Releasenote
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. FysioOne

1.1 Statusoverzicht: Filter “kaart”

In het filter “kaart” in het statusoverzicht zat een bug wat er voor zorgde dat de gekozen waarde niet vast werd gehouden op het moment dat er vanuit het statusoverzicht genavigeerd werd naar een andere pagina. Op het moment dat je terugkeerde in het statusoverzicht diende je opnieuw de keuze te maken bij het filter “kaart”.

Deze bug is opgelost waardoor de gemaakte selectie bij het filter “kaart” nu wordt vastgehouden.

1.2 Statusoverzicht: Statusoverzicht exporteren

Bij het exporteren van het statusoverzicht naar Excel werden niet alle gemaakte selectie opgenomen in het Excel bestand. Dit resulteerde in een verschil tussen de getoonde data in het statusoverzicht in FysioOne en de geëxporteerde data naar Excel.

Deze bug is opgelost waardoor bij het exporteren van het statusoverzicht alle gemaakte selectie middels filters worden opgenomen in het Excel bestand.

1.3 Behandelgroepen: Maximaal aantal patiënten in behandelgroep

Bij het aanmaken van een behandelgroep kan aangegeven worden wat het maximaal aantal patiënten voor deze behandelgroep is. Echter wanneer patiënten via het tabblad “verkoop” in de patiëntenkaart aan een behandelgroep werden toegevoegd kwam er geen melding op het moment dat de behandelgroep al vol zat.

Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor er een melding komt op het moment dat een patiënt wordt toegevoegd aan een behandelgroep welke vol is.

 

1.4 Behandelgroepen: Herstelmelding in behandelgroep

Er is een aanpassing doorgevoerd voor herstelmeldingen in behandelgroepen. Bij een herstelmelding in een behandelgroep worden vanaf nu alle toekomstige behandelingen, waarbij de patiënten op afwezigheid stond, weer op aanwezig gezet. Door deze aanpassingen is het niet meer nodig om per behandeling in de behandelgroep een herstelmelding door te voeren.

1.5 Trajecten: Traject gegevens afdrukken

In het geval van groepsbehandelingen, gegeven door meerdere therapeuten, verscheen de groepsbehandeling dubbel in het overzicht “traject gegevens afdrukken”. Dit resulteert in onduidelijkheid en een onjuiste totaaltelling van het aantal behandelingen voor het traject.

Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor groepsbehandelingen, gegeven door meerdere therapeuten, maar een keer getoond worden in het overzicht “traject gegevens afdrukken”. Hierbij wordt de therapeut getoond welke als eerste therapeut genoteerd staat.

1.6 Trajecten: Telling uitgevoerde en geplande behandelingen

In de patiëntenkaart bij het tabblad “trajecten” wordt een telling van de uitgevoerde en geplande behandelingen getoond. In dit overzicht zat een bug waardoor niet altijd alle type groepsbehandelingen getoond werden.

Deze bug is opgelost waardoor nu alle type groepsbehandelingen getoond worden bij telling uitgevoerde en geplande behandelingen.

1.7 Agendagroep

Op gebruikersniveau is het mogelijk om een gebruiker toe te voegen aan meerdere agendagroepen (via configuratie – algemeen – gebruikers). Er zat een beperking op het aantal agendagroepen waaraan een gebruiker gekoppeld kon worden.

Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor er geen beperking meer zit op het aantal agendagroepen waaraan een gebruiker gekoppeld kan worden.

1.8 Tussenvoegsel achternaam: Wachtlijst

Op de wachtlijst werd het tussenvoegsel van de achternaam niet getoond in het overzicht van de wachtlijstregistraties. 

Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor het tussenvoegsel nu getoond wordt in het overzicht van de wachtlijstregistraties.

1.9 Tussenvoegsel achternaam: Geselecteerde cliënt in de agenda

In de agenda bij de geselecteerde cliënt werd het tussenvoegsel van de achternaam niet getoond.

Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor het tussenvoegsel nu getoond wordt in de agenda bij de geselecteerde cliënt.

1.10 Patiëntendossier: Zorgplan selecteren obv categorie

Via de configuratie is in te stellen dat de keuze selectie van het zorgplan wordt voorgeselecteerd aan de hand van de gekozen categorie. In deze configuratie functie zat een bug waardoor ongeachte de gekozen categorie alle zorgplannen werden getoond.

Deze bug is opgelost waardoor de configuratie functie weer werkt zoals gewenst. Indien deze configuratie functie is geselecteerd via de configuratie dan worden enkel de zorgplannen getoond welke gekoppeld staan aan de categorie. Daarnaast worden ook de zorgplannen getoond welke niet aan een categorie zijn gekoppeld. 

Let op: Maakt u gebruik van deze configuratie functie en heeft u op dit moment in uw dossier een zorgplan gekozen welke gekoppeld staat aan een andere categorie dan voor het betreffende traject is ingesteld dan wordt dit zorgplan gewoon vastgehouden in het behandelplan. Selecteert u vervolgens een ander zorgplan dan heeft u daarna niet meer de mogelijkheid om het eerder geselecteerde (foutief gekoppelde zorgplan) te selecteren. Deze is namelijk uit de dropdown lijst verdwenen. 

 

1.11 Patiëntendossier: Datum verslaglegging aan verwijzer

Wij hebben diverse meldingen gekregen over de melding bij het stopbord “eindverslag niet verstuur” in het statusoverzicht. Deze melding verschijnt op het moment dat in de eindevaluatie de datum ontbreekt bij het veld “Datum verslaglegging aan verwijzer”. 

Er is aan aanpassing doorgevoerd waardoor de datum in het veld “Datum verslaglegging aan verwijzer” automatisch wordt gevuld op het moment dat er op de knop “rapport opstellen” wordt geklikt en de rapportage wordt aangemaakt.

1.12 Patiëntenportaal: Wijzigen e-mailadres in patiëntenportaal

Een patiënt heeft de mogelijkheid om zijn of haar e-mailadres te wijzigen in het patiëntenportaal. Wanneer de patiënt zijn of haar e-mailadres wijzigt in het patiëntenportaal werd het e-mailadres bij de basisinfo niet mee gewijzigd. Dit resulteerde in problemen met het inloggen in het patiëntenportaal. 

Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor bij een wijziging van het e-mailadres in het patiëntenportaal direct ook het e-mailadres in de basisinfo wordt aangepast.

1.13 Patiëntenportaal: Inloggen in patiëntenportaal

We hebben verschillende berichten ontvangen van praktijken over inlogproblemen van cliënten in het patiëntenportaal. Deze inlogproblemen worden met name ervaren door cliënten welke na een eerder behandeltraject opnieuw willen inloggen in het patiëntenportaal.

Met betrekking tot de inlogproblemen is er een aanpassing doorgevoerd met betrekking tot het patiëntenportaal. Dit zal resulteren in minder inlogproblemen bij cliënten welke na een eerder behandeltraject opnieuw willen inloggen in het patiëntenportaal.

2. SpotOnMedics Financieel

2.1 Geen update uitgevoerd

Voor SpotOnMedics Financieel is er in deze release geen update doorgevoerd.

3. SpotOnMedics Personeel

3.1 Geen update uitgevoerd

Voor SpotOnMedics Personeel is er in deze release geen update doorgevoerd.

4. Succes met de implementatie

4.1 Wie is de key-user in uw praktijk?

Wij adviseren alle key-users van de praktijk om de release-notes aandachtig te lezen en de gewenste functionaliteiten te implementeren binnen de praktijk.

Wat is een key-user?
Als u binnen uw praktijk nog geen key-user hebt aangesteld, of als u niet goed op de hoogte bent van de term ‘key-user’, dan informeren wij u hier graag over. Klikt u hier om naar de praktijkmanagement toolkit te gaan en het functieprofiel van de key-user te raadplegen.

Indien u het prettig vindt om hierover telefonisch advies te verkrijgen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw praktijkadviseur of implementatie consultant.

4.2 Hulp nodig?

Heeft u vragen?
Indien u vragen heeft over deze release en hoe u de functionaliteiten optimaal kunt inzetten in uw praktijk dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SpotOnMedics klant contact professionals.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Klant Contact Center
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Veel succes met de implementatie van deze nieuwe release voor uw praktijk!

Release notes: Januari 2021

  • Software update
  • FysioOne
  • 2021

Introductie

SpotOnMedics staat niet stil. Uw praktijk ook niet. Daarom blijven wij onze software doorontwikkelen, zodat u SpotOnMedics FysioOne steeds beter en efficiënter kunt gebruiken. Meerdere malen per jaar stellen wij een zogenoemde ‘release’ beschikbaar. Dit zijn de notes die horen bij de release van januari 2021. In de release notes lichten we toe welke functionaliteiten nieuw of verbeterd zijn.

Wat is een release?
Met een release, ook wel een software-update genoemd, laden wij nieuwe en verbeterde programmatuur in het FysioOne platform. SpotOnMedics is een online platform en regelt deze update voor uw praktijk. Uw praktijk of uw systeembeheerder hoeft hier zelf dus niets voor te doen. Wel is het belangrijk dat u de release notes leest en de webinar volgt. Zo is uw praktijk klaar voor de veranderingen. Doe er uw voordeel mee.

Tip: Heeft u een key-user in uw praktijk? Dan is het zijn of haar taak om de release-notes te raadplegen en de nieuwe functionaliteiten (indien gewenst) te implementeren in de praktijk. Wellicht is het goed om de key-user hier nogmaals aan te herinneren.

Dankwoord
SpotOnMedics bedankt alle praktijken voor de input en feedback. Mede dankzij jullie heeft het SpotOnMedics productteam deze release kunnen realiseren. Veel werkplezier!

Inhoudsopgave

1. FysioOne

1.1 Statusoverzicht: Filter “kaart”

In het filter “kaart” in het statusoverzicht zat een bug wat er voor zorgde dat de gekozen waarde niet vast werd gehouden op het moment dat er vanuit het statusoverzicht genavigeerd werd naar een andere pagina. Op het moment dat je terugkeerde in het statusoverzicht diende je opnieuw de keuze te maken bij het filter “kaart”.

Deze bug is opgelost waardoor de gemaakte selectie bij het filter “kaart” nu wordt vastgehouden.

1.2 Statusoverzicht: Statusoverzicht exporteren

Bij het exporteren van het statusoverzicht naar Excel werden niet alle gemaakte selectie opgenomen in het Excel bestand. Dit resulteerde in een verschil tussen de getoonde data in het statusoverzicht in FysioOne en de geëxporteerde data naar Excel.

Deze bug is opgelost waardoor bij het exporteren van het statusoverzicht alle gemaakte selectie middels filters worden opgenomen in het Excel bestand.

1.3 Behandelgroepen: Maximaal aantal patiënten in behandelgroep

Bij het aanmaken van een behandelgroep kan aangegeven worden wat het maximaal aantal patiënten voor deze behandelgroep is. Echter wanneer patiënten via het tabblad “verkoop” in de patiëntenkaart aan een behandelgroep werden toegevoegd kwam er geen melding op het moment dat de behandelgroep al vol zat.

Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor er een melding komt op het moment dat een patiënt wordt toegevoegd aan een behandelgroep welke vol is.

 

1.4 Behandelgroepen: Herstelmelding in behandelgroep

Er is een aanpassing doorgevoerd voor herstelmeldingen in behandelgroepen. Bij een herstelmelding in een behandelgroep worden vanaf nu alle toekomstige behandelingen, waarbij de patiënten op afwezigheid stond, weer op aanwezig gezet. Door deze aanpassingen is het niet meer nodig om per behandeling in de behandelgroep een herstelmelding door te voeren.

1.5 Trajecten: Traject gegevens afdrukken

In het geval van groepsbehandelingen, gegeven door meerdere therapeuten, verscheen de groepsbehandeling dubbel in het overzicht “traject gegevens afdrukken”. Dit resulteert in onduidelijkheid en een onjuiste totaaltelling van het aantal behandelingen voor het traject.

Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor groepsbehandelingen, gegeven door meerdere therapeuten, maar een keer getoond worden in het overzicht “traject gegevens afdrukken”. Hierbij wordt de therapeut getoond welke als eerste therapeut genoteerd staat.

1.6 Trajecten: Telling uitgevoerde en geplande behandelingen

In de patiëntenkaart bij het tabblad “trajecten” wordt een telling van de uitgevoerde en geplande behandelingen getoond. In dit overzicht zat een bug waardoor niet altijd alle type groepsbehandelingen getoond werden.

Deze bug is opgelost waardoor nu alle type groepsbehandelingen getoond worden bij telling uitgevoerde en geplande behandelingen.

1.7 Agendagroep

Op gebruikersniveau is het mogelijk om een gebruiker toe te voegen aan meerdere agendagroepen (via configuratie – algemeen – gebruikers). Er zat een beperking op het aantal agendagroepen waaraan een gebruiker gekoppeld kon worden.

Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor er geen beperking meer zit op het aantal agendagroepen waaraan een gebruiker gekoppeld kan worden.

1.8 Tussenvoegsel achternaam: Wachtlijst

Op de wachtlijst werd het tussenvoegsel van de achternaam niet getoond in het overzicht van de wachtlijstregistraties. 

Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor het tussenvoegsel nu getoond wordt in het overzicht van de wachtlijstregistraties.

1.9 Tussenvoegsel achternaam: Geselecteerde cliënt in de agenda

In de agenda bij de geselecteerde cliënt werd het tussenvoegsel van de achternaam niet getoond.

Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor het tussenvoegsel nu getoond wordt in de agenda bij de geselecteerde cliënt.

1.10 Patiëntendossier: Zorgplan selecteren obv categorie

Via de configuratie is in te stellen dat de keuze selectie van het zorgplan wordt voorgeselecteerd aan de hand van de gekozen categorie. In deze configuratie functie zat een bug waardoor ongeachte de gekozen categorie alle zorgplannen werden getoond.

Deze bug is opgelost waardoor de configuratie functie weer werkt zoals gewenst. Indien deze configuratie functie is geselecteerd via de configuratie dan worden enkel de zorgplannen getoond welke gekoppeld staan aan de categorie. Daarnaast worden ook de zorgplannen getoond welke niet aan een categorie zijn gekoppeld. 

Let op: Maakt u gebruik van deze configuratie functie en heeft u op dit moment in uw dossier een zorgplan gekozen welke gekoppeld staat aan een andere categorie dan voor het betreffende traject is ingesteld dan wordt dit zorgplan gewoon vastgehouden in het behandelplan. Selecteert u vervolgens een ander zorgplan dan heeft u daarna niet meer de mogelijkheid om het eerder geselecteerde (foutief gekoppelde zorgplan) te selecteren. Deze is namelijk uit de dropdown lijst verdwenen. 

 

1.11 Patiëntendossier: Datum verslaglegging aan verwijzer

Wij hebben diverse meldingen gekregen over de melding bij het stopbord “eindverslag niet verstuur” in het statusoverzicht. Deze melding verschijnt op het moment dat in de eindevaluatie de datum ontbreekt bij het veld “Datum verslaglegging aan verwijzer”. 

Er is aan aanpassing doorgevoerd waardoor de datum in het veld “Datum verslaglegging aan verwijzer” automatisch wordt gevuld op het moment dat er op de knop “rapport opstellen” wordt geklikt en de rapportage wordt aangemaakt.

1.12 Patiëntenportaal: Wijzigen e-mailadres in patiëntenportaal

Een patiënt heeft de mogelijkheid om zijn of haar e-mailadres te wijzigen in het patiëntenportaal. Wanneer de patiënt zijn of haar e-mailadres wijzigt in het patiëntenportaal werd het e-mailadres bij de basisinfo niet mee gewijzigd. Dit resulteerde in problemen met het inloggen in het patiëntenportaal. 

Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor bij een wijziging van het e-mailadres in het patiëntenportaal direct ook het e-mailadres in de basisinfo wordt aangepast.

1.13 Patiëntenportaal: Inloggen in patiëntenportaal

We hebben verschillende berichten ontvangen van praktijken over inlogproblemen van cliënten in het patiëntenportaal. Deze inlogproblemen worden met name ervaren door cliënten welke na een eerder behandeltraject opnieuw willen inloggen in het patiëntenportaal.

Met betrekking tot de inlogproblemen is er een aanpassing doorgevoerd met betrekking tot het patiëntenportaal. Dit zal resulteren in minder inlogproblemen bij cliënten welke na een eerder behandeltraject opnieuw willen inloggen in het patiëntenportaal.

2. SpotOnMedics Financieel

2.1 Geen update uitgevoerd

Voor SpotOnMedics Financieel is er in deze release geen update doorgevoerd.

3. SpotOnMedics Personeel

3.1 Geen update uitgevoerd

Voor SpotOnMedics Personeel is er in deze release geen update doorgevoerd.

4. Succes met de implementatie

4.1 Wie is de key-user in uw praktijk?

Wij adviseren alle key-users van de praktijk om de release-notes aandachtig te lezen en de gewenste functionaliteiten te implementeren binnen de praktijk.

Wat is een key-user?
Als u binnen uw praktijk nog geen key-user hebt aangesteld, of als u niet goed op de hoogte bent van de term ‘key-user’, dan informeren wij u hier graag over. Klikt u hier om naar de praktijkmanagement toolkit te gaan en het functieprofiel van de key-user te raadplegen.

Indien u het prettig vindt om hierover telefonisch advies te verkrijgen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw praktijkadviseur of implementatie consultant.

4.2 Hulp nodig?

Heeft u vragen?
Indien u vragen heeft over deze release en hoe u de functionaliteiten optimaal kunt inzetten in uw praktijk dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SpotOnMedics klant contact professionals.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Klant Contact Center
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Veel succes met de implementatie van deze nieuwe release voor uw praktijk!

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht