Handleiding
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. Deelname FysioTopics

1.1 Wat is FysioTopics?

Fysiotherapie in beweging

FysioTopics is een kwaliteitsvereniging van samenwerkende fysiotherapiepraktijken. Praktijken die staan voor de beste zorg voor hun patiënten en die zich continu inzetten voor verbetering. Dit doet FysioTopics door zorgplannen te ontwikkelen die u de patiënt daadwerkelijk verder helpen.

Contactgegevens FysioTopics
Postbus 404
2130 AK Hoofddorp
Telefoon: 088 – 7527248
E-mail: info@fysiotopics.nl

2. Het maken van de koppeling met FysioTopics

2.1 Bent u al lid van FysioTopics?

Om gebruik te kunnen maken van de FysioTopics zorgplannen dient u lid te zijn van de vereniging FysioTopics.

Nog geen lid?
Hiervoor verwijzen wij u graag naar FysioTopics.

2.2 Activeren van de zorgplannen in FysioOne

SpotOnMedics verifieert uw lidmaatschap bij de Stichting Zorgplannen, verantwoordelijk voor de implementatie van de FysioTopics zorgplannen.

Akkoord
Na akkoord kan de klant contact afdeling van SpotOnMedics deze zorgplannen voor u activeren in uw FysioOne omgeving.

2.3 Zorgplannen beschikbaar stellen in FysioOne

Met de vorige stap heeft één van onze support professionals uw zorgplannen in uw omgeving geactiveerd.

U moet deze zelf beschikbaar stellen
Net als met andere zorgplannen dient u de FysioTopics zorgplannen zelf beschikbaar te stellen. Dit kunt u doen via Configuratie – PatiëntenDossier – Zorgplannen.

U selecteert hier het vinkje alle zorgplannen tonen en zoek de zorgplannen van FysioTopics op. Klik onder de kolom beschikbaar op ‘nee’. Dit zal dan veranderen in beschikbaar ‘ja’.

De zorgplannen zijn dan beschikbaar in uw omgeving.

 

2.4 Het gebruiken van de zorgplannen tijdens een behandeling

Nu de zorgplannen door uzelf beschikbaar zijn gesteld in uw FysioOne omgeving kunt u de zorgplannen gaan gebruiken tijdens behandeltrajecten. Hiervoor dient u het zorgplan te selecteren in het dossier onder het submenu ‘Behandelplan’ en dan toe te passen zorgplan (dropdown), zie onderstaande afbeelding.

Als u het zorgplan toepast dan start u met de dataverzameling.

2.5 Exporteren van uw data en aanleveren bij FysioTopics

In overleg met FysioTopics kunt u zelfstandig uw data exporteren. Dit kunt u doen onder het hoofdnavigatiemenu PatiëntenDossier – submenu Klinimetrie – FysioTopics.

U kunt hier een start- en einddatum ingeven en klikken op de button export. Zodra u hier op klikt zal het systeem een bestand exporteren en lokaal opslaan. Dit export bestand kunt u aanleveren bij uw contactpersoon van FysioTopics.

Wanneer u het bestand heeft geëxporteerd en heeft geopend, kan het voorkomen dat het exportbestand niet volledig is ingevuld. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Voor het antwoord op deze vragen kunt u de volgende FAQ raadplegen, FAQ: Hoe kan het dat mijn export bestand van FysioTopics niet volledig is ingevuld?

 

3. Declareren FysioTopics zorgproducten in FysioOne

3.1 Toevoegen contractpositie

Het is mogelijk om de FysioTopics zorgplannen te declareren voor de VGZ, CZ, Achmea en Menzis coöperatie. Uiteraard onder voorwaarde dat u in het bezit bent van een getekend addendum productfinanciering van de betreffende zorgverzekeraar. U dient voor alle zorgverzekeraars (en de onderliggende labels) dezelfde stappen te doorlopen, zoals hieronder beschreven.

Via configuratie > algemeen > contractposities > VGZ / CZ / Achmea / Menzis coöperatie > druk op het blauwe bewerkersicoon aan de linkerzijde.

Vervolgens voegt u het contract toe door onderstaande velden te vullen met de volgende gegevens. Als voorbeeld hebben we hier VGZ genomen:

Bedrijf Optioneel
Lijst Productafspraken FysioTopics
Jaar 2019
Contract Productafspraken FysioTopics
Met ingang van 01-01-2019

U klikt op opslaan en de productafspraken zijn toegevoegd aan uw VGZ contract. Vervolg deze stappen ook bij de andere coöperaties!

3.2 Toevoegen prestatiecode

Via configuratie > declareren > prestatiecodes > groene plus voegt u een nieuwe prestatiecode toe.

U kiest bij code een eigen gekozen code: dit is NIET de code waarmee u daadwerkelijk declareert aan de zorgverzekeraar. U kunt een eigen code aan de prestatie hangen.

Bij de omschrijving vult u de gewenste omschrijving van de prestatiecode. Let erop dat u duidelijk herkenbaar de juiste prestatiecode kunt kiezen bij het inplannen van een afspraak.

U slaat de prestatiecode op door op het opslaan icoon te klikken.

Vervolgens opent het detail scherm van de prestatiecode:

Hier kiest u bij ‘Declareren onder code’ een van onderstaande ‘codes/naam verrichtingscodes’ corresponderend aan de code welke u aan het toevoegen bent. De declaratiecode staat onderwater gekoppeld aan deze code en het daarbijbehorende tarief.

De tekst van de prestatiecodes zijn NIET de correcte benamingen van de prestatiescodes voor elke zorgverzekeraar. U dient te letten op het declaratienummer.

3.3 Overzicht FysioTopics prestatiecodes 2019

LET OP!
Omdat de zorgverzekeraars allen een ander declaratiemethodiek en protocol hebben moet u alle prestatiecodes individueel voor een zorgverzekeraar aanmaken. Wij zijn er van bewust dat dit foutgevoelig en niet gebruiksvriendelijk is, echter op een andere manier implementeren van deze declaratiemethodieken is niet mogelijk.

De tekst van de prestatiecodes bij configuratie > algemeen > declaratietarieven zijn NIET de correcte benamingen van de prestatiescodes voor elke zorgverzekeraar. U dient te letten op het declaratienummer.

Onderstaande gegevens hebben betrekking op 2019!

Bovenstaande declaratiecodes> bron: FysioTopics Nederland Declaratiebeschrijving

Het declareren verloopt hierna op dezelfde wijze zoals u gewend bent

3.4 Overzicht FysioTopics prestatiecodes VGZ, CZ en Menzis (incl. F-codes) voor 2020

LET OP!

Omdat niet alle zorgverzekeraars dezelfde declaratiemethodiek hanteren, dient u voor de zorgverzekeraars VGZ, CZ en Menzis prestatiecodes te maken en voor Zilveren kruis Achmea een andere set prestatiecodes!

De tekst van de prestatiecodes bij configuratie > algemeen > declaratietarieven zijn NIET de correcte benamingen van de prestatiescodes voor elke zorgverzekeraar. U dient te letten op het declaratienummer.

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken FysioTopics – selecteer de peildatum bijvoorbeeld ‘1-1-2020’.

PrestatiecodesOmschrijvingF-CodeIngangsdatumEinddatum
930160Low risk - startF10131-1-202031-12-2020
930161Low risk - eindeF10131-1-202031-12-2020
930170Medium risk - startF10141-1-202031-12-2020
930171Medium risk - eindeF10141-1-202031-12-2020
930180High risk - startF10151-1-202031-12-2020
930181High risk - eindeF10151-1-202031-12-2020
930190Recidive low riskF1013R1-1-202031-12-2020
930191Recidive medium riskF1014R1-1-202031-12-2020
930192Recidive high riskF1015R1-1-202031-12-2020

 

3.5 Overzicht FysioTopics prestatiecodes Zilveren Kruis Achmea (incl. F-code) voor 2020

LET OP!

Omdat niet alle zorgverzekeraars dezelfde declaratiemethodiek hanteren, dient u voor de zorgverzekeraars VGZ, CZ en Menzis prestatiecodes te maken en voor Zilveren kruis Achmea een andere set prestatiecodes!

De tekst van de prestatiecodes bij configuratie > algemeen > declaratietarieven zijn NIET de correcte benamingen van de prestatiescodes voor elke zorgverzekeraar. U dient te letten op het declaratienummer.

 

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken FysioTopics – selecteer de peildatum bijvoorbeeld ‘1-1-2020’.

PrestatiecodesOmschrijvingF-CodeIngangsdatumEinddatum
930130Categorie laag - eerste behandelingF1013B1-1-202031-12-2020
930134Categorie laag - tussenliggende behandelingF10131-1-202031-12-2020
930132Categorie laag - laatste behandelingF1013E1-1-202031-12-2020
930140Categorie midden - eerste behandelingF1014B1-1-202031-12-2020
930144Categorie midden - tussenliggende behandelingF10141-1-202031-12-2020
930142Categorie midden - laatste behandelingF1014E1-1-202031-12-2020
930150Categorie hoog - eerste behandelingF1015B1-1-202031-12-2020
930154Categorie hoog - tussenliggende behandelingF10151-1-202031-12-2020
930152Categorie hoog - laatste behandelingF1015E1-1-202031-12-2020

3.6 Verrekening met de AV van de verzekerde

Hoe wordt nu de AV verrekende van de verzekerde?

  • VGZ: werkelijk aantal maximaal (4-6-8)
  • Zilveren kruis Achmea: werkelijk aantal maximaal (6-9-12)
  • Menzis: vast aantal (2-6-8)
  • CZ: werkelijk aantal (geen maximum)

Momenteel zijn wij nog bezig met de correcte verwerking van het aantal eenheden t.o.v. de nieuwe declaratiemethodiek. Verwachting is dat dit de eerste week van februari gereed is, waardoor u ook de behandelingen kunt declareren. De nieuwe declaratiemethodiek en toepassing in FysioOne kan door de praktijk ingericht worden.

Declaratie eenheden
U hoeft verder niks in te stellen m.b.t. de declaratie eenheden. Zodra dit gereed is informeren wij u verder.

3.7 Declareren

U kunt de behandelingen declareren op dezelfde wijze zoals u reeds gewend bent.

4. Kunt u hulp gebruiken?

4.1 Wij wensen u veel succes toe!

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de koppeling met FysioTopics? Neem dan contact op met onze support professionals en zij staan u graag te woord.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Klant Contact Center
T: 088 6600 800 (keuze 1)
E: support@SpotOnMedics.nl

Instructie FysioTopics

Laatst gewijzigd door: Lindsey Tol op 14-01-2020 - 16:11:00
  • PatiëntenDossier
  • SpotOnMedics FysioOne

Introductie

Dank voor het raadplegen van deze handleiding. Wij wensen u veel lees- & werkplezier met FysioOne toe. In deze handleiding gaan we in op de koppeling met FysioTopics.

FysioTopics is een kwaliteitsvereniging van samenwerkende fysiotherapiepraktijken. Praktijken die staan voor de beste zorg voor hun patiënten en die zich continu inzetten voor verbetering. Dit doet FysioTopics door zorgplannen te ontwikkelen die uw patiënt daadwerkelijk verder helpen.

Mochten er naar aanleiding van het lezen van deze handleiding toch nog vragen zijn dan staat onze supportdesk u graag te woord. Onze contactgegevens kunt u onderaan de website vinden.

 

[let op: instructie is per 9-1-2020 geupdate!]

Inhoudsopgave

1. Deelname FysioTopics

1.1 Wat is FysioTopics?

Fysiotherapie in beweging

FysioTopics is een kwaliteitsvereniging van samenwerkende fysiotherapiepraktijken. Praktijken die staan voor de beste zorg voor hun patiënten en die zich continu inzetten voor verbetering. Dit doet FysioTopics door zorgplannen te ontwikkelen die u de patiënt daadwerkelijk verder helpen.

Contactgegevens FysioTopics
Postbus 404
2130 AK Hoofddorp
Telefoon: 088 – 7527248
E-mail: info@fysiotopics.nl

2. Het maken van de koppeling met FysioTopics

2.1 Bent u al lid van FysioTopics?

Om gebruik te kunnen maken van de FysioTopics zorgplannen dient u lid te zijn van de vereniging FysioTopics.

Nog geen lid?
Hiervoor verwijzen wij u graag naar FysioTopics.

2.2 Activeren van de zorgplannen in FysioOne

SpotOnMedics verifieert uw lidmaatschap bij de Stichting Zorgplannen, verantwoordelijk voor de implementatie van de FysioTopics zorgplannen.

Akkoord
Na akkoord kan de klant contact afdeling van SpotOnMedics deze zorgplannen voor u activeren in uw FysioOne omgeving.

2.3 Zorgplannen beschikbaar stellen in FysioOne

Met de vorige stap heeft één van onze support professionals uw zorgplannen in uw omgeving geactiveerd.

U moet deze zelf beschikbaar stellen
Net als met andere zorgplannen dient u de FysioTopics zorgplannen zelf beschikbaar te stellen. Dit kunt u doen via Configuratie – PatiëntenDossier – Zorgplannen.

U selecteert hier het vinkje alle zorgplannen tonen en zoek de zorgplannen van FysioTopics op. Klik onder de kolom beschikbaar op ‘nee’. Dit zal dan veranderen in beschikbaar ‘ja’.

De zorgplannen zijn dan beschikbaar in uw omgeving.

 

2.4 Het gebruiken van de zorgplannen tijdens een behandeling

Nu de zorgplannen door uzelf beschikbaar zijn gesteld in uw FysioOne omgeving kunt u de zorgplannen gaan gebruiken tijdens behandeltrajecten. Hiervoor dient u het zorgplan te selecteren in het dossier onder het submenu ‘Behandelplan’ en dan toe te passen zorgplan (dropdown), zie onderstaande afbeelding.

Als u het zorgplan toepast dan start u met de dataverzameling.

2.5 Exporteren van uw data en aanleveren bij FysioTopics

In overleg met FysioTopics kunt u zelfstandig uw data exporteren. Dit kunt u doen onder het hoofdnavigatiemenu PatiëntenDossier – submenu Klinimetrie – FysioTopics.

U kunt hier een start- en einddatum ingeven en klikken op de button export. Zodra u hier op klikt zal het systeem een bestand exporteren en lokaal opslaan. Dit export bestand kunt u aanleveren bij uw contactpersoon van FysioTopics.

Wanneer u het bestand heeft geëxporteerd en heeft geopend, kan het voorkomen dat het exportbestand niet volledig is ingevuld. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Voor het antwoord op deze vragen kunt u de volgende FAQ raadplegen, FAQ: Hoe kan het dat mijn export bestand van FysioTopics niet volledig is ingevuld?

 

3. Declareren FysioTopics zorgproducten in FysioOne

3.1 Toevoegen contractpositie

Het is mogelijk om de FysioTopics zorgplannen te declareren voor de VGZ, CZ, Achmea en Menzis coöperatie. Uiteraard onder voorwaarde dat u in het bezit bent van een getekend addendum productfinanciering van de betreffende zorgverzekeraar. U dient voor alle zorgverzekeraars (en de onderliggende labels) dezelfde stappen te doorlopen, zoals hieronder beschreven.

Via configuratie > algemeen > contractposities > VGZ / CZ / Achmea / Menzis coöperatie > druk op het blauwe bewerkersicoon aan de linkerzijde.

Vervolgens voegt u het contract toe door onderstaande velden te vullen met de volgende gegevens. Als voorbeeld hebben we hier VGZ genomen:

Bedrijf Optioneel
Lijst Productafspraken FysioTopics
Jaar 2019
Contract Productafspraken FysioTopics
Met ingang van 01-01-2019

U klikt op opslaan en de productafspraken zijn toegevoegd aan uw VGZ contract. Vervolg deze stappen ook bij de andere coöperaties!

3.2 Toevoegen prestatiecode

Via configuratie > declareren > prestatiecodes > groene plus voegt u een nieuwe prestatiecode toe.

U kiest bij code een eigen gekozen code: dit is NIET de code waarmee u daadwerkelijk declareert aan de zorgverzekeraar. U kunt een eigen code aan de prestatie hangen.

Bij de omschrijving vult u de gewenste omschrijving van de prestatiecode. Let erop dat u duidelijk herkenbaar de juiste prestatiecode kunt kiezen bij het inplannen van een afspraak.

U slaat de prestatiecode op door op het opslaan icoon te klikken.

Vervolgens opent het detail scherm van de prestatiecode:

Hier kiest u bij ‘Declareren onder code’ een van onderstaande ‘codes/naam verrichtingscodes’ corresponderend aan de code welke u aan het toevoegen bent. De declaratiecode staat onderwater gekoppeld aan deze code en het daarbijbehorende tarief.

De tekst van de prestatiecodes zijn NIET de correcte benamingen van de prestatiescodes voor elke zorgverzekeraar. U dient te letten op het declaratienummer.

3.3 Overzicht FysioTopics prestatiecodes 2019

LET OP!
Omdat de zorgverzekeraars allen een ander declaratiemethodiek en protocol hebben moet u alle prestatiecodes individueel voor een zorgverzekeraar aanmaken. Wij zijn er van bewust dat dit foutgevoelig en niet gebruiksvriendelijk is, echter op een andere manier implementeren van deze declaratiemethodieken is niet mogelijk.

De tekst van de prestatiecodes bij configuratie > algemeen > declaratietarieven zijn NIET de correcte benamingen van de prestatiescodes voor elke zorgverzekeraar. U dient te letten op het declaratienummer.

Onderstaande gegevens hebben betrekking op 2019!

Bovenstaande declaratiecodes> bron: FysioTopics Nederland Declaratiebeschrijving

Het declareren verloopt hierna op dezelfde wijze zoals u gewend bent

3.4 Overzicht FysioTopics prestatiecodes VGZ, CZ en Menzis (incl. F-codes) voor 2020

LET OP!

Omdat niet alle zorgverzekeraars dezelfde declaratiemethodiek hanteren, dient u voor de zorgverzekeraars VGZ, CZ en Menzis prestatiecodes te maken en voor Zilveren kruis Achmea een andere set prestatiecodes!

De tekst van de prestatiecodes bij configuratie > algemeen > declaratietarieven zijn NIET de correcte benamingen van de prestatiescodes voor elke zorgverzekeraar. U dient te letten op het declaratienummer.

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken FysioTopics – selecteer de peildatum bijvoorbeeld ‘1-1-2020’.

PrestatiecodesOmschrijvingF-CodeIngangsdatumEinddatum
930160Low risk - startF10131-1-202031-12-2020
930161Low risk - eindeF10131-1-202031-12-2020
930170Medium risk - startF10141-1-202031-12-2020
930171Medium risk - eindeF10141-1-202031-12-2020
930180High risk - startF10151-1-202031-12-2020
930181High risk - eindeF10151-1-202031-12-2020
930190Recidive low riskF1013R1-1-202031-12-2020
930191Recidive medium riskF1014R1-1-202031-12-2020
930192Recidive high riskF1015R1-1-202031-12-2020

 

3.5 Overzicht FysioTopics prestatiecodes Zilveren Kruis Achmea (incl. F-code) voor 2020

LET OP!

Omdat niet alle zorgverzekeraars dezelfde declaratiemethodiek hanteren, dient u voor de zorgverzekeraars VGZ, CZ en Menzis prestatiecodes te maken en voor Zilveren kruis Achmea een andere set prestatiecodes!

De tekst van de prestatiecodes bij configuratie > algemeen > declaratietarieven zijn NIET de correcte benamingen van de prestatiescodes voor elke zorgverzekeraar. U dient te letten op het declaratienummer.

 

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken FysioTopics – selecteer de peildatum bijvoorbeeld ‘1-1-2020’.

PrestatiecodesOmschrijvingF-CodeIngangsdatumEinddatum
930130Categorie laag - eerste behandelingF1013B1-1-202031-12-2020
930134Categorie laag - tussenliggende behandelingF10131-1-202031-12-2020
930132Categorie laag - laatste behandelingF1013E1-1-202031-12-2020
930140Categorie midden - eerste behandelingF1014B1-1-202031-12-2020
930144Categorie midden - tussenliggende behandelingF10141-1-202031-12-2020
930142Categorie midden - laatste behandelingF1014E1-1-202031-12-2020
930150Categorie hoog - eerste behandelingF1015B1-1-202031-12-2020
930154Categorie hoog - tussenliggende behandelingF10151-1-202031-12-2020
930152Categorie hoog - laatste behandelingF1015E1-1-202031-12-2020

3.6 Verrekening met de AV van de verzekerde

Hoe wordt nu de AV verrekende van de verzekerde?

  • VGZ: werkelijk aantal maximaal (4-6-8)
  • Zilveren kruis Achmea: werkelijk aantal maximaal (6-9-12)
  • Menzis: vast aantal (2-6-8)
  • CZ: werkelijk aantal (geen maximum)

Momenteel zijn wij nog bezig met de correcte verwerking van het aantal eenheden t.o.v. de nieuwe declaratiemethodiek. Verwachting is dat dit de eerste week van februari gereed is, waardoor u ook de behandelingen kunt declareren. De nieuwe declaratiemethodiek en toepassing in FysioOne kan door de praktijk ingericht worden.

Declaratie eenheden
U hoeft verder niks in te stellen m.b.t. de declaratie eenheden. Zodra dit gereed is informeren wij u verder.

3.7 Declareren

U kunt de behandelingen declareren op dezelfde wijze zoals u reeds gewend bent.

4. Kunt u hulp gebruiken?

4.1 Wij wensen u veel succes toe!

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de koppeling met FysioTopics? Neem dan contact op met onze support professionals en zij staan u graag te woord.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Klant Contact Center
T: 088 6600 800 (keuze 1)
E: support@SpotOnMedics.nl

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor de maandelijkse SpotOnMedics Academy nieuwsbrief.