Releasenote
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. SpotOnMedics FysioOne

1.1 Lancering integratie Zorgdomein

Wat
Op woensdag 27 januari 2021 is de koppeling met ZorgDomein beschikbaar gesteld aan alle praktijken op het FysioOne platform.

ZorgDomein biedt digitale oplossingen voor de zorgsector. Onder andere voor het verwijzen van patiënten, het aanvragen van (lab)diagnostiek, het consulteren van een specialist en beveiligd online overleggen tussen zorgverleners.

Middels de koppeling kunt u ZorgDomein meldingen (verwijzingen) eenvoudig ontvangen én verwerken in FysioOne. Dit voorkomt handmatige acties, zoals het uploaden van documenten, en levert u tijd en gemak op. Meldingen worden automatisch gekoppeld aan de verwijzer. Bovendien draagt de koppeling bij aan veilige digitale communicatie.

Wie
FysioOne gebruikers die zijn aangesloten bij ZorgDomein.

Acties voor uw praktijk
U kunt de koppeling zelfstandig activeren. Op de SpotOnMedics Academy vindt u een handleiding en veelgestelde vragen. Zie de links hieronder. Let op: Om gebruik te maken van de koppeling tussen ZorgDomein en FysioOne heeft uw praktijk een actieve licentie bij ZorgDomein nodig. Wilt u meer informatie over de prijzen en mogelijkheden? Neem dan contact op met ZorgDomein.

Beschikbare hulpmiddelen
ZorgDomein – Servicebericht lancering
ZorgDomein – Gebruikershandleiding
ZorgDomein – Veelgestelde vragen
ZorgDomein – Webinar terugkijken

1.2 OHRA Fysio Meeneemservice

Wat
Patiënten met de aanvullende verzekering OHRA Sterk, OHRA Aanvullend of OHRA Extra Aanvullend in combinatie met de Fysio Meeneemservice van OHRA kunnen tot 9 behandelingen meenemen naar het volgende jaar. Patiënten kunnen alleen de overgehouden fysiobehandelingen meenemen (uit 2020) wanneer ze ook in 2021 bij OHRA verzekerd zijn en een aanvullende verzekering hebben met een dekking voor fysiotherapie.

Is dit het geval, dan wordt in de patiëntenkaart bij het tabblad Polissen in 2021 het menu voor de Fysio Meeneemservice getoond. Dit menu wordt getoond boven de polisinformatie.

Wie
Gebruikers FysioOne

Acties voor uw praktijk
Geen

Beschikbare hulpmiddelen
FysioOne Servicebericht aankondiging
FAQ – Hoe werkt de Fysio Meeneemservice in FysioOne?

1.3 Belangrijke agenda notitie

Wat
Op het tabblad ‘basisinfo’ in de patiëntenkaart is een tekstvak toegevoegd, genaamd: belangrijke notitie (agenda). Deze notitie wordt getoond bij het inplannen van alle patiënt afspraken. De notitie is dus niet gekoppeld aan een specifieke afspraak.

Wie
Gebruikers FysioOne

Acties voor uw praktijk
Geen

Beschikbare hulpmiddelen
FysioOne Servicebericht aankondiging
FAQ – Wat is een belangrijke agenda notitie?
FAQ – Hoe voeg ik een belangrijke agenda notitie toe aan een patiënten afspraak?

1.4 Melding geen toestemming rapportage (huis)arts

Wat
In het patiëntendossier kunt u bij de aanmelding & screening of bij het behandelplan de toestemming voor gegevensdeling met de (huis)arts vastleggen. Indien deze toestemming niet is vastgelegd, of wanneer er geen toestemming is gegeven, wordt bij het aanmaken van een rapportage de volgende melding getoond: “Let op! Geen toestemming om gegevens te delen met de (huis)arts/verwijzer (zie behandelplan).”

Let op: Ondanks deze melding kunt u voortaan, bijvoorbeeld indien noodzakelijk, de rapportage alsnog aanmaken. Het daadwerkelijk aanmaken van de rapportage wordt dus niet geblokkeerd door deze melding. Echter ligt deze verantwoordelijkheid bij uw praktijk en dient u altijd naar de wet te handelen. Raadpleeg bij twijfel de rechten en plichten van uw patiënten.

Wie
Gebruikers FysioOne

Acties voor uw praktijk
Geen

Beschikbare hulpmiddelen

 1. FysioOne Servicebericht aankondiging
 2. FAQ – Waarom krijg ik de melding “Let op! Geen toestemming om gegevens te delen met de (huis)arts / verwijzer (zie behandelplan)” bij het aanmaken van een rapportage?

1.5 LDF / LDK / LDO specs 8.0

Wat
Op 24 februari 2021 is de implementatie van LDF, LDK en LDO versie 8.0 afgerond.

Voor versie 8.0. is het volgende gewijzigd:

 • Er zijn aanpassingen in bestaande meetinstrumenten doorgevoerd.
 • Er zijn nieuwe meetinstrumenten toegevoegd welke op te delen zijn in:
  • algemene meetinstrumenten;
  • meetinstrumenten vanuit Chronische ZorgNet;
  • en meetinstrumenten met betrekking tot COVID-19.

Daarnaast zijn er met betrekking tot LDF, LDO en LDO wijzigingen doorgevoerd in de toestemming LDF, LDK en of LDO op gebruikersniveau.

Wie
FysioOne gebruikers die data aanleveren aan het LDF, LDK en/of LDO.

Acties voor uw praktijk
Om gebruik te kunnen maken van de nieuw toegevoegde meetinstrumenten dient u deze via de configuratie op ‘beschikbaar’ te zetten.

Beschikbare hulpmiddelen

 1. FysioOne Servicebericht aankondiging
 2. LDF – Handleiding (update)
 3. LDK – Handleiding (Update)
 4. LDO – Handleiding
 5. LDF – Webinar terugkijken
 6. LDK / LDO – Webinar terugkijken

1.6 Debiteurrecord toegevoegd aan Infomedics bestand

Wat
Via Infomedics verstuurde facturen, gericht aan particulieren, konden voorheen alleen per post door Infomedics verstuurd worden. In FysioOne is een aanpassing doorgevoerd waardoor per direct ook digitale facturering mogelijk is.

In FysioOne wordt nu ook een debiteurrecord verstuurd aan Infomedics. Daar staat, indien in FysioOne bekend, het e-mailadres en het mobiele telefoonnummer van de patiënt (debiteur) in. Een compleet debiteurrecord met zowel een e-mailadres als mobiel telefoonnummer resulteert voortaan in een digitale factuur op het aangeleverde e-mailadres. Wanneer één van beide gegevens ontbreekt resulteert dit alsnog in een papieren factuur per post.

Vanwege deze aanpassing in de programmatuur kunnen nu ook facturen van behandelingen van patiënten woonachtig in het buitenland verstuurd worden per post. Voorheen konden deze niet worden aangeboden.

Wie
FysioOne gebruikers die gebruikmaken van Infomedics.

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

1.7 Dossier afsluiten ondanks ontbreken eindmeting

Wat
Bij een klinimetrie pre-set kunt u aangeven of een meetinstrument verplicht is als eindmeting. Deze verplichte eindmeting is dan noodzakelijk om het dossier af te sluiten. Hier is nu een extra mogelijkheid aan toegevoegd, namelijk het geforceerd afsluiten van een dossier.

Wie
FysioOne gebruikers die gebruik maken van klinimetrie pre-sets.

Acties voor uw praktijk
Geen

Beschikbare hulpmiddelen

 1. FysioOne Servicebericht aankondiging
 2. FAQ – Hoe kan ik een dossier geforceerd afsluiten als de verplichte eindmeting ontbreekt?

1.8 Inloggen in patiëntenportaal

Wat
Met betrekking tot gemelde inlogproblemen is er een aanpassing doorgevoerd in het patiëntenportaal. Dit zal resulteren in minder inlogproblemen bij patiënten die na een eerder behandeltraject opnieuw inloggen op het patiëntenportaal.

Wie
Gebruikers FysioOne patiëntenportaal

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

1.9 Nieuwe klinimetrie in FysioOne

Het afgelopen kwartaal zijn de volgende meetinstrumenten toegevoegd:

Low Anterior Resectie Syndroom (LARS-score)

Het LAR-syndroom is een verzamelnaam voor klachten die kunnen ontstaan na een endeldarmoperatie of operatie van het sigmoïd (S-bocht van de dikke darm). Soms is hier ook bestraling en/of chemotherapie aan voorafgegaan.

Met de LARS-score kunt u de klachten in kaart brengen. Dit is een korte vragenlijst van 5 vragen. Het aantal punten dat u kunt scoren voor elke vraag staat dikgedrukt voor de antwoordmogelijkheden.

(Bron: Radboud UMC)

Let op: Deze vragenlijst is geen onderdeel van de specificaties voor LDF, LDK en LDO 8.0. De vragenlijst zal daarom aangeleverd worden met code 999 (overige meetinstrumenten).

40m fast-paced walk test (40mFPWT)

De 40m fast-paced walk test is een snelle wandeltest welke getimed wordt over 4 x 10 meter. Deze vragenlijst is enkel in het engels beschikbaar en daarom ook in het engels toegevoegd aan SpotOnMedics FysioOne.

Let op: Deze vragenlijst is geen onderdeel van de specificaties voor LDF, LDK en LDO 8.0. De vragenlijst zal daarom aangeleverd worden met code 999 (overige meetinstrumenten).

Tinnitus Handicap Inventory (THI)

De Tinnitus Handicap Inventory (THI) is een veelgebruikte zelfrapportage vragenlijst om de impact van tinnitus op het dagelijks leven te meten. De lijst bestaat uit 25 items en heeft 3 subschalen, namelijk functional, emotional en catastrpohe (Newman, 1996).

Let op: Deze vragenlijst is geen onderdeel van de specificaties voor LDF, LDK en LDO 8.0. De vragenlijst zal daarom aangeleverd worden met code 999 (overige meetinstrumenten).

 

 

2. SpotOnMedics FysioOne bugfixes en kleine aanpassingen

2.1 Statusoverzicht: Filter 'kaart'

Wat
In het filter ‘kaart’ in het statusoverzicht werd de gekozen waarde niet vastgehouden als er vanuit het statusoverzicht genavigeerd werd naar een andere pagina. Op het moment dat u terugkeerde in het statusoverzicht diende u opnieuw de keuze te maken bij het filter ‘kaart’. Dit is opgelost.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.2 Statusoverzicht: Statusoverzicht exporteren

Wat
Bij het exporteren van het statusoverzicht naar Excel werden niet alle selecties opgenomen in het Excel-bestand. Dit resulteerde in een verschil tussen de getoonde data in het statusoverzicht in FysioOne en de geëxporteerde data. Dit is opgelost.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.3 Behandelgroepen: Maximaal aantal patiënten in behandelgroep

Wat
Bij het aanmaken van een behandelgroep kunt u aangeven wat het maximaal aantal patiënten voor deze behandelgroep is. Echter, wanneer patiënten via het tabblad ‘verkoop’ in de patiëntenkaart aan een behandelgroep werden toegevoegd kwam er geen melding op het moment dat de behandelgroep al vol zat. Dit is opgelost, zodat voortaan een melding verschijnt.

Wie
FysioOne gebruikers die gebruik maken van behandelgroepen.

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.4 Behandelgroepen: Herstelmelding in behandelgroep

Wat
Er is een aanpassing doorgevoerd voor herstelmeldingen in behandelgroepen. Bij een herstelmelding in een behandelgroep worden vanaf nu alle toekomstige behandelingen, waarbij de patiënten op afwezigheid stond, weer op aanwezig gezet. Door deze aanpassingen is het niet meer nodig om per behandeling in de behandelgroep een herstelmelding door te voeren.

Wie
FysioOne gebruikers die gebruik maken van behandelgroepen.

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.5 Trajecten: Traject gegevens afdrukken

Wat
In het geval van groepsbehandelingen, gegeven door meerdere therapeuten, verscheen de groepsbehandeling dubbel in het overzicht ’traject gegevens afdrukken’. Dit resulteerde in onduidelijkheid en een onjuiste totaaltelling van het aantal behandelingen voor het traject.

Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor groepsbehandelingen, gegeven door meerdere therapeuten, maar een keer getoond worden in het overzicht ’traject gegevens afdrukken’. Hierbij wordt de therapeut getoond welke als eerste therapeut genoteerd staat.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.6 Trajecten: Telling uitgevoerde en geplande behandelingen

Wat
In de patiëntenkaart bij het tabblad ’trajecten’ wordt een telling van de uitgevoerde en geplande behandelingen getoond. In dit overzicht zat een bug waardoor niet altijd alle type groepsbehandelingen getoond werden. Dit is opgelost, dus alle type groepsbehandelingen worden nu getoond.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.7 Trajecten: "scroll" functionaliteit toegevoegd bij afspraken voor traject

Wat
Bij het overzicht afspraken voor traject in de patiëntenkaart (tabblad trajecten) is een scroll functionaliteit toegevoegd, zodat behandelingen nu op verschillende pagina’s getoond worden. Deze aanpassing is doorgevoerd om de performance voor het laden van het overzicht afspraken voor traject te verbeteren.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.8 Agendagroep

Wat
Op gebruikersniveau is het mogelijk om een gebruiker toe te voegen aan meerdere agendagroepen (via configuratie – algemeen – gebruikers). Er zat een beperking op het aantal agendagroepen waaraan een gebruiker gekoppeld kon worden. Dit is aangepast, waardoor er geen beperking meer op zit.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.9 Tussenvoegsel achternaam: Wachtlijst

Wat
Op de wachtlijst werd het tussenvoegsel van de achternaam niet getoond in het overzicht van de wachtlijstregistraties. Dit is aangepast, waardoor het nu wel getoond wordt.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.10 Tussenvoegsel achternaam: Geselecteerde cliënt in de agenda

Wat
In de agenda bij de geselecteerde cliënt werd het tussenvoegsel van de achternaam niet getoond. Dit is aangepast, waardoor het nu wel getoond wordt.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.11 Patiëntendossier: Zorgplan selecteren obv categorie

Wat
Via de configuratie kunt u instellen dat de keuzeselectie van het zorgplan wordt voorgeselecteerd aan de hand van de gekozen categorie. In deze configuratie functie zat een bug waardoor ongeachte de gekozen categorie alle zorgplannen werden getoond.

Deze bug is opgelost, waardoor de configuratie functie weer werkt zoals gewenst. Indien deze configuratie functie is geselecteerd via de configuratie dan worden enkel de zorgplannen getoond welke gekoppeld staan aan de categorie. Daarnaast worden ook de zorgplannen getoond welke niet aan een categorie zijn gekoppeld. 

Let op: Maakt u gebruik van deze configuratie functie en heeft u op dit moment in uw dossier een zorgplan gekozen welke gekoppeld staat aan een andere categorie dan voor het betreffende traject is ingesteld dan wordt dit zorgplan gewoon vastgehouden in het behandelplan. Selecteert u vervolgens een ander zorgplan dan heeft u daarna niet meer de mogelijkheid om het eerder geselecteerde (foutief gekoppelde zorgplan) te selecteren. Deze is namelijk uit de dropdown lijst verdwenen. 

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.12 Patiëntendossier: Datum verslaglegging aan verwijzer

Wat
Wij hebben diverse meldingen gekregen over de melding bij het stopbord ‘eindverslag niet verstuurd’ in het statusoverzicht. Deze melding verschijnt als in de eindevaluatie de datum ontbreekt bij het veld ‘Datum verslaglegging aan verwijzer’. Er is aan aanpassing doorgevoerd waardoor de datum in het veld ‘Datum verslaglegging aan verwijzer’ automatisch wordt gevuld op het moment dat er op de knop ‘rapport opstellen’ wordt geklikt en de rapportage wordt aangemaakt.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.13 Patiëntendossier: Filter op jaartal bij klinimetrie

Wat
Bij het overzicht klinimetrie in het patiëntendossier is een filter toegevoegd zodat de klinimetrie in eerste instantie getoond wordt per jaar. Deze aanpassing is doorgevoerd om de performance voor het laden van het overzicht klinimetrie te verbeteren.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.14 Patiëntendossier: SOEP voor richtlijn 2019 plus

Wat
Bij gebruik van de richtlijn 2019 plus zijn de velden ‘O’ en ‘A’ niet langer verplicht in het behandeljournaal. Tot op heden waren zowel de ‘S’, ‘O’, ‘A’ als ‘P’ verplicht, maar volgens de KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2019 zijn enkel de ‘S’ en de ‘P’ per definitie verplicht gesteld. De ‘O’ en de ‘A’ zijn slechts verplicht indien relevant. Voor de richtlijn 2019 basis gold bovenstaande al.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.15 Patiëntendossier: 'Aanvullend onderzoek' vanuit intake vragenlijst

Wat
De rubriek ‘aanvullend onderzoek’ in de intake vragenlijst werd niet automatisch overgenomen naar het dossier of naar het tabblad medisch in de patiëntenkaart. Dit is aangepast, waardoor de informatie nu wel wordt overgenomen.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.16 Patiëntendossier: Specifieke rode vlaggen (intake rubrieken over uitstraling)

Wat
Deze rubrieken zijn ook aangepast, waardoor nu ook de aanvullende informatie over uitstraling vanuit de intake wordt overgenomen naar het dossier. Informatie over eventuele uitstraling wordt getoond in de rubriek ‘Beloop In de woorden van de patiënt’. Deze rubriek is opgenomen in het onderdeel anamnese.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.17 Patiëntenportaal: Wijzigen e-mailadres in patiëntenportaal

Wat
Een patiënt heeft de mogelijkheid om zijn of haar e-mailadres te wijzigen in het patiëntenportaal. Wanneer de patiënt zijn of haar e-mailadres wijzigde in het patiëntenportaal werd het e-mailadres bij de basisinfo niet automatisch ook gewijzigd. Dit resulteerde in problemen met het inloggen in het patiëntenportaal. Dit is aangepast, zodat de wijziging voortaan wel wordt overgenomen.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.18 Patiëntenportaal: Teksten bij de intake vragenlijst

Wat
Via configuratie → intranet → portal instellingen kunt u een eigen tekst instellen voor bij de intake vragenlijst in het patiëntenportaal. Wegens een bug werd deze tekst niet getoond. Dit is opgelost. De tekst wordt nu getoond zoals u deze heeft ingesteld.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Controleer in FysioOne of uw teksten nog up-to-date zijn. De ingestelde teksten worden nu namelijk getoond.

Hulpmiddelen
Geen

3. SpotOnMedics Intelligence

3.1 Financial Intelligence

Wat
ln februari is Financial Intelligence gelanceerd, een nieuw dashboard in SpotOnMedics Intelligence (de data analyse tool voor fysiotherapiepraktijken). Dit dashboard verbindt klinische data aan data vanuit de boekhouding en personeelsadministratie.

Met Financial Intelligence kunt u vragen beantwoorden zoals:

 • Wat is het resultaat (€) en de patiënttevredenheid (GPE-DV) van een specifiek behandeltraject?
 • Wat is het rendement van mijn therapeuten en hoe verhoudt dit zich tot de rentabiliteit?
 • Maak ik optimaal gebruik van de ruimtes en locaties van mijn praktijk?

Wie
All-in-one gebruikers met een licentie voor SpotOnMedics Intelligence.
U bent all-in-one gebruiker als u zowel SpotOnMedics FysioOne, Financieel als Personeel gebruikt. Dit is een vereiste voor het Financial Intelligence dashboard, omdat anders de data niet compleet is. Het dashboard raadpleegt al deze bronnen.

Acties voor uw praktijk
Om gebruik te kunnen maken van het Financial Intelligence Dashboard dient u zich per e-mail aan te melden. Stuur hiervoor een e-mail naar sales@spotonmedics.nl.

Heeft u nog geen all-in-one oplossing of nog geen licentie voor SpotOnMedics Intelligence? Neem dan eerst contact op met uw praktijkadviseur of stuur een e-mail naar sales@spotonmedics.nl met uw vragen of wensen.

Hulpmiddelen

 1. Financial Intelligence – Servicebericht lancering
 2. Financial Intelligence – Webinar terugkijken voor praktijken met Intelligence licentie
 3. Financial Intelligence – Webinar terugkijken voor praktijken zonder Intelligence licentie

4. SpotOnMedics Financieel

4.1 SpotOnMedics Financieel

Voor SpotOnMedics Financieel zijn er geen release notes.

5. SpotOnMedics Personeel

5.1 Vergoeding Reiskosten

Wat
Onlangs heeft het kabinet bekendgemaakt dat de bestaande vaste reiskostenvergoedingen nog tot 1 april 2021 onbelast vergoed mogen worden. Dit betekent dat tot 1 april 2021 de werkgever de bestaande vaste reiskostenvergoedingen nog onbelast kan vergoeden, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt.

Let op: een voorwaarde voor deze regeling is dat het vaste vergoedingen betreft die vóór 13 maart 2020 door de werkgever zijn toegekend.

Wie
SpotOnMedics Personeel gebruikers met één of meer medewerkers die volledig of gedeeltelijk vanuit huis werken.

Acties voor uw praktijk
Indien u één of meer medewerkers in dienst heeft die volledig of deels vanuit huis werken, dan mag u vanaf 1 april 2021 alleen de daadwerkelijke gemaakte reiskosten vergoeden voor het woon- en werkverkeer. Voor deze medewerkers ontvangen wij graag middels de maandelijkse salarismutaties de daadwerkelijke reisdagen zodat wij de reiskosten kunnen berekenen.

Hulpmiddelen
Geen

6. Succes met de implementatie

6.1 Wie is de key-user in uw praktijk?

Wij adviseren uw praktijk om de release-notes aandachtig te lezen en de gewenste functionaliteiten te implementeren binnen de praktijk. Heeft u een key-user aangesteld? Dan is het zijn of haar taak om het team op de hoogte te stellen en eventueel gewijzigde werkwijzen te implementeren.

Wat is een key-user?
De key-user wordt doorgaans aangesteld in de implementatiefase (tijdens de overstap). Hij of zij is aanspreekpunt voor zowel SpotOnMedics als voor het praktijkteam en kent alle processen in de praktijk alsmede de visie en missie van de praktijk. De key-user zorgt ervoor dat de medewerkers over het juiste kennisniveau beschikken en is beschikbaar voor vragen.

Ook na de implementatie heeft de key-user een belangrijke rol als aanspreekpunt binnen zijn organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van wijzigingsverzoeken, het implementeren van nieuwe functies en het trainen van nieuwe medewerkers.

Heeft u nog geen key-user aangesteld? Dan is het goed om dit alsnog te overwegen. Uiteraard denken wij graag met u mee. Neem hiervoor contact op met uw praktijkadviseur of implementatie consultant.

6.2 Vragen?

Heeft u vragen over de release notes Q1-2021? Dan staan onze Klant Contact Professionals u graag te woord via onderstaande contactgegevens. Maakt u liever een support ticket aan? Dat kan via uw eigen FysioOne account.

Klant Contact Center
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Wij wensen u veel succes met de implementatie van deze release notes.

Release notes: Q1-2021

 • Release notes
 • FysioOne
 • 2021

Introductie

In deze release notes lichten we toe welke functies nieuw en verbeterd zijn in het afgelopen kwartaal (Q1-2021) in SpotOnMedics FysioOne, Financieel, Personeel en Intelligence.

Vanaf nu: release notes per kwartaal 
Het SpotOnMedics platform wordt continu verbeterd. Nieuwe functies worden toegevoegd en bestaande functies worden gewijzigd. Zo streven we naar een optimale gebruikerservaring en efficiënte werkwijze in uw praktijk. Bij belangrijke nieuwe of gewijzigde functies ontvangen praktijkhouders en managers altijd direct een servicebericht per e-mail. Dit blijft ongewijzigd. Echter, om u extra te ondersteunen bundelen wij deze informatie voortaan ook per kwartaal tot één overzicht: de release notes (Q1 t/m Q4).

Tip: deel de informatie met uw team
Deze release notes kunt u als naslagwerk gebruiken, waarbij u stapsgewijs controleert of u volledig op de hoogte bent. En natuurlijk: of uw team al op de hoogte is. Dit laatste is een belangrijk aandachtspunt. Door het implementeren en intern uitdragen van de nieuwste informatie zorgt u ervoor dat uw team het SpotOnMedics platform optimaal benut.

Instructievideo
In deze instructievideo licht SpotOnMedics professional Jitse Stel de highlights uit de release notes Q1-2021 toe. Klik op de links hieronder, om direct het gewenste onderdeel te bekijken. Voor SpotOnMedics Financieel zijn geen release notes van toepassing.

0:10 Wat zijn release notes?
1:00 Wat gaan we bespreken?

SpotOnMedics FysioOne
1:58 ZorgDomein
3:34 OHRA Fysio Meeneemservice
4:22 Belangrijke agenda notitie
5:54 Melding geen toestemming rapportage (huis)arts
7:30 LDF / LDK / LDO volgens specficaties 8.0
8:30 Debiteuren record toegevoegd aan Infomedics bestand
9:31 Dossier afsluiten ondanks ontbrekende eindmeting
11:15 Inloggen in patiëntenportaal

SpotOnMedics Intelligence
11:41 Financial Intelligence gelanceerd

SpotOnMedics Personeel
12:55 Wijziging vergoeding reiskosten

Inhoudsopgave

1. SpotOnMedics FysioOne

1.1 Lancering integratie Zorgdomein

Wat
Op woensdag 27 januari 2021 is de koppeling met ZorgDomein beschikbaar gesteld aan alle praktijken op het FysioOne platform.

ZorgDomein biedt digitale oplossingen voor de zorgsector. Onder andere voor het verwijzen van patiënten, het aanvragen van (lab)diagnostiek, het consulteren van een specialist en beveiligd online overleggen tussen zorgverleners.

Middels de koppeling kunt u ZorgDomein meldingen (verwijzingen) eenvoudig ontvangen én verwerken in FysioOne. Dit voorkomt handmatige acties, zoals het uploaden van documenten, en levert u tijd en gemak op. Meldingen worden automatisch gekoppeld aan de verwijzer. Bovendien draagt de koppeling bij aan veilige digitale communicatie.

Wie
FysioOne gebruikers die zijn aangesloten bij ZorgDomein.

Acties voor uw praktijk
U kunt de koppeling zelfstandig activeren. Op de SpotOnMedics Academy vindt u een handleiding en veelgestelde vragen. Zie de links hieronder. Let op: Om gebruik te maken van de koppeling tussen ZorgDomein en FysioOne heeft uw praktijk een actieve licentie bij ZorgDomein nodig. Wilt u meer informatie over de prijzen en mogelijkheden? Neem dan contact op met ZorgDomein.

Beschikbare hulpmiddelen
ZorgDomein – Servicebericht lancering
ZorgDomein – Gebruikershandleiding
ZorgDomein – Veelgestelde vragen
ZorgDomein – Webinar terugkijken

1.2 OHRA Fysio Meeneemservice

Wat
Patiënten met de aanvullende verzekering OHRA Sterk, OHRA Aanvullend of OHRA Extra Aanvullend in combinatie met de Fysio Meeneemservice van OHRA kunnen tot 9 behandelingen meenemen naar het volgende jaar. Patiënten kunnen alleen de overgehouden fysiobehandelingen meenemen (uit 2020) wanneer ze ook in 2021 bij OHRA verzekerd zijn en een aanvullende verzekering hebben met een dekking voor fysiotherapie.

Is dit het geval, dan wordt in de patiëntenkaart bij het tabblad Polissen in 2021 het menu voor de Fysio Meeneemservice getoond. Dit menu wordt getoond boven de polisinformatie.

Wie
Gebruikers FysioOne

Acties voor uw praktijk
Geen

Beschikbare hulpmiddelen
FysioOne Servicebericht aankondiging
FAQ – Hoe werkt de Fysio Meeneemservice in FysioOne?

1.3 Belangrijke agenda notitie

Wat
Op het tabblad ‘basisinfo’ in de patiëntenkaart is een tekstvak toegevoegd, genaamd: belangrijke notitie (agenda). Deze notitie wordt getoond bij het inplannen van alle patiënt afspraken. De notitie is dus niet gekoppeld aan een specifieke afspraak.

Wie
Gebruikers FysioOne

Acties voor uw praktijk
Geen

Beschikbare hulpmiddelen
FysioOne Servicebericht aankondiging
FAQ – Wat is een belangrijke agenda notitie?
FAQ – Hoe voeg ik een belangrijke agenda notitie toe aan een patiënten afspraak?

1.4 Melding geen toestemming rapportage (huis)arts

Wat
In het patiëntendossier kunt u bij de aanmelding & screening of bij het behandelplan de toestemming voor gegevensdeling met de (huis)arts vastleggen. Indien deze toestemming niet is vastgelegd, of wanneer er geen toestemming is gegeven, wordt bij het aanmaken van een rapportage de volgende melding getoond: “Let op! Geen toestemming om gegevens te delen met de (huis)arts/verwijzer (zie behandelplan).”

Let op: Ondanks deze melding kunt u voortaan, bijvoorbeeld indien noodzakelijk, de rapportage alsnog aanmaken. Het daadwerkelijk aanmaken van de rapportage wordt dus niet geblokkeerd door deze melding. Echter ligt deze verantwoordelijkheid bij uw praktijk en dient u altijd naar de wet te handelen. Raadpleeg bij twijfel de rechten en plichten van uw patiënten.

Wie
Gebruikers FysioOne

Acties voor uw praktijk
Geen

Beschikbare hulpmiddelen

 1. FysioOne Servicebericht aankondiging
 2. FAQ – Waarom krijg ik de melding “Let op! Geen toestemming om gegevens te delen met de (huis)arts / verwijzer (zie behandelplan)” bij het aanmaken van een rapportage?

1.5 LDF / LDK / LDO specs 8.0

Wat
Op 24 februari 2021 is de implementatie van LDF, LDK en LDO versie 8.0 afgerond.

Voor versie 8.0. is het volgende gewijzigd:

 • Er zijn aanpassingen in bestaande meetinstrumenten doorgevoerd.
 • Er zijn nieuwe meetinstrumenten toegevoegd welke op te delen zijn in:
  • algemene meetinstrumenten;
  • meetinstrumenten vanuit Chronische ZorgNet;
  • en meetinstrumenten met betrekking tot COVID-19.

Daarnaast zijn er met betrekking tot LDF, LDO en LDO wijzigingen doorgevoerd in de toestemming LDF, LDK en of LDO op gebruikersniveau.

Wie
FysioOne gebruikers die data aanleveren aan het LDF, LDK en/of LDO.

Acties voor uw praktijk
Om gebruik te kunnen maken van de nieuw toegevoegde meetinstrumenten dient u deze via de configuratie op ‘beschikbaar’ te zetten.

Beschikbare hulpmiddelen

 1. FysioOne Servicebericht aankondiging
 2. LDF – Handleiding (update)
 3. LDK – Handleiding (Update)
 4. LDO – Handleiding
 5. LDF – Webinar terugkijken
 6. LDK / LDO – Webinar terugkijken

1.6 Debiteurrecord toegevoegd aan Infomedics bestand

Wat
Via Infomedics verstuurde facturen, gericht aan particulieren, konden voorheen alleen per post door Infomedics verstuurd worden. In FysioOne is een aanpassing doorgevoerd waardoor per direct ook digitale facturering mogelijk is.

In FysioOne wordt nu ook een debiteurrecord verstuurd aan Infomedics. Daar staat, indien in FysioOne bekend, het e-mailadres en het mobiele telefoonnummer van de patiënt (debiteur) in. Een compleet debiteurrecord met zowel een e-mailadres als mobiel telefoonnummer resulteert voortaan in een digitale factuur op het aangeleverde e-mailadres. Wanneer één van beide gegevens ontbreekt resulteert dit alsnog in een papieren factuur per post.

Vanwege deze aanpassing in de programmatuur kunnen nu ook facturen van behandelingen van patiënten woonachtig in het buitenland verstuurd worden per post. Voorheen konden deze niet worden aangeboden.

Wie
FysioOne gebruikers die gebruikmaken van Infomedics.

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

1.7 Dossier afsluiten ondanks ontbreken eindmeting

Wat
Bij een klinimetrie pre-set kunt u aangeven of een meetinstrument verplicht is als eindmeting. Deze verplichte eindmeting is dan noodzakelijk om het dossier af te sluiten. Hier is nu een extra mogelijkheid aan toegevoegd, namelijk het geforceerd afsluiten van een dossier.

Wie
FysioOne gebruikers die gebruik maken van klinimetrie pre-sets.

Acties voor uw praktijk
Geen

Beschikbare hulpmiddelen

 1. FysioOne Servicebericht aankondiging
 2. FAQ – Hoe kan ik een dossier geforceerd afsluiten als de verplichte eindmeting ontbreekt?

1.8 Inloggen in patiëntenportaal

Wat
Met betrekking tot gemelde inlogproblemen is er een aanpassing doorgevoerd in het patiëntenportaal. Dit zal resulteren in minder inlogproblemen bij patiënten die na een eerder behandeltraject opnieuw inloggen op het patiëntenportaal.

Wie
Gebruikers FysioOne patiëntenportaal

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

1.9 Nieuwe klinimetrie in FysioOne

Het afgelopen kwartaal zijn de volgende meetinstrumenten toegevoegd:

Low Anterior Resectie Syndroom (LARS-score)

Het LAR-syndroom is een verzamelnaam voor klachten die kunnen ontstaan na een endeldarmoperatie of operatie van het sigmoïd (S-bocht van de dikke darm). Soms is hier ook bestraling en/of chemotherapie aan voorafgegaan.

Met de LARS-score kunt u de klachten in kaart brengen. Dit is een korte vragenlijst van 5 vragen. Het aantal punten dat u kunt scoren voor elke vraag staat dikgedrukt voor de antwoordmogelijkheden.

(Bron: Radboud UMC)

Let op: Deze vragenlijst is geen onderdeel van de specificaties voor LDF, LDK en LDO 8.0. De vragenlijst zal daarom aangeleverd worden met code 999 (overige meetinstrumenten).

40m fast-paced walk test (40mFPWT)

De 40m fast-paced walk test is een snelle wandeltest welke getimed wordt over 4 x 10 meter. Deze vragenlijst is enkel in het engels beschikbaar en daarom ook in het engels toegevoegd aan SpotOnMedics FysioOne.

Let op: Deze vragenlijst is geen onderdeel van de specificaties voor LDF, LDK en LDO 8.0. De vragenlijst zal daarom aangeleverd worden met code 999 (overige meetinstrumenten).

Tinnitus Handicap Inventory (THI)

De Tinnitus Handicap Inventory (THI) is een veelgebruikte zelfrapportage vragenlijst om de impact van tinnitus op het dagelijks leven te meten. De lijst bestaat uit 25 items en heeft 3 subschalen, namelijk functional, emotional en catastrpohe (Newman, 1996).

Let op: Deze vragenlijst is geen onderdeel van de specificaties voor LDF, LDK en LDO 8.0. De vragenlijst zal daarom aangeleverd worden met code 999 (overige meetinstrumenten).

 

 

2. SpotOnMedics FysioOne bugfixes en kleine aanpassingen

2.1 Statusoverzicht: Filter 'kaart'

Wat
In het filter ‘kaart’ in het statusoverzicht werd de gekozen waarde niet vastgehouden als er vanuit het statusoverzicht genavigeerd werd naar een andere pagina. Op het moment dat u terugkeerde in het statusoverzicht diende u opnieuw de keuze te maken bij het filter ‘kaart’. Dit is opgelost.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.2 Statusoverzicht: Statusoverzicht exporteren

Wat
Bij het exporteren van het statusoverzicht naar Excel werden niet alle selecties opgenomen in het Excel-bestand. Dit resulteerde in een verschil tussen de getoonde data in het statusoverzicht in FysioOne en de geëxporteerde data. Dit is opgelost.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.3 Behandelgroepen: Maximaal aantal patiënten in behandelgroep

Wat
Bij het aanmaken van een behandelgroep kunt u aangeven wat het maximaal aantal patiënten voor deze behandelgroep is. Echter, wanneer patiënten via het tabblad ‘verkoop’ in de patiëntenkaart aan een behandelgroep werden toegevoegd kwam er geen melding op het moment dat de behandelgroep al vol zat. Dit is opgelost, zodat voortaan een melding verschijnt.

Wie
FysioOne gebruikers die gebruik maken van behandelgroepen.

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.4 Behandelgroepen: Herstelmelding in behandelgroep

Wat
Er is een aanpassing doorgevoerd voor herstelmeldingen in behandelgroepen. Bij een herstelmelding in een behandelgroep worden vanaf nu alle toekomstige behandelingen, waarbij de patiënten op afwezigheid stond, weer op aanwezig gezet. Door deze aanpassingen is het niet meer nodig om per behandeling in de behandelgroep een herstelmelding door te voeren.

Wie
FysioOne gebruikers die gebruik maken van behandelgroepen.

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.5 Trajecten: Traject gegevens afdrukken

Wat
In het geval van groepsbehandelingen, gegeven door meerdere therapeuten, verscheen de groepsbehandeling dubbel in het overzicht ’traject gegevens afdrukken’. Dit resulteerde in onduidelijkheid en een onjuiste totaaltelling van het aantal behandelingen voor het traject.

Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor groepsbehandelingen, gegeven door meerdere therapeuten, maar een keer getoond worden in het overzicht ’traject gegevens afdrukken’. Hierbij wordt de therapeut getoond welke als eerste therapeut genoteerd staat.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.6 Trajecten: Telling uitgevoerde en geplande behandelingen

Wat
In de patiëntenkaart bij het tabblad ’trajecten’ wordt een telling van de uitgevoerde en geplande behandelingen getoond. In dit overzicht zat een bug waardoor niet altijd alle type groepsbehandelingen getoond werden. Dit is opgelost, dus alle type groepsbehandelingen worden nu getoond.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.7 Trajecten: "scroll" functionaliteit toegevoegd bij afspraken voor traject

Wat
Bij het overzicht afspraken voor traject in de patiëntenkaart (tabblad trajecten) is een scroll functionaliteit toegevoegd, zodat behandelingen nu op verschillende pagina’s getoond worden. Deze aanpassing is doorgevoerd om de performance voor het laden van het overzicht afspraken voor traject te verbeteren.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.8 Agendagroep

Wat
Op gebruikersniveau is het mogelijk om een gebruiker toe te voegen aan meerdere agendagroepen (via configuratie – algemeen – gebruikers). Er zat een beperking op het aantal agendagroepen waaraan een gebruiker gekoppeld kon worden. Dit is aangepast, waardoor er geen beperking meer op zit.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.9 Tussenvoegsel achternaam: Wachtlijst

Wat
Op de wachtlijst werd het tussenvoegsel van de achternaam niet getoond in het overzicht van de wachtlijstregistraties. Dit is aangepast, waardoor het nu wel getoond wordt.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.10 Tussenvoegsel achternaam: Geselecteerde cliënt in de agenda

Wat
In de agenda bij de geselecteerde cliënt werd het tussenvoegsel van de achternaam niet getoond. Dit is aangepast, waardoor het nu wel getoond wordt.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.11 Patiëntendossier: Zorgplan selecteren obv categorie

Wat
Via de configuratie kunt u instellen dat de keuzeselectie van het zorgplan wordt voorgeselecteerd aan de hand van de gekozen categorie. In deze configuratie functie zat een bug waardoor ongeachte de gekozen categorie alle zorgplannen werden getoond.

Deze bug is opgelost, waardoor de configuratie functie weer werkt zoals gewenst. Indien deze configuratie functie is geselecteerd via de configuratie dan worden enkel de zorgplannen getoond welke gekoppeld staan aan de categorie. Daarnaast worden ook de zorgplannen getoond welke niet aan een categorie zijn gekoppeld. 

Let op: Maakt u gebruik van deze configuratie functie en heeft u op dit moment in uw dossier een zorgplan gekozen welke gekoppeld staat aan een andere categorie dan voor het betreffende traject is ingesteld dan wordt dit zorgplan gewoon vastgehouden in het behandelplan. Selecteert u vervolgens een ander zorgplan dan heeft u daarna niet meer de mogelijkheid om het eerder geselecteerde (foutief gekoppelde zorgplan) te selecteren. Deze is namelijk uit de dropdown lijst verdwenen. 

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.12 Patiëntendossier: Datum verslaglegging aan verwijzer

Wat
Wij hebben diverse meldingen gekregen over de melding bij het stopbord ‘eindverslag niet verstuurd’ in het statusoverzicht. Deze melding verschijnt als in de eindevaluatie de datum ontbreekt bij het veld ‘Datum verslaglegging aan verwijzer’. Er is aan aanpassing doorgevoerd waardoor de datum in het veld ‘Datum verslaglegging aan verwijzer’ automatisch wordt gevuld op het moment dat er op de knop ‘rapport opstellen’ wordt geklikt en de rapportage wordt aangemaakt.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.13 Patiëntendossier: Filter op jaartal bij klinimetrie

Wat
Bij het overzicht klinimetrie in het patiëntendossier is een filter toegevoegd zodat de klinimetrie in eerste instantie getoond wordt per jaar. Deze aanpassing is doorgevoerd om de performance voor het laden van het overzicht klinimetrie te verbeteren.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.14 Patiëntendossier: SOEP voor richtlijn 2019 plus

Wat
Bij gebruik van de richtlijn 2019 plus zijn de velden ‘O’ en ‘A’ niet langer verplicht in het behandeljournaal. Tot op heden waren zowel de ‘S’, ‘O’, ‘A’ als ‘P’ verplicht, maar volgens de KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2019 zijn enkel de ‘S’ en de ‘P’ per definitie verplicht gesteld. De ‘O’ en de ‘A’ zijn slechts verplicht indien relevant. Voor de richtlijn 2019 basis gold bovenstaande al.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.15 Patiëntendossier: 'Aanvullend onderzoek' vanuit intake vragenlijst

Wat
De rubriek ‘aanvullend onderzoek’ in de intake vragenlijst werd niet automatisch overgenomen naar het dossier of naar het tabblad medisch in de patiëntenkaart. Dit is aangepast, waardoor de informatie nu wel wordt overgenomen.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.16 Patiëntendossier: Specifieke rode vlaggen (intake rubrieken over uitstraling)

Wat
Deze rubrieken zijn ook aangepast, waardoor nu ook de aanvullende informatie over uitstraling vanuit de intake wordt overgenomen naar het dossier. Informatie over eventuele uitstraling wordt getoond in de rubriek ‘Beloop In de woorden van de patiënt’. Deze rubriek is opgenomen in het onderdeel anamnese.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.17 Patiëntenportaal: Wijzigen e-mailadres in patiëntenportaal

Wat
Een patiënt heeft de mogelijkheid om zijn of haar e-mailadres te wijzigen in het patiëntenportaal. Wanneer de patiënt zijn of haar e-mailadres wijzigde in het patiëntenportaal werd het e-mailadres bij de basisinfo niet automatisch ook gewijzigd. Dit resulteerde in problemen met het inloggen in het patiëntenportaal. Dit is aangepast, zodat de wijziging voortaan wel wordt overgenomen.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Geen

Hulpmiddelen
Geen

2.18 Patiëntenportaal: Teksten bij de intake vragenlijst

Wat
Via configuratie → intranet → portal instellingen kunt u een eigen tekst instellen voor bij de intake vragenlijst in het patiëntenportaal. Wegens een bug werd deze tekst niet getoond. Dit is opgelost. De tekst wordt nu getoond zoals u deze heeft ingesteld.

Wie
FysioOne gebruikers

Acties voor uw praktijk
Controleer in FysioOne of uw teksten nog up-to-date zijn. De ingestelde teksten worden nu namelijk getoond.

Hulpmiddelen
Geen

3. SpotOnMedics Intelligence

3.1 Financial Intelligence

Wat
ln februari is Financial Intelligence gelanceerd, een nieuw dashboard in SpotOnMedics Intelligence (de data analyse tool voor fysiotherapiepraktijken). Dit dashboard verbindt klinische data aan data vanuit de boekhouding en personeelsadministratie.

Met Financial Intelligence kunt u vragen beantwoorden zoals:

 • Wat is het resultaat (€) en de patiënttevredenheid (GPE-DV) van een specifiek behandeltraject?
 • Wat is het rendement van mijn therapeuten en hoe verhoudt dit zich tot de rentabiliteit?
 • Maak ik optimaal gebruik van de ruimtes en locaties van mijn praktijk?

Wie
All-in-one gebruikers met een licentie voor SpotOnMedics Intelligence.
U bent all-in-one gebruiker als u zowel SpotOnMedics FysioOne, Financieel als Personeel gebruikt. Dit is een vereiste voor het Financial Intelligence dashboard, omdat anders de data niet compleet is. Het dashboard raadpleegt al deze bronnen.

Acties voor uw praktijk
Om gebruik te kunnen maken van het Financial Intelligence Dashboard dient u zich per e-mail aan te melden. Stuur hiervoor een e-mail naar sales@spotonmedics.nl.

Heeft u nog geen all-in-one oplossing of nog geen licentie voor SpotOnMedics Intelligence? Neem dan eerst contact op met uw praktijkadviseur of stuur een e-mail naar sales@spotonmedics.nl met uw vragen of wensen.

Hulpmiddelen

 1. Financial Intelligence – Servicebericht lancering
 2. Financial Intelligence – Webinar terugkijken voor praktijken met Intelligence licentie
 3. Financial Intelligence – Webinar terugkijken voor praktijken zonder Intelligence licentie

4. SpotOnMedics Financieel

4.1 SpotOnMedics Financieel

Voor SpotOnMedics Financieel zijn er geen release notes.

5. SpotOnMedics Personeel

5.1 Vergoeding Reiskosten

Wat
Onlangs heeft het kabinet bekendgemaakt dat de bestaande vaste reiskostenvergoedingen nog tot 1 april 2021 onbelast vergoed mogen worden. Dit betekent dat tot 1 april 2021 de werkgever de bestaande vaste reiskostenvergoedingen nog onbelast kan vergoeden, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt.

Let op: een voorwaarde voor deze regeling is dat het vaste vergoedingen betreft die vóór 13 maart 2020 door de werkgever zijn toegekend.

Wie
SpotOnMedics Personeel gebruikers met één of meer medewerkers die volledig of gedeeltelijk vanuit huis werken.

Acties voor uw praktijk
Indien u één of meer medewerkers in dienst heeft die volledig of deels vanuit huis werken, dan mag u vanaf 1 april 2021 alleen de daadwerkelijke gemaakte reiskosten vergoeden voor het woon- en werkverkeer. Voor deze medewerkers ontvangen wij graag middels de maandelijkse salarismutaties de daadwerkelijke reisdagen zodat wij de reiskosten kunnen berekenen.

Hulpmiddelen
Geen

6. Succes met de implementatie

6.1 Wie is de key-user in uw praktijk?

Wij adviseren uw praktijk om de release-notes aandachtig te lezen en de gewenste functionaliteiten te implementeren binnen de praktijk. Heeft u een key-user aangesteld? Dan is het zijn of haar taak om het team op de hoogte te stellen en eventueel gewijzigde werkwijzen te implementeren.

Wat is een key-user?
De key-user wordt doorgaans aangesteld in de implementatiefase (tijdens de overstap). Hij of zij is aanspreekpunt voor zowel SpotOnMedics als voor het praktijkteam en kent alle processen in de praktijk alsmede de visie en missie van de praktijk. De key-user zorgt ervoor dat de medewerkers over het juiste kennisniveau beschikken en is beschikbaar voor vragen.

Ook na de implementatie heeft de key-user een belangrijke rol als aanspreekpunt binnen zijn organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van wijzigingsverzoeken, het implementeren van nieuwe functies en het trainen van nieuwe medewerkers.

Heeft u nog geen key-user aangesteld? Dan is het goed om dit alsnog te overwegen. Uiteraard denken wij graag met u mee. Neem hiervoor contact op met uw praktijkadviseur of implementatie consultant.

6.2 Vragen?

Heeft u vragen over de release notes Q1-2021? Dan staan onze Klant Contact Professionals u graag te woord via onderstaande contactgegevens. Maakt u liever een support ticket aan? Dat kan via uw eigen FysioOne account.

Klant Contact Center
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Wij wensen u veel succes met de implementatie van deze release notes.

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht