Handleiding
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. Deelname Zorg1

1.1 Wat is Zorg1?

Onderstaand de visie van Zorg1. Bron: Zorg1.nl

“Zorg1 is ervan overtuigd dat de fysiotherapie een duurzame toekomst tegemoet gaat met een passende beloning en ruimte voor innovatie, wanneer de toegevoegde waarde van fysiotherapie meer inzichtelijk wordt gemaakt. Wij geloven dat dit bereikt kan worden door op een eenduidige wijze te registreren, te meten en daarnaast te werken en te belonen vanuit behandeltrajecten in plaats van per zitting. Uitgangspunt hierbij is dat de fysiotherapeut vrijheid heeft om het behandeltraject zelf in te vullen. Fysiotherapie is en blijft een vak dat om maatwerk vraagt. De benadering van Zorg1 geeft praktijken en fysiotherapeuten de mogelijkheid om te differentiëren in het behandelproces. De eerste manier van een nieuwe vergoeding die hierbij past, wordt nu verkend in de vorm van een vaste vergoeding per behandeltraject op basis van zorgzwaarteprofielen.

Hierdoor krijgen praktijken en fysiotherapeuten meer vrijheid om zelf de behandeling, de duur van een contactmoment en het type contactmoment in te vullen. Wanneer efficiënter wordt gewerkt dan gemiddeld, kan er zelfs een hogere marge overblijven. Een effect dat met een vergoeding per zitting niet haalbaar is.”

2. 2. Het maken van de koppeling met Zorg1

2.1 Bent u al lid van Zorg1?

Om gebruik te kunnen maken van de zorgproducten van Zorg1 dient aangemeld zijn bij Zorg1.

Nog geen lid?
Hiervoor verwijzen wij u graag naar Zorg1.

2.2 Activeren van Zorg1 in uw omgeving

Indien u gebruik wilt maken van de koppeling met Zorg1 in SpotOnMedics dient u dit aan te geven bij Zorg1. Zorg1 zal vervolgens contact opnemen met SpotOnMedics om de koppeling te activeren.

De medewerkers van SpotOnMedics nemen daarna contact met u op om de te nemen stappen te doorlopen en de koppeling en declaratiemethode met u door te nemen.

3. Configuratie Zorg1

3.1 Stap 1: Toevoegen contractpositie

Om Zorg1 te declareren via SpotOnMedics moet u een aantal stappen uitvoeren voor de inrichting van het declaratieproces.

Allereerst moet het Zorg1 contract toegevoegd worden aan de zorgverzekeraar VGZ en CZ bij de contractposities. Onderstaande geldt ook voor de inrichting van CZ. Hiervoor dient u onderstaande stappen nogmaals door te nemen. 

Dit doet u via:
configuratie > algemeen > contractposities > VGZ coöperatie > druk op het blauwe bewerkersicoon aan de linkerzijde.

Vervolgens voegt u het contract toe door onderstaande velden te vullen met de volgende gegevens:

Bedrijf Optioneel
Lijst Productafspraken Zorg1
Jaar 2020*
Contract Productafspraken Zorg1
Met ingang van 01-06-2020 (voorbeeld)

U klikt op opslaan en de productafspraken zijn toegevoegd aan uw VGZ contract.

*Afhankelijk van het jaar dat u toevoegt.

3.2 Stap 2: Toevoegen prestatiecodes

Voor de afspraken en het declaratieproces van Zorg1 moeten er nieuwe prestatiecodes worden toegevoegd aan uw omgeving. Ga hiervoor naar:
configuratie > declareren > prestatiecodes > groene plus voegt u een nieuwe prestatiecode toe.

U kiest bij code een eigen gekozen code: dit is NIET de code waarmee u daadwerkelijk declareert aan de zorgverzekeraar. U kunt een eigen code aan de prestatie hangen.

Bij de omschrijving vult u de gewenste omschrijving van de prestatiecode. Let erop dat u duidelijk herkenbaar de juiste prestatiecode kunt kiezen bij het inplannen van een afspraak.

U slaat de prestatiecode op door op het opslaan icoon te klikken.

Vervolgens opent het detail scherm van de prestatiecode. Hier kiest u bij ‘Declareren onder code’ de correcte Zorg1 code. De declaratiecode staat onderwater gekoppeld aan deze juiste F-code.

In de volgende paragrafen ziet u voor 2019 en 2020 welke codes gebruikt dienen te worden.

4. Declaratieproces Zorg1

4.1 Overzicht Zorg1 prestatiecodes (incl. F-codes) voor 2019

Het daadwerkelijk inplannen van een prestatiecode in de agenda (en Zorg1 traject van de patiënt) en daarmee het declaratieproces starten is een handmatige actie van de therapeut c.q. secretaresse.

Hieronder een overzicht van de declaratiemomenten met de juiste declaratiecode.

Declaratiemomenten Zorg1

ProfielDiagnosecodeMomentDeclaratiecode
Profiel 18001IntakeF1013B
Fysiek 1 op 1 contactmomentF1013
2e declaratiemomentF1013E
RecidiveF1013R
Overige registratiemomentF1013
Profiel 28002IntakeF1014B
Fysiek 1 op 1 contactmomentF1014
5 weken na intakeF1014E
RecidiveF1014R
Overige registratiemomentF1014
Profiel 38003IntakeF1015B
Fysiek 1 op 1 contactmomentF1015
10 weken na intakeF1015E
RecidiveF1015R
Overige registratiemomentF1015

CZ declaratiecodes Zorg1

Declareren onder codeNaam verrichtingscodeDeclaratiecode (staat onder water aan de code gekoppeld)
930131Profiel 1F1013
930141Profiel 2F1014
930151Profiel 3F1015

4.2 Overzicht Zorg1 prestatiecodes VGZ, CZ en Menzis (incl. F-codes) voor 2020

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken Zorg1- selecteer de peildatum bijvoorbeeld ‘1-1-2020’.

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-CodeIngangsdatumEinddatum
9401313426Low risk - startF10131-1-202031-12-2020
9401343426Low risk- eindF10131-1-202031-12-2020
9401333426Low risk - recidiveF1013R1-1-202031-12-2020
9401413426Medium risk - startF10141-1-202031-12-2020
9401443426Medium risk - eindF10141-1-202031-12-2020
9401433426Medium risk - recidiveF1014R1-1-202031-12-2020
9401513426High risk - startF10151-1-202031-12-2020
9401543426High risk - eindF10151-1-202031-12-2020
9401533426High risk - recidiveF1015R1-1-202031-12-2020

4.3 Overzicht Zorg1 prestatiecodes Zilveren Kruis Achmea (incl. F-codes) voor 2020

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken Zorg1 – selecteer de peildatum bijvoorbeeld ‘1-1-2020’.

PrestatiecodesDiagnosecode OmschrijvingF-CodeIngangsdatumEinddatum 
9401303426Low risk - 1e behandeldatumF1013B1-1-202031-12-2020
9401323426Low risk - laatste behandeldatumF1013E1-1-202031-12-2020
9401353426Low risk - tussenliggende behandeldatumF10131-1-202031-12-2020
9401403426Medium risk - 1e behandeldatumF1014B1-1-202031-12-2020
9401423426Medium risk - laatste behandeldatumF1014E1-1-202031-12-2020
9401453426Medium risk - tussenliggende behandeldatumF10141-1-202031-12-2020
9401503426High risk - 1e behandeldatumF1015B1-1-202031-12-2020
9401523426High risk - laatste behandeldatumF1015E1-1-202031-12-2020
9401553426High risk - tussenliggende behandeldatumF10151-1-202031-12-2020

4.4 Contactmomenten en eindcode VGZ en CZ (17-3-2020 geüpdate)

Bij VGZ en CZ dient het werkelijk aantal behandelingen meegestuurd te worden bij de eind code.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne
Voor tussenliggende behandelingen (contactmomenten) gebruikt u eigen gemaakt prestatiecodes voor de registratie van de behandeling. De behandelingen worden NIET verzonden naar de zorgverzekeraar. Aan deze behandelingen dient u de ‘declareren onder code’ 940135 te koppelen.

Bijvoorbeeld de fictieve prestatiecode 011 wordt gebruikt om een behandeling fysiotherapie te registreren voor een zorgproduct-traject. Zie afbeelding.

Zodra in het traject de eindcode gedeclareerd wordt zal FysioOne gaan tellen hoeveel tussenliggende behandelingen er zijn geweest en dit aantal aan de declaratie van de eindcode toevoegen. Dit kan het systeem alleen doen als de declaratiecode 940135 is toegevoegd aan de prestatiecode van de tussenliggende behandeling.

In bovenstaand voorbeeld: bij de 01 – Low Risk Start (F1013) prestatiecode wordt 1 eenheid doorgegeven aan de zorgverzekeraar.
Er zijn 2 tussenliggende behandelingen en 1 eindbehandeling. Zodra de 0111 – Low Risk Einde (F1013) gedeclareerd wordt zal er een eenheid van 3 meegegeven worden in het declaratiebestand.

Het kan zijn dat u meerdere verschillende prestatiecodes heeft gemaakt voor de registratie van de behandelingen van de zorgproducten. Aan al deze prestatiecodes dient u de 940135 code toe te voegen als u wilt dat deze meegnomen worden in de telling van de eindcode.

4.5 Eenheden Menzis (5-3-2020 geüpdate)

Voor Menzis geldt een vast aantal.

2020
declaratiecode 930180 (F1015) > 4 eenheden
declaratiecode 930181 (F1015) > 4 eenheden
In totaal 8 eenheden voor de AV.

declaratiecode 930170 (F1014) > 3 eenheden
declaratiecode 930171 (F1014) > 3 eenheden
In totaal 6 eenheden voor de AV.

declaratiecode 930160 (F1013) > 1 eenheden
declaratiecode 930161 (F1013) > 1 eenheden
In totaal 2 eenheden voor de AV.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne
Hier hoeft u niks voor in te regelen in FysioOne. Dit hebben wij al reeds technisch voor u ingeregeld, zodat bij gebruik van de juiste declaratiecodes de juiste eenheden worden meegestuurd naar de zorgverzekeraar.

4.6 Niet productfinanciering

Voor de niet productfinanciering worden de volgende diagnosecodes gehanteerd per profiel:

  • Profiel 1: 3426
  • Profiel 2: 3526
  • Profiel 3: 3626

4.7 Declareren

Nadat u de prestatiecodes ingepland heeft in de agenda zal het gebruikelijke declaratieproces van FysioOne gehanteerd worden. De behandelingen komt te staan bij afhandelen, te declareren, etc.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de inhoud van het declareren van de zorgproducten verwijzen wij u naar Zorg1.

5. Export Zorg1 aanleveren

5.1 Export

Op basis van een door Zorg1 gecodeerd codeboek heeft SpotOnMedics een tabel ontwikkeld waarin op eenvoudige en geautomatiseerde wijze alle zorg1 gerelateerde praktijk gegevens gegenereerd kunnen worden. Om Zorg1 praktijken te faciliteren bij de aanlevering van de benodigde gegevens aan Zorg1 zet SpotOnMedics een exportbestand van desbetreffende periode klaar in uw eigen FysioOne omgeving. 

Belangrijk om te vermelden is dat SpotOnMedics niet geautoriseerd is om wijzigingen door te voeren in het Zorg1 codeboek. Wijzigingen vinden enkel plaats op verzoek van Zorg1. Indien u vragen heeft met betrekking tot de inhoud van het codeboek verwijzen wij u naar Zorg1.

5.2 Uw exportbestand staat klaar in FysioOne

In het kader van informatiebeveiliging kan SpotOnMedics het exportbestand niet per e-mail aan u toesturen. Om deze reden heeft SpotOnMedics gebruik gemaakt van de bestaande functionaliteit in het FysioOne platform waarmee u middels de functie ‘dossiers’ bestanden kunt uploaden en downloaden wanneer u dit wenst.

De SpotOnMedics Data Scientist heeft uw data op basis van het Zorg1 codeboek geëxporteerd en geüpload in de aangemaakte map ‘Zorg1’. Deze map kunt u vinden door te klikken op dossiers via het linker navigatiemenu op de startpagina van FysioOne. Hieronder een screenshot van de startpagina waarin met een oranje pijl wordt de ‘dossier’ functionaliteit wordt aangegeven.

Klikt u op de tekst ‘dossier’ dan komt u uit op een volgende pagina in de applicatie. Op deze pagina treft u mogelijk één of meerdere mappen aan. Als uw praktijk nog niet eerder gewerkt heeft met deze functionaliteit dan zal hier enkel één map staan met de titel ‘Zorg1’. In deze map zullen de exportbestanden door SpotOnMedics worden geplaatst. Klik op ‘Zorg1’ om deze map te raadplegen.

Eenmaal geklikt op de map zal de map openen op een nieuwe pagina, waarna u de spreadsheet zult zien. Deze spreadsheet kunt u downloaden en toesturen aan de Zorg1 organisatie.

Wilt u meer informatie over het werken met de ‘dossier’ functionaliteit in het FysioOne platform? Klik dan hier om naar de instructies op de Academy te navigeren.

5.3 Verantwoordelijkheden van download en doorvoeren mutaties

SpotOnMedics gaat er vanuit dat u op basis van bovenstaande instructie de spreadsheet kunt downloaden en direct doorstuurt aan Zorg1. Indien u het bestand opent, eventuele mutaties doorvoert en/of overige zaken wijzigt ligt de verantwoordelijkheid van het exportbestand bij de praktijk.

5.4 Excel spreadsheet toesturen aan Zorg1

Zorg1 heeft SpotOnMedics laten weten de Excel spreadsheet graag per e-mail vanuit de praktijk te willen ontvangen. Concreet houdt dit in dat u na het downloaden van het bestand het Excelbestand als bijlage in een e-mailbericht dient op te maken en te sturen aan info@Zorg1.nl. Voor eventuele verdere informatie omtrent het versturen van het exportbestand aan Zorg1 verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met Zorg1.

6. Kunt u hulp gebruiken?

6.1 Wij wensen u veel succes toe!

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de koppeling met Zorg1? Neem dan contact op met onze support professionals. Zij staan u graag te woord.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Supportdesk
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Instructie Zorg1

Laatst gewijzigd door: Lindsey Tol op 12-06-2020 - 13:00:10
  • Zorg1
  • Zorgproducten
  • SpotOnMedics FysioOne

Introductie

Bedankt voor het raadplegen van deze handleiding. Wij wensen u veel lees- & werkplezier met FysioOne toe. In deze handleiding gaan we in op het declaratieproces van Zorg1.

Mocht u naar aanleiding van deze handleiding vragen hebben dan staat onze supportdesk u graag te woord. Onze contactgegevens vindt u onderaan de website.

[let op: instructie is per 5-3-2020 geupdate!]

Inhoudsopgave

1. Deelname Zorg1

1.1 Wat is Zorg1?

Onderstaand de visie van Zorg1. Bron: Zorg1.nl

“Zorg1 is ervan overtuigd dat de fysiotherapie een duurzame toekomst tegemoet gaat met een passende beloning en ruimte voor innovatie, wanneer de toegevoegde waarde van fysiotherapie meer inzichtelijk wordt gemaakt. Wij geloven dat dit bereikt kan worden door op een eenduidige wijze te registreren, te meten en daarnaast te werken en te belonen vanuit behandeltrajecten in plaats van per zitting. Uitgangspunt hierbij is dat de fysiotherapeut vrijheid heeft om het behandeltraject zelf in te vullen. Fysiotherapie is en blijft een vak dat om maatwerk vraagt. De benadering van Zorg1 geeft praktijken en fysiotherapeuten de mogelijkheid om te differentiëren in het behandelproces. De eerste manier van een nieuwe vergoeding die hierbij past, wordt nu verkend in de vorm van een vaste vergoeding per behandeltraject op basis van zorgzwaarteprofielen.

Hierdoor krijgen praktijken en fysiotherapeuten meer vrijheid om zelf de behandeling, de duur van een contactmoment en het type contactmoment in te vullen. Wanneer efficiënter wordt gewerkt dan gemiddeld, kan er zelfs een hogere marge overblijven. Een effect dat met een vergoeding per zitting niet haalbaar is.”

2. 2. Het maken van de koppeling met Zorg1

2.1 Bent u al lid van Zorg1?

Om gebruik te kunnen maken van de zorgproducten van Zorg1 dient aangemeld zijn bij Zorg1.

Nog geen lid?
Hiervoor verwijzen wij u graag naar Zorg1.

2.2 Activeren van Zorg1 in uw omgeving

Indien u gebruik wilt maken van de koppeling met Zorg1 in SpotOnMedics dient u dit aan te geven bij Zorg1. Zorg1 zal vervolgens contact opnemen met SpotOnMedics om de koppeling te activeren.

De medewerkers van SpotOnMedics nemen daarna contact met u op om de te nemen stappen te doorlopen en de koppeling en declaratiemethode met u door te nemen.

3. Configuratie Zorg1

3.1 Stap 1: Toevoegen contractpositie

Om Zorg1 te declareren via SpotOnMedics moet u een aantal stappen uitvoeren voor de inrichting van het declaratieproces.

Allereerst moet het Zorg1 contract toegevoegd worden aan de zorgverzekeraar VGZ en CZ bij de contractposities. Onderstaande geldt ook voor de inrichting van CZ. Hiervoor dient u onderstaande stappen nogmaals door te nemen. 

Dit doet u via:
configuratie > algemeen > contractposities > VGZ coöperatie > druk op het blauwe bewerkersicoon aan de linkerzijde.

Vervolgens voegt u het contract toe door onderstaande velden te vullen met de volgende gegevens:

Bedrijf Optioneel
Lijst Productafspraken Zorg1
Jaar 2020*
Contract Productafspraken Zorg1
Met ingang van 01-06-2020 (voorbeeld)

U klikt op opslaan en de productafspraken zijn toegevoegd aan uw VGZ contract.

*Afhankelijk van het jaar dat u toevoegt.

3.2 Stap 2: Toevoegen prestatiecodes

Voor de afspraken en het declaratieproces van Zorg1 moeten er nieuwe prestatiecodes worden toegevoegd aan uw omgeving. Ga hiervoor naar:
configuratie > declareren > prestatiecodes > groene plus voegt u een nieuwe prestatiecode toe.

U kiest bij code een eigen gekozen code: dit is NIET de code waarmee u daadwerkelijk declareert aan de zorgverzekeraar. U kunt een eigen code aan de prestatie hangen.

Bij de omschrijving vult u de gewenste omschrijving van de prestatiecode. Let erop dat u duidelijk herkenbaar de juiste prestatiecode kunt kiezen bij het inplannen van een afspraak.

U slaat de prestatiecode op door op het opslaan icoon te klikken.

Vervolgens opent het detail scherm van de prestatiecode. Hier kiest u bij ‘Declareren onder code’ de correcte Zorg1 code. De declaratiecode staat onderwater gekoppeld aan deze juiste F-code.

In de volgende paragrafen ziet u voor 2019 en 2020 welke codes gebruikt dienen te worden.

4. Declaratieproces Zorg1

4.1 Overzicht Zorg1 prestatiecodes (incl. F-codes) voor 2019

Het daadwerkelijk inplannen van een prestatiecode in de agenda (en Zorg1 traject van de patiënt) en daarmee het declaratieproces starten is een handmatige actie van de therapeut c.q. secretaresse.

Hieronder een overzicht van de declaratiemomenten met de juiste declaratiecode.

Declaratiemomenten Zorg1

ProfielDiagnosecodeMomentDeclaratiecode
Profiel 18001IntakeF1013B
Fysiek 1 op 1 contactmomentF1013
2e declaratiemomentF1013E
RecidiveF1013R
Overige registratiemomentF1013
Profiel 28002IntakeF1014B
Fysiek 1 op 1 contactmomentF1014
5 weken na intakeF1014E
RecidiveF1014R
Overige registratiemomentF1014
Profiel 38003IntakeF1015B
Fysiek 1 op 1 contactmomentF1015
10 weken na intakeF1015E
RecidiveF1015R
Overige registratiemomentF1015

CZ declaratiecodes Zorg1

Declareren onder codeNaam verrichtingscodeDeclaratiecode (staat onder water aan de code gekoppeld)
930131Profiel 1F1013
930141Profiel 2F1014
930151Profiel 3F1015

4.2 Overzicht Zorg1 prestatiecodes VGZ, CZ en Menzis (incl. F-codes) voor 2020

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken Zorg1- selecteer de peildatum bijvoorbeeld ‘1-1-2020’.

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-CodeIngangsdatumEinddatum
9401313426Low risk - startF10131-1-202031-12-2020
9401343426Low risk- eindF10131-1-202031-12-2020
9401333426Low risk - recidiveF1013R1-1-202031-12-2020
9401413426Medium risk - startF10141-1-202031-12-2020
9401443426Medium risk - eindF10141-1-202031-12-2020
9401433426Medium risk - recidiveF1014R1-1-202031-12-2020
9401513426High risk - startF10151-1-202031-12-2020
9401543426High risk - eindF10151-1-202031-12-2020
9401533426High risk - recidiveF1015R1-1-202031-12-2020

4.3 Overzicht Zorg1 prestatiecodes Zilveren Kruis Achmea (incl. F-codes) voor 2020

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken Zorg1 – selecteer de peildatum bijvoorbeeld ‘1-1-2020’.

PrestatiecodesDiagnosecode OmschrijvingF-CodeIngangsdatumEinddatum 
9401303426Low risk - 1e behandeldatumF1013B1-1-202031-12-2020
9401323426Low risk - laatste behandeldatumF1013E1-1-202031-12-2020
9401353426Low risk - tussenliggende behandeldatumF10131-1-202031-12-2020
9401403426Medium risk - 1e behandeldatumF1014B1-1-202031-12-2020
9401423426Medium risk - laatste behandeldatumF1014E1-1-202031-12-2020
9401453426Medium risk - tussenliggende behandeldatumF10141-1-202031-12-2020
9401503426High risk - 1e behandeldatumF1015B1-1-202031-12-2020
9401523426High risk - laatste behandeldatumF1015E1-1-202031-12-2020
9401553426High risk - tussenliggende behandeldatumF10151-1-202031-12-2020

4.4 Contactmomenten en eindcode VGZ en CZ (17-3-2020 geüpdate)

Bij VGZ en CZ dient het werkelijk aantal behandelingen meegestuurd te worden bij de eind code.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne
Voor tussenliggende behandelingen (contactmomenten) gebruikt u eigen gemaakt prestatiecodes voor de registratie van de behandeling. De behandelingen worden NIET verzonden naar de zorgverzekeraar. Aan deze behandelingen dient u de ‘declareren onder code’ 940135 te koppelen.

Bijvoorbeeld de fictieve prestatiecode 011 wordt gebruikt om een behandeling fysiotherapie te registreren voor een zorgproduct-traject. Zie afbeelding.

Zodra in het traject de eindcode gedeclareerd wordt zal FysioOne gaan tellen hoeveel tussenliggende behandelingen er zijn geweest en dit aantal aan de declaratie van de eindcode toevoegen. Dit kan het systeem alleen doen als de declaratiecode 940135 is toegevoegd aan de prestatiecode van de tussenliggende behandeling.

In bovenstaand voorbeeld: bij de 01 – Low Risk Start (F1013) prestatiecode wordt 1 eenheid doorgegeven aan de zorgverzekeraar.
Er zijn 2 tussenliggende behandelingen en 1 eindbehandeling. Zodra de 0111 – Low Risk Einde (F1013) gedeclareerd wordt zal er een eenheid van 3 meegegeven worden in het declaratiebestand.

Het kan zijn dat u meerdere verschillende prestatiecodes heeft gemaakt voor de registratie van de behandelingen van de zorgproducten. Aan al deze prestatiecodes dient u de 940135 code toe te voegen als u wilt dat deze meegnomen worden in de telling van de eindcode.

4.5 Eenheden Menzis (5-3-2020 geüpdate)

Voor Menzis geldt een vast aantal.

2020
declaratiecode 930180 (F1015) > 4 eenheden
declaratiecode 930181 (F1015) > 4 eenheden
In totaal 8 eenheden voor de AV.

declaratiecode 930170 (F1014) > 3 eenheden
declaratiecode 930171 (F1014) > 3 eenheden
In totaal 6 eenheden voor de AV.

declaratiecode 930160 (F1013) > 1 eenheden
declaratiecode 930161 (F1013) > 1 eenheden
In totaal 2 eenheden voor de AV.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne
Hier hoeft u niks voor in te regelen in FysioOne. Dit hebben wij al reeds technisch voor u ingeregeld, zodat bij gebruik van de juiste declaratiecodes de juiste eenheden worden meegestuurd naar de zorgverzekeraar.

4.6 Niet productfinanciering

Voor de niet productfinanciering worden de volgende diagnosecodes gehanteerd per profiel:

  • Profiel 1: 3426
  • Profiel 2: 3526
  • Profiel 3: 3626

4.7 Declareren

Nadat u de prestatiecodes ingepland heeft in de agenda zal het gebruikelijke declaratieproces van FysioOne gehanteerd worden. De behandelingen komt te staan bij afhandelen, te declareren, etc.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de inhoud van het declareren van de zorgproducten verwijzen wij u naar Zorg1.

5. Export Zorg1 aanleveren

5.1 Export

Op basis van een door Zorg1 gecodeerd codeboek heeft SpotOnMedics een tabel ontwikkeld waarin op eenvoudige en geautomatiseerde wijze alle zorg1 gerelateerde praktijk gegevens gegenereerd kunnen worden. Om Zorg1 praktijken te faciliteren bij de aanlevering van de benodigde gegevens aan Zorg1 zet SpotOnMedics een exportbestand van desbetreffende periode klaar in uw eigen FysioOne omgeving. 

Belangrijk om te vermelden is dat SpotOnMedics niet geautoriseerd is om wijzigingen door te voeren in het Zorg1 codeboek. Wijzigingen vinden enkel plaats op verzoek van Zorg1. Indien u vragen heeft met betrekking tot de inhoud van het codeboek verwijzen wij u naar Zorg1.

5.2 Uw exportbestand staat klaar in FysioOne

In het kader van informatiebeveiliging kan SpotOnMedics het exportbestand niet per e-mail aan u toesturen. Om deze reden heeft SpotOnMedics gebruik gemaakt van de bestaande functionaliteit in het FysioOne platform waarmee u middels de functie ‘dossiers’ bestanden kunt uploaden en downloaden wanneer u dit wenst.

De SpotOnMedics Data Scientist heeft uw data op basis van het Zorg1 codeboek geëxporteerd en geüpload in de aangemaakte map ‘Zorg1’. Deze map kunt u vinden door te klikken op dossiers via het linker navigatiemenu op de startpagina van FysioOne. Hieronder een screenshot van de startpagina waarin met een oranje pijl wordt de ‘dossier’ functionaliteit wordt aangegeven.

Klikt u op de tekst ‘dossier’ dan komt u uit op een volgende pagina in de applicatie. Op deze pagina treft u mogelijk één of meerdere mappen aan. Als uw praktijk nog niet eerder gewerkt heeft met deze functionaliteit dan zal hier enkel één map staan met de titel ‘Zorg1’. In deze map zullen de exportbestanden door SpotOnMedics worden geplaatst. Klik op ‘Zorg1’ om deze map te raadplegen.

Eenmaal geklikt op de map zal de map openen op een nieuwe pagina, waarna u de spreadsheet zult zien. Deze spreadsheet kunt u downloaden en toesturen aan de Zorg1 organisatie.

Wilt u meer informatie over het werken met de ‘dossier’ functionaliteit in het FysioOne platform? Klik dan hier om naar de instructies op de Academy te navigeren.

5.3 Verantwoordelijkheden van download en doorvoeren mutaties

SpotOnMedics gaat er vanuit dat u op basis van bovenstaande instructie de spreadsheet kunt downloaden en direct doorstuurt aan Zorg1. Indien u het bestand opent, eventuele mutaties doorvoert en/of overige zaken wijzigt ligt de verantwoordelijkheid van het exportbestand bij de praktijk.

5.4 Excel spreadsheet toesturen aan Zorg1

Zorg1 heeft SpotOnMedics laten weten de Excel spreadsheet graag per e-mail vanuit de praktijk te willen ontvangen. Concreet houdt dit in dat u na het downloaden van het bestand het Excelbestand als bijlage in een e-mailbericht dient op te maken en te sturen aan info@Zorg1.nl. Voor eventuele verdere informatie omtrent het versturen van het exportbestand aan Zorg1 verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met Zorg1.

6. Kunt u hulp gebruiken?

6.1 Wij wensen u veel succes toe!

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de koppeling met Zorg1? Neem dan contact op met onze support professionals. Zij staan u graag te woord.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Supportdesk
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht