Handleiding
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. Deelname Zorg1

1.1 Wat is Zorg1?

Onderstaand de visie van Zorg1. Bron: Zorg1.nl

“Zorg1 is ervan overtuigd dat de fysiotherapie een duurzame toekomst tegemoet gaat met een passende beloning en ruimte voor innovatie, wanneer de toegevoegde waarde van fysiotherapie meer inzichtelijk wordt gemaakt. Wij geloven dat dit bereikt kan worden door op een eenduidige wijze te registreren, te meten en daarnaast te werken en te belonen vanuit behandeltrajecten in plaats van per zitting. Uitgangspunt hierbij is dat de fysiotherapeut vrijheid heeft om het behandeltraject zelf in te vullen. Fysiotherapie is en blijft een vak dat om maatwerk vraagt. De benadering van Zorg1 geeft praktijken en fysiotherapeuten de mogelijkheid om te differentiëren in het behandelproces. De eerste manier van een nieuwe vergoeding die hierbij past, wordt nu verkend in de vorm van een vaste vergoeding per behandeltraject op basis van zorgzwaarteprofielen.

Hierdoor krijgen praktijken en fysiotherapeuten meer vrijheid om zelf de behandeling, de duur van een contactmoment en het type contactmoment in te vullen. Wanneer efficiënter wordt gewerkt dan gemiddeld, kan er zelfs een hogere marge overblijven. Een effect dat met een vergoeding per zitting niet haalbaar is.”

2. 2. Het maken van de koppeling met Zorg1

2.1 Bent u al lid van Zorg1?

Om gebruik te kunnen maken van de zorgproducten van Zorg1 dient aangemeld zijn bij Zorg1.

Nog geen lid?
Hiervoor verwijzen wij u graag naar Zorg1.

2.2 Activeren van Zorg1 in uw omgeving

Indien u gebruik wilt maken van de koppeling met Zorg1 in SpotOnMedics dient u dit aan te geven bij Zorg1. Zorg1 zal vervolgens contact opnemen met SpotOnMedics om de koppeling te activeren.

De medewerkers van SpotOnMedics nemen daarna contact met u op om de te nemen stappen te doorlopen en de koppeling en declaratiemethode met u door te nemen.

3. Configuratie Zorg1

3.1 Stap 1: Profielen en categorieën beschikbaar

Zodra de koppeling is geactiveerd komen er 8 profielen voor uw omgeving beschikbaar. In deze profielen staan de categorieën, sub-categorieën en benodigde diagnosecodes.

U dient via configuratie > patiëntdossier > profielen de profielen voor uw omgeving op beschikbaar te zetten. Dit doet u door in de kolom ‘te gebruiken’ te klikken op ‘ja’ of ‘nee’.

Zie onderstaand overzicht van profielen welke profielen beschikbaar zijn gekomen door de koppeling.

Indeling categorieën
Zorg 1: Lage rug

Hieronder staan 8 subcategorieën:
Zorg 1: Lage rug

3.2 Stap 2: Klinimetrie pre-set

Profiel 1

3.3 Stap 3: Toevoegen contractpositie

VGZ + CZ labels (met prijsafspraak)
Zorg 1: Lage rug

3.4 Stap 4: Toevoegen prestatiecodes

Profiel 2

3.5

VGZ + CZ labels (met prijsafspraak)
Zorg 1: Lage rug

3.6

Profiel 3

3.7

VGZ +CZ labels (met prijsafspraak)
Zorg 1: Lage rug

3.8

Exclusie

3.9

VGZ + CZ labels (met prijsafspraak)

Zorg 1: Lage rug

3.10

Profiel 1

3.11

overige zorgv. (zonder prijsafspraak)
Zorg 1: Lage rug

3.12

Profiel 2

3.13

overige zorgv. (zonder prijsafspraak)
Zorg 1: Lage rug

3.14

Profiel 3

3.15

overige zorgv. (zonder prijsafspraak)
Zorg 1: Lage rug

3.16

Exclusie

3.17

overige zorgv. (zonder prijsafspraak)

Het gebruik van de hoofdcategorie is van belang om de benodigde klinimetrie mee te sturen met de intake vragenlijst. Dit wordt ingericht via de klinimetrie-pre set.
De subcategorieën worden gebruikt om de outcome-resultaten per type profiel in kaart te kunnen brengen.

Indeling profielen
Zorg 1: Lage rug

3.18

Profiel 1

3.19

VGZ + CZ labels (met prijsafspraak), declaratiecode 8001
Zorg 1: Lage rug

3.20

Profiel 2

3.21

VGZ + CZ labels (met prijsafspraak), declaratiecode 8002
Zorg 1: Lage rug

3.22

Profiel 3

3.23

VGZ + CZ labels (met prijsafspraak), declaratiecode 8003
Zorg 1: Lage rug

3.24

Exclusie

3.25

VGZ + CZ labels (met prijsafspraak), declaratiecode 3623

Zorg 1: Lage rug

3.26

Profiel 1

3.27

overige zorgv. (zonder prijsafspraak), declaratiecode 3623
Zorg 1: Lage rug

3.28

Profiel 2

3.29

overige zorgv. (zonder prijsafspraak), declaratiecode 3623
Zorg 1: Lage rug

3.30

Profiel 3

3.31

overige zorgv. (zonder prijsafspraak), declaratiecode 3623
Zorg 1: Lage rug

3.32

Exclusie

3.33

overige zorgv. (zonder prijsafspraak), declaratiecode 3623

3.34

Voor de hoofdcategorie Zorg1: Lage rug moet de klinimetrie pre-set ingericht worden. Door middel van de klinimetrie pre-set kunnen er vragenlijsten meegestuurd worden met de standaard-intake vragenlijst van FysioOne en staat de juiste klinimetrie gereed in het dossier voor gebruik van de Zorg1 profielen.

Om de klinimetrie pre-set in te richten gaat u naar configuratie > patiëntdossier > klinimetrie pre-set > categorie Zorg 1: Lage rug. U klikt vervolgens op het loopje links voor deze categorie. Door middel van de oranje knop met de tekst ‘aanpassen’ kunt u klinimetrie opzoeken en toevoegen aan de categorie.

Voor de categorie Zorg 1: Lage rug moeten de volgende klinimetrie toegevoegd worden:
– NPRS (rode draad)
– PSK (rode draad)
– 4DKL
– QUEBEC
– StartBack Screening Tool

Hieronder een screenshot van de klinimetrie pre-set van de categorie Zorg 1: Lage rug zoals deze ingericht moet zijn.

In de kolom: ‘T0 via portaal’ kunt u aangeven door middel van de ‘ja/nee’ of een vragenlijst meegestuurd moet worden via de intake-vragenlijst na registratie via de wachtlijst.
In de kolom: ‘TE verplicht’ kunt u aangeven door middel van de ‘ja/nee’ of er een eindmeting verplicht moet zijn. Wanneer u het dossier afsluit en geen eindmeting heeft verricht voor dit klinimetrie item, kan het dossier niet afgesloten worden. Hiervan krijgt u een melding in het dossier.
In de kolom: Alleen bij afsluiting’ kunt u aangeven door middel van de ‘ja/nee’ of een klinimetrie-item alleen in het formulier Eindevaluatie & afsluiting via de klinimetrie pre-set zichtbaar moet zijn. (U kunt uiteraard dit klinimetrie-item altijd via het formulier klinimetrie alsnog gebruiken voor uw patiënt).

3.35

Om Zorg1 te declareren via SpotOnMedics moet u een aantal stappen uitvoeren voor de inrichting van het declaratieproces.

Allereerst moet het Zorg1 contract toegevoegd worden aan de zorgverzekeraar VGZ  en CZ bij de contractposities. Onderstaande geldt ook voor de inrichting van CZ. Hiervoor dient u onderstaande stappen nogmaals door te nemen. 

Dit doet u via:
configuratie > algemeen > contractposities > VGZ coöperatie > druk op het blauwe bewerkersicoon aan de linkerzijde.

Vervolgens voegt u het contract toe door onderstaande velden te vullen met de volgende gegevens:

Bedrijf Optioneel
Lijst Productafspraken Zorg1
Jaar 2019*
Contract Productafspraken Zorg1
Met ingang van 01-06-2019 (voorbeeld)

U klikt op opslaan en de productafspraken zijn toegevoegd aan uw VGZ contract.

*Afhankelijk van het jaar dat u toevoegt.

3.36

Voor de afspraken en het declaratieproces van Zorg1 moeten er nieuwe prestatiecodes worden toegevoegd aan uw omgeving. Ga hiervoor naar:
configuratie > declareren > prestatiecodes > groene plus voegt u een nieuwe prestatiecode toe.

U kiest bij code een eigen gekozen code: dit is NIET de code waarmee u daadwerkelijk declareert aan de zorgverzekeraar. U kunt een eigen code aan de prestatie hangen.

Bij de omschrijving vult u de gewenste omschrijving van de prestatiecode. Let erop dat u duidelijk herkenbaar de juiste prestatiecode kunt kiezen bij het inplannen van een afspraak.

U slaat de prestatiecode op door op het opslaan icoon te klikken.

Vervolgens opent het detail scherm van de prestatiecode. Hier kiest u bij ‘Declareren onder code’ een van onderstaande ‘codes/naam verrichtingscodes’ corresponderend aan de code welke u aan het toevoegen bent. De declaratiecode staat onderwater gekoppeld aan deze code.

4. Zorg 1 profielen gebruiken in het dossier

4.1 Workflow Zorg 1 in FysioOne

Zodra uw omgeving ingericht is voor het gebruik van Zorg 1 kunt dit toepassen op uw patienten. Om goed gebruik te maken van het triage-model van Zorg 1 zal de volgende workflow gebruikt moeten worden door de gebruiker.

1. Patiënt meldt zich aan met rugklachten
1a. Patiënt wordt via de wachtlijst geregistreerd
1b. De categorie Zorg 1: Lage rug wordt gekozen in de wachtlijst

1c. Patiënt wordt ingepland in de agenda
1d. Intake-vragenlijst wordt verstuurd.

2. Patiënt vult intake-vragenlijst, StartBack Screening Tool en QUEBEC vragenlijsten thuis in.

3. Therapeut ziet zijn patiënt op de afspraak en doet zijn anamnese.
3a. Op basis van zijn anamnese en uitslag StartBack Screening Tool of hij een 4DKL vragenlijst laat invullen door de zijn patiënt.
(voorbeeld van de klinimetrie pre-set in de anamnese)

3b. Op basis van de anamnese, uitslagen klinimetrie én zorgverzekeraar van de patiënt kiest de therapeut één van de Zorg 1 profielen.

3c. De therapeut vervolgt zijn onderzoek en behandeling.

 

Op basis van het gekozen profiel wordt de juiste subcategorie en diagnosecode voor dit zorgproduct geregistreerd in de trajectdetails.

4.2 Declaratieproces

In hoofdstuk 3.4 wordt uitgelegd hoe de configuratie van de prestatiecodes verloopt. Het daadwerkelijk inplannen van een prestatiecode in de agenda (en Zorg1 traject van de patiënt) en daarmee het declaratieproces starten is een handmatige actie van de therapeut c.q. secretaresse.

Hieronder een overzicht van de declaratiemomenten met de juiste declaratieode.

Voor de tarieven verwijzen wij

Nadat u de prestatiecodes ingepland heeft in de agenda zal het gebruikelijke declaratieproces van FysioOne gehanteerd worden. De behandelingen komt te staan bij afhandelen, te declareren, etc.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de inhoud van het declareren van de zorgproducten verwijzen wij u naar Zorg1.

5. Kunt u hulp gebruiken?

5.1 Wij wensen u veel succes toe!

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de koppeling met Zorg1? Neem dan contact op met onze support professionals. Zij staan u graag te woord.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Supportdesk
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Declaratiemethodiek Zorg1

Laatst gewijzigd door: Nicole Bremer op 02-08-2019 - 11:29:50
  • Zorg1
  • SpotOnMedics FysioOne

Introductie

Bedankt voor het raadplegen van deze handleiding. Wij wensen u veel lees- & werkplezier met FysioOne toe. In deze handleiding gaan we in op het declaratieproces van Zorg1.

Mocht u naar aanleiding van deze handleiding vragen hebben dan staat onze supportdesk u graag te woord. Onze contactgegevens vindt u onderaan de website.

Inhoudsopgave

1. Deelname Zorg1

1.1 Wat is Zorg1?

Onderstaand de visie van Zorg1. Bron: Zorg1.nl

“Zorg1 is ervan overtuigd dat de fysiotherapie een duurzame toekomst tegemoet gaat met een passende beloning en ruimte voor innovatie, wanneer de toegevoegde waarde van fysiotherapie meer inzichtelijk wordt gemaakt. Wij geloven dat dit bereikt kan worden door op een eenduidige wijze te registreren, te meten en daarnaast te werken en te belonen vanuit behandeltrajecten in plaats van per zitting. Uitgangspunt hierbij is dat de fysiotherapeut vrijheid heeft om het behandeltraject zelf in te vullen. Fysiotherapie is en blijft een vak dat om maatwerk vraagt. De benadering van Zorg1 geeft praktijken en fysiotherapeuten de mogelijkheid om te differentiëren in het behandelproces. De eerste manier van een nieuwe vergoeding die hierbij past, wordt nu verkend in de vorm van een vaste vergoeding per behandeltraject op basis van zorgzwaarteprofielen.

Hierdoor krijgen praktijken en fysiotherapeuten meer vrijheid om zelf de behandeling, de duur van een contactmoment en het type contactmoment in te vullen. Wanneer efficiënter wordt gewerkt dan gemiddeld, kan er zelfs een hogere marge overblijven. Een effect dat met een vergoeding per zitting niet haalbaar is.”

2. 2. Het maken van de koppeling met Zorg1

2.1 Bent u al lid van Zorg1?

Om gebruik te kunnen maken van de zorgproducten van Zorg1 dient aangemeld zijn bij Zorg1.

Nog geen lid?
Hiervoor verwijzen wij u graag naar Zorg1.

2.2 Activeren van Zorg1 in uw omgeving

Indien u gebruik wilt maken van de koppeling met Zorg1 in SpotOnMedics dient u dit aan te geven bij Zorg1. Zorg1 zal vervolgens contact opnemen met SpotOnMedics om de koppeling te activeren.

De medewerkers van SpotOnMedics nemen daarna contact met u op om de te nemen stappen te doorlopen en de koppeling en declaratiemethode met u door te nemen.

3. Configuratie Zorg1

3.1 Stap 1: Profielen en categorieën beschikbaar

Zodra de koppeling is geactiveerd komen er 8 profielen voor uw omgeving beschikbaar. In deze profielen staan de categorieën, sub-categorieën en benodigde diagnosecodes.

U dient via configuratie > patiëntdossier > profielen de profielen voor uw omgeving op beschikbaar te zetten. Dit doet u door in de kolom ‘te gebruiken’ te klikken op ‘ja’ of ‘nee’.

Zie onderstaand overzicht van profielen welke profielen beschikbaar zijn gekomen door de koppeling.

Indeling categorieën
Zorg 1: Lage rug

Hieronder staan 8 subcategorieën:
Zorg 1: Lage rug

3.2 Stap 2: Klinimetrie pre-set

Profiel 1

3.3 Stap 3: Toevoegen contractpositie

VGZ + CZ labels (met prijsafspraak)
Zorg 1: Lage rug

3.4 Stap 4: Toevoegen prestatiecodes

Profiel 2

3.5

VGZ + CZ labels (met prijsafspraak)
Zorg 1: Lage rug

3.6

Profiel 3

3.7

VGZ +CZ labels (met prijsafspraak)
Zorg 1: Lage rug

3.8

Exclusie

3.9

VGZ + CZ labels (met prijsafspraak)

Zorg 1: Lage rug

3.10

Profiel 1

3.11

overige zorgv. (zonder prijsafspraak)
Zorg 1: Lage rug

3.12

Profiel 2

3.13

overige zorgv. (zonder prijsafspraak)
Zorg 1: Lage rug

3.14

Profiel 3

3.15

overige zorgv. (zonder prijsafspraak)
Zorg 1: Lage rug

3.16

Exclusie

3.17

overige zorgv. (zonder prijsafspraak)

Het gebruik van de hoofdcategorie is van belang om de benodigde klinimetrie mee te sturen met de intake vragenlijst. Dit wordt ingericht via de klinimetrie-pre set.
De subcategorieën worden gebruikt om de outcome-resultaten per type profiel in kaart te kunnen brengen.

Indeling profielen
Zorg 1: Lage rug

3.18

Profiel 1

3.19

VGZ + CZ labels (met prijsafspraak), declaratiecode 8001
Zorg 1: Lage rug

3.20

Profiel 2

3.21

VGZ + CZ labels (met prijsafspraak), declaratiecode 8002
Zorg 1: Lage rug

3.22

Profiel 3

3.23

VGZ + CZ labels (met prijsafspraak), declaratiecode 8003
Zorg 1: Lage rug

3.24

Exclusie

3.25

VGZ + CZ labels (met prijsafspraak), declaratiecode 3623

Zorg 1: Lage rug

3.26

Profiel 1

3.27

overige zorgv. (zonder prijsafspraak), declaratiecode 3623
Zorg 1: Lage rug

3.28

Profiel 2

3.29

overige zorgv. (zonder prijsafspraak), declaratiecode 3623
Zorg 1: Lage rug

3.30

Profiel 3

3.31

overige zorgv. (zonder prijsafspraak), declaratiecode 3623
Zorg 1: Lage rug

3.32

Exclusie

3.33

overige zorgv. (zonder prijsafspraak), declaratiecode 3623

3.34

Voor de hoofdcategorie Zorg1: Lage rug moet de klinimetrie pre-set ingericht worden. Door middel van de klinimetrie pre-set kunnen er vragenlijsten meegestuurd worden met de standaard-intake vragenlijst van FysioOne en staat de juiste klinimetrie gereed in het dossier voor gebruik van de Zorg1 profielen.

Om de klinimetrie pre-set in te richten gaat u naar configuratie > patiëntdossier > klinimetrie pre-set > categorie Zorg 1: Lage rug. U klikt vervolgens op het loopje links voor deze categorie. Door middel van de oranje knop met de tekst ‘aanpassen’ kunt u klinimetrie opzoeken en toevoegen aan de categorie.

Voor de categorie Zorg 1: Lage rug moeten de volgende klinimetrie toegevoegd worden:
– NPRS (rode draad)
– PSK (rode draad)
– 4DKL
– QUEBEC
– StartBack Screening Tool

Hieronder een screenshot van de klinimetrie pre-set van de categorie Zorg 1: Lage rug zoals deze ingericht moet zijn.

In de kolom: ‘T0 via portaal’ kunt u aangeven door middel van de ‘ja/nee’ of een vragenlijst meegestuurd moet worden via de intake-vragenlijst na registratie via de wachtlijst.
In de kolom: ‘TE verplicht’ kunt u aangeven door middel van de ‘ja/nee’ of er een eindmeting verplicht moet zijn. Wanneer u het dossier afsluit en geen eindmeting heeft verricht voor dit klinimetrie item, kan het dossier niet afgesloten worden. Hiervan krijgt u een melding in het dossier.
In de kolom: Alleen bij afsluiting’ kunt u aangeven door middel van de ‘ja/nee’ of een klinimetrie-item alleen in het formulier Eindevaluatie & afsluiting via de klinimetrie pre-set zichtbaar moet zijn. (U kunt uiteraard dit klinimetrie-item altijd via het formulier klinimetrie alsnog gebruiken voor uw patiënt).

3.35

Om Zorg1 te declareren via SpotOnMedics moet u een aantal stappen uitvoeren voor de inrichting van het declaratieproces.

Allereerst moet het Zorg1 contract toegevoegd worden aan de zorgverzekeraar VGZ  en CZ bij de contractposities. Onderstaande geldt ook voor de inrichting van CZ. Hiervoor dient u onderstaande stappen nogmaals door te nemen. 

Dit doet u via:
configuratie > algemeen > contractposities > VGZ coöperatie > druk op het blauwe bewerkersicoon aan de linkerzijde.

Vervolgens voegt u het contract toe door onderstaande velden te vullen met de volgende gegevens:

Bedrijf Optioneel
Lijst Productafspraken Zorg1
Jaar 2019*
Contract Productafspraken Zorg1
Met ingang van 01-06-2019 (voorbeeld)

U klikt op opslaan en de productafspraken zijn toegevoegd aan uw VGZ contract.

*Afhankelijk van het jaar dat u toevoegt.

3.36

Voor de afspraken en het declaratieproces van Zorg1 moeten er nieuwe prestatiecodes worden toegevoegd aan uw omgeving. Ga hiervoor naar:
configuratie > declareren > prestatiecodes > groene plus voegt u een nieuwe prestatiecode toe.

U kiest bij code een eigen gekozen code: dit is NIET de code waarmee u daadwerkelijk declareert aan de zorgverzekeraar. U kunt een eigen code aan de prestatie hangen.

Bij de omschrijving vult u de gewenste omschrijving van de prestatiecode. Let erop dat u duidelijk herkenbaar de juiste prestatiecode kunt kiezen bij het inplannen van een afspraak.

U slaat de prestatiecode op door op het opslaan icoon te klikken.

Vervolgens opent het detail scherm van de prestatiecode. Hier kiest u bij ‘Declareren onder code’ een van onderstaande ‘codes/naam verrichtingscodes’ corresponderend aan de code welke u aan het toevoegen bent. De declaratiecode staat onderwater gekoppeld aan deze code.

4. Zorg 1 profielen gebruiken in het dossier

4.1 Workflow Zorg 1 in FysioOne

Zodra uw omgeving ingericht is voor het gebruik van Zorg 1 kunt dit toepassen op uw patienten. Om goed gebruik te maken van het triage-model van Zorg 1 zal de volgende workflow gebruikt moeten worden door de gebruiker.

1. Patiënt meldt zich aan met rugklachten
1a. Patiënt wordt via de wachtlijst geregistreerd
1b. De categorie Zorg 1: Lage rug wordt gekozen in de wachtlijst

1c. Patiënt wordt ingepland in de agenda
1d. Intake-vragenlijst wordt verstuurd.

2. Patiënt vult intake-vragenlijst, StartBack Screening Tool en QUEBEC vragenlijsten thuis in.

3. Therapeut ziet zijn patiënt op de afspraak en doet zijn anamnese.
3a. Op basis van zijn anamnese en uitslag StartBack Screening Tool of hij een 4DKL vragenlijst laat invullen door de zijn patiënt.
(voorbeeld van de klinimetrie pre-set in de anamnese)

3b. Op basis van de anamnese, uitslagen klinimetrie én zorgverzekeraar van de patiënt kiest de therapeut één van de Zorg 1 profielen.

3c. De therapeut vervolgt zijn onderzoek en behandeling.

 

Op basis van het gekozen profiel wordt de juiste subcategorie en diagnosecode voor dit zorgproduct geregistreerd in de trajectdetails.

4.2 Declaratieproces

In hoofdstuk 3.4 wordt uitgelegd hoe de configuratie van de prestatiecodes verloopt. Het daadwerkelijk inplannen van een prestatiecode in de agenda (en Zorg1 traject van de patiënt) en daarmee het declaratieproces starten is een handmatige actie van de therapeut c.q. secretaresse.

Hieronder een overzicht van de declaratiemomenten met de juiste declaratieode.

Voor de tarieven verwijzen wij

Nadat u de prestatiecodes ingepland heeft in de agenda zal het gebruikelijke declaratieproces van FysioOne gehanteerd worden. De behandelingen komt te staan bij afhandelen, te declareren, etc.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de inhoud van het declareren van de zorgproducten verwijzen wij u naar Zorg1.

5. Kunt u hulp gebruiken?

5.1 Wij wensen u veel succes toe!

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de koppeling met Zorg1? Neem dan contact op met onze support professionals. Zij staan u graag te woord.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Supportdesk
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht

Psssttt… even storen!

Heeft u zich al ingeschreven voor het gebruikersevent op donderdag 3 oktober?

Veel nieuwe productinnovaties en ontwikkelingen worden hier bekend gemaakt. Bekijk het programma en schrijf u in.