Handleiding
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. Deelname Qualiview

1.1 Wat is QualiView en CQ-index?

De Consumer Quality Index (CQI) is een wetenschappelijk gefundeerde, gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten. Geaccrediteerde meetorganisaties voeren in opdracht van zorgaanbieders en verzekeraars CQI-metingen uit overeenkomstig de richtlijnen uit het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen.

https://www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit/toetsingskader+en+register/de+cq-index

Wat is een CQ-index
De CQ-index (Consumer Quality Index) is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Meestal wordt aan patiënten en cliënten een schriftelijke vragenlijst voorgelegd. Daarnaast wordt gewerkt met online vragenlijsten en met interviews. Zo kan men achterhalen wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn.

Doel van de CQ-index
Het doel van de CQ-index is het bevorderen van de transparantie over prestaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezien vanuit patiëntenperspectief. De informatie hierover moet bruikbaar zijn voor verschillende partijen.

Qualiview ( Fysioprestatiemonitor)
Qualiview staat voor een klantgerichte, transparante en doelmatige gezondheidszorg. Qualiview is gespecialiseerd in het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg.

Dit gebeurt op een objectieve, informatieve, onafhankelijke en gebruiksvriendelijke manier. Qualiview beheert databases (TTP), biedt geavanceerde maatwerkprojecten en is de partij achter de toonaangevende dataverzameling en analysetool Qualiview.

2. Instellen koppeling QualiView

2.1 Licentie abonnement bij QualiView

Om gebruik te kunnen maken van de webservice koppeling (versturen van de CQ-index) van QualiView dient u klant te zijn bij QualiView.

Als u klant bent dan ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord. Als u niet beschikt over de gebruikersnaam en het wacht dan dient u daarvoor contact op te nemen met QualiView.

Let op: u dient te vragen naar het webservice koppeling wachtwoord van QualiView.

Gegevens Qualiview:
Maagdenburgstraat 22
7421 ZC Deventer
Telefoon: 0570 – 820 219
E-mail: info@Qualiview.nl

2.2 Omgevinginstellingen van uw FysioOne omgeving

U dient in de omgevinginstellingen aan te geven dat u voor de CQ gebruik wilt maken van QualiView.

Hiervoor dient u via Configuratie – Algemeen – Omgevinginstellingen – tab algemeen achter ‘CQ versturen’ via de juiste leverancier te koppelen. In dit geval kunt u ervoor kiezen om QualiView te selecteren. Zie hiervoor onderstaande screenshot.

De koppeling is nu actief en u kunt u gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. Klik hiervoor op de volgende stap.

2.3 Instellen gebruikersgegevens QualiView

Log in via https://login.spotonmedics.nl. Via het hoofdnavigatiemenu Configuratie – Algemeen – CQ Qualiview/Mediquest/ZorgDNA heeft u de mogelijkheid om uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen.

2.4 Toestemming van de patiënt voor vesturen CQ

De koppeling is met de vorige stap 2 stappen gelegd. Nu wilt u gebruik gaan maken van de koppeling door het vesturen van vragenlijsten aan uw patiënten. Hiervoor dient u rekening te houden met de toestemming selectieboxen die op diverse plekken bij een patiënt vermeldt worden.

Middels het zetten van een vinkje in de ‘basisinfo’ of in het patiëntdossier (eindevaluatie & afsluiting), kunt u aangeven of de patiënt toestemming geeft.

Bij de basisinfo kunt u de selectbox aanvinken voor toestemming versturen CQ (zie oranjepijl).

Bij de afsluiting en evaluatie kunt u de selectbox aanvinken voor toestemming versturen CQ (zie oranjepijl). Indien u of een collega therapeut deze al eerder heeft aangevinkt in de basisinformatie dan zal deze bij de afsluiting ook geselecteerd zijn.

Moment van versturen CQ
Pas wanneer u het dossier afsluit, wordt de CQ melding verstuurt. Let op: SpotOnMedics (FysioOne) is niet het bedrijf die de vragenlijst naar de patiënt verstuurd. SpotOnMedics geeft alleen aan QualiView door of de patiënt een vragenlijst dient te ontvangen. U krijgt vanuit QualiView tussentijds een overzicht waarin u kunt zien welke CQ vragenlijst verstuurt zijn.

2.5 Wat te doen bij een foutmelding?

Als een dossier wordt afgesloten zal FysioOne proberen een melding te sturen aan Qualiview. Als dit niet lukt en de melding “No organisation found” verschijnt dan is het wachtwoord onjuist. In dat geval dient de praktijk contact op te nemen met QualiView om het wachtwoord te valideren.

*Tip: het kan zijn dat u in de configuratie de algemene gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevoerd. U dient hiervoor het webservice koppeling gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

3. Overzicht verstuurde CQ-metingen

3.1 Waar kan ik het overzicht vinden?

In sommige situaties kan het handig zijn om een overzicht van alle verstuurde CQ’s te raadplegen. Hiervoor is er in FysioOne een overzicht beschikbaar.

Hiervoor gaat u via het hoofdnavigatiemenu PatiëntenDossier – Communicatie – CQ/FPM/ZorgDNA.

Als u hierop heeft geklikt komt u uit op een pagina waarin u alle ingestuurde CQ’s ziet staan. U heeft hier de mogelijkheid om de informatie op het scherm te wijzigen door de filters te activeren.

4. Kunt u hulp gebruiken?

4.1 Wij wensen u veel succes toe!

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de koppeling met QualiView voor het versturen van de CQ? Neem dan contact op met onze support professionals en zij staan u graag te woord.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Supportdesk
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Instructiedocument CQ- Qualiview

Laatst gewijzigd door: Niels Rientjes op 10-07-2019 - 13:04:31
  • PatiëntenDossier
  • SpotOnMedics FysioOne

Introductie

Dank voor het raadplegen van deze handleiding. Wij wensen u veel lees- & werkplezier met FysioOne toe. In deze handleiding gaan we in op de koppeling met QualiView (FPM) voor het versturen van de CQ.

De CQ-index (Consumer Quality Index) is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. De CQ-index meet de ervaringen van patiënten met de zorg én het belang dat zij aan bepaalde kwaliteitsaspecten hechten. QualiView biedt deze dienst naast MediQuest aan.

Mochten er naar aanleiding van het lezen van deze handleiding toch nog vragen zijn dan staat onze supportdesk u graag te woord. Onze contactgegevens kunt u onderaan de website vinden.

Inhoudsopgave

1. Deelname Qualiview

1.1 Wat is QualiView en CQ-index?

De Consumer Quality Index (CQI) is een wetenschappelijk gefundeerde, gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten. Geaccrediteerde meetorganisaties voeren in opdracht van zorgaanbieders en verzekeraars CQI-metingen uit overeenkomstig de richtlijnen uit het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen.

https://www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit/toetsingskader+en+register/de+cq-index

Wat is een CQ-index
De CQ-index (Consumer Quality Index) is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Meestal wordt aan patiënten en cliënten een schriftelijke vragenlijst voorgelegd. Daarnaast wordt gewerkt met online vragenlijsten en met interviews. Zo kan men achterhalen wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn.

Doel van de CQ-index
Het doel van de CQ-index is het bevorderen van de transparantie over prestaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezien vanuit patiëntenperspectief. De informatie hierover moet bruikbaar zijn voor verschillende partijen.

Qualiview ( Fysioprestatiemonitor)
Qualiview staat voor een klantgerichte, transparante en doelmatige gezondheidszorg. Qualiview is gespecialiseerd in het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg.

Dit gebeurt op een objectieve, informatieve, onafhankelijke en gebruiksvriendelijke manier. Qualiview beheert databases (TTP), biedt geavanceerde maatwerkprojecten en is de partij achter de toonaangevende dataverzameling en analysetool Qualiview.

2. Instellen koppeling QualiView

2.1 Licentie abonnement bij QualiView

Om gebruik te kunnen maken van de webservice koppeling (versturen van de CQ-index) van QualiView dient u klant te zijn bij QualiView.

Als u klant bent dan ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord. Als u niet beschikt over de gebruikersnaam en het wacht dan dient u daarvoor contact op te nemen met QualiView.

Let op: u dient te vragen naar het webservice koppeling wachtwoord van QualiView.

Gegevens Qualiview:
Maagdenburgstraat 22
7421 ZC Deventer
Telefoon: 0570 – 820 219
E-mail: info@Qualiview.nl

2.2 Omgevinginstellingen van uw FysioOne omgeving

U dient in de omgevinginstellingen aan te geven dat u voor de CQ gebruik wilt maken van QualiView.

Hiervoor dient u via Configuratie – Algemeen – Omgevinginstellingen – tab algemeen achter ‘CQ versturen’ via de juiste leverancier te koppelen. In dit geval kunt u ervoor kiezen om QualiView te selecteren. Zie hiervoor onderstaande screenshot.

De koppeling is nu actief en u kunt u gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. Klik hiervoor op de volgende stap.

2.3 Instellen gebruikersgegevens QualiView

Log in via https://login.spotonmedics.nl. Via het hoofdnavigatiemenu Configuratie – Algemeen – CQ Qualiview/Mediquest/ZorgDNA heeft u de mogelijkheid om uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen.

2.4 Toestemming van de patiënt voor vesturen CQ

De koppeling is met de vorige stap 2 stappen gelegd. Nu wilt u gebruik gaan maken van de koppeling door het vesturen van vragenlijsten aan uw patiënten. Hiervoor dient u rekening te houden met de toestemming selectieboxen die op diverse plekken bij een patiënt vermeldt worden.

Middels het zetten van een vinkje in de ‘basisinfo’ of in het patiëntdossier (eindevaluatie & afsluiting), kunt u aangeven of de patiënt toestemming geeft.

Bij de basisinfo kunt u de selectbox aanvinken voor toestemming versturen CQ (zie oranjepijl).

Bij de afsluiting en evaluatie kunt u de selectbox aanvinken voor toestemming versturen CQ (zie oranjepijl). Indien u of een collega therapeut deze al eerder heeft aangevinkt in de basisinformatie dan zal deze bij de afsluiting ook geselecteerd zijn.

Moment van versturen CQ
Pas wanneer u het dossier afsluit, wordt de CQ melding verstuurt. Let op: SpotOnMedics (FysioOne) is niet het bedrijf die de vragenlijst naar de patiënt verstuurd. SpotOnMedics geeft alleen aan QualiView door of de patiënt een vragenlijst dient te ontvangen. U krijgt vanuit QualiView tussentijds een overzicht waarin u kunt zien welke CQ vragenlijst verstuurt zijn.

2.5 Wat te doen bij een foutmelding?

Als een dossier wordt afgesloten zal FysioOne proberen een melding te sturen aan Qualiview. Als dit niet lukt en de melding “No organisation found” verschijnt dan is het wachtwoord onjuist. In dat geval dient de praktijk contact op te nemen met QualiView om het wachtwoord te valideren.

*Tip: het kan zijn dat u in de configuratie de algemene gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevoerd. U dient hiervoor het webservice koppeling gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

3. Overzicht verstuurde CQ-metingen

3.1 Waar kan ik het overzicht vinden?

In sommige situaties kan het handig zijn om een overzicht van alle verstuurde CQ’s te raadplegen. Hiervoor is er in FysioOne een overzicht beschikbaar.

Hiervoor gaat u via het hoofdnavigatiemenu PatiëntenDossier – Communicatie – CQ/FPM/ZorgDNA.

Als u hierop heeft geklikt komt u uit op een pagina waarin u alle ingestuurde CQ’s ziet staan. U heeft hier de mogelijkheid om de informatie op het scherm te wijzigen door de filters te activeren.

4. Kunt u hulp gebruiken?

4.1 Wij wensen u veel succes toe!

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de koppeling met QualiView voor het versturen van de CQ? Neem dan contact op met onze support professionals en zij staan u graag te woord.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Supportdesk
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht