Handleiding
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. Activeren en beschikbaar stellen van de GLI onderdelen

1.1 De specialisatiekaart GLI activeren

Om gebruik te kunnen maken van de specialisatiekaart GLI dient u deze te activeren in uw FysioOne omgeving. U kunt de specialisatiekaart activeren door te navigeren naar Configuratie → Algemeen → Modules en specialisatiekaarten → GLI.

Door op de knop “activeren” te klikken activeert u de specialisatiekaart. De specialisatiekaart kunt u de eerste maand nog op proef gebruiken.

Stopt u de specialisatiekaart niet voor het einde van deze proefmaand dan zal de specialisatiekaart in rekening worden gebracht. Let op: u krijgt geen herinnering met de melding dat uw proef maand ten einde loopt.

1.2 Beschikbaar stellen van het Zorgplan GLI - CooL

Om gebruikt te kunnen maken van het zorgplan GLI – Cool dient u deze op beschikbaar te zetten in uw FysioOne omgeving. U kunt het zorgplan op beschikbaar zetten door te navigeren naar Configuratie → Patiëntendossier → Protocollen → Zorgplannen. U selecteert hier het vinkje “alle zorgplannen tonen” en zoekt in de zoekbalk naar GLI. In de kolom “beschikbaar” kunt u klikken op “nee” om het zorgplan op beschikbaar te zetten. Wanneer u vervolgens in de zoekbalk zoekt naar GLI zult u zien dat in de kolom “beschikbaar” nu “ja” staat. Het zorgplan is nu beschikbaar in uw FysioOne omgeving en te selecteren in een dossier.

1.3 Beschikbaar stellen van de aanvullende klinimetrie

Om gebruik te kunnen maken van de aanvullende klinimetrie voor de GLI dient u deze op beschikbaar te zetten in uw FysioOne omgeving. In het Zorgplan GLI -CooL is de volgende klinimetrie opgenomen.

 1. COOL vragenlijst // versie 6.3
 2. EQ-5D
 3. BMI
 4. Vetpercentage
 5. Buikomvang
 6. Het resultaat
 7. GLI – CooL // Individueel gesprek

U kunt de klinimetrie op beschikbaar zetten door te navigeren naar Configuratie → Patiëntendossier → Protocollen → Klinimetrie. U selecteert bij het filter “toon” “alle codes” en zoekt in de zoekbalk naar de hierboven genoemde klinimetrie items. In de kolom “beschikbaar” kunt u klikken op “nee” om het klinimetrie item op beschikbaar te zetten. U zult zien dat in de kolom “beschikbaar” nu “ja” staat. Het klinimetrie item is nu beschikbaar in uw FysioOne omgeving en te selecteren in een dossier.

2. Overige configuratie instellingen

2.1 Toevoegen antwoordopties selectielijst rubrieken

Voor verschillende rubrieken in de GLI specialisatie kaart dienen antwoorden voor de selectielijst rubrieken toegevoegd te worden. Het toevoegen van de selectielijst rubrieken gaat via de configuratie → patiëntendossier → GLI.

Wanneer u bij het onderdeel “GLI” een keuze maakt voor een van de rubrieken komt u uit in het overzicht met de beschikbare antwoordopties voor de specifieke rubriek.

U kunt hier op het “plusje” klikken om antwoordopties toe te voegen.

De volgende onderdelen kunnen vervolgens toegevoegd worden:

 1. Code = unieke antwoord code vanuit de praktijk.
 2. Omschrijving = antwoordoptie vanuit de GLI specificaties. De antwoordopties staan ook uitgewerkt in deze handleiding per onderdeel van het dossier.
 3. Beschrijving = aanvullende beschrijving (optioneel).

 

2.1.1 Dropdown rubrieken in de aanmelding

Bij de aanmelding zijn diverse dropdown rubrieken opgenomen. Voor de volgende rubrieken dienen antwoordopties toegevoegd te worden via de configuratie.

GLI programma

 • COOL
 • Beweegkuur
 • Slimmer

GLI aanbieder Leefstijl coach

 • Diëtist met aantekening GLI
 • Fysiotherapeut met aantekening GLI
 • Oefentherapeut met aantekening GLI
 • Overig

GLI doorverwijzer

 • Huisarts
 • Cardioloog
 • Internist
 • Ander specialisme
 • Deelneming op eigen initiatief (zelfverwijzing)

GLI Co-morbiditeit

 • Score 5% of hoger
 • Verstoorde glucosetolerantie
 • Hart- en vaatziekten
 • Slaapapneu
 • Artrose

Samenstelling huishouden

 • Alleenstaand
 • Woont bij ouder/ouders
 • Samenwonend / gehuwd zonder kinderen
 • 1-ouder gezin met kinderen
 • 2-ouder gezin met kinderen
 • Overig

GLI Opleidingsniveau

 • Geen onderwijs
 • Basisonderwijs
 • Vmbo, HAVO/VWO onderbouw, MBO1
 • HAVO/VWO/MBO (2 en hoger)
 • HBO/WO bachelor
 • HBO/WO master,  doctor

2.1.2 Dropdown rubrieken in de anamnese

Bij de anamnese is de volgende rubriek opgenomen. Voor deze rubriek dienen antwoordopties toegevoegd te worden via de configuratie.

GLI doelstelling

 • Beweging
 • Energie
 • Gewichtsverlies
 • Roken
 • Slaap en/of ontspanning
 • Stress
 • Voeding
 • Zelfontwikkeling
 • Overig, toelichting

2.1.3 Dropdown rubrieken in het behandelplan

Bij het behandelplan is de volgende dropdown rubrieken opgenomen. Voor deze rubriek dienen antwoordopties toegevoegd te worden via de configuratie.

GLI reden uitstroom

 • Sluit niet sluit aan bij de behoefte of verwachting
 • Past niet binnen de groepssetting
 • Wil later instromen in het Cool programma
 • Voldoet niet aan de inclusiecriteria
 • Zorgverzekeraar weigert vergoeding deelname
 • Anders, namelijk

2.1.4 Dropdown rubrieken in de eindevaluatie

Bij de eindevaluatie zijn diverse dropdown rubrieken opgenomen. Voor de volgende rubrieken dienen antwoordopties toegevoegd te worden via de configuratie.

GLI einde traject

 • Nee
 • Ja, voor start programma
 • Ja, tijdens programma

GLI laatste contact

 • Intake (onderhoud)
 • Groepssessie 1
 • Groepssessie 2
 • Individueel gesprek 1
 • Groepssessie 3
 • Groepssessie 4
 • Groepssessie 5
 • Individueel gesprek 2
 • Groepssessie 6
 • Groepssessie 7
 • Groepssessie 8
 • Outtake (basis)

GLI uitval

 • Basisprogramma
 • Onderhoudsprogramma

GLI reden uitval

 • Voldoet toch niet aan criteria voor deelname
 • Geen tijd
 • Geen zin / niet gemotiveerd om deel te nemen
 • Geen reden opgegeven
 • Verhuizing
 • Zwangerschap
 • Ziekte / blessure
 • Verwijzing bariatrische chirurgie
 • Verwijzing individuele leefstijl behandeling
 • Anders

GLI Groepssessies (toegevoegd oktober 2021)

 • Alle sessies zijn fysiek (face-to-face) gedaan
 • Alle sessies zijn digitaal gedaan
 • Een combinatie, waarbij meer sessies fysiek
 • Een combinatie, waarbij meer sessies digitaal

GLI Ehealth (toegevoegd oktober 2021)

 • Fysiek gestart en daarna overgegaan op digitaal
 • Digitaal gestart en daarna overgegaan op fysiek
 • Niet van toepassing

2.2 Klinimetrie pre-set instellen

Wij adviseren om voor de categorie “GLI – COOL” een klinimetrie pre-set in te stellen. Door gebruik te maken van een klinimetrie pre-set zorgt u ervoor dat de klinimetrie mogelijk al ingevuld is voor de eerste behandeling.

Wij adviseren om de volgende klinimetrie items op te nemen in de klinimetrie pre-set:

 1. COOL vragenlijst // versie 6.3
 2. EQ-5D
 3. BMI
 4. Vetpercentage
 5. Buikomvang
 6. Het resultaat

Hierbij is het advies om de klinimetrie items “COOL vragenlijst” en “EQ-5D” bij T0 via het portaal te versturen. en “Het resultaat” enkel bij afsluiting af te nemen.

3. Gebruik van de specialisatiekaart GLI - CooL

3.1 Starten GLI traject

Wij adviseren om bij het starten van een nieuw behandeltraject altijd de registratie te starten via de wachtlijst. Door bij de wachtlijstregistratie al te kiezen voor de categorie “GLI – COOL” wordt direct de juiste intake vragenlijst verstuurd naar de cliënt (indien u hier gebruik van maakt en de gegevens voor het patiëntenportaal verstuurd). Daarnaast wordt ook direct het juiste dossier, volgens de specialisatiekaart GLI, gekoppeld aan het behandeltraject. Indien u de klinimetrie pre-set heeft ingericht zal ook de T0 klinimetrie via het patiëntenportaal aangeboden worden.

3.2 Doornemen GLI intake vragenlijst

Indien de cliënt de intake vragenlijst heeft ingevuld kan deze tijdens de eerste afspraak doorgenomen worden. Vervolgens kunt u de intakevragenlijst overnemen naar het dossier door op de knop “overnemen” te klikken.

3.3 Dossier

Wanneer u gebruik maakt van de klinimetrie pre-set heeft u de mogelijkheid om de klinimetrie items bij het onderdeel “onderzoek” af te nemen.

Vervolgens kunt u bij het onderdeel “behandelplan” het zorgplan voor de CooL interventie selecteren. In dit zorgplan staan de verschillende onderdelen van het behandeltraject.

3.4 Individueel gesprek

Voor het individuele gesprek, welke onderdeel is van het behandeltraject, is een klinimetrie item ontwikkeld. Dit klinimetrie item is gebaseerd om het gesprek sjabloon welke ontwikkeld is voor de CooL interventie.

Het klinimetrie item “GLI – CooL // Individueel gesprek” is te selecteren bij “klinimetrie” in het dossier.

4. Declareren

4.1 Contractposities instellen

Om de GLI behandeltrajecten te kunnen declareren dient u via de configuratie de contractposities in te stellen.

Voor het instellen van de contractposities verwijzen we graag naar de volgende Academy item.

 

4.2 Prestatiecodes aanmaken

Om de GLI behandeltrajecten te kunnen declareren dient u via de configuratie prestatiecodes aan te maken.

Voor het aanmaken van prestatiecodes verwijzen we graag naar het volgende Academy item.

Voor de volgende prestaties dient u zelf prestatiecodes aan te maken via de configuratie.

 • 8000 – Intake
 • 8017 – Behandelfase 1 COOL
 • 8018 – Behandelfase 2 COOL
 • 8019 – Behandelfase 3 COOL
 • 8020 – Behandelfase 4 COOL
 • 8021 – Onderhoudsfase 1 COOL
 • 8022 – Onderhoudsfase 2 COOL
 • 8023 – Onderhoudsfase 3 COOL
 • 8024 – Onderhoudsfase 4 COOL

4.3 AGB code GLI behandelaar

Indien de behandelend therapeut een afwijkende AGB code heeft voor GLI behandeltrajecten dan dient deze op gebruikers niveau geregistreerd te worden.

De GLI AGB code kunt u in FysioOne registreren door te navigeren naar Configuratie → Algemeen → Gebruikers. U selecteert hier via het kladblok icoon de gewenste gebruiker en selecteert het tabblad Registratie. U kunt vervolgens de GLI AGB code invullen bij “AGB code” bij het onderdeel “GLI”.

4.4 Overige declaratie opmerkingen

Tot slot zijn de volgende 3 onderdelen belangrijk voor het declareren van GLI behandeltrajecten.

Verwijzer
Voor het declareren van GLI behandeltrajecten is het belangrijk dat de verwijzer altijd de huisarts van de patiënt is.

CSI code
Voor het declareren van GLI behandeltrajecten dient u de CSI code 000 te gebruiken.

DCSPH code
Voor het declareren van GLI behandeltrajecten dient u de DCSPH code 0000 te gebruiken.

5. Succes met de implementatie

5.1 Hulp nodig?

Heeft u vragen?

Indien u vragen heeft over deze release en hoe u de functionaliteiten optimaal kunt inzetten in uw praktijk dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SpotOnMedics klant contact professionals.

Contactgegevens:

SpotOnMedics Klant Contact Center

T: 088 6600 800

E: support@SpotOnMedics.nl

Handleiding GLI – CooL specialisatiekaart

Laatst gewijzigd door: Lindsey Steenman-Tol op 12-05-2023 - 11:35:01
 • EPD/Dossier
 • SpotOnMedics FysioOne

Introductie

In deze handleiding informeren wij u over het gebruik van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) CooL en de specialisatiekaart voor de GLI – CooL in FysioOne.

Indien u gebruik maakt van de CooL interventie binnen uw praktijk kunt u in FysioOne onder andere gebruik maken van:

 1. De specialisatiekaart GLI (inclusief specifieke intake vragenlijst)
 2. Zorgplan GLI – CooL
 3. Aanvullende klinimetrie

Let op: de specialisatiekaart GLI is exclusief voor het gebruik van de CooL interventie.

Inhoudsopgave

1. Activeren en beschikbaar stellen van de GLI onderdelen

1.1 De specialisatiekaart GLI activeren

Om gebruik te kunnen maken van de specialisatiekaart GLI dient u deze te activeren in uw FysioOne omgeving. U kunt de specialisatiekaart activeren door te navigeren naar Configuratie → Algemeen → Modules en specialisatiekaarten → GLI.

Door op de knop “activeren” te klikken activeert u de specialisatiekaart. De specialisatiekaart kunt u de eerste maand nog op proef gebruiken.

Stopt u de specialisatiekaart niet voor het einde van deze proefmaand dan zal de specialisatiekaart in rekening worden gebracht. Let op: u krijgt geen herinnering met de melding dat uw proef maand ten einde loopt.

1.2 Beschikbaar stellen van het Zorgplan GLI - CooL

Om gebruikt te kunnen maken van het zorgplan GLI – Cool dient u deze op beschikbaar te zetten in uw FysioOne omgeving. U kunt het zorgplan op beschikbaar zetten door te navigeren naar Configuratie → Patiëntendossier → Protocollen → Zorgplannen. U selecteert hier het vinkje “alle zorgplannen tonen” en zoekt in de zoekbalk naar GLI. In de kolom “beschikbaar” kunt u klikken op “nee” om het zorgplan op beschikbaar te zetten. Wanneer u vervolgens in de zoekbalk zoekt naar GLI zult u zien dat in de kolom “beschikbaar” nu “ja” staat. Het zorgplan is nu beschikbaar in uw FysioOne omgeving en te selecteren in een dossier.

1.3 Beschikbaar stellen van de aanvullende klinimetrie

Om gebruik te kunnen maken van de aanvullende klinimetrie voor de GLI dient u deze op beschikbaar te zetten in uw FysioOne omgeving. In het Zorgplan GLI -CooL is de volgende klinimetrie opgenomen.

 1. COOL vragenlijst // versie 6.3
 2. EQ-5D
 3. BMI
 4. Vetpercentage
 5. Buikomvang
 6. Het resultaat
 7. GLI – CooL // Individueel gesprek

U kunt de klinimetrie op beschikbaar zetten door te navigeren naar Configuratie → Patiëntendossier → Protocollen → Klinimetrie. U selecteert bij het filter “toon” “alle codes” en zoekt in de zoekbalk naar de hierboven genoemde klinimetrie items. In de kolom “beschikbaar” kunt u klikken op “nee” om het klinimetrie item op beschikbaar te zetten. U zult zien dat in de kolom “beschikbaar” nu “ja” staat. Het klinimetrie item is nu beschikbaar in uw FysioOne omgeving en te selecteren in een dossier.

2. Overige configuratie instellingen

2.1 Toevoegen antwoordopties selectielijst rubrieken

Voor verschillende rubrieken in de GLI specialisatie kaart dienen antwoorden voor de selectielijst rubrieken toegevoegd te worden. Het toevoegen van de selectielijst rubrieken gaat via de configuratie → patiëntendossier → GLI.

Wanneer u bij het onderdeel “GLI” een keuze maakt voor een van de rubrieken komt u uit in het overzicht met de beschikbare antwoordopties voor de specifieke rubriek.

U kunt hier op het “plusje” klikken om antwoordopties toe te voegen.

De volgende onderdelen kunnen vervolgens toegevoegd worden:

 1. Code = unieke antwoord code vanuit de praktijk.
 2. Omschrijving = antwoordoptie vanuit de GLI specificaties. De antwoordopties staan ook uitgewerkt in deze handleiding per onderdeel van het dossier.
 3. Beschrijving = aanvullende beschrijving (optioneel).

 

2.1.1 Dropdown rubrieken in de aanmelding

Bij de aanmelding zijn diverse dropdown rubrieken opgenomen. Voor de volgende rubrieken dienen antwoordopties toegevoegd te worden via de configuratie.

GLI programma

 • COOL
 • Beweegkuur
 • Slimmer

GLI aanbieder Leefstijl coach

 • Diëtist met aantekening GLI
 • Fysiotherapeut met aantekening GLI
 • Oefentherapeut met aantekening GLI
 • Overig

GLI doorverwijzer

 • Huisarts
 • Cardioloog
 • Internist
 • Ander specialisme
 • Deelneming op eigen initiatief (zelfverwijzing)

GLI Co-morbiditeit

 • Score 5% of hoger
 • Verstoorde glucosetolerantie
 • Hart- en vaatziekten
 • Slaapapneu
 • Artrose

Samenstelling huishouden

 • Alleenstaand
 • Woont bij ouder/ouders
 • Samenwonend / gehuwd zonder kinderen
 • 1-ouder gezin met kinderen
 • 2-ouder gezin met kinderen
 • Overig

GLI Opleidingsniveau

 • Geen onderwijs
 • Basisonderwijs
 • Vmbo, HAVO/VWO onderbouw, MBO1
 • HAVO/VWO/MBO (2 en hoger)
 • HBO/WO bachelor
 • HBO/WO master,  doctor

2.1.2 Dropdown rubrieken in de anamnese

Bij de anamnese is de volgende rubriek opgenomen. Voor deze rubriek dienen antwoordopties toegevoegd te worden via de configuratie.

GLI doelstelling

 • Beweging
 • Energie
 • Gewichtsverlies
 • Roken
 • Slaap en/of ontspanning
 • Stress
 • Voeding
 • Zelfontwikkeling
 • Overig, toelichting

2.1.3 Dropdown rubrieken in het behandelplan

Bij het behandelplan is de volgende dropdown rubrieken opgenomen. Voor deze rubriek dienen antwoordopties toegevoegd te worden via de configuratie.

GLI reden uitstroom

 • Sluit niet sluit aan bij de behoefte of verwachting
 • Past niet binnen de groepssetting
 • Wil later instromen in het Cool programma
 • Voldoet niet aan de inclusiecriteria
 • Zorgverzekeraar weigert vergoeding deelname
 • Anders, namelijk

2.1.4 Dropdown rubrieken in de eindevaluatie

Bij de eindevaluatie zijn diverse dropdown rubrieken opgenomen. Voor de volgende rubrieken dienen antwoordopties toegevoegd te worden via de configuratie.

GLI einde traject

 • Nee
 • Ja, voor start programma
 • Ja, tijdens programma

GLI laatste contact

 • Intake (onderhoud)
 • Groepssessie 1
 • Groepssessie 2
 • Individueel gesprek 1
 • Groepssessie 3
 • Groepssessie 4
 • Groepssessie 5
 • Individueel gesprek 2
 • Groepssessie 6
 • Groepssessie 7
 • Groepssessie 8
 • Outtake (basis)

GLI uitval

 • Basisprogramma
 • Onderhoudsprogramma

GLI reden uitval

 • Voldoet toch niet aan criteria voor deelname
 • Geen tijd
 • Geen zin / niet gemotiveerd om deel te nemen
 • Geen reden opgegeven
 • Verhuizing
 • Zwangerschap
 • Ziekte / blessure
 • Verwijzing bariatrische chirurgie
 • Verwijzing individuele leefstijl behandeling
 • Anders

GLI Groepssessies (toegevoegd oktober 2021)

 • Alle sessies zijn fysiek (face-to-face) gedaan
 • Alle sessies zijn digitaal gedaan
 • Een combinatie, waarbij meer sessies fysiek
 • Een combinatie, waarbij meer sessies digitaal

GLI Ehealth (toegevoegd oktober 2021)

 • Fysiek gestart en daarna overgegaan op digitaal
 • Digitaal gestart en daarna overgegaan op fysiek
 • Niet van toepassing

2.2 Klinimetrie pre-set instellen

Wij adviseren om voor de categorie “GLI – COOL” een klinimetrie pre-set in te stellen. Door gebruik te maken van een klinimetrie pre-set zorgt u ervoor dat de klinimetrie mogelijk al ingevuld is voor de eerste behandeling.

Wij adviseren om de volgende klinimetrie items op te nemen in de klinimetrie pre-set:

 1. COOL vragenlijst // versie 6.3
 2. EQ-5D
 3. BMI
 4. Vetpercentage
 5. Buikomvang
 6. Het resultaat

Hierbij is het advies om de klinimetrie items “COOL vragenlijst” en “EQ-5D” bij T0 via het portaal te versturen. en “Het resultaat” enkel bij afsluiting af te nemen.

3. Gebruik van de specialisatiekaart GLI - CooL

3.1 Starten GLI traject

Wij adviseren om bij het starten van een nieuw behandeltraject altijd de registratie te starten via de wachtlijst. Door bij de wachtlijstregistratie al te kiezen voor de categorie “GLI – COOL” wordt direct de juiste intake vragenlijst verstuurd naar de cliënt (indien u hier gebruik van maakt en de gegevens voor het patiëntenportaal verstuurd). Daarnaast wordt ook direct het juiste dossier, volgens de specialisatiekaart GLI, gekoppeld aan het behandeltraject. Indien u de klinimetrie pre-set heeft ingericht zal ook de T0 klinimetrie via het patiëntenportaal aangeboden worden.

3.2 Doornemen GLI intake vragenlijst

Indien de cliënt de intake vragenlijst heeft ingevuld kan deze tijdens de eerste afspraak doorgenomen worden. Vervolgens kunt u de intakevragenlijst overnemen naar het dossier door op de knop “overnemen” te klikken.

3.3 Dossier

Wanneer u gebruik maakt van de klinimetrie pre-set heeft u de mogelijkheid om de klinimetrie items bij het onderdeel “onderzoek” af te nemen.

Vervolgens kunt u bij het onderdeel “behandelplan” het zorgplan voor de CooL interventie selecteren. In dit zorgplan staan de verschillende onderdelen van het behandeltraject.

3.4 Individueel gesprek

Voor het individuele gesprek, welke onderdeel is van het behandeltraject, is een klinimetrie item ontwikkeld. Dit klinimetrie item is gebaseerd om het gesprek sjabloon welke ontwikkeld is voor de CooL interventie.

Het klinimetrie item “GLI – CooL // Individueel gesprek” is te selecteren bij “klinimetrie” in het dossier.

4. Declareren

4.1 Contractposities instellen

Om de GLI behandeltrajecten te kunnen declareren dient u via de configuratie de contractposities in te stellen.

Voor het instellen van de contractposities verwijzen we graag naar de volgende Academy item.

 

4.2 Prestatiecodes aanmaken

Om de GLI behandeltrajecten te kunnen declareren dient u via de configuratie prestatiecodes aan te maken.

Voor het aanmaken van prestatiecodes verwijzen we graag naar het volgende Academy item.

Voor de volgende prestaties dient u zelf prestatiecodes aan te maken via de configuratie.

 • 8000 – Intake
 • 8017 – Behandelfase 1 COOL
 • 8018 – Behandelfase 2 COOL
 • 8019 – Behandelfase 3 COOL
 • 8020 – Behandelfase 4 COOL
 • 8021 – Onderhoudsfase 1 COOL
 • 8022 – Onderhoudsfase 2 COOL
 • 8023 – Onderhoudsfase 3 COOL
 • 8024 – Onderhoudsfase 4 COOL

4.3 AGB code GLI behandelaar

Indien de behandelend therapeut een afwijkende AGB code heeft voor GLI behandeltrajecten dan dient deze op gebruikers niveau geregistreerd te worden.

De GLI AGB code kunt u in FysioOne registreren door te navigeren naar Configuratie → Algemeen → Gebruikers. U selecteert hier via het kladblok icoon de gewenste gebruiker en selecteert het tabblad Registratie. U kunt vervolgens de GLI AGB code invullen bij “AGB code” bij het onderdeel “GLI”.

4.4 Overige declaratie opmerkingen

Tot slot zijn de volgende 3 onderdelen belangrijk voor het declareren van GLI behandeltrajecten.

Verwijzer
Voor het declareren van GLI behandeltrajecten is het belangrijk dat de verwijzer altijd de huisarts van de patiënt is.

CSI code
Voor het declareren van GLI behandeltrajecten dient u de CSI code 000 te gebruiken.

DCSPH code
Voor het declareren van GLI behandeltrajecten dient u de DCSPH code 0000 te gebruiken.

5. Succes met de implementatie

5.1 Hulp nodig?

Heeft u vragen?

Indien u vragen heeft over deze release en hoe u de functionaliteiten optimaal kunt inzetten in uw praktijk dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SpotOnMedics klant contact professionals.

Contactgegevens:

SpotOnMedics Klant Contact Center

T: 088 6600 800

E: support@SpotOnMedics.nl

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht