Handleiding
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. Deelname Landelijke Database Keurmerk

1.1 Stap voor stap handleiding

Dit document beschrijft de handelingen die moeten worden uitgevoerd om deel te nemen aan het initiatief het Keurmerk Fysiotherapie.

1.2 Keurmerk Fysiotherapie

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijke stichting met de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Daartoe faciliteren dataverzameling en het proces van ‘leren en verbeteren’.

https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/het-keurmerk/

Doelstelling Keurmerk Fysiotherapie
Het Keurmerk zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

Gegevens Keurmerk Fysiotherapie
Westerlaan 51
8011 CA Zwolle
info@keurmerkfysiotherapie.nl
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl

2. Stappenplan

2.1 Abonnement Keumerk Fysiotherapie

Om gebruik te kunnen maken van Keurmerk Fysiotherapie dient u een abonnement af te nemen bij Keurmerk Fysiotherapie. Hiervoor willen we u graag verwijzen naar de website van Keurmerk Fysiotherapie.

https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/praktijk/aanmelden

Voor de eerste aanlevering controleert u een aantal instellingen in de FysioOne omgeving. Waar nodig vult u de informatie aan die ontbreekt/incorrect is.

Doorloop hiervoor de volgende stappen

2.2 Instellen gebruikersgegevens Keurmerk Fysiotherapie

Log in via https://login.spotonmedics.nl Via de knop configuratie – algemeen – Landelijke Keurmerk Fysiotherapie dient u een vinkje te zetten achter ‘koppeling LDK actief’ (zie onderstaande printscreen).

LDK heeft besloten dat Nivel in deze de partij is die de aanlevering regelt. De aanlevering en de koppeling is middels AGB code van de praktijk. Het wachtwoord wordt zelf aangemaakt.

Indien u wenst dat uw gegevens maandelijks automatisch voor u worden ingestuurd, dient u ook een vinkje te zetten achter ‘gegevens automatisch insturen’. Let op: de 1e keer dient u de gegevens handmatig aan te leveren (zie stap 4).

Druk op het diskette icoon, om uw instellingen op te slaan.

 

2.3 Overige gegevens invullen

a. Controleren praktijkadres gegevens
Controleer of de juiste adresgegevens zijn ingevoerd via de optie ‘configuratie-algemeen-basisgegevens’. Het KVK-nummer is verplicht voor deze aanlevering.

b. Registratienummers medewerkers
Bij alle medewerkers waarvoor gegevens worden aangeleverd is de AGB code verplicht voor de aanlevering.
Controleer bij alle medewerkers of de AGB code is ingevuld via de optie “Configuratie-Algemeen – Gebruikers”. Per gebruiker kunt u onder de tab “Registratie” de AGB code vastleggen.

c. Gegevens niet aanleveren aan LDK
U heeft de mogelijkheid om per gebruiker aan te geven wanneer van deze gebruiker de gegevens niet aangeleverd dienen te worden bij de LDK.  U kunt dit instellen via configuratie – algemeen – gebruikers – kladblokje voor de gebruiker – vinkje achter gegevens niet aanleveren aan LDK.

d. Codering in patiëntendossier
Codelijst: Resultaat behaald
Bij de eindevaluatie kiest u een code die aangeeſt in welke mate het behandeldoel is bereikt. Deze code wordt meegegeven in de aanlevering voor de LDK. Onderstaand een overzicht van de geldende codes. Pas het overzicht in FysioOne hier op aan.

De codelijst is te vinden onder de optie ‘configuratie-patiëntdossier-resultaat behaald’.

Let op: indien er al codes zijn aangemaakt in SOM, dan dient u de huidige codes aan te passen. U klikt op het kladblokje voor de code en past de code en omschrijving aan, zoals in bovenstaande afbeelding aangegeven. 

Codelijst: Verwacht herstel
Bij de anamnese kiest u een code die aangeeſt in welke mate herstel verwacht mag worden. Deze code wordt meegegeven in de aanlevering voor de LDK. Onderstaand een overzicht van de geldende codes. Pas het overzicht in FysioOne hier op aan.
De code lijst is te vinden onder de optie “configuratie-patiëntdossier-verwacht herstel”

Let op: indien er al codes zijn aangemaakt in SOM, dan dient u de huidige codes aan te passen. U klikt op het kladblokje voor de code en past de code en omschrijving aan, zoals in bovenstaande afbeelding aangegeven. Het percentage kunt u laten staan, omdat bij de aanlevering daadwerkelijk alleen naar de code wordt gekeken.

Indien de code nog niet in de lijst is aangemaakt, dan heeft u de mogelijkheid om middels het groene + teken een nieuwe code aan te maken.

Codelijst: Beloop
Bij de anamnese kiest u een code die aangeeſt in hoe het beloop van de functioneringsproblemen is geweest. Deze code wordt meegegeven in de aanlevering voor de LDK. Onderstaand een overzicht van de geldende codes. Pas het overzicht in FysioOne hier op aan.
De code lijst is te vinden onder de optie “configuratie-patiëntdossier-algemeen”

e. Toestemming patiënt om gegevens door te sturen.
In het dossier dient u in het behandelplan toestemming te vragen aan de patiënt om de LDK gegevens te mogen versturen.

2.4 Aanlevering LDK gegevens

U kunt via de knop patiëntdossier – aanlevering LDK uw gegevens aanleveren. Let op: zoals in stap 3 aangegeven dient u bij de eerste keer aanlevering handmatig de gegevens in te sturen, door op de knop ‘insturen’ te klikken. Vanaf de volgende keer worden in de eerste week van de volgende maand de gegevens automatisch ingestuurd.

Selecteer hierbij de juiste periode en klik op de knop ‘insturen’.

U leest nu in de pagina dat de opdracht klaar staat om uitgevoerd te worden. FysioOne stuurt op de achtergrond de gegevens naar de LDK. Het aanleveren van de gegevens kunt u de volgende werkdag controleren via ‘patientdossier-aanlevering-LDK’.

U ziet nu dat de opdracht is uitgevoerd. Mocht dit niet zo zijn en de status van de opdracht staat op “Nee” dan is de verzending mogelijk mislukt. Controleer de instellingen zoals beschreven in dit document. Mocht u geen fouten aantreffen dan kunt u contact opnemen met de afdeling support op tel: 088-6600800 (Keuze 1)

2.5 Verwerkingsverslag

SpotOnMedics zal op de achtergrond de informatie verzamelen en wegsturen. Na afloop kunt u een verslag ophalen van de verwerkte gegevens. Klik hiervoor op het linkje “verwerkingsverslag” waarna het verslag rechts in het scherm wordt getoond.

Instructiedocument Landelijk Keurmerk Fysiotherapie

Laatst gewijzigd door: Lindsey Tol op 19-12-2019 - 16:08:11
  • Landelijke Database Keurmerk (LDK)
  • SpotOnMedics FysioOne

Introductie

Dank voor het raadplegen van deze handleiding. Wij wensen u veel lees- & werkplezier met FysioOne toe. In deze handleiding gaan we in op de koppeling met de Landelijke Database Keurmerk (LDK).

Het keurmerk Fysiotherapie zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die willen leren en verbeteren en daarmee continu werken aan kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen, gezien worden door hun omgeving.

Mochten er naar aanleiding van het lezen van deze handleiding toch nog vragen zijn dan staat onze supportdesk u graag te woord. Onze contactgegevens kunt u onderaan de website vinden.

Inhoudsopgave

1. Deelname Landelijke Database Keurmerk

1.1 Stap voor stap handleiding

Dit document beschrijft de handelingen die moeten worden uitgevoerd om deel te nemen aan het initiatief het Keurmerk Fysiotherapie.

1.2 Keurmerk Fysiotherapie

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijke stichting met de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Daartoe faciliteren dataverzameling en het proces van ‘leren en verbeteren’.

https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/het-keurmerk/

Doelstelling Keurmerk Fysiotherapie
Het Keurmerk zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

Gegevens Keurmerk Fysiotherapie
Westerlaan 51
8011 CA Zwolle
info@keurmerkfysiotherapie.nl
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl

2. Stappenplan

2.1 Abonnement Keumerk Fysiotherapie

Om gebruik te kunnen maken van Keurmerk Fysiotherapie dient u een abonnement af te nemen bij Keurmerk Fysiotherapie. Hiervoor willen we u graag verwijzen naar de website van Keurmerk Fysiotherapie.

https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/praktijk/aanmelden

Voor de eerste aanlevering controleert u een aantal instellingen in de FysioOne omgeving. Waar nodig vult u de informatie aan die ontbreekt/incorrect is.

Doorloop hiervoor de volgende stappen

2.2 Instellen gebruikersgegevens Keurmerk Fysiotherapie

Log in via https://login.spotonmedics.nl Via de knop configuratie – algemeen – Landelijke Keurmerk Fysiotherapie dient u een vinkje te zetten achter ‘koppeling LDK actief’ (zie onderstaande printscreen).

LDK heeft besloten dat Nivel in deze de partij is die de aanlevering regelt. De aanlevering en de koppeling is middels AGB code van de praktijk. Het wachtwoord wordt zelf aangemaakt.

Indien u wenst dat uw gegevens maandelijks automatisch voor u worden ingestuurd, dient u ook een vinkje te zetten achter ‘gegevens automatisch insturen’. Let op: de 1e keer dient u de gegevens handmatig aan te leveren (zie stap 4).

Druk op het diskette icoon, om uw instellingen op te slaan.

 

2.3 Overige gegevens invullen

a. Controleren praktijkadres gegevens
Controleer of de juiste adresgegevens zijn ingevoerd via de optie ‘configuratie-algemeen-basisgegevens’. Het KVK-nummer is verplicht voor deze aanlevering.

b. Registratienummers medewerkers
Bij alle medewerkers waarvoor gegevens worden aangeleverd is de AGB code verplicht voor de aanlevering.
Controleer bij alle medewerkers of de AGB code is ingevuld via de optie “Configuratie-Algemeen – Gebruikers”. Per gebruiker kunt u onder de tab “Registratie” de AGB code vastleggen.

c. Gegevens niet aanleveren aan LDK
U heeft de mogelijkheid om per gebruiker aan te geven wanneer van deze gebruiker de gegevens niet aangeleverd dienen te worden bij de LDK.  U kunt dit instellen via configuratie – algemeen – gebruikers – kladblokje voor de gebruiker – vinkje achter gegevens niet aanleveren aan LDK.

d. Codering in patiëntendossier
Codelijst: Resultaat behaald
Bij de eindevaluatie kiest u een code die aangeeſt in welke mate het behandeldoel is bereikt. Deze code wordt meegegeven in de aanlevering voor de LDK. Onderstaand een overzicht van de geldende codes. Pas het overzicht in FysioOne hier op aan.

De codelijst is te vinden onder de optie ‘configuratie-patiëntdossier-resultaat behaald’.

Let op: indien er al codes zijn aangemaakt in SOM, dan dient u de huidige codes aan te passen. U klikt op het kladblokje voor de code en past de code en omschrijving aan, zoals in bovenstaande afbeelding aangegeven. 

Codelijst: Verwacht herstel
Bij de anamnese kiest u een code die aangeeſt in welke mate herstel verwacht mag worden. Deze code wordt meegegeven in de aanlevering voor de LDK. Onderstaand een overzicht van de geldende codes. Pas het overzicht in FysioOne hier op aan.
De code lijst is te vinden onder de optie “configuratie-patiëntdossier-verwacht herstel”

Let op: indien er al codes zijn aangemaakt in SOM, dan dient u de huidige codes aan te passen. U klikt op het kladblokje voor de code en past de code en omschrijving aan, zoals in bovenstaande afbeelding aangegeven. Het percentage kunt u laten staan, omdat bij de aanlevering daadwerkelijk alleen naar de code wordt gekeken.

Indien de code nog niet in de lijst is aangemaakt, dan heeft u de mogelijkheid om middels het groene + teken een nieuwe code aan te maken.

Codelijst: Beloop
Bij de anamnese kiest u een code die aangeeſt in hoe het beloop van de functioneringsproblemen is geweest. Deze code wordt meegegeven in de aanlevering voor de LDK. Onderstaand een overzicht van de geldende codes. Pas het overzicht in FysioOne hier op aan.
De code lijst is te vinden onder de optie “configuratie-patiëntdossier-algemeen”

e. Toestemming patiënt om gegevens door te sturen.
In het dossier dient u in het behandelplan toestemming te vragen aan de patiënt om de LDK gegevens te mogen versturen.

2.4 Aanlevering LDK gegevens

U kunt via de knop patiëntdossier – aanlevering LDK uw gegevens aanleveren. Let op: zoals in stap 3 aangegeven dient u bij de eerste keer aanlevering handmatig de gegevens in te sturen, door op de knop ‘insturen’ te klikken. Vanaf de volgende keer worden in de eerste week van de volgende maand de gegevens automatisch ingestuurd.

Selecteer hierbij de juiste periode en klik op de knop ‘insturen’.

U leest nu in de pagina dat de opdracht klaar staat om uitgevoerd te worden. FysioOne stuurt op de achtergrond de gegevens naar de LDK. Het aanleveren van de gegevens kunt u de volgende werkdag controleren via ‘patientdossier-aanlevering-LDK’.

U ziet nu dat de opdracht is uitgevoerd. Mocht dit niet zo zijn en de status van de opdracht staat op “Nee” dan is de verzending mogelijk mislukt. Controleer de instellingen zoals beschreven in dit document. Mocht u geen fouten aantreffen dan kunt u contact opnemen met de afdeling support op tel: 088-6600800 (Keuze 1)

2.5 Verwerkingsverslag

SpotOnMedics zal op de achtergrond de informatie verzamelen en wegsturen. Na afloop kunt u een verslag ophalen van de verwerkte gegevens. Klik hiervoor op het linkje “verwerkingsverslag” waarna het verslag rechts in het scherm wordt getoond.

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht