Releasenote
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. Aanpassingen conform verslagleggingsrichtlijn 2019 per formulier

1.1 Aanmelding

In de aanmelding & screening zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • De uitlijning van de rubrieken is aangepast. Hierdoor toont het formulier een rustiger beeld.
 • Door middel van een tweetal sterretjes ** is aangegeven welke rubrieken verstuurd worden naar de Landelijke Database Fysiotherapie.
 • Er is een mogelijkheid tot het invullen van een tweede screening. Indien hier geen gebruik van gemaakt wordt in het dossier kan eventueel de sectie ingeklapt worden door middel van de blauwe pijltjes links van de sectietekst ‘extra screening’.
 • Toegevoegd zijn de rubrieken:
  • Toelichting afwijkend beloop screening
  • Aanvulling/advies voor vervolg
  • Indicatie voor fysiotherapeutisch onderzoek
  • Toestemming om gegevens te delen met de huisarts.
 • De mogelijkheid tot het inspreken van de velden met de microfoon is toegevoegd.

1.2 Anamnese

In de Anamnese zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • De uitlijning van de rubrieken is aangepast. Hierdoor toont het formulier een rustiger beeld.
 • Door middel van een tweetal sterretjes ** is aangegeven welke rubrieken verstuurd worden naar de Landelijke Database Fysiotherapie.
 • De klinimetrie rode draad is vervangen door de klinimetrie-preset. Door middel van de keuze van de categorie kunnen (regiospecifieke) vragenlijsten gebruikt worden.
  Conform Verslagleggingsrichtlijn 2019 is het toepassen van een meetinstrument niet altijd relevant en/of haalbaar. Om meetbaarheid te duiden, hoeft de fysiotherapeut niet per definitie een meetinstrument toe te passen. (Bron: KNGF Verslagleggingsrichtlijn 2019).
  Daarnaast is er de mogelijkheid om als praktijk zelf de keuze te laten maken om de NRS, NPRS, VAS, PSK etc. te gebruiken.
 • De knop: Stoornissen/Beperkingen is verplaatst naar de rechterzijde. Deze knop werkt wanneer de Intake-vragenlijst is ingevuld of gebruik is gemaakt van het meetinstrument NPRS en/of PSK rode draad (vanuit de klinimetrie pre-set).
 • De rubrieken van de relevante gezondheidsdeterminanten zijn gereduceerd tot 3:
  • Medische factoren (verplicht veld)
  • Omgevingsdeterminanten (indien relevant)
  • Persoonlijke determinanten (indien relevant)
 • De knop: Verwachting opstellen is verplaatst naar de rechterkant van het formulier en kan gebruikt worden om de verwachting van de patiënt te formuleren. De verwachting wordt automatisch opgesteld wanneer de volgende gegevens gevuld zijn:
  • Toolbox van de therapeut
  • Bodychart
  • Meetinstrument PSK rode draad
  • Verwacht herstel volgens patiënt
  • Verwachte duur volgens patiënt.
 • De rubrieken ‘Verwacht herstel volgens patiënt’ en ‘Verwachte duur volgens patiënt’ zijn geen nieuwe velden. In deze velden kan de verwachting van de patiënt ingevuld worden. Vervolgens wordt het antwoord van de patiënt doorgekopieerd naar het ‘Behandelplan’ waar de verwachting van de therapeut ingevuld wordt. Indien gewenst kan de therapeut de verwachting aanpassen. De eventuele wijziging van het herstel in het ‘Behandelplan’ wordt NIET met terugwerkende kracht ook in de anamnese gedaan. Zo is de verwachting van de patiënt en de therapeut indien nodig altijd uniek.
 • De mogelijkheid tot het inspreken van de velden met de microfoon is toegevoegd.

1.3 Onderzoek

In het onderzoek zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • De uitlijning van de rubrieken is aangepast. Hierdoor toont het formulier een rustiger beeld.
 • De conclusie vanuit het Anamnese formulier wordt getoond in het onderzoeksformulier.
 • De mogelijkheid tot het inspreken van de velden met de microfoon is toegevoegd.

1.4 Analyse

In de analyse zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • De uitlijning van de rubrieken is aangepast. Hierdoor toont het formulier een rustiger beeld.
 • Bij de Analyse is er de mogelijkheid om het dossier af te sluiten en een rapportage te maken. Zodra een therapeut kiest voor ‘Indicatie Fysiotherapie <Nee>’ kan het dossier afgesloten worden. In het statusoverzicht wordt het dossier herkend als ‘afgesloten na fase 3’ en worden de verplichte velden niet meer meegenomen. (Dit principe werkt hetzelfde als ‘DTF afronden’ en het dossier sluiten in de Richtlijn 2016). 
 • De mogelijkheid tot het inspreken van de velden met de microfoon is toegevoegd.

1.5 Behandelplan

In het behandelplan zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • De uitlijning van de rubrieken is aangepast. Hierdoor toont het formulier een rustiger beeld.
 • De rubrieken ‘Verwacht herstel volgens therapeut’ en ‘Verwachte duur volgens therapeut’ zijn toegevoegd. Deze velden worden in eerste instantie gevuld door de velden ‘Verwacht herstel volgens patiënt’ en ‘Verwachte duur volgens patiënt’. Indien gewenst kan de therapeut de verwachting naar eigen inzicht bijstellen. De aanpassing zal NIET met terugwerkende kracht ook in de anamnese worden aangepast.
 • Door middel van een tweetal sterretjes ** is aangegeven welke rubrieken verstuurd worden naar de Landelijke Database Fysiotherapie.
 • De knop ‘Doelen opstellen’ is verplaatst naar de rechterkant van het formulier.
 • De vraag met betrekking tot de toestemming voor de CQ is verplaatst naar het behandelplan. Conform de verslagleggingsrichtlijn 2019 is de ‘Eindevaluatie’ niet verplicht indien patiënt niet aanwezig is. De vraag voor toestemming CQ is met deze reden verplaatst naar eerder in het dossier.
 • De toestemmingen met betrekking tot het delen van data is opgesplitst in 3 toestemmingen.
  • Toestemming voor Landelijke Database Fysiotherapie
  • Toestemming voor gebruik gegeven voor zorgproducten
  • Toestemming voor gebruik van gegevens voor huiswerkoefeningenplatforms.

Het is NIET mogelijk om toestemmingen uit te zetten indien hiervan geen gebruik wordt gemaakt in de praktijk.
Het is NIET mogelijk om de toestemmingen standaard op <Ja> te zetten. Dit is niet toegestaan conform de wetgeving: De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg.

Toestemmingen die in de Aanmelding of het Onderzoek reeds eerder zijn ingevuld zullen automatisch ook gevuld worden in het Behandelplan.

 • De mogelijkheid tot het inspreken van de velden met de microfoon is toegevoegd.

1.6 Behandeljournaal

In het formulier Behandeljournaal zijn geen aanpassingen doorgevoerd.

1.7 Klinimetrie

In het formulier Klinimetrie zijn geen aanpassingen doorgevoerd.

1.8 Tussenevaluatie

In het formulier Tussenevaluatie zijn geen aanpassingen doorgevoerd.

1.9 Eindevaluatie & Afsluiting

In de Eindevaluatie & Afsluiting zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • De uitlijning van de rubrieken is aangepast. Hierdoor toont het formulier een rustiger beeld.
 • Door middel van een tweetal sterretjes ** is aangegeven welke rubrieken verstuurd worden naar de Landelijke Database Fysiotherapie.
 • De klinimetrie rode draad is vervangen door de klinimetrie-preset. Door middel van de keuze van de categorie kunnen (regiospecifieke) vragenlijsten gebruikt worden.
  Conform Verslagleggingsrichtlijn 2019 is het toepassing van een meetinstrument is niet altijd relevant en/of haalbaar. Om meetbaarheid te duiden, hoeft de fysiotherapeut niet per definitie een meetinstrument toe te passen. (Bron: KNGF Verslagleggingsrichtlijn 2019).
  Daarnaast is er de mogelijkheid om als praktijk zelf de keuze te laten maken om de NRS, NPRS, VAS, PSK etc. te gebruiken.

2. Succes met de implementatie

2.1 Verslagleggingsrichtlijn 2019 activeren in FysioOne

Bij de configuratie – algemeen – omgevingsinstellingen – kunt u bij richtlijn een keuze maken welke richtlijn u wilt gebruiken bij de dossiers. Op basis van de keuze welke u maakt zullen rubrieken wel of niet getoond worden in het dossier en wijzigen de ‘verplichte velden’ conform de gekozen richtlijn.

Zie hier de verplichte velden bij de richtlijn 2019 en de Plus 2018 in FysioOne.

 

2.2 Verslagleggingsrichtlijn 2019 in FysioOne Light

De gebruikers die een FysioOne Light omgeving hebben kunnen contact opnemen met het Klant Contact Centrum om de Verslagleggingsrichtlijn 2019 te activeren in hun omgeving.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Klant Contact Center
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

2.3 Wie is de key-user in uw praktijk?

Wij adviseren alle key-users van de praktijk om de release-notes aandachtig te lezen en de gewenste functionaliteiten te implementeren binnen de praktijk.

Wat is een key-user?
Als u binnen uw praktijk nog geen key-user hebt aangesteld, of als u niet goed op de hoogte bent van de term ‘key-user’, dan informeren wij u hier graag over. Klikt u hier om naar de praktijkmanagement toolkit te gaan en het functieprofiel van de key-user te raadplegen.

Indien u het prettig vindt om hierover telefonisch advies te verkrijgen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw praktijkadviseur of implementatie consultant.

2.4 Hulp nodig?

Heeft u vragen?
Indien u vragen heeft over deze release en hoe u de functionaliteiten optimaal kunt inzetten in uw praktijk dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SpotOnMedics klant contact professionals.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Klant Contact Center
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Release notes: Verslagleggingsrichtlijn 2019

 • Software update
 • FysioOne
 • 2019

Introductie

De richtlijn ‘Fysiotherapeutische dossiervoering 2019’ is tot stand gekomen naar aanleiding van schrapsessies. De sessies hadden tot doel de administratieve lasten te verlichten. Vanaf 01-01-2020 zal de KNGF-richtlijn fysiotherapeutische dossiervoering 2019 beschikbaar zijn in FysioOne.

Er zullen 4 varianten dossiers door u gekozen kunnen worden, het is of, of, of.

 1. Dossier conform Richtlijn 2011 > deze zal SpotOnMedics niet meer ondersteunen vanaf 2020. Praktijken kunnen deze richtlijn nog steeds kiezen maar onderhoud of aanpassingen worden niet meer uitgevoerd.
 2. Dossier conform Richtlijn 2016, met daarbij de keuze uit de verplicht velden basis, hkz en plus.
 3. Dossier conform Richtlijn 2019 (incl. LDF)
 4. Dossier conform Richtlijn 2019, de Plus audit (incl. LDF)

 

Let op: De richtlijn basis 2019 is altijd incl. de LDF. Conform richtlijn 2019 is in november 2019 een wijziging doorgevoerd op de richtlijn en zijn de LDF parameters toegevoegd aan de richtlijn.

Inhoudsopgave

1. Aanpassingen conform verslagleggingsrichtlijn 2019 per formulier

1.1 Aanmelding

In de aanmelding & screening zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • De uitlijning van de rubrieken is aangepast. Hierdoor toont het formulier een rustiger beeld.
 • Door middel van een tweetal sterretjes ** is aangegeven welke rubrieken verstuurd worden naar de Landelijke Database Fysiotherapie.
 • Er is een mogelijkheid tot het invullen van een tweede screening. Indien hier geen gebruik van gemaakt wordt in het dossier kan eventueel de sectie ingeklapt worden door middel van de blauwe pijltjes links van de sectietekst ‘extra screening’.
 • Toegevoegd zijn de rubrieken:
  • Toelichting afwijkend beloop screening
  • Aanvulling/advies voor vervolg
  • Indicatie voor fysiotherapeutisch onderzoek
  • Toestemming om gegevens te delen met de huisarts.
 • De mogelijkheid tot het inspreken van de velden met de microfoon is toegevoegd.

1.2 Anamnese

In de Anamnese zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • De uitlijning van de rubrieken is aangepast. Hierdoor toont het formulier een rustiger beeld.
 • Door middel van een tweetal sterretjes ** is aangegeven welke rubrieken verstuurd worden naar de Landelijke Database Fysiotherapie.
 • De klinimetrie rode draad is vervangen door de klinimetrie-preset. Door middel van de keuze van de categorie kunnen (regiospecifieke) vragenlijsten gebruikt worden.
  Conform Verslagleggingsrichtlijn 2019 is het toepassen van een meetinstrument niet altijd relevant en/of haalbaar. Om meetbaarheid te duiden, hoeft de fysiotherapeut niet per definitie een meetinstrument toe te passen. (Bron: KNGF Verslagleggingsrichtlijn 2019).
  Daarnaast is er de mogelijkheid om als praktijk zelf de keuze te laten maken om de NRS, NPRS, VAS, PSK etc. te gebruiken.
 • De knop: Stoornissen/Beperkingen is verplaatst naar de rechterzijde. Deze knop werkt wanneer de Intake-vragenlijst is ingevuld of gebruik is gemaakt van het meetinstrument NPRS en/of PSK rode draad (vanuit de klinimetrie pre-set).
 • De rubrieken van de relevante gezondheidsdeterminanten zijn gereduceerd tot 3:
  • Medische factoren (verplicht veld)
  • Omgevingsdeterminanten (indien relevant)
  • Persoonlijke determinanten (indien relevant)
 • De knop: Verwachting opstellen is verplaatst naar de rechterkant van het formulier en kan gebruikt worden om de verwachting van de patiënt te formuleren. De verwachting wordt automatisch opgesteld wanneer de volgende gegevens gevuld zijn:
  • Toolbox van de therapeut
  • Bodychart
  • Meetinstrument PSK rode draad
  • Verwacht herstel volgens patiënt
  • Verwachte duur volgens patiënt.
 • De rubrieken ‘Verwacht herstel volgens patiënt’ en ‘Verwachte duur volgens patiënt’ zijn geen nieuwe velden. In deze velden kan de verwachting van de patiënt ingevuld worden. Vervolgens wordt het antwoord van de patiënt doorgekopieerd naar het ‘Behandelplan’ waar de verwachting van de therapeut ingevuld wordt. Indien gewenst kan de therapeut de verwachting aanpassen. De eventuele wijziging van het herstel in het ‘Behandelplan’ wordt NIET met terugwerkende kracht ook in de anamnese gedaan. Zo is de verwachting van de patiënt en de therapeut indien nodig altijd uniek.
 • De mogelijkheid tot het inspreken van de velden met de microfoon is toegevoegd.

1.3 Onderzoek

In het onderzoek zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • De uitlijning van de rubrieken is aangepast. Hierdoor toont het formulier een rustiger beeld.
 • De conclusie vanuit het Anamnese formulier wordt getoond in het onderzoeksformulier.
 • De mogelijkheid tot het inspreken van de velden met de microfoon is toegevoegd.

1.4 Analyse

In de analyse zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • De uitlijning van de rubrieken is aangepast. Hierdoor toont het formulier een rustiger beeld.
 • Bij de Analyse is er de mogelijkheid om het dossier af te sluiten en een rapportage te maken. Zodra een therapeut kiest voor ‘Indicatie Fysiotherapie <Nee>’ kan het dossier afgesloten worden. In het statusoverzicht wordt het dossier herkend als ‘afgesloten na fase 3’ en worden de verplichte velden niet meer meegenomen. (Dit principe werkt hetzelfde als ‘DTF afronden’ en het dossier sluiten in de Richtlijn 2016). 
 • De mogelijkheid tot het inspreken van de velden met de microfoon is toegevoegd.

1.5 Behandelplan

In het behandelplan zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • De uitlijning van de rubrieken is aangepast. Hierdoor toont het formulier een rustiger beeld.
 • De rubrieken ‘Verwacht herstel volgens therapeut’ en ‘Verwachte duur volgens therapeut’ zijn toegevoegd. Deze velden worden in eerste instantie gevuld door de velden ‘Verwacht herstel volgens patiënt’ en ‘Verwachte duur volgens patiënt’. Indien gewenst kan de therapeut de verwachting naar eigen inzicht bijstellen. De aanpassing zal NIET met terugwerkende kracht ook in de anamnese worden aangepast.
 • Door middel van een tweetal sterretjes ** is aangegeven welke rubrieken verstuurd worden naar de Landelijke Database Fysiotherapie.
 • De knop ‘Doelen opstellen’ is verplaatst naar de rechterkant van het formulier.
 • De vraag met betrekking tot de toestemming voor de CQ is verplaatst naar het behandelplan. Conform de verslagleggingsrichtlijn 2019 is de ‘Eindevaluatie’ niet verplicht indien patiënt niet aanwezig is. De vraag voor toestemming CQ is met deze reden verplaatst naar eerder in het dossier.
 • De toestemmingen met betrekking tot het delen van data is opgesplitst in 3 toestemmingen.
  • Toestemming voor Landelijke Database Fysiotherapie
  • Toestemming voor gebruik gegeven voor zorgproducten
  • Toestemming voor gebruik van gegevens voor huiswerkoefeningenplatforms.

Het is NIET mogelijk om toestemmingen uit te zetten indien hiervan geen gebruik wordt gemaakt in de praktijk.
Het is NIET mogelijk om de toestemmingen standaard op <Ja> te zetten. Dit is niet toegestaan conform de wetgeving: De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg.

Toestemmingen die in de Aanmelding of het Onderzoek reeds eerder zijn ingevuld zullen automatisch ook gevuld worden in het Behandelplan.

 • De mogelijkheid tot het inspreken van de velden met de microfoon is toegevoegd.

1.6 Behandeljournaal

In het formulier Behandeljournaal zijn geen aanpassingen doorgevoerd.

1.7 Klinimetrie

In het formulier Klinimetrie zijn geen aanpassingen doorgevoerd.

1.8 Tussenevaluatie

In het formulier Tussenevaluatie zijn geen aanpassingen doorgevoerd.

1.9 Eindevaluatie & Afsluiting

In de Eindevaluatie & Afsluiting zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • De uitlijning van de rubrieken is aangepast. Hierdoor toont het formulier een rustiger beeld.
 • Door middel van een tweetal sterretjes ** is aangegeven welke rubrieken verstuurd worden naar de Landelijke Database Fysiotherapie.
 • De klinimetrie rode draad is vervangen door de klinimetrie-preset. Door middel van de keuze van de categorie kunnen (regiospecifieke) vragenlijsten gebruikt worden.
  Conform Verslagleggingsrichtlijn 2019 is het toepassing van een meetinstrument is niet altijd relevant en/of haalbaar. Om meetbaarheid te duiden, hoeft de fysiotherapeut niet per definitie een meetinstrument toe te passen. (Bron: KNGF Verslagleggingsrichtlijn 2019).
  Daarnaast is er de mogelijkheid om als praktijk zelf de keuze te laten maken om de NRS, NPRS, VAS, PSK etc. te gebruiken.

2. Succes met de implementatie

2.1 Verslagleggingsrichtlijn 2019 activeren in FysioOne

Bij de configuratie – algemeen – omgevingsinstellingen – kunt u bij richtlijn een keuze maken welke richtlijn u wilt gebruiken bij de dossiers. Op basis van de keuze welke u maakt zullen rubrieken wel of niet getoond worden in het dossier en wijzigen de ‘verplichte velden’ conform de gekozen richtlijn.

Zie hier de verplichte velden bij de richtlijn 2019 en de Plus 2018 in FysioOne.

 

2.2 Verslagleggingsrichtlijn 2019 in FysioOne Light

De gebruikers die een FysioOne Light omgeving hebben kunnen contact opnemen met het Klant Contact Centrum om de Verslagleggingsrichtlijn 2019 te activeren in hun omgeving.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Klant Contact Center
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

2.3 Wie is de key-user in uw praktijk?

Wij adviseren alle key-users van de praktijk om de release-notes aandachtig te lezen en de gewenste functionaliteiten te implementeren binnen de praktijk.

Wat is een key-user?
Als u binnen uw praktijk nog geen key-user hebt aangesteld, of als u niet goed op de hoogte bent van de term ‘key-user’, dan informeren wij u hier graag over. Klikt u hier om naar de praktijkmanagement toolkit te gaan en het functieprofiel van de key-user te raadplegen.

Indien u het prettig vindt om hierover telefonisch advies te verkrijgen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw praktijkadviseur of implementatie consultant.

2.4 Hulp nodig?

Heeft u vragen?
Indien u vragen heeft over deze release en hoe u de functionaliteiten optimaal kunt inzetten in uw praktijk dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SpotOnMedics klant contact professionals.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Klant Contact Center
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht