Veelgestelde vragen
terug naar overzicht

Wat zijn de top 10 retourcodes declaratie

  • Declareren
  • SpotOnMedics FysioOne

Hieronder vindt u een top 10 lijst met de betekenis van diverse retourcodes. Deze retourcodes ontvangt u wanneer een declaratie bestand retour wordt gestuurd. Wat is de betekenis van een retourcode, wat dien ik dan aan te passen of de behandeling declarabel te maken?

Nr.RetourcodeOmschrijvingBetekenisAfhandeling in FysioOne
1613Prestatie is niet (volledig) declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden.De patiënt heeft géén of onvoldoende behandelingen in zijn AV pakket.Na crediteren dient u de behandeling van de patiënt onder retouren aan te passen naar patiënt. Klik op het vergrootglas voor de behandeling. Onderaan de pagina kunt u de behandeling op patiënt zetten. U kunt hierna de behandeling doorboeken naar verrichtingen - te declareren. De behandeling wordt meegenomen in het particuliere declaratiebestand.
2611Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke of contractafspraken.Tarief van de behandeling is niet correct. Het tarief van de behandeling kan te hoog of te laag zijn.Deze retourcode betekent dat u niet het juiste contract in FysioOne heeft geselecteerd.
Situatie 1: u heeft behandelingen ingediend met een lager tarief dan waar u recht op heeft. De zorgverzekeraar zal de behandelingen tegen het correcte tarief uitbetalen. U dient alle behandelingen uit te vinken en op de knop crediteren te klikken. Het declaratiebestand krijgt de status afgehandeld. Wanneer u gebruik maakt van SpotOnMedics financieel dan zal uw contactpersoon dit verschil voor u wegboeken. Maakt u geen gebruik van SpotOnMedics financieel, dan dient u dit zelf te herstellen in uw boekhoudpakket.

Situatie 2: u heeft behandelingen ingediend met een hoger tarief dan waar u recht op heeft. De zorgverzekeraar zal de behandelingen tegen het correcte tarief uitbetalen. U dient alle vinkjes aan te laten staan en op de knop crediteren te klikken. Er wordt automatisch door FysioOne een creditbestand aangemaakt waarin het verschil van de behandelingen is berekend. Dit creditbestand kunt u boeken in de boekhouding. De behandelingen komen onder verrichtingen - retouren te staan. Middels het vergrootglas opent u de behandeling en klikt u op de knop 'niet declareren'. Met deze knop zet u de behandeling met een reden dicht. Na het dichtzetten is het niet meer mogelijk om de behandeling opnieuw te declareren.

Situatie 3: u kunt over het in te dienen budget van het jaar heen zijn. De zorgverzekeraar zal dan deels gaan uitbetalen.

Situatie 4: u heeft geen contract met de verzekeraar (meer).Let op: pas na het crediteren wel het contract aan in FysioOne. Dit kunt u corrigeren via configuratie - algemeen - contractposities. U dient het contract te selecteren, zoals u dit van de verzekeraar heeft ontvangen. Bij het opnieuw declareren van behandelingen wordt het juiste tarief aangeboden.
33102Code soort indicatie paramedische hulp ontbreekt of is onjuist.CSI is niet correct icm prestatiecode of CSI is niet correct.Na crediteren dient u de behandeling aan te passen. Pas of vul de indicatiecode aan, door op het vergrootglas voor de behandeling te klikken.
48058Combinatie paramedische diagnosecode en code soort indicatie paramedische hulp is onjuist.De combinatie diagnosecode en indicatiecode is niet correct. Bijvoorbeeld: een chronische code is gedeclareerd op een CSI 009 ipv een CSI 008 of CSI 001.Na crediteren dient u de behandeling aan te passen. Pas de diagnosecode of indicatiecode aan door op het vergrootglas voor de behandeling te klikken.
5587Prestatie/ declaratie is reeds gedeclareerd en/ of vergoed of is al eerder vergoed aan een ander.De behandeling is al reeds eerder ingediend en/ of al reeds vergoed door de zorgverzekeraar.Wanneer een behandeling uitbetaald is, maar toch gecrediteerd wordt in de boekhouding. Dit kan door een afgehandeld bestand te hebben geopend, vinkje te hebben gezet achter de behandeling en op crediteren te hebben geklikt. Het creditbestand staat dan standaard op verzenden, maar kan in overleg met FysioOne zijn omgezet naar 'boeken'. Behandeling komt dan open te staan en kan opnieuw gedeclareerd worden, terwijl de zorgverzekeraar de credit niet heeft ontvangen. Ook kan deze situatie ontstaan wanneer er een conversie is geweest. Of wanneer de zorgverzekeraar zelf handmatig in hun software iets hebben aangepast.
68009Diagnosecode ontbreekt of is onjuist.De diagnosecode is niet ingevuld of is niet correct.Na crediteren dient u de behandeling aan te passen. Pas of vul de diagnosecode aan, door op het vergrootglas voor de behandeling te klikken.
7559Zorgverlenerscode behandelaar/ uitvoerder heeft geen overeenkomst met declarerende praktijk of instelling.De therapeut die de behandeling heeft gegeven staat niet ingeschreven bij de declarerende praktijk.Deze situatie zou kunnen voorkomen bij bijvoorbeeld stagiairs die u in dienst heeft. Het kan zijn dat de behandeling per ongeluk op zijn of haar naam verzonden zijn naar de zorgverzekeraar. U kunt twee dingen doen: allereerst dient u bij het voorbeeld van hierboven de behandeling te crediteren. Na het crediteren gaat u naar verrichtingen - retouren. Middels het kladblokje voor de behandeling kunt u de medewerker aanpassen. Ook is het een optie om de AGB code van een andere therapeut bij de stagiair in te vullen en de behandeling na crediteren opnieuw in te dienen. Ook kan het zijn dat de therapeut net bij u in de praktijk is gestart en de therapeut nog niet aangemeld is via Vektis. De therapeut is dan nog niet gekoppeld aan uw praktijk. Voor meer informatie kunt u Vektis raadplegen. https://www.vektis.nl/
8550Machtigingsnummer/ meldingsnummer zorgverzekeraar ontbreekt of is onjuist.Het machtigingsnummer bij de patiënt is niet ingevuld.Na crediteren dient u via verrichtingen - retouren, middels het loepje voor de behandeling de behandeling te openen. U komt dan in de patiëntenkaart. U gaat naar de tab trajecten. Open details voor traject en vul het machtigingsnummer in. Na het opslaan kun u terug gaan naar verrichtingen - retouren, zodat u de behandeling kunt doorboeken.
98220Maximum aantal prestaties is overschreden.Het maximale aantal behandelingen van de patiënt zijn overschreden. Patient heeft al zijn behandelingen uit zijn verzekering opgemaakt.Na crediteren dient u de behandeling van de patiënt onder retouren aan te passen naar patiënt. Klik op het vergrootglas voor de behandeling. Onderaan de pagina kunt u de behandeling op patiënt zetten. U kunt hierna de behandeling doorboeken naar verrichtingen - te declareren. De behandeling wordt meegenomen in het particuliere declaratiebestand.
108017Van deze creditering is geen debitering bekend.Er is een credit ingestuurd, zonder dat eerst de debit naar de zorgverzekeraar is gegaan.Deze melding ontstaat vaak wanneer een startende praktijk voor de eerste keer gaat declareren in FysioOne. U stopt op een bepaald moment met uw huidige softwareleveranciers en stapt over naar FysioOne. U bepaalt de datum dat u voor het laatst gaat declareren in het huidige softwarepakket. Wanneer u dan overstapt naar FysioOne zal de retourinformatie van de laatste declaratie niet worden opgehaald. Om uw retouren toch af te kunnen handelen heeft FysioOne de mogelijkheid om behandelingen die mee geconverteerd zijn voor u te crediteren of voor u open te zetten. Crediteren doen wij wanneer u aangeeft dat de behandeling door ZV is uitbetaald. Is de behandeling niet uitbetaald en echt retour gekomen, dan zetten wij de behandeling voor u open. Wanneer deze informatie niet correct met ons wordt gedeeld en een behandeling als credit wordt ingestuurd, die eigenlijk opengezet had moeten worden, kan de situatie ontstaan dat de zorgverzekeraar deze retourcode terug stuurt.
 

Is deze uitleg door u ervaren als nuttig of niet nuttig?

Nuttig
Niet nuttig
Bevestig
Oops, verkeerde knop. Ga terug.
Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht