Releasenote
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. FysioOne Algemeen

1.1 Blokkade 1864 in combinatie met CSI code 001 en 008


Wensenlijst item

De prestatiecode 1864 kan in combinatie met de CSI 001 of 008 niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraars.

Hier is bij verrichtingen > afhandelen een blokkade op toegepast. Als een therapeut toch een 1864 inplant, gecombineerd met de CSI code 001 of 008, dan wordt door middel van het bekende stopbordje bij ‘afhandelen’ de melding ‘1864 niet mogelijk bij CSI 001 of 008’ weergegeven.

1.2 Blokkade op diagnose- en CSI code na eerste keer declareren


Wensenlijst item

Wanneer een traject reeds is gedeclareerd is het niet toegestaan de diagnose- en CSI codes te wijzigen. Dit was voorheen wel mogelijk en gaf bij onjuist gebruik fouten in het declaratieproces.

Er is een blokkade op het wijzigen van de diagnose- en CSI code toegevoegd nadat de eerste behandeling is gedeclareerd en dus het declaratieproces is gestart bij de zorgverzekeraar.

Wanneer de gebruiker de diagnose- en/of CSI code toch wijzigt verschijnt de volgende melding: ‘Diagnosecode (of CSI) mag niet aangepast worden als er reeds behandelingen zijn gedeclareerd’.

Let op: Wanneer u deze wijziging probeert via ‘details voor traject’ krijgt u ook bovenstaande melding te zien. Het lijkt dan alsof de CSI en/of diagnosecode toch veranderd is. Maar wanneer u de pagina verlaat wordt deze wijziging niet opgeslagen.

Als het toch nodig is om de diagnose- of CSI code te wijzigen dient het gehele traject gecrediteerd te worden bij de zorgverzekeraar om zo de behandelingen weer ‘open’ te zetten. Wijzigingen in de diagnose- en CSI code zijn dan weer mogelijk.

1.3 Locatie van behandeling in trajectoverzicht


Wensenlijst item

In het overzicht bij het tabblad ‘trajecten’ is het mogelijk om per traject de behandelingen/afspraken te zien (rechts, onder de details van de trajecten). Aan dit overzicht is nu ook de locatie van de behandeling toegevoegd.

1.4 Configuratie rooster: reset knop voor 1 dag

Het maken van het rooster via configuratie > declareren > roosters is met een kleine aanpassing uitgebreid. Het wijzigen van het rooster kon op een dag veel klikwerk opleveren. U heeft nu de mogelijkheid om met 1 druk op het rode kruis (naast de dag van de week) een gehele dag te resetten en deze dag opnieuw op te bouwen.

2. FysioOne Agenda

2.1 Voorkeur mannelijke of vrouwelijke therapeut

In de wachtlijst en de basisgegevens is de mogelijkheid toegevoegd om aan te geven of een patiënt voorkeur heeft voor een mannelijke of vrouwelijke therapeut. Deze voorkeur is dan tevens te zien in de mouse-over van de agenda-afspraak en in de agendadetails.

Wordt in de wachtlijst de voorkeur aangegeven, dan wordt dit automatisch overgenomen bij de basisgegevens. Zijn deze gegevens reeds ingevuld bij de basisgegevens, dan komt dit naar voren bij de wachtlijst.

Let op: de vermelding van de voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke therapeut heeft geen invloed op het zoeken naar een geschikte plek in de agenda. Er wordt niks voorgesorteerd of gefilterd. De vermelding is dus informatief.

2.2 Zoekvenster in agenda bij weekweergave

Wanneer de agenda op de weergave ‘week’ staat is er de mogelijkheid om hierna bij de + van medewerkers een specifieke medewerker te selecteren. Er is hier een zoekvenster toegevoegd zodat de naam van de medewerker getypt kan worden, in plaats van naar de medewerker te moeten scrollen.

Vul (een deel van) de naam in en druk op enter. Er wordt dan automatisch gezocht.

2.3 Weergave 'ruimte' in agenda onderdrukken

Niet elke praktijk maakt gebruik van de weergave ‘ruimte’ in de agenda. Praktijken met meerdere therapeuten (>10) ervaren een flinke wachttijd wanneer zij per ongeluk toch op deze optie klikken. Het duurt namelijk enige tijd voordat deze agenda zich opgebouwd heeft. De gebruiker moet dan onnodig wachten. In de omgevingsinstellingen is de optie toegevoegd om deze agenda te onderdrukken. Het is dan onmogelijk om deze weergave te kiezen.

Deze optie is te vinden bij configuratie > algemeen > omgevingsinstellingen > ‘Ruimteagenda onderdrukken’.

2.4 Log uitgebreid met notities


Wensenlijst item

Door middel van de log worden de mutaties in de agenda weergegeven. Zie release november 2017: Agenda Log. Deze log is nu uitgebreid naar notities en to-do items. Wanneer een notitie wordt toegevoegd, verwijderd of gewijzigd wordt dit bijgehouden in de agenda log. Vermeld wordt door welke gebruiker, op welke dag, welk tijdstip, in welke agenda, welke wijziging is doorgevoerd.

Agenda log notities

 

 

2.5 Locatie in mouse-over


Wensenlijst item

Wanneer er in de agenda met de muis op de naam van een patiënt wordt gestaan verschijnt er een mouse-over met een informatieblok* met korte informatie over de afspraak. Aan dit  informatieblok is de locatie van de afspraak toegevoegd.

Wanneer een therapeut op een dag op meerdere locaties werkt, was het bij een volle agenda niet meer zichtbaar waar de therapeut op dat moment werkzaam is. Door de locatie van de afspraak in het informatieblok te vermelden is dit nu opgelost.

*Let op: Mogelijk heeft u dit via de persoonlijke instellingen uitgezet. Dit is namelijk per gebruiker in te stellen. De mouse-over is dan niet zichtbaar.

*Let op: Indien u de locatie niet in de mouse-over ziet staan, betekent dit dat de ruimte niet toegevoegd is aan de afspraak.

3. FysioOne Dossier

3.1 Starttabblad onderzoeksplan aanpassen


Wensenlijst item

Wanneer een praktijk gebruikmaakt van een eigen onderzoeksplan is er de mogelijkheid toegevoegd om het tabblad waarmee het onderzoeksplan start zelf te kiezen. Standaard staat het tabblad op ‘artrogeen’. Meerdere praktijken hebben aangegeven dat zij graag op een ander tabblad willen starten. Deze mogelijkheid is nu toegevoegd.

Let op: dit is alleen mogelijk op eigen onderzoeksplannen. De onderzoeksplannen die standaard door SpotOnMedics zijn aangeleverd kunnen niet aangepast worden.

U kunt dit aanpassen via configuratie > patiëntdossier > onderzoeksplannen. Vervolgens klikt u op het bewerkersicoon. Op het volgende scherm ziet u de keuzemogelijkheid om de start tab te wijzigen (drop-down menu).

Wanneer u nu naar het dossier gaat van de patiënt en u het betreffende onderzoeksplan opent wordt direct de gekozen tab zichtbaar.

4. SpotOnMedics Financieel

4.1 Geen update uitgevoerd

Voor SpotOnMedics Financieel is er in deze release geen update doorgevoerd.

5. SpotOnMedics Personeel

5.1 Geen update uitgevoerd

Voor SpotOnMedics Personeel is er in deze release geen update doorgevoerd.

6. Bugfixing

6.1 Overzicht uitgevoerde bugfixes in FysioOne
#Procedure update indienen
#EPD subdoel update
#EPD onderzoek
#Zittingen per therapeut niet mogelijk voor meer dan 2 jaar terug
#Agenda log datumbereik
#Onderzoek kan niet correct ingevuld worden
#Zorgplannen
#Via pijltjestoetsen in de agenda raakt de patiënt kwijt voor wie vanuit de wachtlijst werd gepland
#Via +-enter wordt vanaf nu de patiënt vastgehouden zodat een vervolgafspraak kan worden ingepland (dossiertijd)
#Opmerking blijft staan bij +-enter als u iets anders aanpast
#Als een prestatiecode wordt gewijzigd dan past het systeem ivt ook ‘declararen aan’ aan
#Locatie selecteren in de wachtlijst geeft filter in agenda
#Filters op wachtlijst grafieken zijn gecorrigeerd

7. Klinimetrie

7.1 Toegevoegd

In de afgelopen maanden is de volgende klinimetrie toegevoegd aan het FysioOne platform:

SPPB
EDSS

7.2 Aangepast

In de afgelopen periode is de volgende klinimetrie op het FysioOne platform aangepast:

DN4
Astrand
StarT
Step test
PAS

8. Succes met de implementatie

8.1 Wie is de key-user in uw praktijk?

Wij adviseren alle key-users van de praktijk om de release-notes aandachtig te lezen en de gewenste functionaliteiten te implementeren binnen de praktijk.

Wat is een key-user?
Als u binnen uw praktijk nog geen key-user hebt aangesteld, of als u niet goed op de hoogte bent van de term ‘key-user’, dan informeren wij u hier graag over. Klikt u hier om naar de praktijkmanagement toolkit te gaan en het functieprofiel van de key-user te raadplegen.

Indien u het prettig vindt om hierover telefonisch advies te verkrijgen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw praktijkadviseur / implementatie consultant.

8.2 Hulp nodig?

Heeft u vragen?
Indien u vragen heeft over deze release en hoe u de functionaliteiten optimaal kunt inzetten in uw praktijk dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SpotOnMedics support professionals.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Supportdesk
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Veel succes met de implementatie van deze nieuwe release voor uw praktijk!

Release april 2018

  • Software update
  • FysioOne
  • 2018

Introductie

SpotOnMedics staat niet stil. Uw praktijk ook niet. Daarom blijven wij onze software doorontwikkelen, zodat u SpotOnMedics FysioOne steeds beter en efficiënter kunt gebruiken. Meerdere malen per jaar stellen wij een zogenoemde ‘release’ beschikbaar. Dit zijn de release-notes die horen bij de release van april 2018. In de release-notes lichten we toe welke functionaliteiten nieuw of verbeterd zijn.

Wat is een release?
Met een release, ook wel een software-update genoemd, laden wij nieuwe en verbeterde programmatuur in het FysioOne platform. SpotOnMedics is een online platform en regelt deze update voor uw praktijk. Uw praktijk of uw systeembeheerder hoeft hier zelf dus niets voor te doen. Wel is het belangrijk dat u de release-notes leest en de webinar volgt. Zo is uw praktijk klaar voor de veranderingen. Doe er uw voordeel mee op.

Tip: Heeft u een key-user in uw praktijk? Dan is het zijn of haar taak om de release-notes te raadplegen en de nieuwe functionaliteiten (indien gewenst) te implementeren in de praktijk. Wellicht is het goed om de key-user hier nogmaals aan te herinneren.

Wensen in vervulling gegaan
Met deze release zijn er diverse wensen van de SpotOnMedics Wensenlijst gelanceerd. Hoera! Alle wens-owners en praktijken die op deze wensen hebben gestemd zijn hier al per e-mail over geïnformeerd. In deze release-notes komt u regelmatig het onderstaande icoontje tegen. Dit icoon geeft aan dat de wens van de SpotOnMedics Wensenlijst afkomstig is.

Dankwoord
SpotOnMedics bedankt alle praktijken voor de input en feedback. Mede dankzij jullie heeft het SpotOnMedics productteam deze release kunnen realiseren. Veel werkplezier!

 De release notes printen? Klik hier om de .pdf te downloaden.

Inhoudsopgave

1. FysioOne Algemeen

1.1 Blokkade 1864 in combinatie met CSI code 001 en 008


Wensenlijst item

De prestatiecode 1864 kan in combinatie met de CSI 001 of 008 niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraars.

Hier is bij verrichtingen > afhandelen een blokkade op toegepast. Als een therapeut toch een 1864 inplant, gecombineerd met de CSI code 001 of 008, dan wordt door middel van het bekende stopbordje bij ‘afhandelen’ de melding ‘1864 niet mogelijk bij CSI 001 of 008’ weergegeven.

1.2 Blokkade op diagnose- en CSI code na eerste keer declareren


Wensenlijst item

Wanneer een traject reeds is gedeclareerd is het niet toegestaan de diagnose- en CSI codes te wijzigen. Dit was voorheen wel mogelijk en gaf bij onjuist gebruik fouten in het declaratieproces.

Er is een blokkade op het wijzigen van de diagnose- en CSI code toegevoegd nadat de eerste behandeling is gedeclareerd en dus het declaratieproces is gestart bij de zorgverzekeraar.

Wanneer de gebruiker de diagnose- en/of CSI code toch wijzigt verschijnt de volgende melding: ‘Diagnosecode (of CSI) mag niet aangepast worden als er reeds behandelingen zijn gedeclareerd’.

Let op: Wanneer u deze wijziging probeert via ‘details voor traject’ krijgt u ook bovenstaande melding te zien. Het lijkt dan alsof de CSI en/of diagnosecode toch veranderd is. Maar wanneer u de pagina verlaat wordt deze wijziging niet opgeslagen.

Als het toch nodig is om de diagnose- of CSI code te wijzigen dient het gehele traject gecrediteerd te worden bij de zorgverzekeraar om zo de behandelingen weer ‘open’ te zetten. Wijzigingen in de diagnose- en CSI code zijn dan weer mogelijk.

1.3 Locatie van behandeling in trajectoverzicht


Wensenlijst item

In het overzicht bij het tabblad ‘trajecten’ is het mogelijk om per traject de behandelingen/afspraken te zien (rechts, onder de details van de trajecten). Aan dit overzicht is nu ook de locatie van de behandeling toegevoegd.

1.4 Configuratie rooster: reset knop voor 1 dag

Het maken van het rooster via configuratie > declareren > roosters is met een kleine aanpassing uitgebreid. Het wijzigen van het rooster kon op een dag veel klikwerk opleveren. U heeft nu de mogelijkheid om met 1 druk op het rode kruis (naast de dag van de week) een gehele dag te resetten en deze dag opnieuw op te bouwen.

2. FysioOne Agenda

2.1 Voorkeur mannelijke of vrouwelijke therapeut

In de wachtlijst en de basisgegevens is de mogelijkheid toegevoegd om aan te geven of een patiënt voorkeur heeft voor een mannelijke of vrouwelijke therapeut. Deze voorkeur is dan tevens te zien in de mouse-over van de agenda-afspraak en in de agendadetails.

Wordt in de wachtlijst de voorkeur aangegeven, dan wordt dit automatisch overgenomen bij de basisgegevens. Zijn deze gegevens reeds ingevuld bij de basisgegevens, dan komt dit naar voren bij de wachtlijst.

Let op: de vermelding van de voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke therapeut heeft geen invloed op het zoeken naar een geschikte plek in de agenda. Er wordt niks voorgesorteerd of gefilterd. De vermelding is dus informatief.

2.2 Zoekvenster in agenda bij weekweergave

Wanneer de agenda op de weergave ‘week’ staat is er de mogelijkheid om hierna bij de + van medewerkers een specifieke medewerker te selecteren. Er is hier een zoekvenster toegevoegd zodat de naam van de medewerker getypt kan worden, in plaats van naar de medewerker te moeten scrollen.

Vul (een deel van) de naam in en druk op enter. Er wordt dan automatisch gezocht.

2.3 Weergave 'ruimte' in agenda onderdrukken

Niet elke praktijk maakt gebruik van de weergave ‘ruimte’ in de agenda. Praktijken met meerdere therapeuten (>10) ervaren een flinke wachttijd wanneer zij per ongeluk toch op deze optie klikken. Het duurt namelijk enige tijd voordat deze agenda zich opgebouwd heeft. De gebruiker moet dan onnodig wachten. In de omgevingsinstellingen is de optie toegevoegd om deze agenda te onderdrukken. Het is dan onmogelijk om deze weergave te kiezen.

Deze optie is te vinden bij configuratie > algemeen > omgevingsinstellingen > ‘Ruimteagenda onderdrukken’.

2.4 Log uitgebreid met notities


Wensenlijst item

Door middel van de log worden de mutaties in de agenda weergegeven. Zie release november 2017: Agenda Log. Deze log is nu uitgebreid naar notities en to-do items. Wanneer een notitie wordt toegevoegd, verwijderd of gewijzigd wordt dit bijgehouden in de agenda log. Vermeld wordt door welke gebruiker, op welke dag, welk tijdstip, in welke agenda, welke wijziging is doorgevoerd.

Agenda log notities

 

 

2.5 Locatie in mouse-over


Wensenlijst item

Wanneer er in de agenda met de muis op de naam van een patiënt wordt gestaan verschijnt er een mouse-over met een informatieblok* met korte informatie over de afspraak. Aan dit  informatieblok is de locatie van de afspraak toegevoegd.

Wanneer een therapeut op een dag op meerdere locaties werkt, was het bij een volle agenda niet meer zichtbaar waar de therapeut op dat moment werkzaam is. Door de locatie van de afspraak in het informatieblok te vermelden is dit nu opgelost.

*Let op: Mogelijk heeft u dit via de persoonlijke instellingen uitgezet. Dit is namelijk per gebruiker in te stellen. De mouse-over is dan niet zichtbaar.

*Let op: Indien u de locatie niet in de mouse-over ziet staan, betekent dit dat de ruimte niet toegevoegd is aan de afspraak.

3. FysioOne Dossier

3.1 Starttabblad onderzoeksplan aanpassen


Wensenlijst item

Wanneer een praktijk gebruikmaakt van een eigen onderzoeksplan is er de mogelijkheid toegevoegd om het tabblad waarmee het onderzoeksplan start zelf te kiezen. Standaard staat het tabblad op ‘artrogeen’. Meerdere praktijken hebben aangegeven dat zij graag op een ander tabblad willen starten. Deze mogelijkheid is nu toegevoegd.

Let op: dit is alleen mogelijk op eigen onderzoeksplannen. De onderzoeksplannen die standaard door SpotOnMedics zijn aangeleverd kunnen niet aangepast worden.

U kunt dit aanpassen via configuratie > patiëntdossier > onderzoeksplannen. Vervolgens klikt u op het bewerkersicoon. Op het volgende scherm ziet u de keuzemogelijkheid om de start tab te wijzigen (drop-down menu).

Wanneer u nu naar het dossier gaat van de patiënt en u het betreffende onderzoeksplan opent wordt direct de gekozen tab zichtbaar.

4. SpotOnMedics Financieel

4.1 Geen update uitgevoerd

Voor SpotOnMedics Financieel is er in deze release geen update doorgevoerd.

5. SpotOnMedics Personeel

5.1 Geen update uitgevoerd

Voor SpotOnMedics Personeel is er in deze release geen update doorgevoerd.

6. Bugfixing

6.1 Overzicht uitgevoerde bugfixes in FysioOne
#Procedure update indienen
#EPD subdoel update
#EPD onderzoek
#Zittingen per therapeut niet mogelijk voor meer dan 2 jaar terug
#Agenda log datumbereik
#Onderzoek kan niet correct ingevuld worden
#Zorgplannen
#Via pijltjestoetsen in de agenda raakt de patiënt kwijt voor wie vanuit de wachtlijst werd gepland
#Via +-enter wordt vanaf nu de patiënt vastgehouden zodat een vervolgafspraak kan worden ingepland (dossiertijd)
#Opmerking blijft staan bij +-enter als u iets anders aanpast
#Als een prestatiecode wordt gewijzigd dan past het systeem ivt ook ‘declararen aan’ aan
#Locatie selecteren in de wachtlijst geeft filter in agenda
#Filters op wachtlijst grafieken zijn gecorrigeerd

7. Klinimetrie

7.1 Toegevoegd

In de afgelopen maanden is de volgende klinimetrie toegevoegd aan het FysioOne platform:

SPPB
EDSS

7.2 Aangepast

In de afgelopen periode is de volgende klinimetrie op het FysioOne platform aangepast:

DN4
Astrand
StarT
Step test
PAS

8. Succes met de implementatie

8.1 Wie is de key-user in uw praktijk?

Wij adviseren alle key-users van de praktijk om de release-notes aandachtig te lezen en de gewenste functionaliteiten te implementeren binnen de praktijk.

Wat is een key-user?
Als u binnen uw praktijk nog geen key-user hebt aangesteld, of als u niet goed op de hoogte bent van de term ‘key-user’, dan informeren wij u hier graag over. Klikt u hier om naar de praktijkmanagement toolkit te gaan en het functieprofiel van de key-user te raadplegen.

Indien u het prettig vindt om hierover telefonisch advies te verkrijgen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw praktijkadviseur / implementatie consultant.

8.2 Hulp nodig?

Heeft u vragen?
Indien u vragen heeft over deze release en hoe u de functionaliteiten optimaal kunt inzetten in uw praktijk dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SpotOnMedics support professionals.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Supportdesk
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Veel succes met de implementatie van deze nieuwe release voor uw praktijk!

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht