecten aanmaken.

Let op: Er hoeven met de jaarovergang geen nieuwe trajecten aangemaakt te worden. Het systeem telt twee zaken. De behandelingen in het lopende traject én de behandelingen in het lopende jaar. Hierin geldt 1 uitzondering en dat is bij niet-chronische indicaties bij kinderen (<18 jaar). Bij trajecten met CSI003, CSI004 of CSI005 moet wel een vervolgtraject worden aangemaakt.

Wanneer
Eind 2020/begin 2021

Hoe
In de cliëntkaart bij trajecten, door een vervolgtraject aan te maken (blauwe driehoekje)

3.10 Aanpassen factuurnummering

Wat
Aanpassen factuurnummering als er gewerkt wordt met een prefix of suffix. (Als voorbeeld: 2021-1234 of 1234-2021)

Let op: indien u gebruik maakt van de pinlijst in FysioOne, dan dient u eraan te denken dat u niet het streepje vergeet in te vullen bij de prefix of de suffix.

Let op: heeft u meer dan 10.000 verkoopfacturen per jaar, let u er dan op dat u het aantal posities volgnummers op 5 zet. U krijgt dan 5 cijfers achter/voor de prefix of de suffix.

Let op: dat u niet meer dan 12 karakters invult bij de factuurnummering. De 12 karakters zijn inclusief de prefix of suffix.

Let op: bent u FysioOne Light gebruiker? Dan kunt u zelf geen configuratie aanpassingen doen. SpotOnMedics zal daarom voor u de factuurnummers aanpassen. Zorg er dan wel voor dat uw FysioOne omgeving richting het einde van het jaar “open” staat zodat de wijziging doorgevoerd kan worden door SpotOnMedics. Vanaf 2 januari 2021 kunt u dan factureren met de nieuwe factuurnummers.

Wanneer
Zodra de laatste factuur in 2020 is verstuurd.

Indien u besluit om na het aanpassen van de prefix facturen te maken voor 2020, dan zal het factuurnummer van 2021 getoond worden.

Hoe
Configuratie > algemeen > omgevingsinstellingen > facturatie > factuurnummering


Bij gebruik van meerdere bedrijven: Configuratie > algemeen > omgevingsinstellingen > bedrijven > kladblokje voor bedrijf > factuurnummer


Hieronder kunt u onze instructievideo ‘aanpassing van factuurnummering’ bekijken.

3.11 Wijzigen interne tarieven

Wat
Indien noodzakelijk wijzigen interne tarieven

Wanneer
z.s.m.

Hoe
Configuratie > Algemeen > Declaratie tarieven > (contractgroep) interne tarieven Let op: u dient hier de peildatum aan te passen naar 1-1-2021, zodat u de tarieven voor 2021 kunt toevoegen.

Hieronder kunt u onze instructievideo ‘aanpassen van de interne tarieven’ bekijken.

3.12 Verloning

Wat
Verloning

Wanneer
z.s.m.

Hoe
Indien u gebruikt maakt van afwijkende vaste interne tarieven, dient u deze per gebruiker te controleren en eventueel aan te passen.

Dit gaat via: configuratie > algemeen > gebruikers > kladblokje voor de gebruiker > tabblad beloning > kies de juiste peildatum: 01-01-2021 > bewerk de gewenste interne tarieven.

Hieronder kunt u onze instructievideo ‘afwijkende vaste interne tarieven per gebruiker’ bekijken.

3.13 Info m.b.t. declareren

COV
Gezien patiënten overstappen van zorgverzekeraar (mogelijkheid tot 1 februari) is het advies om in januari het doorboekproces (via verrichtingen – afhandelen) nog niet uit te voeren en te wachten tot begin februari. De COV is in deze periode nog niet up-to-date. Als u nog behandelingen open heeft staan die in 2020 gegeven zijn dient u geen COV in de basisinformatie van de patiëntkaart te doen. De kans bestaat dat de verzekeringsinformatie van 2021 al reeds beschikbaar is. Deze wordt dan overschreven. De behandelingen worden dan mogelijk naar een verkeerde zorgverzekeraar gestuurd. U dient daarom voor deze behandelingen de COV onder afhandelen of retouren te gebruiken. Op deze manier wordt naar het verzekeringsrecht van 2020 gekeken.

Let op: de gehele maand januari is de COV check wellicht niet actueel in verband met het wijzigen van de zorgverzekeraar van de patiënt en het vrijgeven van deze informatie door de zorgverzekeraar.

Mocht u het toch noodzakelijk vinden om in januari 2021 te declareren en de polisinformatie 2021 van de patiënt kan nog niet worden opgehaald, dan kunt u via de patiëntenkaart – tabje polissen – op COV klikken. De polisinformatie van 2020 wordt opgehaald, zodat de behandeling onder de polisinformatie van 2020 gedeclareerd kan worden.

3.14 Terugblik naar hot items releases 2020

Gedurende het afgelopen heeft SpotOnMedics verschillende nieuwe functionaliteiten of wijzigingen gereleased.

Onderstaand enkele hot items. Om het item te raadplegen klikt u op onderstaande link. U kunt hiermee de inhoud van het item nogmaals raadplegen:

3.15 Vragen?

Als u vragen heeft over de functionaliteiten en activiteiten in het FysioOne platform, dan staan onze klant contact professionals u graag te woord. Dit kan telefonisch of per ticket middels het supportplatform.

U kunt onze professionals bereiken via het telefoonnummer 088 6600 800 (keuze 1).

4. Zorgproducten

4.1 FysioTopics

Wat
Voor FysioTopics zijn er sinds oktober 2020 nieuwe prestatiecodes voor nekpijn en zijn er per 2021 ook nieuwe prestatiecodes voor schouderpijn.

Nekpijn
Maakt u in 2021 gebruik van het zorgproduct nekpijn en heeft u tot op heden nog niet de juiste prestatiecodes ingericht dan dient u voor dit zorgproduct nieuwe prestatiecodes aan te maken in uw FysioOne omgeving.

Schouderpijn
Vanaf 2021 zal het zorgproduct schouderpijn gedeclareerd worden onder een nieuwe F-code. Maakt u in 2021 gebruik van het zorgproduct schouderpijn en heeft u tot op heden nog niet de juiste prestatiecodes ingericht dan dient u voor dit zorgproduct nieuwe prestatiecodes aan te maken in uw FysioOne omgeving.

Wanneer
Z.s.m.

Hoe
Voor het toevoegen van de prestatiecodes verwijzen we graag naar de (bijgewerkte) handleiding voor FysioTopics. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe de prestatiecodes toegevoegd kunnen worden. Daarnaast worden in deze handleiding ook de prestatiecodes per zorgproduct voor 2021 gepresenteerd.

Begin 2021 zal SpotOnMedics ook een online webinar verzorgen voor FysioTopics. Tijdens dit webinar zal de implementatie van FysioTopics en het gebruik van de zorgproducten van FysioTopics in FysioOne aanbod komen.

4.2 Zorg1

Wat
Voor Zorg1 zijn er per 2021 nieuwe prestatiecodes voor schouderpijn en artrose.

Maakt u in 2021 gebruik van de zorgproducten schouderpijn en artrose dan dient u voor deze zorgproducten nieuwe prestatiecodes aan te maken in uw FysioOne omgeving.

Wanneer
Z.s.m.

Hoe
Voor het toevoegen van de prestatiecodes verwijzen we graag naar de (bijgewerkte) handleiding voor Zorg1. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe de prestatiecodes toegevoegd kunnen worden. Daarnaast worden in deze handleiding ook de prestatiecodes per zorgproduct voor 2021 gepresenteerd.

Online webinar Zorg1
Begin 2021 zal SpotOnMedics een online webinar verzorgen voor Zorg1. Tijdens dit webinar zal de implementatie van Zorg1 en het gebruik van de zorgproducten van Zorg1 in FysioOne aanbod komen.

5. SpotOnMedics Intelligence

5.1 Clinical Dashboard - kwaliteitsdashboard en Covid-19 praktijkdashboard

Indien uw praktijk gebruik maakt van SpotOnMedics Intelligence dan hoeft u geen aanpassingen op het BI-platform door te voeren met betrekking tot het Clinical Dashboard, het kwaliteitsdashboard en het Covid-19 praktijkdashboard.

5.2 Vragen?

Als u vragen heeft over het de functionaliteit en activiteiten in het Intelligence platform dan staan onze klant contact professionals u graag te woord. Dit kan telefonisch of per ticket middels het supportplatform.

U kunt onze professionals bereiken via het telefoonnummer 088 6600 800 (keuze 1).

6. SpotOnMedics Financieel

6.1 Algemene volledigheid van boekhouding controleren

Wat
Algemene volledigheid van de boekhouding checken + aanleveren ontbrekende zaken die betrekking hebben op 2020.

Wanneer
Z.s.m. lijst doornemen en aanleveren wat nog ontbreekt.

Hoe
Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op de Postbus en loop de rubriek ‘Aandacht’ langs. Hieronder zijn diverse hulpmiddelen toegevoegd voor uw praktijk.

Aandachtsgebieden van uw administratie

Aanlevering van uw documentatie

Communicatie tussen uw praktijk en SpotOnMedics backoffice

6.2 Ontbrekende inkoop- & verkoopfacturen uploaden in administratie

Wat
Ontbrekende inkoop- & verkoopfacturen uploaden in administratie.

Wanneer
Z.s.m. lijst doornemen met inkoop- en verkoopsignalen en aanleveren wat nog ontbreekt.

Hoe
Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op de Postbus en loop de rubriek ‘Aandacht’ langs (Inkoop & Verkoop). Daarnaast controleren of alle creditnota’s definitief zijn afgedrukt in FysioOne en zijn doorgezet naar te boeken en naar de financiële administratie. Hieronder zijn diverse hulpmiddelen toegevoegd voor uw praktijk.

Aandachtsgebieden van uw administratie

Aanlevering van uw documentatie

Communicatie tussen uw praktijk en SpotOnMedics backoffice

6.3 Openstaande vragen controleren

Wat
Controleren of alle vragen in Yuki zijn beantwoord en afgehandeld. 

Wanneer
Z.s.m. lijst doornemen met alle vragen. 

Hoe
Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op de Postbus > rubriek ‘Vragen’ > Alle vragen. Controleer of in de laatste kolom ‘afgehandeld’ overal een groen vinkje staat. Is dat niet het geval? Beantwoord dan de vraag. Indien u de vraag al telefonisch of op een andere manier heeft besproken, zorg en dan voor dat u wel via Yuki reageert met het woord ‘afgehandeld’. De backoffice medewerkers van SpotOnMedics Financieel kunnen de vraag dan afsluiten en zorgen dat er een groen vinkje komt te staan. Hieronder zijn diverse hulpmiddelen toegevoegd voor uw praktijk.

Aandachtsgebieden van uw administratie

Aanlevering van uw documentatie

Communicatie tussen uw praktijk en SpotOnMedics backoffice

6.4 Vraagposten checken

Wat
Vraagposten checken.

Wanneer
Indien er vraagposten zijn deze beantwoorden aan de financieel specialist.

Hoe
Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op de Postbus en loop de rubriek ‘Aandacht’ langs (Vraagposten staat dan in het rijtje). 
Hieronder zijn diverse hulpmiddelen toegevoegd voor uw praktijk.

Aandachtsgebieden van uw administratie

Aanlevering van uw documentatie

Communicatie tussen uw praktijk en SpotOnMedics backoffice

6.5 Declaraties reiskosten kilometervergoeding (zakelijk) en overige declaraties van medewerkers

Wat
Declaraties (zakelijk) reiskosten kilometervergoeding en overige declaraties van medewerkers en praktijkeigenaren.

Wanneer
Z.s.m. lijst doornemen bij Personeel en aanleveren wat nog ontbreekt.

Hoe
FAQ: Declaratieformulier

Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op Uploaden en kies de map “Uitzoeken Yuki” om de documenten in de administratie te krijgen of mail het naar het e-mailadres van de administratie.

Hieronder zijn diverse hulpmiddelen toegevoegd voor uw praktijk.

Aandachtsgebieden van uw administratie

Aanlevering van uw documentatie

Communicatie tussen uw praktijk en SpotOnMedics backoffice

6.6 Facturen m.b.t. WKR (Werkkostenregeling)

Wat
Facturen m.b.t. WKR (Werkkostenregeling) (bijv. Kerstpakketten).
Als er sprake is van een eindheffing in verband met overschrijding van de vrije ruimte, wordt dit bedrag meegenomen in de loonaangifte over januari 2021.

Wanneer
Uiterlijk 10 januari 2021 aanleveren i.v.m. het kunnen berekenen van eventuele overschrijding WKR-ruimte.

Hoe
Controleer of alle bonnen, facturen en declaraties m.b.t. WKR zijn aangeleverd of lever deze alsnog aan d.m.v. inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op Uploaden en kies de map “Uitzoeken Yuki” om de documenten in uw administratie te krijgen of mail het naar het e-mailadres van uw administratie.

In NMBRS kunt u bij de laatste run van het jaar het document ‘werkkostenregeling’ openen. Hierin kunt u vinden wat de vrije ruimte is over het hele jaar. 

In Yuki kunt u grootboekrekening #40970 WKR kosten raadplegen. Hierop zijn alle bonnen, inkoopfacturen en declaraties geboekt, welke betrekking hebben op de WKR. Daarnaast zijn de mutaties uit de loonjournaalposten m.b.t. WKR hierop geboekt.

Indien u het bedrag uit NMBRS verminderd met het bedrag in Yuki kunt u controleren hoeveel vrije ruimte er nog over is.  

Hieronder zijn diverse hulpmiddelen toegevoegd voor uw praktijk.

Aandachtsgebieden van uw administratie

Aanlevering van uw documentatie

Communicatie tussen uw praktijk en SpotOnMedics backoffice

6.7 Overzicht kas

Wat
Overzicht kas: aansluiting met kassaldo.

Wanneer
Z.s.m. aanleveren voor een correcte administratie.

Hoe
Zie FAQ: kas

Maak een aansluiting tussen het administratieve kassaldo en het werkelijke kassaldo. Zorg dat u op 31-12-2020 of 01-01-2021 het kassaldo telt. Sluit dit niet aan met het administratieve kassaldo? Vermeld dan in het kasboek op 31-12-2020 een kasverschil, zodat het eindsaldo aansluit met het getelde kassaldo. Hieronder zijn diverse hulpmiddelen toegevoegd voor uw praktijk.

Aandachtsgebieden van uw administratie

Aanlevering van uw documentatie

Communicatie tussen uw praktijk en SpotOnMedics backoffice

6.8 Ontbrekende pinlijsten aanleveren

Wat
Ontbrekende pinlijsten aanleveren (van heel 2020).

Wanneer
Z.s.m. doornemen en aanleveren wat nog ontbreekt.

Hoe
U dient dit via FysioOne aan te leveren. Zie FAQ: pinlijsten

Hieronder zijn diverse hulpmiddelen toegevoegd voor uw praktijk.

Aandachtsgebieden van uw administratie

Aanlevering van uw documentatie

Communicatie tussen uw praktijk en SpotOnMedics backoffice

6.9 Bankmutaties van niet gekoppelde bankrekeningen aanleveren

Wat
Bankmutaties van niet gekoppelde bankrekeningen aanleveren. 

Wanneer
Bij niet gekoppelde bankrekeningen. Dit is het geval bij zakelijke deposito en/of spaarrekeningen van alle banken en een betaalrekening van een andere partij dan ABN AMRO, ING, KNAB en Rabobank.

Hoe
Aanleveren middels een MT940-bestand of uitdraai in PDF van de mutaties van het betreffende boekjaar. Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op Uploaden en kies de map “Uitzoeken Yuki” om de documenten in uw administratie te krijgen of mail het naar het e-mailadres van uw administratie.

6.10 Financiële jaaroverzichten (bank) aanleveren

Wat
Financiële jaaroverzichten (bank) aanleveren.

Wanneer
Zodra het jaaroverzicht van de bank beschikbaar is deze aanleveren.

Hoe
Jaaroverzicht downloaden in bankportaal. Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op Uploaden en kies de map “Uitzoeken Yuki” om de documenten in uw administratie te krijgen of mail het naar het e-mailadres van uw administratie.

Hieronder zijn diverse hulpmiddelen toegevoegd voor uw praktijk.

Aandachtsgebieden van uw administratie

Aanlevering van uw documentatie

Communicatie tussen uw praktijk en SpotOnMedics backoffice

6.11 KOR (Kleine Ondernemers Regeling)

Wat
Per 1 januari 2020 is de KOR gewijzigd. Heeft u in 2020 geen gebruik gemaakt van de KOR, maar denkt u er in 2021 wel recht op te hebben? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij SpotOnMedics Financieel. 

Indien u bevestiging van de Belastingdienst hebt ontvangen dat u bent aangemeld voor de KOR 2021, betekent dit dat u vrijgesteld bent van het doen van BTW aangifte voor de aankomende 3 jaar. Dit heeft als consequentie dat u geen BTW meer op uw facturen aan uw cliënten mag hebben staan. U dient dan ook uw abonnementen en verkoopartikelen in FysioOne in te stellen op ‘geen’ BTW.

Wanneer:
Per 1 januari 2021.

Hoe:
Het is niet mogelijk om in uw huidige abonnement/verkoopartikel de BTW op ‘geen’ te zetten, omdat deze BTW instelling dan ook geldt voor de prijzen die u heeft ingesteld in het verleden. Het is dus noodzakelijk om nieuwe abonnementen en verkoopartikelen aan te maken, die u aanpast naar BTW ‘geen’ en de prijs voor 2020 toevoegt.

Configuratie – verkopen – abonnementsvormen – open abonnement middels kladblokje – pas BTW aan naar ‘geen’ BTW – voeg de prijs voor 2021 toe door op ‘nieuw’ te klikken.

Configuratie – verkopen – verkoopartikelen – open verkoopartikel middels kladblokje – pas BTW aan naar ‘geen’ BTW – voeg prijs voor 2021 toe door op ‘nieuw’ te klikken.

 

6.12 Kleinschalige Investerings Aftrek (KIA)

Wat
U kunt gebruik maken van de Kleinschalige Investerings Aftrek (KIA) indien u in 2020 meer dan 2.400 euro aan investeringen hebt gedaan (zoals bijvoorbeeld inventaris, verbouwing etc). U kunt overwegen om dit jaar nog (december) te investeren om gebruik te kunnen maken van de Kleinschalige Investerings Aftrek (28%).

Let op: Het is wel noodzakelijk dat de factuur van de investering een factuurdatum in 2020 betreft. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.

Wanneer:
Vóór 31 december 2020

Hoe: 
Geen aanpassing vereist in SpotOnMedics Financieel en FysioOne.

6.13 Nieuwe contracten / overeenkomsten aanleveren

Wat
Nieuwe contracten / overeenkomsten aanleveren (bv. Huurovereenkomsten / leasecontracten, etc).

Wanneer
Indien er nieuwe contracten / overeenkomsten beschikbaar zijn deze uploaden in de administratie.

Hoe
Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op Uploaden en kies de map “Uitzoeken Yuki” om de documenten in de administratie te krijgen of mail het naar het e-mailadres van de administratie.

6.14 Indien wij uw IB-aangifte(n) doen: jaaroverzichten en overige belangrijke info uploaden

Wat
Indien wij uw IB-aangifte(n) doen: jaaroverzichten en overige belangrijke informatie uploaden, zodat dit beschikbaar is in uw administratie.

Wanneer
Z.s.m. zodra u deze documenten heeft ontvangen. 

Hoe
Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op Uploaden en kies de map “Uitzoeken Yuki” om de documenten in uw administratie te krijgen of mail het naar het e-mailadres van uw administratie.

Hieronder zijn diverse hulpmiddelen toegevoegd voor uw praktijk.

Aandachtsgebieden van uw administratie

Aanlevering van uw documentatie

Communicatie tussen uw praktijk en SpotOnMedics backoffice

6.15 Planning jaarafsluiting en oplevering jaarrekening 2020

Let op: deze paragraaf is alleen van toepassing voor praktijken die hun jaarrekening door SpotOnMedics laten opstellen.

Indien u specifieke wensen heeft omtrent de jaarafsluiting van uw administratie m.b.t. de planning van oplevering van het jaarrapport dan vernemen wij dit graag.

Mogelijk heeft u externe afspraken/verplichtingen zoals het overdragen van de cijfers aan een bancaire instelling en/of aandeelhouders en stakeholders.

Mocht dit zo zijn dan vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk, zodat SpotOnMedics hier rekening mee kan houden.

In de maand januari* 2021 ontvangen de contactpersonen van uw praktijk een e-mailbericht met een procesbeschrijving voor de oplevering van de jaarrekening. Wij verwijzen u naar dit e-mailbericht voor verdere informatie over de oplevering van uw jaarrekening 2020.

*eerder stond in dit e-mail bericht dat wij u in december 2020 zouden informeren over de procesbeschrijving voor oplevering van de jaarrekening. Dit bericht is echter vertraagd en zal in januari 2021 verstuurd gaan worden.

6.16 Eindejaartips Financieel fiscaal

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Een goed moment om te checken van welke fiscale voordelen u in 2020 nog kunt profiteren, zakelijk en privé. In samenwerking met de VvAA informeren wij u graag over enkele eindejaartips voor uw financiële administratie: klik hier voor alle tips.

6.17 nieuwe app van Yuki: de Yuki Assistant.

Graag informeren wij u over de nieuwe app van Yuki: de Yuki Assistant. Met deze app heeft u altijd en overal controle over uw boekhouding, zelfs onderweg. U kunt de app vanaf nu downloaden in de Apple App Store of de Google Play Store.

Met de Yuki Assistant kunt u:

 • moeiteloos bonnetjes scannen & uploaden en documenten inzien;
 • vanuit één plek realtime zien wat nodig is voor een complete boekhouding;
 • overal financiële rapportages raadplegen met vergelijkende cijfers;
 • relaties beheren en klanten en leveranciers bellen of mailen;
 • vragen stellen en beantwoorden;
 • gemakkelijk taken goedkeuren, weigeren of toewijzen;
 • controle houden over uw bankzaken.

Kortom: deze nieuwe app maakt het nóg gemakkelijker om uw boekhouding te raadplegen en up-to-date te houden. Bovendien draagt de app bij aan een efficiënte samenwerking met uw financieel specialist.

6.18 Vragen?

Als u vragen heeft over hoe u het beste uw jaar van de financiële administratie kunt afsluiten dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw vaste contactpersoon. Hij/zij zal u verder helpen en  ondersteunen waar mogelijk.

U kunt onze specialisten bereiken via het telefoonnummer 088 6600 800 (keuze 2).

7. SpotOnMedics Personeel

7.1 Aandachtsgebieden voor uw personeels- / salarisadministratie

Indien de praktijk haar personeelsadministratie bij SpotOnMedics heeft ondergebracht vragen wij u vriendelijk om de volgende punten aan te leveren. Op deze manier kan uw personeels- & salarisspecialist uw administratie zo snel mogelijk afronden.

7.2 WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans)

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmark in Balans van kracht. Als gevolg van deze wet zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. De veranderingen kunt hier raadplegen: Nieuwsbericht WAB 2019.

Wat is van belang vanaf januari 2021?
Aanbod vaste arbeidsduur
Als er sprake is van een oproepovereenkomst (= min-max contracten + 0-uren contracten) van een van uw medewerkers die in januari 2021 of later in het jaar, langer dan 12 maanden in dienst is, bent u verplicht om deze medewerker, uiterlijk in de 13e maand, een aanbod voor een vaste arbeidsduur voor te stellen. De vaste arbeidsduur in het aanbod is het gemiddelde aantal uren dat de medewerker in de afgelopen 12 maanden voor u heeft gewerkt. De medewerker hoeft hier niet in mee te gaan. Als dit het geval is moet hij/zij het aanbod schriftelijk afwijzen. U moet deze schriftelijke afwijzing bewaren in uw personeelsadministratie.

Premiedifferentiatie WW / 30%-herzieningssituatie
Vanaf 1 januari 2020 gelden 2 percentages voor de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (hierna AWf). In de Wet Arbeidsmarkt in Balans is opgenomen dat bij een afwijking van 30% van het aantal gewerkte uren over het kalenderjaar, alsnog de hoge AWf premie betaald moet worden. Bij Kamerbesluit van 5 juni 2020 en in werking treden vanaf 15 september jl. is besloten om deze wetsregel niet over 2020 te handhaven, aangezien dit voor de zorg tot vervelende en onbedoelde consequenties zou leiden. Een gerichte sectorale maatregel is zeer bewerkelijk voor de uitvoering, zodoende is ervoor gekozen een generieke uitzondering te maken voor de toepassing van de 30%-herzieningssituatie. Een generieke oplossing geldend voor alle werkgevers, voorkomt daarnaast discussie over wie er wel of niet onder de uitzondering moet vallen.

De overheid is vooralsnog wel van plan de wetsregel van de 30%-herzieningssituatie in 2021 te handhaven.
Heeft u vragen over dit onderwerp? Laat het uw vaste contactpersoon weten. Zo voorkomt u onnodige risico’s.

7.3 Werkkostenregeling (WKR)

Het einde van het jaar nadert al snel. In december geeft u wellicht een kerstgeschenk aan uw werknemers en/of relaties. De waarde in geld van deze pakketten, verstrekt aan uw werknemers, kan ondergebracht worden in de ruimte die u nog heeft in de zgn. Werkkostenregeling. Deze regeling geldt voor alle werkgevers en de ruimte bedraagt over 2020 3% tot en met het fiscale loon van 400.000 euro. Over het meerdere van het fi scale loon (> 400.000 euro) bedraagt de vrije ruimte 1.2%. Als u gebruik maakt van SpotOnMedics Personeel dan kunt u uw ruimte makkelijk zelf bereken. Onder de dashlet Salarisdocumenten / Werkkostenregeling van Personeel kunt u een overzicht downloaden van de ruimte tot het huidige verwerkingsmoment. U vindt hierin het fiscaal loon, de geschatte vrije ruimte per jaar en de tot op heden ongebruikte ruimte.

Op basis hiervan kunt u een ruwe inschatting maken van de jaarruimte. (A) Let wel, de kosten vanuit uw boekhouding (bijvoorbeeld personeelsfeestjes) dient u nog van deze ruimte af te trekken. Maakt u gebruik van SpotOnMedics Financieel dan kunt u deze kosten vinden onder grootboekrekeningen 40970.(B) Saldeert u nu A met B dan heeft u het restantbedrag van de forfaitaire ruimte van 3% die u gebruiken kunt voor bijvoorbeeld kerstpakketten. Mocht u nu al inschatten dat u de vrije ruimte gaat overschrijden dan ontvangen wij graag t.z.t. (januari 2021) het overschreden bedrag. Dit bedrag moeten wij in de salarisadministratie opnemen tegen 80 % eindheffing. Voor verstrekkingen aan derden gelden andere eindheffingspercentages.

7.4 Belastingdienst Mededeling loonheffingen Gedifferentieerde Premiepercentage Werkhervattingskas 2021

Wat: Kopie van het schrijven van Belastingdienst Mededeling loonheffingen Gedifferentieerde Premiepercentage Werkhervattingskas 2021 (hierna: WhK-beschikking).
Wanneer: Deze mededeling zou u in de maand november 2020 van de belastingdienst ontvangen moeten hebben.
Hoe: Zodra u de WhK-beschikking ontvangt, deze mailen naar de afdeling SpotOnMedics Personeel: personeel@SpotOnMedics.nl

7.5 Doorgeven van de eventuele wijzigingen in arbeidsduur en loon van de medewerkers per 1 januari 202

Wat: Doorgeven van de eventuele wijzigingen in arbeidsduur en loon van de medewerkers per 1 januari 2021.
Wanneer: Indien er wijzigingen doorgevoerd dienen te worden in de administratie.
Hoe: Doorgeven van wijzigingen per e-mail of via het mutatieformulier in SpotOnMedics Personeel (personeel@spotonmedics.nl).

7.6 Doorgeven van het percentage ziekteverzuim verzekeraar 2021

Wat: Doorgeven van het premie percentage verzuimverzekering 2021, waarmee rekening gehouden moet worden als werkgeverslast, bij de vaststelling van het variabele salaris.
Wanneer: Wanneer dit bekend is.
Hoe: Doorgeven wijzigingen aan team Personeel.

Jaarovergang 2020 / 2021

Laatst gewijzigd door: Jitse Stel op 29-03-2021 - 16:24:12
 • Jaarovergang
 • SpotOnMedics Financieel
 • SpotOnMedics FysioOne
 • SpotOnMedics Intelligence
 • SpotOnMedics Personeel

Introductie

Het jaar 2020 loopt alweer op zijn einde. Deze handleiding bevat alle benodigde informatie rondom de jaarovergang, inclusief actiepunten en stap-voor-stap instructies.

Webinars terugkijken

Tip: van 21 t/m 23 december vonden de jaarovergang webinars plaats. Voor iedereen die niet live aanwezig kon zijn stellen wij de opnames beschikbaar:

Webinar jaarovergang: SpotOnMedics FysioOne
Klik hier om terug te kijken | Klik hier voor de presentatie

Webinar jaarovergang: SpotOnMedics Financieel en Personeel
Klik hier om terug te kijken | Klik hier voor de presentatie

Wat houdt de jaarovergang in?

U sluit het jaar 2020 af en bereidt uw online omgeving(en) voor op 2021. Bij de benodigde acties kunt u bijvoorbeeld denken aan: wijzigen interne tarieven, doorplannen behandelgroepen, checken volledigheid boekhouding, en dergelijke.

Extra hulpmiddel: checklists (.pdf)

Op de checklists vindt u alle benodigde acties terug. U kunt ze downloaden, printen en vervolgens stapsgewijs afvinken. Zo weet u zeker dat u niets vergeet.

Extra hulpmiddel: handleiding video’s

In deze instructievideo’s nemen we de handleiding volledig door.
Klik hier voor de video over SpotOnMedics FysioOne (hoofdstuk 1 t/m 5)
Klik hier voor de video over SpotOnMedics Financieel (hoofdstuk 6)
Klik hier voor de video over SpotOnMedics Personeel (hoofdstuk 7)

Extra hulpmiddel: instructievideo’s

In deze handleiding vindt u ook korte instructievideo’s. Deze staan ook gebundeld op de volgende pagina: klik hier.
NB: in sommige video’s worden voorgaande jaartallen genoemd. De instructies zijn dan nog steeds actueel.

Let op: de volgende hoofdstukken zijn gewijzigd na het vrijgeven van deze handleiding:

 1. Hoofdstuk 6.17 nieuwe app van Yuki: de Yuki Assistant. – Volledig nieuw hoofdstuk.
 2. Hoofdstuk 2.8 Declareren fysio en oefentherapie-behandelingen bij COPD in 2021. – volledig nieuw hoofdstuk.
 3. Hoofdstuk 4.2 Zorg1. – Aanpassingen doorgevoerd in het hoofdstuk.
 4. Hoofdstuk 6.15 Planning jaarafsluiting en oplevering jaarrekening 2020 – aanpassingen doorgevoerd in het hoofdstuk.

Inhoudsopgave

1. Praktijkmutaties (NAW, maatschap, rechtsvorm)

1.1 NAW wijzigingen

Een logisch moment om een nieuwe praktijknaam en/of adreswijziging door te voeren kan de jaarovergang zijn. Als de NAW gegevens van uw praktijk wijzigen dan vragen wij u vriendelijk dit aan de Finance & Control afdeling van SpotOnMedics door te geven. Onze inside sales professionals staan u graag te woord.

Klikt u hier om een eventuele wijzigingen aan SpotOnMedics kenbaar te maken.

Let op: bij het doorvoeren van deze wijzigingen adviseren wij u ook uw FysioOne omgeving door te lopen m.b.t. de e-mailaftiteling en overige gegevens waarop deze contactinformatie met uw stakeholders gemeld worden.  

1.2 Uit- & intreden van nieuwe maatschapsleden

De jaarovergang is een logisch moment voor het uittreden en intreden van (bestaande/nieuwe) maatschapsleden in de maatschap. Om alle administratiesystemen goed te informeren over de wijzigingen, vragen wij u vriendelijk dit aan de Finance & Control afdeling van SpotOnMedics door te geven. Onze inside sales professionals staan u graag te woord.

Klikt u hier om een eventuele wijzigingen aan SpotOnMedics kenbaar te maken.

1.3 Nieuwe rechtsvorm bedrijfsstructuur

In de afgelopen jaren heeft SpotOnMedics gemerkt dat de jaarovergang voor praktijken een logisch moment is om een nieuwe rechtsvorm te activeren. Zo kunt u van een eenmanszaak met ingang van het nieuwe jaar (1-1-2021) de bedrijfsactiviteiten voortzetten in een maatschap of BV (besloten vennootschap).

Indien deze wijzigingen bij uw praktijk het geval zijn dan vragen wij u vriendelijk dit zo spoedig als mogelijk aan SpotOnMedics te laten weten. Met de wijziging van de rechtsvorm zal de contractpositie tussen uw praktijk en SpotOnMedics gewijzigd moeten worden.

SpotOnMedics heeft in de afgelopen jaren veel praktijken begeleidt met de nieuwe werkwijze om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk administratieve lasten ervaart van deze nieuwe rechtsstructuur. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het declaratieproces en de inrichting van de financiële administratie.

Klikt u hier om een eventuele wijzigingen aan SpotOnMedics kenbaar te maken.

1.4 Praktijkovername

In de afgelopen jaren heeft SpotOnMedics gemerkt dat de jaarovergang voor praktijken een logisch moment is voor een eventuele praktijkovername.

Indien dit bij uw praktijk het geval is dan vragen wij u vriendelijk dit zo spoedig als mogelijk aan SpotOnMedics te laten weten.

SpotOnMedics heeft in de afgelopen jaren veel praktijken begeleidt met de nieuwe werkwijze om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk administratieve lasten ervaart van een eventuele praktijkovername. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het declaratieproces en de inrichting van uw FysioOne omgeving.

Klikt u hier om een eventuele wijzigingen aan SpotOnMedics kenbaar te maken.

2. Wijzigingen fysiotherapie per 2021

2.1 Nieuwe items overzicht

Per 1 januari 2021 zijn een aantal nieuwe items, waarover wij u willen informeren. In de aankomende subhoofdstukken geven wij verdere tekst en uitleg.

 • Covid-19 herstelzorg fysiotherapie en oefentherapie;
 • Nieuwe specificaties LDF en LDK 8.0;
 • Koppeling met Landelijke Database Oefentherapie LDO volgens specificaties 8.0;
 • Ohra Fysio Meenemen service.

 

2.2 Covid-19 herstelzorg fysiotherapie en oefentherapie

Per 18 juli jl. is er een tijdelijke aanspraak voor covid-19 herstelzorg vanuit de basisverzekering mogelijk. Dit betreffen de CSI 020 (eerste zes maanden of max 50 behandelingen) en CSI 021 (tweede periode van zes maanden, max 50 behandelingen). Voor deze herstelzorg is de diagnosecode 9363 van toepassing. Deze diagnosecode kan in beginsel alleen voor deze aanspraak worden gebruikt. Na afloop van de 50 behandelingen kan, afhankelijk van de verzekeraar, met CSI code 009 worden gedeclareerd. De hierop aangepaste DCSPH codelijst wordt in de aankomende periode door Vektis gepubliceerd.

Voor de aankomende jaarovergang mbt tot het declareren van herstelzorg COVID patiënten is het volgende van belang.

Bent u momenteel gestart in een traject met CSI code 020 en heeft u aan het einde van het jaar de max. van 50 behandelingen nog niet gebruikt, dan kunt u in het volgende jaar gewoon doorgaan in het huidige traject. U hoeft geen nieuw traject te starten voor die patiënt in FysioOne.

Het maximaal van 50 behandelingen per indicatiecode hebben wij daarnaast voor u ingesteld. U krijgt dus automatisch een signalering bij inplannen en onder afhandelen, wanneer de maximaal aantal behandelingen zijn bereikt. Dit is hetzelfde als bij een chronisch traject die start op CSI 008.

2.3 Nieuwe specificaties LDF en LDK 8.0

Wat
Maandelijks start de praktijk het proces waarmee het EPD de behandelepisodes verzamelt die in de afgelopen 3 maanden actief zijn geweest. Naar aanleiding van de nieuwe specificaties LDF en LDK 8.0 zal SpotOnMedics de benodigde aanpassingen doorvoeren in FysioOne. Hierbij kunt u denken aan het toevoegen van nieuwe klinimetrie en het wijzigen van huidige klinimetrie specificaties.

De aanpassingen op het gebied van de meetinstrumenten volgens specificaties 8.0 zijn als volgt:

Toevoegingen algemeen
SWT, ESWT, VVV, KVL-Hart, TSK-NL Heart, PCM, CAT, PSG, Rand-36, ATL, ISI, HIT-6, Borg RPE schaal.

Toevoegingen op verzoek Chronisch ZorgNet
Hartrevalidatie vragenlijst & baseline, COPD vragenlijst & baseline.

Toevoegingen covid-19
USER-P, SPPB, PROMIS-10, FSS, BORG kortademigheid en BORG vermoeidheid, SNAQ65+, Covid-nulmeting en covid-vervolgmeting.

Aanpassingen
COPD-vragenlijst en activiteitenmeter IQ healthcare, claudicatio vragenlijst & baseline.

Uitfasering
Claudicatiovragenlijst-4.

Wanneer
Uiterlijk 1 februari 2021. Via een algemeen service bericht zullen wij u informeren over de daadwerkelijke overgangsdatum naar specificaties 8.0.

Hoe
U dient een controle uit te voeren of u gebruik maakt van de juiste klinimetrie versie. U dient na te gaan of u gebruik maakt van de laatste versie. Dit kunt u doen via configuratie – patiëntendossier – klinimetrie.

Om te bepalen of u de juiste klinimetrie beschikbaar heeft gesteld binnen de praktijk, kunt u de volgende FAQ raadplegen: ‘Welke gevalideerde en ongevalideerde vragenlijsten worden aangeleverd aan de LDF, LDK en LDO volgens de specificatie versie 8.0?‘

2.4 Koppeling met Landelijke Database Oefentherapie LDO volgens specificaties 8.0

Wat
De Landelijke Database Oefentherapie (LDO) is een database waarin het Nivel in opdracht van de VvOCM informatie over oefentherapeutische zorg verzamelt. Omdat per 2021 voor de LDF en de LDK volgens specificaties 8.0 aangeleverd zal gaan worden, worden de aanleverspecificaties voor deze functionaliteiten ook direct voor de LDO ontwikkeld.

Wanneer
Uiterlijk 1 februari 2021.Via een algemeen service bericht zullen wij u informeren over de daadwerkelijke beschikbaarheid van de koppeling met de LDO.

Hoe
Een uitgebreide handleiding met een werkinstructie om data aan te kunnen leveren aan de LDO zal worden ontwikkeld. Wanneer deze handleiding beschikbaar is zullen wij dit via een algemeen service bericht aan u aanbieden.

Op dit moment kunt u al een controle uitvoeren of u gebruik maakt van de juiste klinimetrie versie. U dient na te gaan of u gebruik maakt van de laatste versie. Dit kunt u doen via configuratie – patiëntdossier – klinimetrie.

Om te bepalen of u de juiste klinimetrie beschikbaar heeft gesteld binnen de praktijk, kunt u de volgende FAQ raadplegen ‘Welke gevalideerde en ongevalideerde vragenlijsten worden aangeleverd aan de LDF, LDK en LDO volgens de specificatie versie 8.0?

2.5 OHRA Fysio Meenemenservice

Wat
Patiënten met de aanvullende verzekering OHRA Sterk, OHRA Aanvullend of OHRA Extra Aanvullend in combinatie met de Fysio Meeneemservice van OHRA kunnen tot 9 behandelingen meenemen naar het volgende jaar. Patiënten kunnen alleen de overgehouden fysiobehandelingen meenemen wanneer ze ook in 2021 bij OHRA verzekerd zijn en een aanvullende verzekering hebben met een dekking voor fysiotherapie.

De Fysio Meeneemservice geldt ook voor oefentherapie, zoals Cesar of Mensendieck. Daarnaast blijven de meegenomen fysiobehandelingen 1 jaar geldig.

Wanneer
Omdat patiënten tot 31 januari 2021 een nieuwe zorgverzekering kunnen afsluiten zal de aanpassing uiterlijk per 1 februari 2021 beschikbaar komen.

Hoe
SpotOnMedics bereidt op dit moment de software voor op deze aanpassing. Voor patiënten, welke in 2021 bij OHRA verzekerd zijn met een aanvullende verzekering met dekking voor fysiotherapie en in 2020 de Fysio Meeneemservice hebben afgesloten, zullen de overgebleven behandelingen geteld worden. Het aantal behandelingen welke deze patiënten kunnen meenemen zal getoond worden in FysioOne.

Via een algemeen service bericht zullen wij u informeren over de uiteindelijke werkinstructie voorzien van aanvullende informatie over de OHRA Fysio Meeneemservice en FysioOne.

2.6 Wijzigingen rond verzekeraars en volmachten 2021

Promovendum, National Academic en Besured
Wordt per 1 januari 2021 overgenomen door coöperatie VGZ. De declaraties voor behandelingen vanaf 1 januari 2021 voor de verzekerden van Besured, National Academic en Promovendum kunt u vanaf 2021 indienen met de nieuwe UZOVI-code 8965.

Bron: zorgvergoeding.com

2.7 Inkoopconcern

Per 2021 zijn de onderstaande inkoopconcerns van toepassing:

ASR
CaresQ
CZ
DSW
Menzis
RMA
VGZ
Multizorg/VRZ
ENO
ONVZ
Zorg en Zekerheid
Achmea (Zilveren Kruis/De Friesland)


Achmea/De Friesland
In de provincie Friesland gelden zowel voor De Friesland als de Zilveren Kruis Achmea labels de tarieven van De Friesland.

Landelijk gelden zowel voor De Friesland als voor de Zilveren Kruis Achmea labels de tarieven van Zilveren Kruis Achmea.

Bron: zorgvergoeding.com

2.8 Declareren fysio en oefentherapie-behandelingen bij COPD in 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt de aanspraak op gesuperviseerde oefentherapie bij COPD voor patiënten in klasse B2 gelijk gesteld aan die voor patiënten in klasse C en D. Hierbij wordt klasse B dus opgedeeld in klasse B1 en B2. Klasse B2 is de klasse patiënten die een hoge ziektelast ervaart en beperkte fysieke capaciteit heeft. Dit wordt bepaald aan de hand van fysiotherapeutische meetinstrumenten.

Vanaf 1 januari 2021 komt er dus een splitsing in categorie B. Patiënten die vallen in categorie B en die voldoen aan de voorwaarden:

CAT ≥18 of CCQ≥1,9
6 minuten wandeltest (6MWT) <70% van de voorspelde waarde

vallen voortaan in categorie B2. Deze wordt gelijk getrokken met categorie C en D (maximaal 70 behandelingen in het eerste behandeljaar, maximaal 52 behandelingen in de vervolgjaren). Voor de overige patiënten in categorie B (de nieuwe categorie B1) blijft de huidige vergoedingsaanspraak van toepassing (maximaal 27 behandelingen in het eerste behandeljaar, maximaal 3 behandelingen in de vervolgjaren).

Voor de patienten, vallend in categorie B2, dienen de volgende CSI codes gebruikt te worden:

Klasse B2, startjaar: 018
Klasse B2, onderhoudsjaar: 019

De DCSPH Code lijst in SpotOnMedics FysioOne is hierop aangepast.

Bron: CZ

3. FysioOne

3.1 Acties door SpotOnMedics

Wat
Inlezen contracttarieven 2021. Momenteel zijn wij druk bezig met het inladen van de nieuwe contracttarieven 2021 voor Fysio en alle andere specialisaties.

Wanneer
Zodra deze verstrekt worden door Fysiovergoeding.nl

Hoe
n.v.t.

3.2 Wijzigen contractposities

Wat
Indien noodzakelijk wijzigen contractposities

Wanneer
z.s.m.

Hoe
Net zoals vorige jaar staan de contracten gekoppeld aan de lijst. Wanneer u bijvoorbeeld kiest voor lijst ‘Fysio- en manueel therapie’, dan krijgt u ook alleen de fysiotherapie contracten van de zorgverzekeraar in beeld. Uit deze lijst dient u een keuze te maken. Controleer daarbij uw contracten die u heeft ontvangen van de zorgverzekeraar. 

Om een contract te kunnen selecteren in FysioOne dient u de volgende stappen te doorlopen. 

Als u navigeert naar configuratie -> algemeen -> contractposities dan komt u in het onderstaande pagina. Wanneer u op het kladblok icoon klikt dan navigeert u naar de pagina om de contract posities in te stellen. Wanneer u op het vergrootglas icoon klikt dan gaat u direct naar de contract tarieven van de specifieke contractgroep.

Wanneer u op het kladblok icoon klikt dan komt u op onderstaande pagina. Hier selecteer u het bedrijf, de selecteer de lijst, het jaar zet u op 2021, u  selecteer het contract en bepaalt de ingangsdatum. Wanneer u op “opslaan” klikt dan heeft u de contractpositie ingesteld. Daarnaast kunt u vanuit deze pagina ook direct navigeren naar de declaratie tarieven door op de knop “tarieven” te klikken. 

Declaratietarieven
De declaratietarieven kunt u ook via onderstaande stappen raadplegen.

Configuratie -> algemeen -> declaratietarieven -> selecteerde contractgroep -> selecteer de lijst -> selecteer de peildatum (vb 1-1-2021). Vanuit het overzicht kunt u ook direct navigeren naar de contractposities door op de knop “contracten” te klikken. Hij navigeert in dit geval naar de geselecteerde contractgroep. De opgegeven lijst wordt niet meegenomen naar het overzicht van contractposities. Deze kunt u weer opnieuw selecteren indien gewenst.

 

Let op: SpotOnMedics is afhankelijk van de aanlevering van de bestanden van alle zorgverzekeraars incl. de correcte tarieven. Wij proberen deze z.s.m. in de software te uploaden. Het kan dus voorkomen dat wanneer u nu een contract wil selecteren deze nog niet beschikbaar is.

U kunt hieronder onze instructievideo ‘wijzigen van contractposities’ bekijken.

3.3 Wijzigen praktijktarieven

Wat
Indien noodzakelijk wijzigen praktijktarieven

Wanneer
z.s.m.

Hoe
Configuratie > algemeen > declaratietarieven > (contractgroep) praktijktarieven

Let op: u dient de peildatum te wijzigen naar 1-1-2021 om de lijst met praktijktarieven van 2021 zichtbaar te maken. Indien de praktijktarieven allemaal hetzelfde blijven, kunt u ook de peildatum op 1-1-2020 zetten en alleen de einddatum aanpassen naar 31-12-2021.

Let op: na het wijzigen van een tarief per prestatiecode, dient u altijd op het diskette icoon te klikken om de wijziging op te slaan.

Hieronder kunt u de instructievideo ‘wijzigen van praktijktarieven’ bekijken.

3.4 Wijzigen tarieven zelf aangemaakte prestatiecodes

Wat
U kunt ook zelf prestatiecodes hebben aangemaakt die niet standaard voorkomen op de lijst van praktijktarieven. U dient deze tarieven ook te controleren en eventueel aan te passen.

Ook wanneer u bij een prestatiecode ‘declareren onder’ heeft gebruikt dient u te controleren of bij die betreffende prestatiecode het tarief aangepast moet worden.

Wanneer
z.s.m.

Hoe kunt u zelf de prestatiecodes aanpassen: Configuratie > Declareren > Prestatiecodes > kladblokje voor de prestatiecode > tarief

Let op: Indien u prestatiecodes heeft aangemaakt en hierbij de optie ‘declareren onder’ heeft gebruikt, dient u dit te controleren op juistheid voor het nieuwe jaar.

‘Declareren onder’: Configuratie > Declareren > Prestatiecodes > kladblokje voor de prestatiecode > ‘Declareren onder’

Hieronder kunt u onze instructievideo ‘wijzigen zelf aangemaakte prestatiecodes’ bekijken.

3.5 Geldigheid tarieven abonnementen nalopen

Wat
Geldigheid tarieven abonnementen nalopen

Wanneer
z.s.m.

Hoe
Configuratie > verkopen > abonnementen > abonnementsvormen > kladblokje voor abonnement > knop nieuw

Hieronder kunt u onze instructievideo ‘geldigheid tarieven abonnementen’ bekijken.

3.6 Geldigheid tarieven verkoopartikelen nalopen

Wat
Geldigheid tarieven verkoopartikelen nalopen

Wanneer
z.s.m.

Hoe
Configuratie > verkopen > verkoopartikelen > kladblokje voor verkoopartikel > knop nieuw

U kunt ook via onderstaande link onze instructievideo ‘geldigheid tarieven verkoopartikelen’ bekijken.

3.7 Behandelgroep doorplannen

Wat
Behandelgroepen doorplannen

Wanneer
Z.s.m.

Hoe
Behandelgroepen (hoofdmenu) > u dient voor elke groep op de agenda icoon te klikken > selecteer het jaar en de weken waarin de behandelgroep in de agenda moet komen te staan.

Let op: Op het moment dat de behandelgroepen zijn doorgepland wordt dit direct verwerkt in de agenda. Zorg ervoor dat alle wijzigingen op detailniveau van de behandelgroepen correct staan of zijn doorgevoerd. Denk hierbij aan prestatiecode, therapeuten etc. Controleer dit voordat u de behandelgroepen definitief doorplant in de agenda.

Hieronder kunt u onze instructievideo ‘doorplannen van een behandelgroep‘ bekijken.

3.8 Patiënten in behandelgroep doorplannen

Wat
Patiënten in behandelgroepen doorplannen

Wanneer
z.s.m.

Hoe
Cliënten > zoek op cliëntnaam > kladblokje > tabje verkoop > kladblokje voor groep onder ‘behandelgroepen’ > pas de tot datum aan

Let op: U dient alle patiënten uit de behandelgroep één voor één door te plannen. Dit kan niet in 1x. Advies is daarom ook om eventueel de einddatum verder in de toekomst te zetten, zodat u met de jaarovergang minder werk heeft. U kunt namelijk altijd de einddatum tussentijds bij de cliënt aanpassen.

Hieronder kunt u onze instructievideo ‘doorplannen van patiënten in behandelgroep’ bekijken.

3.9 Trajecten aanmaken

Wat
Indien noodzakelijk nieuwe trajecten aanmaken.

Let op: Er hoeven met de jaarovergang geen nieuwe trajecten aangemaakt te worden. Het systeem telt twee zaken. De behandelingen in het lopende traject én de behandelingen in het lopende jaar. Hierin geldt 1 uitzondering en dat is bij niet-chronische indicaties bij kinderen (<18 jaar). Bij trajecten met CSI003, CSI004 of CSI005 moet wel een vervolgtraject worden aangemaakt.

Wanneer
Eind 2020/begin 2021

Hoe
In de cliëntkaart bij trajecten, door een vervolgtraject aan te maken (blauwe driehoekje)

3.10 Aanpassen factuurnummering

Wat
Aanpassen factuurnummering als er gewerkt wordt met een prefix of suffix. (Als voorbeeld: 2021-1234 of 1234-2021)

Let op: indien u gebruik maakt van de pinlijst in FysioOne, dan dient u eraan te denken dat u niet het streepje vergeet in te vullen bij de prefix of de suffix.

Let op: heeft u meer dan 10.000 verkoopfacturen per jaar, let u er dan op dat u het aantal posities volgnummers op 5 zet. U krijgt dan 5 cijfers achter/voor de prefix of de suffix.

Let op: dat u niet meer dan 12 karakters invult bij de factuurnummering. De 12 karakters zijn inclusief de prefix of suffix.

Let op: bent u FysioOne Light gebruiker? Dan kunt u zelf geen configuratie aanpassingen doen. SpotOnMedics zal daarom voor u de factuurnummers aanpassen. Zorg er dan wel voor dat uw FysioOne omgeving richting het einde van het jaar “open” staat zodat de wijziging doorgevoerd kan worden door SpotOnMedics. Vanaf 2 januari 2021 kunt u dan factureren met de nieuwe factuurnummers.

Wanneer
Zodra de laatste factuur in 2020 is verstuurd.

Indien u besluit om na het aanpassen van de prefix facturen te maken voor 2020, dan zal het factuurnummer van 2021 getoond worden.

Hoe
Configuratie > algemeen > omgevingsinstellingen > facturatie > factuurnummering


Bij gebruik van meerdere bedrijven: Configuratie > algemeen > omgevingsinstellingen > bedrijven > kladblokje voor bedrijf > factuurnummer


Hieronder kunt u onze instructievideo ‘aanpassing van factuurnummering’ bekijken.

3.11 Wijzigen interne tarieven

Wat
Indien noodzakelijk wijzigen interne tarieven

Wanneer
z.s.m.

Hoe
Configuratie > Algemeen > Declaratie tarieven > (contractgroep) interne tarieven Let op: u dient hier de peildatum aan te passen naar 1-1-2021, zodat u de tarieven voor 2021 kunt toevoegen.

Hieronder kunt u onze instructievideo ‘aanpassen van de interne tarieven’ bekijken.

3.12 Verloning

Wat
Verloning

Wanneer
z.s.m.

Hoe
Indien u gebruikt maakt van afwijkende vaste interne tarieven, dient u deze per gebruiker te controleren en eventueel aan te passen.

Dit gaat via: configuratie > algemeen > gebruikers > kladblokje voor de gebruiker > tabblad beloning > kies de juiste peildatum: 01-01-2021 > bewerk de gewenste interne tarieven.

Hieronder kunt u onze instructievideo ‘afwijkende vaste interne tarieven per gebruiker’ bekijken.

3.13 Info m.b.t. declareren

COV
Gezien patiënten overstappen van zorgverzekeraar (mogelijkheid tot 1 februari) is het advies om in januari het doorboekproces (via verrichtingen – afhandelen) nog niet uit te voeren en te wachten tot begin februari. De COV is in deze periode nog niet up-to-date. Als u nog behandelingen open heeft staan die in 2020 gegeven zijn dient u geen COV in de basisinformatie van de patiëntkaart te doen. De kans bestaat dat de verzekeringsinformatie van 2021 al reeds beschikbaar is. Deze wordt dan overschreven. De behandelingen worden dan mogelijk naar een verkeerde zorgverzekeraar gestuurd. U dient daarom voor deze behandelingen de COV onder afhandelen of retouren te gebruiken. Op deze manier wordt naar het verzekeringsrecht van 2020 gekeken.

Let op: de gehele maand januari is de COV check wellicht niet actueel in verband met het wijzigen van de zorgverzekeraar van de patiënt en het vrijgeven van deze informatie door de zorgverzekeraar.

Mocht u het toch noodzakelijk vinden om in januari 2021 te declareren en de polisinformatie 2021 van de patiënt kan nog niet worden opgehaald, dan kunt u via de patiëntenkaart – tabje polissen – op COV klikken. De polisinformatie van 2020 wordt opgehaald, zodat de behandeling onder de polisinformatie van 2020 gedeclareerd kan worden.

3.14 Terugblik naar hot items releases 2020

Gedurende het afgelopen heeft SpotOnMedics verschillende nieuwe functionaliteiten of wijzigingen gereleased.

Onderstaand enkele hot items. Om het item te raadplegen klikt u op onderstaande link. U kunt hiermee de inhoud van het item nogmaals raadplegen:

3.15 Vragen?

Als u vragen heeft over de functionaliteiten en activiteiten in het FysioOne platform, dan staan onze klant contact professionals u graag te woord. Dit kan telefonisch of per ticket middels het supportplatform.

U kunt onze professionals bereiken via het telefoonnummer 088 6600 800 (keuze 1).

4. Zorgproducten

4.1 FysioTopics

Wat
Voor FysioTopics zijn er sinds oktober 2020 nieuwe prestatiecodes voor nekpijn en zijn er per 2021 ook nieuwe prestatiecodes voor schouderpijn.

Nekpijn
Maakt u in 2021 gebruik van het zorgproduct nekpijn en heeft u tot op heden nog niet de juiste prestatiecodes ingericht dan dient u voor dit zorgproduct nieuwe prestatiecodes aan te maken in uw FysioOne omgeving.

Schouderpijn
Vanaf 2021 zal het zorgproduct schouderpijn gedeclareerd worden onder een nieuwe F-code. Maakt u in 2021 gebruik van het zorgproduct schouderpijn en heeft u tot op heden nog niet de juiste prestatiecodes ingericht dan dient u voor dit zorgproduct nieuwe prestatiecodes aan te maken in uw FysioOne omgeving.

Wanneer
Z.s.m.

Hoe
Voor het toevoegen van de prestatiecodes verwijzen we graag naar de (bijgewerkte) handleiding voor FysioTopics. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe de prestatiecodes toegevoegd kunnen worden. Daarnaast worden in deze handleiding ook de prestatiecodes per zorgproduct voor 2021 gepresenteerd.

Begin 2021 zal SpotOnMedics ook een online webinar verzorgen voor FysioTopics. Tijdens dit webinar zal de implementatie van FysioTopics en het gebruik van de zorgproducten van FysioTopics in FysioOne aanbod komen.

4.2 Zorg1

Wat
Voor Zorg1 zijn er per 2021 nieuwe prestatiecodes voor schouderpijn en artrose.

Maakt u in 2021 gebruik van de zorgproducten schouderpijn en artrose dan dient u voor deze zorgproducten nieuwe prestatiecodes aan te maken in uw FysioOne omgeving.

Wanneer
Z.s.m.

Hoe
Voor het toevoegen van de prestatiecodes verwijzen we graag naar de (bijgewerkte) handleiding voor Zorg1. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe de prestatiecodes toegevoegd kunnen worden. Daarnaast worden in deze handleiding ook de prestatiecodes per zorgproduct voor 2021 gepresenteerd.

Online webinar Zorg1
Begin 2021 zal SpotOnMedics een online webinar verzorgen voor Zorg1. Tijdens dit webinar zal de implementatie van Zorg1 en het gebruik van de zorgproducten van Zorg1 in FysioOne aanbod komen.

5. SpotOnMedics Intelligence

5.1 Clinical Dashboard - kwaliteitsdashboard en Covid-19 praktijkdashboard

Indien uw praktijk gebruik maakt van SpotOnMedics Intelligence dan hoeft u geen aanpassingen op het BI-platform door te voeren met betrekking tot het Clinical Dashboard, het kwaliteitsdashboard en het Covid-19 praktijkdashboard.

5.2 Vragen?

Als u vragen heeft over het de functionaliteit en activiteiten in het Intelligence platform dan staan onze klant contact professionals u graag te woord. Dit kan telefonisch of per ticket middels het supportplatform.

U kunt onze professionals bereiken via het telefoonnummer 088 6600 800 (keuze 1).

6. SpotOnMedics Financieel

6.1 Algemene volledigheid van boekhouding controleren

Wat
Algemene volledigheid van de boekhouding checken + aanleveren ontbrekende zaken die betrekking hebben op 2020.

Wanneer
Z.s.m. lijst doornemen en aanleveren wat nog ontbreekt.

Hoe
Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op de Postbus en loop de rubriek ‘Aandacht’ langs. Hieronder zijn diverse hulpmiddelen toegevoegd voor uw praktijk.

Aandachtsgebieden van uw administratie

Aanlevering van uw documentatie

Communicatie tussen uw praktijk en SpotOnMedics backoffice

6.2 Ontbrekende inkoop- & verkoopfacturen uploaden in administratie

Wat
Ontbrekende inkoop- & verkoopfacturen uploaden in administratie.

Wanneer
Z.s.m. lijst doornemen met inkoop- en verkoopsignalen en aanleveren wat nog ontbreekt.

Hoe
Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op de Postbus en loop de rubriek ‘Aandacht’ langs (Inkoop & Verkoop). Daarnaast controleren of alle creditnota’s definitief zijn afgedrukt in FysioOne en zijn doorgezet naar te boeken en naar de financiële administratie. Hieronder zijn diverse hulpmiddelen toegevoegd voor uw praktijk.

Aandachtsgebieden van uw administratie

Aanlevering van uw documentatie

Communicatie tussen uw praktijk en SpotOnMedics backoffice

6.3 Openstaande vragen controleren

Wat
Controleren of alle vragen in Yuki zijn beantwoord en afgehandeld. 

Wanneer
Z.s.m. lijst doornemen met alle vragen. 

Hoe
Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op de Postbus > rubriek ‘Vragen’ > Alle vragen. Controleer of in de laatste kolom ‘afgehandeld’ overal een groen vinkje staat. Is dat niet het geval? Beantwoord dan de vraag. Indien u de vraag al telefonisch of op een andere manier heeft besproken, zorg en dan voor dat u wel via Yuki reageert met het woord ‘afgehandeld’. De backoffice medewerkers van SpotOnMedics Financieel kunnen de vraag dan afsluiten en zorgen dat er een groen vinkje komt te staan. Hieronder zijn diverse hulpmiddelen toegevoegd voor uw praktijk.

Aandachtsgebieden van uw administratie

Aanlevering van uw documentatie

Communicatie tussen uw praktijk en SpotOnMedics backoffice

6.4 Vraagposten checken

Wat
Vraagposten checken.

Wanneer
Indien er vraagposten zijn deze beantwoorden aan de financieel specialist.

Hoe
Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op de Postbus en loop de rubriek ‘Aandacht’ langs (Vraagposten staat dan in het rijtje). 
Hieronder zijn diverse hulpmiddelen toegevoegd voor uw praktijk.

Aandachtsgebieden van uw administratie

Aanlevering van uw documentatie

Communicatie tussen uw praktijk en SpotOnMedics backoffice

6.5 Declaraties reiskosten kilometervergoeding (zakelijk) en overige declaraties van medewerkers

Wat
Declaraties (zakelijk) reiskosten kilometervergoeding en overige declaraties van medewerkers en praktijkeigenaren.

Wanneer
Z.s.m. lijst doornemen bij Personeel en aanleveren wat nog ontbreekt.

Hoe
FAQ: Declaratieformulier

Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op Uploaden en kies de map “Uitzoeken Yuki” om de documenten in de administratie te krijgen of mail het naar het e-mailadres van de administratie.

Hieronder zijn diverse hulpmiddelen toegevoegd voor uw praktijk.

Aandachtsgebieden van uw administratie

Aanlevering van uw documentatie

Communicatie tussen uw praktijk en SpotOnMedics backoffice

6.6 Facturen m.b.t. WKR (Werkkostenregeling)

Wat
Facturen m.b.t. WKR (Werkkostenregeling) (bijv. Kerstpakketten).
Als er sprake is van een eindheffing in verband met overschrijding van de vrije ruimte, wordt dit bedrag meegenomen in de loonaangifte over januari 2021.

Wanneer
Uiterlijk 10 januari 2021 aanleveren i.v.m. het kunnen berekenen van eventuele overschrijding WKR-ruimte.

Hoe
Controleer of alle bonnen, facturen en declaraties m.b.t. WKR zijn aangeleverd of lever deze alsnog aan d.m.v. inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op Uploaden en kies de map “Uitzoeken Yuki” om de documenten in uw administratie te krijgen of mail het naar het e-mailadres van uw administratie.

In NMBRS kunt u bij de laatste run van het jaar het document ‘werkkostenregeling’ openen. Hierin kunt u vinden wat de vrije ruimte is over het hele jaar. 

In Yuki kunt u grootboekrekening #40970 WKR kosten raadplegen. Hierop zijn alle bonnen, inkoopfacturen en declaraties geboekt, welke betrekking hebben op de WKR. Daarnaast zijn de mutaties uit de loonjournaalposten m.b.t. WKR hierop geboekt.

Indien u het bedrag uit NMBRS verminderd met het bedrag in Yuki kunt u controleren hoeveel vrije ruimte er nog over is.  

Hieronder zijn diverse hulpmiddelen toegevoegd voor uw praktijk.

Aandachtsgebieden van uw administratie

Aanlevering van uw documentatie

Communicatie tussen uw praktijk en SpotOnMedics backoffice

6.7 Overzicht kas

Wat
Overzicht kas: aansluiting met kassaldo.

Wanneer
Z.s.m. aanleveren voor een correcte administratie.

Hoe
Zie FAQ: kas

Maak een aansluiting tussen het administratieve kassaldo en het werkelijke kassaldo. Zorg dat u op 31-12-2020 of 01-01-2021 het kassaldo telt. Sluit dit niet aan met het administratieve kassaldo? Vermeld dan in het kasboek op 31-12-2020 een kasverschil, zodat het eindsaldo aansluit met het getelde kassaldo. Hieronder zijn diverse hulpmiddelen toegevoegd voor uw praktijk.

Aandachtsgebieden van uw administratie

Aanlevering van uw documentatie

Communicatie tussen uw praktijk en SpotOnMedics backoffice

6.8 Ontbrekende pinlijsten aanleveren

Wat
Ontbrekende pinlijsten aanleveren (van heel 2020).

Wanneer
Z.s.m. doornemen en aanleveren wat nog ontbreekt.

Hoe
U dient dit via FysioOne aan te leveren. Zie FAQ: pinlijsten

Hieronder zijn diverse hulpmiddelen toegevoegd voor uw praktijk.

Aandachtsgebieden van uw administratie

Aanlevering van uw documentatie

Communicatie tussen uw praktijk en SpotOnMedics backoffice

6.9 Bankmutaties van niet gekoppelde bankrekeningen aanleveren

Wat
Bankmutaties van niet gekoppelde bankrekeningen aanleveren. 

Wanneer
Bij niet gekoppelde bankrekeningen. Dit is het geval bij zakelijke deposito en/of spaarrekeningen van alle banken en een betaalrekening van een andere partij dan ABN AMRO, ING, KNAB en Rabobank.

Hoe
Aanleveren middels een MT940-bestand of uitdraai in PDF van de mutaties van het betreffende boekjaar. Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op Uploaden en kies de map “Uitzoeken Yuki” om de documenten in uw administratie te krijgen of mail het naar het e-mailadres van uw administratie.

6.10 Financiële jaaroverzichten (bank) aanleveren

Wat
Financiële jaaroverzichten (bank) aanleveren.

Wanneer
Zodra het jaaroverzicht van de bank beschikbaar is deze aanleveren.

Hoe
Jaaroverzicht downloaden in bankportaal. Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op Uploaden en kies de map “Uitzoeken Yuki” om de documenten in uw administratie te krijgen of mail het naar het e-mailadres van uw administratie.

Hieronder zijn diverse hulpmiddelen toegevoegd voor uw praktijk.

Aandachtsgebieden van uw administratie

Aanlevering van uw documentatie

Communicatie tussen uw praktijk en SpotOnMedics backoffice

6.11 KOR (Kleine Ondernemers Regeling)

Wat
Per 1 januari 2020 is de KOR gewijzigd. Heeft u in 2020 geen gebruik gemaakt van de KOR, maar denkt u er in 2021 wel recht op te hebben? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij SpotOnMedics Financieel. 

Indien u bevestiging van de Belastingdienst hebt ontvangen dat u bent aangemeld voor de KOR 2021, betekent dit dat u vrijgesteld bent van het doen van BTW aangifte voor de aankomende 3 jaar. Dit heeft als consequentie dat u geen BTW meer op uw facturen aan uw cliënten mag hebben staan. U dient dan ook uw abonnementen en verkoopartikelen in FysioOne in te stellen op ‘geen’ BTW.

Wanneer:
Per 1 januari 2021.

Hoe:
Het is niet mogelijk om in uw huidige abonnement/verkoopartikel de BTW op ‘geen’ te zetten, omdat deze BTW instelling dan ook geldt voor de prijzen die u heeft ingesteld in het verleden. Het is dus noodzakelijk om nieuwe abonnementen en verkoopartikelen aan te maken, die u aanpast naar BTW ‘geen’ en de prijs voor 2020 toevoegt.

Configuratie – verkopen – abonnementsvormen – open abonnement middels kladblokje – pas BTW aan naar ‘geen’ BTW – voeg de prijs voor 2021 toe door op ‘nieuw’ te klikken.

Configuratie – verkopen – verkoopartikelen – open verkoopartikel middels kladblokje – pas BTW aan naar ‘geen’ BTW – voeg prijs voor 2021 toe door op ‘nieuw’ te klikken.

 

6.12 Kleinschalige Investerings Aftrek (KIA)

Wat
U kunt gebruik maken van de Kleinschalige Investerings Aftrek (KIA) indien u in 2020 meer dan 2.400 euro aan investeringen hebt gedaan (zoals bijvoorbeeld inventaris, verbouwing etc). U kunt overwegen om dit jaar nog (december) te investeren om gebruik te kunnen maken van de Kleinschalige Investerings Aftrek (28%).

Let op: Het is wel noodzakelijk dat de factuur van de investering een factuurdatum in 2020 betreft. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.

Wanneer:
Vóór 31 december 2020

Hoe: 
Geen aanpassing vereist in SpotOnMedics Financieel en FysioOne.

6.13 Nieuwe contracten / overeenkomsten aanleveren

Wat
Nieuwe contracten / overeenkomsten aanleveren (bv. Huurovereenkomsten / leasecontracten, etc).

Wanneer
Indien er nieuwe contracten / overeenkomsten beschikbaar zijn deze uploaden in de administratie.

Hoe
Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op Uploaden en kies de map “Uitzoeken Yuki” om de documenten in de administratie te krijgen of mail het naar het e-mailadres van de administratie.

6.14 Indien wij uw IB-aangifte(n) doen: jaaroverzichten en overige belangrijke info uploaden

Wat
Indien wij uw IB-aangifte(n) doen: jaaroverzichten en overige belangrijke informatie uploaden, zodat dit beschikbaar is in uw administratie.

Wanneer
Z.s.m. zodra u deze documenten heeft ontvangen. 

Hoe
Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op Uploaden en kies de map “Uitzoeken Yuki” om de documenten in uw administratie te krijgen of mail het naar het e-mailadres van uw administratie.

Hieronder zijn diverse hulpmiddelen toegevoegd voor uw praktijk.

Aandachtsgebieden van uw administratie

Aanlevering van uw documentatie

Communicatie tussen uw praktijk en SpotOnMedics backoffice

6.15 Planning jaarafsluiting en oplevering jaarrekening 2020

Let op: deze paragraaf is alleen van toepassing voor praktijken die hun jaarrekening door SpotOnMedics laten opstellen.

Indien u specifieke wensen heeft omtrent de jaarafsluiting van uw administratie m.b.t. de planning van oplevering van het jaarrapport dan vernemen wij dit graag.

Mogelijk heeft u externe afspraken/verplichtingen zoals het overdragen van de cijfers aan een bancaire instelling en/of aandeelhouders en stakeholders.

Mocht dit zo zijn dan vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk, zodat SpotOnMedics hier rekening mee kan houden.

In de maand januari* 2021 ontvangen de contactpersonen van uw praktijk een e-mailbericht met een procesbeschrijving voor de oplevering van de jaarrekening. Wij verwijzen u naar dit e-mailbericht voor verdere informatie over de oplevering van uw jaarrekening 2020.

*eerder stond in dit e-mail bericht dat wij u in december 2020 zouden informeren over de procesbeschrijving voor oplevering van de jaarrekening. Dit bericht is echter vertraagd en zal in januari 2021 verstuurd gaan worden.

6.16 Eindejaartips Financieel fiscaal

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Een goed moment om te checken van welke fiscale voordelen u in 2020 nog kunt profiteren, zakelijk en privé. In samenwerking met de VvAA informeren wij u graag over enkele eindejaartips voor uw financiële administratie: klik hier voor alle tips.

6.17 nieuwe app van Yuki: de Yuki Assistant.

Graag informeren wij u over de nieuwe app van Yuki: de Yuki Assistant. Met deze app heeft u altijd en overal controle over uw boekhouding, zelfs onderweg. U kunt de app vanaf nu downloaden in de Apple App Store of de Google Play Store.

Met de Yuki Assistant kunt u:

 • moeiteloos bonnetjes scannen & uploaden en documenten inzien;
 • vanuit één plek realtime zien wat nodig is voor een complete boekhouding;
 • overal financiële rapportages raadplegen met vergelijkende cijfers;
 • relaties beheren en klanten en leveranciers bellen of mailen;
 • vragen stellen en beantwoorden;
 • gemakkelijk taken goedkeuren, weigeren of toewijzen;
 • controle houden over uw bankzaken.

Kortom: deze nieuwe app maakt het nóg gemakkelijker om uw boekhouding te raadplegen en up-to-date te houden. Bovendien draagt de app bij aan een efficiënte samenwerking met uw financieel specialist.

6.18 Vragen?

Als u vragen heeft over hoe u het beste uw jaar van de financiële administratie kunt afsluiten dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw vaste contactpersoon. Hij/zij zal u verder helpen en  ondersteunen waar mogelijk.

U kunt onze specialisten bereiken via het telefoonnummer 088 6600 800 (keuze 2).

7. SpotOnMedics Personeel

7.1 Aandachtsgebieden voor uw personeels- / salarisadministratie

Indien de praktijk haar personeelsadministratie bij SpotOnMedics heeft ondergebracht vragen wij u vriendelijk om de volgende punten aan te leveren. Op deze manier kan uw personeels- & salarisspecialist uw administratie zo snel mogelijk afronden.

7.2 WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans)

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmark in Balans van kracht. Als gevolg van deze wet zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. De veranderingen kunt hier raadplegen: Nieuwsbericht WAB 2019.

Wat is van belang vanaf januari 2021?
Aanbod vaste arbeidsduur
Als er sprake is van een oproepovereenkomst (= min-max contracten + 0-uren contracten) van een van uw medewerkers die in januari 2021 of later in het jaar, langer dan 12 maanden in dienst is, bent u verplicht om deze medewerker, uiterlijk in de 13e maand, een aanbod voor een vaste arbeidsduur voor te stellen. De vaste arbeidsduur in het aanbod is het gemiddelde aantal uren dat de medewerker in de afgelopen 12 maanden voor u heeft gewerkt. De medewerker hoeft hier niet in mee te gaan. Als dit het geval is moet hij/zij het aanbod schriftelijk afwijzen. U moet deze schriftelijke afwijzing bewaren in uw personeelsadministratie.

Premiedifferentiatie WW / 30%-herzieningssituatie
Vanaf 1 januari 2020 gelden 2 percentages voor de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (hierna AWf). In de Wet Arbeidsmarkt in Balans is opgenomen dat bij een afwijking van 30% van het aantal gewerkte uren over het kalenderjaar, alsnog de hoge AWf premie betaald moet worden. Bij Kamerbesluit van 5 juni 2020 en in werking treden vanaf 15 september jl. is besloten om deze wetsregel niet over 2020 te handhaven, aangezien dit voor de zorg tot vervelende en onbedoelde consequenties zou leiden. Een gerichte sectorale maatregel is zeer bewerkelijk voor de uitvoering, zodoende is ervoor gekozen een generieke uitzondering te maken voor de toepassing van de 30%-herzieningssituatie. Een generieke oplossing geldend voor alle werkgevers, voorkomt daarnaast discussie over wie er wel of niet onder de uitzondering moet vallen.

De overheid is vooralsnog wel van plan de wetsregel van de 30%-herzieningssituatie in 2021 te handhaven.
Heeft u vragen over dit onderwerp? Laat het uw vaste contactpersoon weten. Zo voorkomt u onnodige risico’s.

7.3 Werkkostenregeling (WKR)

Het einde van het jaar nadert al snel. In december geeft u wellicht een kerstgeschenk aan uw werknemers en/of relaties. De waarde in geld van deze pakketten, verstrekt aan uw werknemers, kan ondergebracht worden in de ruimte die u nog heeft in de zgn. Werkkostenregeling. Deze regeling geldt voor alle werkgevers en de ruimte bedraagt over 2020 3% tot en met het fiscale loon van 400.000 euro. Over het meerdere van het fi scale loon (> 400.000 euro) bedraagt de vrije ruimte 1.2%. Als u gebruik maakt van SpotOnMedics Personeel dan kunt u uw ruimte makkelijk zelf bereken. Onder de dashlet Salarisdocumenten / Werkkostenregeling van Personeel kunt u een overzicht downloaden van de ruimte tot het huidige verwerkingsmoment. U vindt hierin het fiscaal loon, de geschatte vrije ruimte per jaar en de tot op heden ongebruikte ruimte.

Op basis hiervan kunt u een ruwe inschatting maken van de jaarruimte. (A) Let wel, de kosten vanuit uw boekhouding (bijvoorbeeld personeelsfeestjes) dient u nog van deze ruimte af te trekken. Maakt u gebruik van SpotOnMedics Financieel dan kunt u deze kosten vinden onder grootboekrekeningen 40970.(B) Saldeert u nu A met B dan heeft u het restantbedrag van de forfaitaire ruimte van 3% die u gebruiken kunt voor bijvoorbeeld kerstpakketten. Mocht u nu al inschatten dat u de vrije ruimte gaat overschrijden dan ontvangen wij graag t.z.t. (januari 2021) het overschreden bedrag. Dit bedrag moeten wij in de salarisadministratie opnemen tegen 80 % eindheffing. Voor verstrekkingen aan derden gelden andere eindheffingspercentages.

7.4 Belastingdienst Mededeling loonheffingen Gedifferentieerde Premiepercentage Werkhervattingskas 2021

Wat: Kopie van het schrijven van Belastingdienst Mededeling loonheffingen Gedifferentieerde Premiepercentage Werkhervattingskas 2021 (hierna: WhK-beschikking).
Wanneer: Deze mededeling zou u in de maand november 2020 van de belastingdienst ontvangen moeten hebben.
Hoe: Zodra u de WhK-beschikking ontvangt, deze mailen naar de afdeling SpotOnMedics Personeel: personeel@SpotOnMedics.nl

7.5 Doorgeven van de eventuele wijzigingen in arbeidsduur en loon van de medewerkers per 1 januari 202

Wat: Doorgeven van de eventuele wijzigingen in arbeidsduur en loon van de medewerkers per 1 januari 2021.
Wanneer: Indien er wijzigingen doorgevoerd dienen te worden in de administratie.
Hoe: Doorgeven van wijzigingen per e-mail of via het mutatieformulier in SpotOnMedics Personeel (personeel@spotonmedics.nl).

7.6 Doorgeven van het percentage ziekteverzuim verzekeraar 2021

Wat: Doorgeven van het premie percentage verzuimverzekering 2021, waarmee rekening gehouden moet worden als werkgeverslast, bij de vaststelling van het variabele salaris.
Wanneer: Wanneer dit bekend is.
Hoe: Doorgeven wijzigingen aan team Personeel.

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht