Handleiding
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. Deelname Zorg1

1.1 Wat is Zorg1?

Onderstaand de visie van Zorg1. (Bron: Zorg1.nl)

“Zorg1 is ervan overtuigd dat de fysiotherapie een duurzame toekomst tegemoet gaat met een passende beloning en ruimte voor innovatie, wanneer de toegevoegde waarde van fysiotherapie meer inzichtelijk wordt gemaakt. Wij geloven dat dit bereikt kan worden door op een eenduidige wijze te registreren, te meten en daarnaast te werken en te belonen vanuit behandeltrajecten in plaats van per zitting. Uitgangspunt hierbij is dat de fysiotherapeut vrijheid heeft om het behandeltraject zelf in te vullen. Fysiotherapie is en blijft een vak dat om maatwerk vraagt. De benadering van Zorg1 geeft praktijken en fysiotherapeuten de mogelijkheid om te differentiëren in het behandelproces. De eerste manier van een nieuwe vergoeding die hierbij past, wordt nu verkend in de vorm van een vaste vergoeding per behandeltraject op basis van zorgzwaarteprofielen.

Hierdoor krijgen praktijken en fysiotherapeuten meer vrijheid om zelf de behandeling, de duur van een contactmoment en het type contactmoment in te vullen. Wanneer efficiënter wordt gewerkt dan gemiddeld, kan er zelfs een hogere marge overblijven. Een effect dat met een vergoeding per zitting niet haalbaar is.”

2. Het maken van de koppeling met Zorg1

2.1 Bent u al lid van Zorg1?

Om gebruik te kunnen maken van de zorgproducten van Zorg1 in het FysioOne platform dient een actief lidmaatschap bij Zorg1 te hebben.

Nog geen lid?
Hiervoor verwijzen wij u graag naar Zorg1.

2.2 Activeren van Zorg1 in uw omgeving

Indien u gebruik wilt maken van de integratie met Zorg1 in FysioOne dient u dit aan te geven bij Zorg1 en SpotOnMedics. Zorg1 zal dit melden bij SpotOnMedics en toestemming geven voor het vrijgeven van de integratie.

De implementatie consultants van SpotOnMedics nemen daarna contact met u op om de te nemen stappen te doorlopen en de koppeling inclusief de declaratiemethode met u door te nemen.

3. Configuratie Zorg1

3.1 Toevoegen contractpositie

Om Zorg1 te declareren via FysioOne moet u een aantal stappen uitvoeren voor de inrichting van het declaratieproces.

Allereerst moet het Zorg1 contract toegevoegd worden aan de zorgverzekeraar VGZ en CZ bij de contractposities. Onderstaande geldt ook voor de inrichting van CZ. Hiervoor dient u onderstaande stappen nogmaals door te nemen. 

Dit doet u via:
configuratie > algemeen > contractposities > VGZ coöperatie > druk op het blauwe bewerkersicoon aan de linkerzijde.

Vervolgens voegt u het contract toe door onderstaande velden te vullen met de volgende gegevens:

Bedrijf Optioneel
Lijst Productafspraken Zorg1
Jaar 2020*
Contract Productafspraken Zorg1
Met ingang van 01-06-2020 (voorbeeld)

U klikt op opslaan en de productafspraken zijn toegevoegd aan uw VGZ contract.

*Afhankelijk van het jaar dat u toevoegt.

3.2 Toevoegen prestatiecodes

Voor de afspraken en het declaratieproces van Zorg1 moeten er nieuwe prestatiecodes worden toegevoegd aan uw omgeving. Ga hiervoor naar:
configuratie > declareren > prestatiecodes > groene plus voegt u een nieuwe prestatiecode toe.

U kiest bij code een eigen gekozen code: dit is NIET de code waarmee u daadwerkelijk declareert aan de zorgverzekeraar. U kunt een eigen code aan de prestatie hangen.

Bij de omschrijving vult u de gewenste omschrijving van de prestatiecode. Let erop dat u duidelijk herkenbaar de juiste prestatiecode kunt kiezen bij het inplannen van een afspraak.

U slaat de prestatiecode op door op het opslaan icoon te klikken.

Vervolgens opent het detail scherm van de prestatiecode. Hier kiest u bij ‘Declareren onder code’ de correcte Zorg1 code. De declaratiecode staat onderwater gekoppeld aan deze juiste F-code.

In de volgende paragrafen ziet u voor 2019 en 2020 welke codes gebruikt dienen te worden.

4. Declaratieproces Zorg1

4.1 Lage rug

Het Lage rug programma is opgebouwd uit drie verschillende profielen, ingedeeld naar zorgzwaarte aan de hand van de Start Back tool en met een vaste prijs per profiel. De profielindeling zorgt voor een stratified-care benadering waarbij gekeken wordt naar de juiste hoeveelheid zorg op de juiste plek.

Naast de profielindeling werkt het lage rugprogramma met een vaste set klinimetrie. Dit is gebaseerd op de landelijke minimale dataset.

4.1.1 Overzicht Zorg1 prestatiecodes voor 2019

Het daadwerkelijk inplannen van een prestatiecode in de agenda (en Zorg1 traject van de patiënt) en daarmee het declaratieproces starten is een handmatige actie van de therapeut c.q. secretaresse.

Hieronder een overzicht van de declaratiemomenten met de juiste declaratiecode.

Declaratiemomenten Zorg1

ProfielDiagnosecodeMomentDeclaratiecode
Profiel 18001IntakeF1013B
Fysiek 1 op 1 contactmomentF1013
2e declaratiemomentF1013E
RecidiveF1013R
Overige registratiemomentF1013
Profiel 28002IntakeF1014B
Fysiek 1 op 1 contactmomentF1014
5 weken na intakeF1014E
RecidiveF1014R
Overige registratiemomentF1014
Profiel 38003IntakeF1015B
Fysiek 1 op 1 contactmomentF1015
10 weken na intakeF1015E
RecidiveF1015R
Overige registratiemomentF1015

CZ declaratiecodes Zorg1

Declareren onder codeNaam verrichtingscodeDeclaratiecode (staat onder water aan de code gekoppeld)
930131Profiel 1F1013
930141Profiel 2F1014
930151Profiel 3F1015

4.1.2 Overzicht Zorg1 prestatiecodes VGZ, CZ en Menzis voor 2020 t/m 2023

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken Zorg1- selecteer de peildatum bijvoorbeeld ‘1-1-2020’.

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401313426Low risk - start lage rugF1013
9401343426Low risk- eind lage rugF1013
9401333426Low risk - recidive F1013R
9401413426Medium risk - start lage rugF1014
9401443426Medium risk - eind lage rugF1014
9401433426Medium risk - recidiveF1014R
9401513426High risk - start lage rugF1015
9401543426High risk - eind lage rugF1015
9401533426High risk - recidiveF1015R

Let op

De recidive van lage rug CZ dienen gedeclareerd te worden op een bilaterale code (990) ipv de paramedische code (012). Om deze te kunnen declareren zijn voor CZ afwijkende prestatiecodes nodig. De volgende prestatiecodes dienen gebruikt te worden voor het declareren van de recidive van lage rug voor CZ.

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401339903426Low risk - recidive lage rug - CZF1013R
9401439903426Medium risk - recidive lage rug - CZF1014R
9401539903426High risk - recidive lage rug - CZF1015R

Daarnaast dient u via configuratie – algemeen – tarieven – contractposities bij CZ het contract “tarieven overige coderingen” te selecteren. U selecteert hiervoor de lijst “tarieven overige coderingen” om dit contract te kunnen selecteren.

4.1.3 Overzicht Zorg1 prestatiecodes Zilveren Kruis Achmea voor 2020 t/m 2023

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken Zorg1 – selecteer de peildatum bijvoorbeeld ‘1-1-2020’.

PrestatiecodesDiagnosecode OmschrijvingF-Code
9401303426Low risk - 1e behandeldatum lage rugF1013B
9401323426Low risk - laatste behandeldatum lage rugF1013E
9401353426Low risk - tussenliggende behandeldatumF1013
9401403426Medium risk - 1e behandeldatum lage rugF1014B
9401423426Medium risk - laatste behandeldatum lage rugF1014E
9401453426Medium risk - tussenliggende behandeldatumF1014
9401503426High risk - 1e behandeldatum lage rugF1015B
9401523426High risk - laatste behandeldatum lage rugF1015E
9401553426High risk - tussenliggende behandeldatumF1015

4.1.4 Eenheden Menzis 2021

Voor Menzis geldt een vast aantal.

2021
prestatiecode 940151 – High risk: start lage rug – declaratiecode F1015 > 4 eenheden
prestatiecode 940154 – High risk: eind lage rug –  declaratiecode F1015 > 4 eenheden
In totaal 8 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940141 – Medium risk: start lage rug – declaratiecode F1014 > 3 eenheden
prestatiecode 940144 – Medium risk: eind lage rug – declaratiecode F1014 > 3 eenheden
In totaal 6 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940131 – Low risk: start lage rug  – declaratiecode F1013 > 1 eenheden
prestatiecode 940134 – Low risk: eind lage rug – declaratiecode F1013 > 1 eenheden
In totaal 2 eenheden voor de AV.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne?
Hier hoeft u niks voor in te regelen in FysioOne. Dit hebben wij reeds technisch voor u ingeregeld, zodat bij gebruik van de juiste declaratiecodes de juiste eenheden worden meegestuurd naar de zorgverzekeraar.

4.1.5 Eenheden Menzis 2022 & 2023

Voor Menzis geldt een vast aantal.

2022
prestatiecode 940151 – High risk: start lage rug – declaratiecode F1015 > 3 eenheden
prestatiecode 940154 – High risk: eind lage rug –  declaratiecode F1015 > 3 eenheden
In totaal 6 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940141 – Medium risk: start lage rug – declaratiecode F1014 > 2 eenheden
prestatiecode 940144 – Medium risk: eind lage rug – declaratiecode F1014 > 2 eenheden
In totaal 4 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940131 – Low risk: start lage rug  – declaratiecode F1013 > 1 eenheden
prestatiecode 940134 – Low risk: eind lage rug – declaratiecode F1013 > 1 eenheden
In totaal 2 eenheden voor de AV.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne?
Hier hoeft u niks voor in te regelen in FysioOne. Dit wordt momenteel voor u technisch ingeregeld, zodat bij gebruik van de juiste declaratiecodes de juiste eenheden worden meegestuurd naar de zorgverzekeraar.

4.1.6 Contactmomenten en eindcode VGZ en CZ

Bij VGZ en CZ dient het werkelijk aantal behandelingen meegestuurd te worden bij de eind code.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne
Voor tussenliggende behandelingen (contactmomenten) gebruikt u eigen gemaakt prestatiecodes voor de registratie van de behandeling. De behandelingen worden NIET verzonden naar de zorgverzekeraar. Aan deze behandelingen dient u de ‘declareren onder code’ 940135 te koppelen.

Bijvoorbeeld de fictieve prestatiecode 011 wordt gebruikt om een behandeling fysiotherapie te registreren voor een zorgproduct-traject. Zie afbeelding.

Zodra in het traject de eindcode gedeclareerd wordt zal FysioOne gaan tellen hoeveel tussenliggende behandelingen er zijn geweest en dit aantal aan de declaratie van de eindcode toevoegen. Dit kan het systeem alleen doen als de declaratiecode 940135 is toegevoegd aan de prestatiecode van de tussenliggende behandeling.

In bovenstaand voorbeeld: bij de 01 – Low Risk Start (F1013) prestatiecode wordt 1 eenheid doorgegeven aan de zorgverzekeraar.
Er zijn 2 tussenliggende behandelingen en 1 eindbehandeling. Zodra de 0111 – Low Risk Einde (F1013) gedeclareerd wordt zal er een eenheid van 3 meegegeven worden in het declaratiebestand.

Het kan zijn dat u meerdere verschillende prestatiecodes heeft gemaakt voor de registratie van de behandelingen van de zorgproducten. Aan al deze prestatiecodes dient u de 940135 code toe te voegen als u wilt dat deze meegnomen worden in de telling van de eindcode.

4.1.7 Niet productfinanciering

Voor de niet productfinanciering worden de volgende diagnosecodes gehanteerd per profiel:

Zorg 1: Lage rug (2020)

 • Zorg 1: Lage rug | profiel 1 | zonder prijs afspraak: 3426
 • Zorg 1: Lage rug | profiel 2 | zonder prijs afspraak: 3526
 • Zorg 1: Lage rug | profiel 3 | zonder prijs afspraak: 3626

4.2 Nek

Het programma bestaat uit een profielindeling gebaseerd op de Start MSK tool welke leidt tot een indeling in drie risicoprofielen. Daarnaast is er een vaste set met klinimetrie welke wordt afgenomen bij de intake, tussenmeting en eindmeting.

De productafspraken voor Zorg1 nek kunnen worden aangeboden voor VGZ, CZ en Menzis. Achmea heeft geen productafspraken voor Zorg1 nek.

4.2.1 Overzicht Zorg1 prestatiecodes voor 2020

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken Zorg1- selecteer de peildatum bijvoorbeeld ‘1-1-2020’.

Tabel 1: overzicht Zorg1 prestatiecodes nek voor VGZ.

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401563026Low risk - start nekF1041
9401573026Low risk - eind nekF1041
9401583026Medium risk - start nekF1042
9401593026Medium risk - eind nekF1042
9401603026High risk - start nekF1043
9401613026High risk - eind nekF1043
9401623026Low risk - recidive nekF1041R
9401633026Medium risk - recidive nekF1042R
9401643026High risk - recidive nekF1043R

4.2.2 Overzicht Zorg1 prestatiecodes voor 2021 t/m 2023

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken Zorg1- selecteer de peildatum bijvoorbeeld ‘1-1-2021’.

Tabel 1: overzicht Zorg1 prestatiecodes nek voor VGZ, CZ en Menzis.

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401563026Low risk - start nekF1041
9401573026Low risk - eind nekF1041
9401583026Medium risk - start nekF1042
9401593026Medium risk - eind nekF1042
9401603026High risk - start nekF1043
9401613026High risk - eind nekF1043
9401623026Low risk - recidive nekF1041R
9401633026Medium risk - recidive nekF1042R
9401643026High risk - recidive nekF1043R

Let op

De recidive van nek CZ dienen gedeclareerd te worden op een bilaterale code (990) ipv de paramedische code (012). Om deze te kunnen declareren zijn voor CZ afwijkende prestatiecodes nodig. De volgende prestatiecodes dienen gebruikt te worden voor het declareren van de recidive van nek voor CZ.

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401629903026Low risk - recidive nek - CZF1041R
9401639903026Medium risk - recidive nek - CZF1042R
9401649903026High risk - recidive nek - CZF1043R

Daarnaast dient u via configuratie – algemeen – tarieven – contractposities bij CZ het contract “tarieven overige coderingen” te selecteren. U selecteert hiervoor de lijst “tarieven overige coderingen” om dit contract te kunnen selecteren.

4.2.3 Contactmomenten en eindcode VGZ en CZ

Bij VGZ en CZ dient het werkelijk aantal behandelingen meegestuurd te worden bij de eind code.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne
Voor tussenliggende behandelingen (contactmomenten) gebruikt u eigen gemaakt prestatiecodes voor de registratie van de behandeling. De behandelingen worden NIET verzonden naar de zorgverzekeraar. Aan deze behandelingen dient u de ‘declareren onder code’ 940135 te koppelen.

Bijvoorbeeld de fictieve prestatiecode 011 wordt gebruikt om een behandeling fysiotherapie te registreren voor een zorgproduct-traject. Zie afbeelding.

Zodra in het traject de eindcode gedeclareerd wordt zal FysioOne gaan tellen hoeveel tussenliggende behandelingen er zijn geweest en dit aantal aan de declaratie van de eindcode toevoegen. Dit kan het systeem alleen doen als de declaratiecode 940135 is toegevoegd aan de prestatiecode van de tussenliggende behandeling.

In bovenstaand voorbeeld: bij de 01 – Low Risk Start (F1013) prestatiecode wordt 1 eenheid doorgegeven aan de zorgverzekeraar.
Er zijn 2 tussenliggende behandelingen en 1 eindbehandeling. Zodra de 0111 – Low Risk Einde (F1013) gedeclareerd wordt zal er een eenheid van 3 meegegeven worden in het declaratiebestand.

Het kan zijn dat u meerdere verschillende prestatiecodes heeft gemaakt voor de registratie van de behandelingen van de zorgproducten. Aan al deze prestatiecodes dient u de 940135 code toe te voegen als u wilt dat deze meegnomen worden in de telling van de eindcode.

4.2.4 Eenheden Menzis 2021

Voor Menzis geldt een vast aantal eenheden.

prestatiecode 940160 – High risk: start nek – declaratiecode F1043 > 4 eenheden
prestatiecode 940161 – High risk: eind nek –  declaratiecode F1043> 4 eenheden
In totaal 8 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940158 – Medium risk: start nek – declaratiecode F1042 > 3 eenheden
prestatiecode 940159 – Medium risk: eind nek – declaratiecode F1042 > 3 eenheden
In totaal 6 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940156 – Low risk: start nek  – declaratiecode F1041 > 1 eenheden
prestatiecode 940157 – Low risk: eind nek – declaratiecode F1041 > 1 eenheden
In totaal 2 eenheden voor de AV.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne?
Hier hoeft u niks voor in te regelen in FysioOne. Dit hebben wij reeds technisch voor u ingeregeld, zodat bij gebruik van de juiste declaratiecodes de juiste eenheden worden meegestuurd naar de zorgverzekeraar.

4.2.5 Eenheden Menzis 2022 & 2023

Voor Menzis geldt een vast aantal eenheden.

prestatiecode 940160 – High risk: start nek – declaratiecode F1043 > 3 eenheden
prestatiecode 940161 – High risk: eind nek –  declaratiecode F1043> 3 eenheden
In totaal 6 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940158 – Medium risk: start nek – declaratiecode F1042 > 2 eenheden
prestatiecode 940159 – Medium risk: eind nek – declaratiecode F1042 > 2 eenheden
In totaal 4 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940156 – Low risk: start nek  – declaratiecode F1041 > 1 eenheden
prestatiecode 940157 – Low risk: eind nek – declaratiecode F1041 > 1 eenheden
In totaal 2 eenheden voor de AV.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne?
Hier hoeft u niks voor in te regelen in FysioOne. Dit wordt momenteel voor u technisch ingeregeld, zodat bij gebruik van de juiste declaratiecodes de juiste eenheden worden meegestuurd naar de zorgverzekeraar.

4.2.6 Niet productfinanciering

Zorg 1: Nek (2020)

 • Zorg 1: Nek | profiel 1 | zonder prijs afspraak: 3026
 • Zorg 1: Nek | profiel 2 | zonder prijs afspraak: 3126
 • Zorg 1: Nek | profiel 3 | zonder prijs afspraak: 3226

4.3 Schouder

Het programma bestaat uit een profielindeling gebaseerd op de Start MSK tool welke leidt tot een indeling in drie risicoprofielen. Daarnaast is er een vaste set met klinimetrie welke wordt afgenomen bij de intake, tussenmeting en eindmeting.

De productafspraken voor Zorg1 schouder kunnen worden aangeboden voor VGZ, CZ en Menzis. Achmea heeft geen productafspraken voor Zorg1 schouder.

4.3.1 Overzicht Zorg1 prestatiecodes voor 2021 t/m 2023

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken Zorg1- selecteer de peildatum bijvoorbeeld ‘1-1-2021’.

Tabel 1: overzicht Zorg1 prestatiecodes schouder voor VGZ, CZ en Menzis.

PrestatiecodeDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401654026Low risk - start schouderF1044
9401664026Low risk - eind schouderF1044
940167
4026Medium risk - start schouderF1045
9401684026Medium risk - eind schouderF1045
9401694026High risk - start schouderF1046
9401704026High risk - eind schouderF1046
9401714026Low risk - recidive schouderF1044R
9401724026Medium risk - recidive schouderF1045R
9401734026High risk - recidive schouderF1046R

Let op

De recidive van schouder CZ dienen gedeclareerd te worden op een bilaterale code (990) ipv de paramedische code (012). Om deze te kunnen declareren zijn voor CZ afwijkende prestatiecodes nodig. De volgende prestatiecodes dienen gebruikt te worden voor het declareren van de recidive van schouder voor CZ.

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401719904026Low risk - recidive schouder - CZF1044R
9401729904026Medium risk - recidive schouder - CZF1045R
9401739904026High risk - recidive schouder - CZF1046R

Daarnaast dient u via configuratie – algemeen – tarieven – contractposities bij CZ het contract “tarieven overige coderingen” te selecteren. U selecteert hiervoor de lijst “tarieven overige coderingen” om dit contract te kunnen selecteren.

4.3.2 Contactmomenten en eindcode VGZ en CZ

Bij VGZ en CZ dient het werkelijk aantal behandelingen meegestuurd te worden bij de eind code.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne?
Voor tussenliggende behandelingen (contactmomenten) gebruikt u eigen gemaakt prestatiecodes voor de registratie van de behandeling. De behandelingen worden NIET verzonden naar de zorgverzekeraar. Aan deze behandelingen dient u de ‘declareren onder code’ 940135 te koppelen.

Bijvoorbeeld de fictieve prestatiecode 011 wordt gebruikt om een behandeling fysiotherapie te registreren voor een zorgproduct-traject. Zie afbeelding.

Zodra in het traject de eindcode gedeclareerd wordt zal FysioOne gaan tellen hoeveel tussenliggende behandelingen er zijn geweest en dit aantal aan de declaratie van de eindcode toevoegen. Dit kan het systeem alleen doen als de declaratiecode 940135 is toegevoegd aan de prestatiecode van de tussenliggende behandeling.

In bovenstaand voorbeeld: bij de 01 – Low Risk Start (F1013) prestatiecode wordt 1 eenheid doorgegeven aan de zorgverzekeraar.
Er zijn 2 tussenliggende behandelingen en 1 eindbehandeling. Zodra de 0111 – Low Risk Einde (F1013) gedeclareerd wordt zal er een eenheid van 3 meegegeven worden in het declaratiebestand.

Het kan zijn dat u meerdere verschillende prestatiecodes heeft gemaakt voor de registratie van de behandelingen van de zorgproducten. Aan al deze prestatiecodes dient u de 940135 code toe te voegen als u wilt dat deze meegnomen worden in de telling van de eindcode.

4.3.3 Eenheden Menzis 2021

Voor Menzis geldt een vast aantal.

prestatiecode 940169 – High risk: start schouder – declaratiecode F1046 > 4 eenheden
prestatiecode 940170 – High risk: eind schouder – declaratiecode F1046 > 4 eenheden
In totaal 8 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940167 – Medium risk: start schouder – declaratiecode F1045 > 3 eenheden
prestatiecode 940168 – Medium risk: eind schouder – declaratiecode F1045 > 3 eenheden
In totaal 6 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940165 – Low risk: start schouder – declaratiecode F1044 > 1 eenheden
prestatiecode 940166 – Low risk: eind schouder – declaratiecode F1044 > 1 eenheden
In totaal 2 eenheden voor de AV.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne?
Hier hoeft u niks voor in te regelen in FysioOne. Dit hebben wij al reeds technisch voor u ingeregeld, zodat bij gebruik van de juiste declaratiecodes de juiste eenheden worden meegestuurd naar de zorgverzekeraar.

4.3.4 Eenheden Menzis 2022 & 2023

Voor Menzis geldt een vast aantal.

prestatiecode 940169 – High risk: start schouder – declaratiecode F1046 > 3 eenheden
prestatiecode 940170 – High risk: eind schouder – declaratiecode F1046 > 3 eenheden
In totaal 6 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940167 – Medium risk: start schouder – declaratiecode F1045 > 2 eenheden
prestatiecode 940168 – Medium risk: eind schouder – declaratiecode F1045 > 2 eenheden
In totaal 4 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940165 – Low risk: start schouder – declaratiecode F1044 > 1 eenheden
prestatiecode 940166 – Low risk: eind schouder – declaratiecode F1044 > 1 eenheden
In totaal 2 eenheden voor de AV.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne?
Hier hoeft u niks voor in te regelen in FysioOne. Dit wordt momenteel voor u technisch ingeregeld, zodat bij gebruik van de juiste declaratiecodes de juiste eenheden worden meegestuurd naar de zorgverzekeraar.

4.3.5 Niet productfinanciering

Voor de niet productfinanciering worden de volgende diagnosecodes gehanteerd per profiel:

Zorg 1: schouder

 • Zorg 1: schouder | profiel 1 | zonder prijs afspraak: 4026
 • Zorg 1: schouder | profiel 2 | zonder prijs afspraak: 4126
 • Zorg 1: schouder | profiel 3 | zonder prijs afspraak: 4226

4.4 Artrose (per 1-4-2021)

Het programma bestaat uit een profielindeling gebaseerd op de Start MSK tool welke leidt tot een indeling in drie risicoprofielen. Daarnaast is er een vaste set met klinimetrie welke wordt afgenomen bij de intake, tussenmeting en eindmeting.

4.4.1 Overzicht Zorg1 prestatiecodes voor 2021 t/m 2023

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken Zorg1- selecteer een peildatum vanaf ‘1-4-2021’.

Tabel 1: overzicht Zorg1 prestatiecodes artrose voor VGZ en CZ.

PrestatiecodeDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401747023 of 6223Low risk - start artroseF1038
9401757023 of 6223Low risk - eind artroseF1038
940176
7023 of 6223Medium risk - start artroseF1039
9401777023 of 6223Medium risk - eind artroseF1039
9401787023 of 6223High risk - start artroseF1040
9401797023 of 6223High risk - eind artroseF1040
9401807023 of 6223Low risk - recidive artroseF1038R
9401817023 of 6223Medium risk - recidive artroseF1039R
9401827023 of 6223High risk - recidive artroseF1040R

Let op

De recidive van artrose CZ dienen gedeclareerd te worden op een bilaterale code (990) ipv de paramedische code (012). Om deze te kunnen declareren zijn voor CZ afwijkende prestatiecodes nodig. De volgende prestatiecodes dienen gebruikt te worden voor het declareren van de recidive van artrose voor CZ.

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401809907023 of 6223Low risk - recidive artrose - CZF1038R
9401819907023 of 6223Medium risk - recidive artrose - CZF1039R
9401829907023 of 6223High risk - recidive artrose - CZF1040R

Daarnaast dient u via configuratie – algemeen – tarieven – contractposities bij CZ het contract “tarieven overige coderingen” te selecteren. U selecteert hiervoor de lijst “tarieven overige coderingen” om dit contract te kunnen selecteren.

4.4.2 Contactmomenten en eindcode VGZ en CZ

Bij VGZ en CZ dient het werkelijk aantal behandelingen meegestuurd te worden bij de eind code.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne?
Voor tussenliggende behandelingen (contactmomenten) gebruikt u eigen gemaakt prestatiecodes voor de registratie van de behandeling. De behandelingen worden NIET verzonden naar de zorgverzekeraar. Aan deze behandelingen dient u de ‘declareren onder code’ 940135 te koppelen.

Bijvoorbeeld de fictieve prestatiecode 011 wordt gebruikt om een behandeling fysiotherapie te registreren voor een zorgproduct-traject. Zie afbeelding.

Zodra in het traject de eindcode gedeclareerd wordt zal FysioOne gaan tellen hoeveel tussenliggende behandelingen er zijn geweest en dit aantal aan de declaratie van de eindcode toevoegen. Dit kan het systeem alleen doen als de declaratiecode 940135 is toegevoegd aan de prestatiecode van de tussenliggende behandeling.

In bovenstaand voorbeeld: bij de 01 – Low Risk Start (F1013) prestatiecode wordt 1 eenheid doorgegeven aan de zorgverzekeraar.
Er zijn 2 tussenliggende behandelingen en 1 eindbehandeling. Zodra de 0111 – Low Risk Einde (F1013) gedeclareerd wordt zal er een eenheid van 3 meegegeven worden in het declaratiebestand.

Het kan zijn dat u meerdere verschillende prestatiecodes heeft gemaakt voor de registratie van de behandelingen van de zorgproducten. Aan al deze prestatiecodes dient u de 940135 code toe te voegen als u wilt dat deze meegnomen worden in de telling van de eindcode.

4.4.3 Niet productfinanciering

Voor de niet productfinanciering worden de volgende diagnosecodes gehanteerd per profiel:

Zorg 1: artrose knie

 • Zorg 1: artrose knie | profiel 1 | zonder prijs afspraak: 7023
 • Zorg 1: artrose knie | profiel 2 | zonder prijs afspraak: 7023
 • Zorg 1: artrose knie | profiel 3 | zonder prijs afspraak: 7023

Zorg 1: artrose heup

 • Zorg 1: artrose heup | profiel 1 | zonder prijs afspraak: 6223
 • Zorg 1: artrose heup | profiel 2 | zonder prijs afspraak: 6223
 • Zorg 1: artrose heup | profiel 3 | zonder prijs afspraak: 6223

 

4.5 TKP en THP (per 1-4-2021)

Het programma bestaat uit een profielindeling gebaseerd op de Start MSK tool welke leidt tot een indeling in drie risicoprofielen. Daarnaast is er een vaste set met klinimetrie welke wordt afgenomen bij de intake, tussenmeting en eindmeting.

4.5.1 Overzicht Zorg1 prestatiecodes voor 2021 t/m 2023

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken Zorg1- selecteer een peildatum vanaf ‘1-4-2021’.

Tabel 1: overzicht Zorg1 prestatiecodes TKP voor Menzis.

PrestatiecodeDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401837022Nulmeting - TKPF1009
9401847001Profiel 1 - TKPF1022
9401857001Profiel 2 - TKPF1023
9401867001Profiel 3 (AV) - TKPF1024
9401877001Profiel 3 (BV) - TKPF1018

Tabel 2: overzicht Zorg1 prestatiecodes THP voor Menzis.

PrestatiecodeDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401886222Nulmeting - THPF1010
9401896201Profiel 1 - THPF1026
9401906201Profiel 2 - THPF1027
9401916201Profiel 3 (AV) - THPF1028
9401926201Profiel 3 (BV) - THPF1020

4.5.2 Eenheden Menzis 2021

Voor Menzis geldt een vast aantal.

TKP

prestatiecode 940183 – Nulmeting TKP – declaratiecode F1009 > 1 eenheden
prestatiecode 940184 – Profiel 1 TKP – declaratiecode F1022 > 5 eenheden
prestatiecode 940185 – Profiel 2 TKP – declaratiecode F1023 >18 eenheden
prestatiecode 940186 – Profiel 3 (AV) TKP – declaratiecode F1024 > 20 eenheden
prestatiecode 940187 – Profiel 3 (BV) TKP – declaratiecode F1018 > 1 eenheden

THP

prestatiecode 940188 – Nulmeting THP – declaratiecode F1010 > 1 eenheden
prestatiecode 940189 – Profiel 1 THP – declaratiecode F1026 > 4 eenheden
prestatiecode 940190 – Profiel 2 THP – declaratiecode F1027 >15 eenheden
prestatiecode 940191 – Profiel 3 (AV) THP – declaratiecode F1028 > 20 eenheden
prestatiecode 940192 – Profiel 3 (BV) THP – declaratiecode F1020 > 1 eenheden

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne?
Hier hoeft u niks voor in te regelen in FysioOne. Dit hebben wij al reeds technisch voor u ingeregeld, zodat bij gebruik van de juiste declaratiecodes de juiste eenheden worden meegestuurd naar de zorgverzekeraar.

4.5.3 Eenheden Menzis 2022 & 2023

Voor Menzis geldt een vast aantal.
In het jaar 2022 is TKP profiel 2 opgesplitst in een AV en BV profiel. Dit betekent dat er een nieuwe prestatiecode is toegevoegd, namelijk prestatiecode 930211. Om gebruik te kunnen maken van de prestatiecode dient de praktijk de prestatiecode toe te voegen aan FysioOne. Zie paragraaf 3.2 voor meer informatie.

TKP

prestatiecode 940183 – Nulmeting TKP – declaratiecode F1009 > 1 eenheden
prestatiecode 940184 – Profiel 1 TKP – declaratiecode F1022 > 5 eenheden
prestatiecode 940185 – Profiel 2 (AV) TKP – declaratiecode F1023 >20 eenheden
prestatiecode 930211 – Profiel 2 (BV) TKP – declaratiecode F1004B > 1 eenheden
prestatiecode 940186 – Profiel 3 (AV) TKP – declaratiecode F1024 > 20 eenheden
prestatiecode 940187 – Profiel 3 (BV) TKP – declaratiecode F1018 > 1 eenheden

THP

prestatiecode 940188 – Nulmeting THP – declaratiecode F1010 > 1 eenheden
prestatiecode 940189 – Profiel 1 THP – declaratiecode F1026 > 4 eenheden
prestatiecode 940190 – Profiel 2 THP – declaratiecode F1027 >20 eenheden
prestatiecode 940191 – Profiel 3 (AV) THP – declaratiecode F1028 > 20 eenheden
prestatiecode 940192 – Profiel 3 (BV) THP – declaratiecode F1020 > 1 eenheden

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne?
Hier hoeft u niks voor in te regelen in FysioOne. Dit wordt momenteel voor u technisch ingeregeld, zodat bij gebruik van de juiste declaratiecodes de juiste eenheden worden meegestuurd naar de zorgverzekeraar.

4.5.4 Niet productfinanciering

Voor de niet productfinanciering worden de volgende diagnosecodes gehanteerd per profiel:

Zorg 1: TKP

 • Zorg 1: TKP | profiel 1 | zonder prijs afspraak: 7001
 • Zorg 1: TKP | profiel 2 | zonder prijs afspraak: 7001
 • Zorg 1: TKP | profiel 3 | zonder prijs afspraak: 7001

Zorg 1: THP

 • Zorg 1: THP | profiel 1 | zonder prijs afspraak: 6201
 • Zorg 1: THP | profiel 2 | zonder prijs afspraak: 6201
 • Zorg 1: THP | profiel 3 | zonder prijs afspraak: 6201

4.6 Declareren

Nadat u de prestatiecodes ingepland heeft in de agenda zal het gebruikelijke declaratieproces van FysioOne gehanteerd worden. De behandelingen komt te staan bij afhandelen, te declareren, etc.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de inhoud van het declareren van de zorgproducten verwijzen wij u naar Zorg1.

4.6.1 Declareren recidive CZ

De recidive voor de Zorg1 zorgproducten dienen bij CZ gedeclareerd te worden op een bilaterale code (990) ipv de paramedische code (012). Om deze te kunnen declareren zijn voor CZ afwijkende prestatiecodes nodig.

De volgende prestatiecodes dienen gebruikt te worden voor het declareren van de recidive voor de Zorg1 zorgproducten bij CZ.

Lage rug

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401339903426Low risk - recidive lage rug - CZF1013R
9401439903426Medium risk - recidive lage rug - CZF1014R
9401539903426High risk - recidive lage rug - CZF1015R

Nek

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401629903026Low risk - recidive nek - CZF1041R
9401639903026Medium risk - recidive nek - CZF1042R
9401649903026High risk - recidive nek - CZF1043R

Schouder

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401719904026Low risk - recidive schouder - CZF1044R
9401729904026Medium risk - recidive schouder - CZF1045R
9401739904026High risk - recidive schouder - CZF1046R

Artrose

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401809907023 of 6223Low risk - recidive artrose - CZF1038R
9401819907023 of 6223Medium risk - recidive artrose - CZF1039R
9401829907023 of 6223High risk - recidive artrose - CZF1040R

Om het juiste recidive tarief voor CZ te krijgen dient u via configuratie – algemeen – tarieven – contractposities bij CZ het contract “tarieven overige coderingen” te selecteren. U selecteert hiervoor de lijst “tarieven overige coderingen” om dit contract te kunnen selecteren.

5. Export via Zorg1 Intelligence praktijkdashboard

5.1 Route tot productwerken

Om in aanmerking te komen voor de aanpak van Zorg1 dient een praktijk te voldoen aan kwaliteitscriteria. Met deze transparante eisen beoogt Zorg1 de kwaliteit van de deelnemende praktijken te borgen, zowel bij toetreding als tijdens deelname. Zorg1 ontwikkelt een innovatieve werkwijze met kwaliteitscriteria waaraan zorgverzekeraars zich kunnen conformeren en passende overeenkomsten aan kunnen hangen. Zorg1 toetst bij aanmelding op de algemene toetredingscriteria. Na toetreding start de dataverzameling en worden alle praktijken ieder kwartaal getoetst op basis van de aangeleverde data (bron: www.Zorg1.nl).

Om u als praktijk te conformeren aan de dataverzameling en aanlevering aan Zorg1 dient u als praktijk via het Zorg1 praktijkdashboard (SpotOnMedics Intelligence) uw export te genereren en te delen met Zorg1.

Meer informatie?
N
eem contact op met de Inside Sales afdeling van SpotOnMedics via 088 6600 800 (keuze 5) of per e-mail via sales@spotonmedics.nl 

5.1.1 Toepassing Zorg1 Intelligence praktijkdashboard

Middels het Zorg1 praktijkdashboard krijgt u elke dag inzage in de dataverzameling, kunt u tijdig controles uitvoeren op de profilering, het gebruik van de juiste declaratiecodes analyseren en tot slot altijd inzage hebben in uw cijfers ten behoeve van een evaluatie en/of audit. 

Aangezien de data in het Zorg1 dashboard elke nacht opnieuw geladen wordt vanuit FysioOne heeft u elke dag inzicht in de dataverzameling ten behoeve van Zorg1 en kunt u tijdig uw data monitoren en eventueel de processen binnen de praktijk aansturen. Het Zorg1 dashboard wordt hiermee onderdeel van uw bedrijfsvoering en leidt tot minder administratie- en analyse tijd ten behoeve van uw Zorg1 dataverzameling.

5.2 Zorg1 Intelligence praktijkdashboard

Het zorg1 praktijkdashboard vindt u terug in uw SpotOnMedics Intelligence account.
Open uw Intelligence account via https://intelligence.spotonmedics.nl

Bij het openen van uw Zorg1 praktijkdashboard krijgt u inzage in 4 verschillende werkbladen:

 1. Inleiding;
 2. Export tabellen;
 3. Monitoring dataverzameling;
 4. Kwaliteitsdocument Zorg1.

In de volgende hoofdstukken kunt u een uitleg raadplegen voor werkblad 2, 3 en 4.

5.2.1 Werkblad 2: export tabellen

Uw exportbestand staat klaar in SpotOnMedics Intelligence

SpotOnMedics heeft het Zorg1 codeboek ingericht in het werkblad ‘Export tabellen’ in het Zorg1 dashboard. In dit werkblad vindt u de codeboeken van Zorg1 terug voor de Zorgprogramma’s. Dit werkblad kunt u vinden door te navigeren naar het Zorg1 dashboard en het eerste werkblad te selecteren. Raadpleeg in de tabbladen de export tabellen voor de verschillende programma’s.

Om uw dataverzameling te exporteren dient u de volgende 2 stappen uit te voeren:

Stap 1. Selecteer de periode
Selecteer aan de linkerkant van het werkblad de gewenste periode (jaar + maand) waarover u uw data wilt visualiseren en exporteren.  De geselecteerde periode gaat uit van de startdatum van het dossier.

Stap 2. Exporteer de tabel van het gewenste Zorg1 Zorgprogramma
Exporteer vervolgens uw dataverzameling per Zorg1 Zorgprogramma of het profielen overzicht door op de tabel te klikken met de rechtermuisknop > tabel > exporteren > gegevens exporteren. U vindt uw dataverzameling vervolgens terug in de download map van uw eigen computer. 

Toestemming patiënt
In verband met de toestemming welke de patiënt dient te verlenen voor de dataverzameling ten behoeve van zorgproducten zijn in de export tabellen enkel patiënten opgenomen die hier toestemming voor hebben verleend. De registratie van de toestemming voor zorgproducten vindt u terug in  het behandelplan. Hiervoor dient u gebruik te maken van de meest recente richtlijnen. 

Verantwoordelijkheden van download en doorvoeren mutaties
SpotOnMedics gaat er vanuit dat u op basis van bovenstaande instructie de export tabel kunt downloaden en direct doorstuurt aan Zorg1. Indien u het bestand opent, eventuele mutaties doorvoert en/of overige zaken wijzigt ligt de verantwoordelijkheid van het exportbestand bij de praktijk.

Stap 3. Excel spreadsheet toesturen aan Zorg1

Zorg1 heeft SpotOnMedics laten weten dat de praktijk de gedownloade Excel spreadsheet kan uploaden op de Zorg1 klantomgeving op de website van Zorg1.

Voor eventuele verdere informatie omtrent het versturen van het exportbestand aan Zorg1 verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met Zorg1.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het exporteren van de export tabel in het Zorg1 dashboard? Onze Klantcontact professionals staan u graag te woord en zullen uw vragen bespreken met het productteam. Neem contact op via 088 6600 800 (keuze 1) of support@SpotOnMedics.nl.

5.2.2 Werkblad 3: monitoring dataverzameling

Raadpleeg de route tot productwerken binnen de praktijk met behulp van werkblad 3. ‘Monitoring dataverzameling’ in het Zorg1 dashboard. Per Zorg1 Zorgprogramma analyseert u in de tabellen of de juiste profielen zijn toegepast en de juiste declaratiecodes zijn gehanteerd per profiel en zorgverzekeraar. 

Voor het raadplegen van de dataverzameling over de juiste periode kunt u aan de linkerzijde van het dashboard het filter ‘jaar’ en ‘maand’ gebruiken om de gewenste periode te selecteren. 

Filter mogelijkheden
Indien u in het dashboard bovenstaande analyses wilt uitvoeren voor een selecte set van de data kunt u hiervoor gebruik maken van verschillende filters:

Ten behoeve van de controle van de profielen kunt u gebruik maken van verschillende dimensies en de gewenste methode die bij uw praktijk kwaliteitscontrole past.

 1. Categorie:
  Met behulp van het selecteren van de categorie kunt u enkel uw Zorg1 trajecten filteren. Op basis van deze trajecten kunt u direct controleren of aan de bijhorende profielen wel de juiste diagnosecodes en meetresultaten zijn gekoppeld. Een selectie kunt u maken door op de naam van de categorie in de tabel te klikken, of door op het vergrootglas te klikken en in het filter een selectie te maken.
 2. DCSPH en CSI
  In de tabel worden alle diagnosecodes gebundeld die gerelateerd zijn aan het selecte Zorg1 Zorgprogramma. Indien u enkel de diagnosecodes wilt selecteren van de geïncludeerde patiënten kunt u ervoor kiezen om hier enkel desbetreffende diagnosecodes en CSI codes uit te filteren. Klik hiervoor op het vergrootglas van de DCSPH en voer de gewenste diagnosecode in.
 3. Meetresultaten
  Orden de scores van het meetinstrument op aflopende of oplopende waarde en loop al uw zorg1 inclusie patiënten langs om een snel overzicht te krijgen van de juiste profilering binnen de praktijk. Tevens kunt u er voor kiezen om enkel een aantal scores te selecteren om te controleren of daar het gewenste profiel aan gekoppeld staat.


Tip! Maak meteen een bladwijzer aan van de gewenste zoekmethoden. Met behulp van een bladwijzer staan uw standaard analyses direct klaar voor de volgende keer. Voor meer informatie over bladwijzers kunt u de
Handleiding SpotOnMedics Intelligence raadplegen.

Ten behoeve van de controle van de juiste declaratiecodes kunt u gebruiken maken van verschillende dimensies en de gewenste methode die bij uw praktijk kwaliteitscontrole past. 

 1. UZOVI
  Maak een selectie in de gewenst UZOVI codes ten behoeve van een analyse voor uw ‘met prijsafspraken’ profielen. Een selectie kunt u maken met behulp van het filter aan de linkerzijde van het dashboard. Tevens kunt u in de tabel direct de gewenste codes selecteren en bevestigen.
 2. Prestatiecode en DCO (declareren onder code)
  In de tabel ‘Monitoring dataverzameling’ zijn tevens de prestatiecodes en ‘declaratie onder codes’ opgenomen. Via deze weg kunt u een duidelijk overzicht krijgen over de gebruikte declaratiecodes binnen de praktijk. Filter de tabel op basis van de profielen (bijvoorbeeld middels de DCSPH codes) en controleer of de juiste prestatie en/of declaratiecodes zijn gebruikt voor de juiste zorgverzekeraar.


Let op! in tegenstelling tot de tabellen op het werkblad ‘Export Tabellen’ toont het werkblad ‘Monitoring Dataverzameling’ tevens alle trajecten van patiënten die geen toestemming hebben gegeven voor de uitwisseling van de patiënt data. Via deze tabel krijgt u inzage in uw gehele inclusie criteria. Indien het gewenst is om enkel de patiënten die toestemming hebben gegeven te analyseren dient u in de tabel ‘Monitoring Dataverzameling’ de  toestemming patiënt ‘ja’ te activeren. Deze vindt u terug in de tabel in de laatste kolom.

5.2.3 Werkblad 4: Kwaliteitsdocument Zorg1

Eens per kwartaal wordt de Zorgaanbieder geanalyseerd en geëvalueerd op de algemene alsmede de indicatie specifieke kwaliteitscriteria. In het kwaliteitsdocument van Zorg1 vindt u de officiële criteria terug. 

Op basis van de criteria in het kwaliteitsdocument van Zorg1 vindt u in het werkblad ‘Kwaliteitsdocument Zorg1’ in het Zorg1 dashboard het aantal geïncludeerde cliënten per Zorg1 Zorgprogramma en krijgt u inzage in het totaal aantal trajecten (%) waarbij metingen zijn afgenomen. 

Let op! aangezien de praktijk enkel de dataset aanlevert over patiënten die toestemming hebben gegeven voor de dataverzameling is Zorg1 alleen in staat om een rapportage op te maken over deze patiënten. Om naar dezelfde data te kijken is het mogelijk om hiervoor het filter ‘toestemming zorgproducten’ (zie afbeelding) of de bladwijzer ‘Zorg1 analyse – kwaliteitscriteria’ te activeren. 

Extra analyses

 1. Periode
  Selecteer voor het uitvoeren van een analyse de juiste periode met behulp van de filters aan de linkerzijde.
 2. Zorgverzekeraar
  Indien u graag de data wilt analyseren voor een bepaalde zorgverzekeraar kunt u gebruik maken van het filter UZOVI. Selecteer de gewenste UZOVI codes en bevestig de gemaakte selecties.


Tip! Maak meteen een bladwijzer aan van deze selectie. Met behulp van een bladwijzer van de gewenste zorgverzekeraars hebt u uw standaard analyse altijd klaar staan.

6. Kunt u hulp gebruiken?

6.1 Wij wensen u veel succes toe!

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de koppeling met Zorg1? Neem dan contact op met onze support professionals. Zij staan u graag te woord.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Supportdesk
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Handleiding Zorg1

Laatst gewijzigd door: Michel Schonhage op 26-01-2023 - 09:05:18
 • FysioTopics/Zorg1
 • SpotOnMedics FysioOne

Introductie

Bedankt voor het raadplegen van deze handleiding. Wij wensen u veel lees- & werkplezier met FysioOne toe. In deze handleiding gaan we in op het declaratie- en verzamelen van data proces van Zorg1.

Mocht u naar aanleiding van deze handleiding vragen hebben dan staat ons klant contact center u graag te woord. Onze contactgegevens vindt u onderaan de website.

Inhoudsopgave

1. Deelname Zorg1

1.1 Wat is Zorg1?

Onderstaand de visie van Zorg1. (Bron: Zorg1.nl)

“Zorg1 is ervan overtuigd dat de fysiotherapie een duurzame toekomst tegemoet gaat met een passende beloning en ruimte voor innovatie, wanneer de toegevoegde waarde van fysiotherapie meer inzichtelijk wordt gemaakt. Wij geloven dat dit bereikt kan worden door op een eenduidige wijze te registreren, te meten en daarnaast te werken en te belonen vanuit behandeltrajecten in plaats van per zitting. Uitgangspunt hierbij is dat de fysiotherapeut vrijheid heeft om het behandeltraject zelf in te vullen. Fysiotherapie is en blijft een vak dat om maatwerk vraagt. De benadering van Zorg1 geeft praktijken en fysiotherapeuten de mogelijkheid om te differentiëren in het behandelproces. De eerste manier van een nieuwe vergoeding die hierbij past, wordt nu verkend in de vorm van een vaste vergoeding per behandeltraject op basis van zorgzwaarteprofielen.

Hierdoor krijgen praktijken en fysiotherapeuten meer vrijheid om zelf de behandeling, de duur van een contactmoment en het type contactmoment in te vullen. Wanneer efficiënter wordt gewerkt dan gemiddeld, kan er zelfs een hogere marge overblijven. Een effect dat met een vergoeding per zitting niet haalbaar is.”

2. Het maken van de koppeling met Zorg1

2.1 Bent u al lid van Zorg1?

Om gebruik te kunnen maken van de zorgproducten van Zorg1 in het FysioOne platform dient een actief lidmaatschap bij Zorg1 te hebben.

Nog geen lid?
Hiervoor verwijzen wij u graag naar Zorg1.

2.2 Activeren van Zorg1 in uw omgeving

Indien u gebruik wilt maken van de integratie met Zorg1 in FysioOne dient u dit aan te geven bij Zorg1 en SpotOnMedics. Zorg1 zal dit melden bij SpotOnMedics en toestemming geven voor het vrijgeven van de integratie.

De implementatie consultants van SpotOnMedics nemen daarna contact met u op om de te nemen stappen te doorlopen en de koppeling inclusief de declaratiemethode met u door te nemen.

3. Configuratie Zorg1

3.1 Toevoegen contractpositie

Om Zorg1 te declareren via FysioOne moet u een aantal stappen uitvoeren voor de inrichting van het declaratieproces.

Allereerst moet het Zorg1 contract toegevoegd worden aan de zorgverzekeraar VGZ en CZ bij de contractposities. Onderstaande geldt ook voor de inrichting van CZ. Hiervoor dient u onderstaande stappen nogmaals door te nemen. 

Dit doet u via:
configuratie > algemeen > contractposities > VGZ coöperatie > druk op het blauwe bewerkersicoon aan de linkerzijde.

Vervolgens voegt u het contract toe door onderstaande velden te vullen met de volgende gegevens:

Bedrijf Optioneel
Lijst Productafspraken Zorg1
Jaar 2020*
Contract Productafspraken Zorg1
Met ingang van 01-06-2020 (voorbeeld)

U klikt op opslaan en de productafspraken zijn toegevoegd aan uw VGZ contract.

*Afhankelijk van het jaar dat u toevoegt.

3.2 Toevoegen prestatiecodes

Voor de afspraken en het declaratieproces van Zorg1 moeten er nieuwe prestatiecodes worden toegevoegd aan uw omgeving. Ga hiervoor naar:
configuratie > declareren > prestatiecodes > groene plus voegt u een nieuwe prestatiecode toe.

U kiest bij code een eigen gekozen code: dit is NIET de code waarmee u daadwerkelijk declareert aan de zorgverzekeraar. U kunt een eigen code aan de prestatie hangen.

Bij de omschrijving vult u de gewenste omschrijving van de prestatiecode. Let erop dat u duidelijk herkenbaar de juiste prestatiecode kunt kiezen bij het inplannen van een afspraak.

U slaat de prestatiecode op door op het opslaan icoon te klikken.

Vervolgens opent het detail scherm van de prestatiecode. Hier kiest u bij ‘Declareren onder code’ de correcte Zorg1 code. De declaratiecode staat onderwater gekoppeld aan deze juiste F-code.

In de volgende paragrafen ziet u voor 2019 en 2020 welke codes gebruikt dienen te worden.

4. Declaratieproces Zorg1

4.1 Lage rug

Het Lage rug programma is opgebouwd uit drie verschillende profielen, ingedeeld naar zorgzwaarte aan de hand van de Start Back tool en met een vaste prijs per profiel. De profielindeling zorgt voor een stratified-care benadering waarbij gekeken wordt naar de juiste hoeveelheid zorg op de juiste plek.

Naast de profielindeling werkt het lage rugprogramma met een vaste set klinimetrie. Dit is gebaseerd op de landelijke minimale dataset.

4.1.1 Overzicht Zorg1 prestatiecodes voor 2019

Het daadwerkelijk inplannen van een prestatiecode in de agenda (en Zorg1 traject van de patiënt) en daarmee het declaratieproces starten is een handmatige actie van de therapeut c.q. secretaresse.

Hieronder een overzicht van de declaratiemomenten met de juiste declaratiecode.

Declaratiemomenten Zorg1

ProfielDiagnosecodeMomentDeclaratiecode
Profiel 18001IntakeF1013B
Fysiek 1 op 1 contactmomentF1013
2e declaratiemomentF1013E
RecidiveF1013R
Overige registratiemomentF1013
Profiel 28002IntakeF1014B
Fysiek 1 op 1 contactmomentF1014
5 weken na intakeF1014E
RecidiveF1014R
Overige registratiemomentF1014
Profiel 38003IntakeF1015B
Fysiek 1 op 1 contactmomentF1015
10 weken na intakeF1015E
RecidiveF1015R
Overige registratiemomentF1015

CZ declaratiecodes Zorg1

Declareren onder codeNaam verrichtingscodeDeclaratiecode (staat onder water aan de code gekoppeld)
930131Profiel 1F1013
930141Profiel 2F1014
930151Profiel 3F1015

4.1.2 Overzicht Zorg1 prestatiecodes VGZ, CZ en Menzis voor 2020 t/m 2023

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken Zorg1- selecteer de peildatum bijvoorbeeld ‘1-1-2020’.

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401313426Low risk - start lage rugF1013
9401343426Low risk- eind lage rugF1013
9401333426Low risk - recidive F1013R
9401413426Medium risk - start lage rugF1014
9401443426Medium risk - eind lage rugF1014
9401433426Medium risk - recidiveF1014R
9401513426High risk - start lage rugF1015
9401543426High risk - eind lage rugF1015
9401533426High risk - recidiveF1015R

Let op

De recidive van lage rug CZ dienen gedeclareerd te worden op een bilaterale code (990) ipv de paramedische code (012). Om deze te kunnen declareren zijn voor CZ afwijkende prestatiecodes nodig. De volgende prestatiecodes dienen gebruikt te worden voor het declareren van de recidive van lage rug voor CZ.

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401339903426Low risk - recidive lage rug - CZF1013R
9401439903426Medium risk - recidive lage rug - CZF1014R
9401539903426High risk - recidive lage rug - CZF1015R

Daarnaast dient u via configuratie – algemeen – tarieven – contractposities bij CZ het contract “tarieven overige coderingen” te selecteren. U selecteert hiervoor de lijst “tarieven overige coderingen” om dit contract te kunnen selecteren.

4.1.3 Overzicht Zorg1 prestatiecodes Zilveren Kruis Achmea voor 2020 t/m 2023

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken Zorg1 – selecteer de peildatum bijvoorbeeld ‘1-1-2020’.

PrestatiecodesDiagnosecode OmschrijvingF-Code
9401303426Low risk - 1e behandeldatum lage rugF1013B
9401323426Low risk - laatste behandeldatum lage rugF1013E
9401353426Low risk - tussenliggende behandeldatumF1013
9401403426Medium risk - 1e behandeldatum lage rugF1014B
9401423426Medium risk - laatste behandeldatum lage rugF1014E
9401453426Medium risk - tussenliggende behandeldatumF1014
9401503426High risk - 1e behandeldatum lage rugF1015B
9401523426High risk - laatste behandeldatum lage rugF1015E
9401553426High risk - tussenliggende behandeldatumF1015

4.1.4 Eenheden Menzis 2021

Voor Menzis geldt een vast aantal.

2021
prestatiecode 940151 – High risk: start lage rug – declaratiecode F1015 > 4 eenheden
prestatiecode 940154 – High risk: eind lage rug –  declaratiecode F1015 > 4 eenheden
In totaal 8 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940141 – Medium risk: start lage rug – declaratiecode F1014 > 3 eenheden
prestatiecode 940144 – Medium risk: eind lage rug – declaratiecode F1014 > 3 eenheden
In totaal 6 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940131 – Low risk: start lage rug  – declaratiecode F1013 > 1 eenheden
prestatiecode 940134 – Low risk: eind lage rug – declaratiecode F1013 > 1 eenheden
In totaal 2 eenheden voor de AV.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne?
Hier hoeft u niks voor in te regelen in FysioOne. Dit hebben wij reeds technisch voor u ingeregeld, zodat bij gebruik van de juiste declaratiecodes de juiste eenheden worden meegestuurd naar de zorgverzekeraar.

4.1.5 Eenheden Menzis 2022 & 2023

Voor Menzis geldt een vast aantal.

2022
prestatiecode 940151 – High risk: start lage rug – declaratiecode F1015 > 3 eenheden
prestatiecode 940154 – High risk: eind lage rug –  declaratiecode F1015 > 3 eenheden
In totaal 6 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940141 – Medium risk: start lage rug – declaratiecode F1014 > 2 eenheden
prestatiecode 940144 – Medium risk: eind lage rug – declaratiecode F1014 > 2 eenheden
In totaal 4 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940131 – Low risk: start lage rug  – declaratiecode F1013 > 1 eenheden
prestatiecode 940134 – Low risk: eind lage rug – declaratiecode F1013 > 1 eenheden
In totaal 2 eenheden voor de AV.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne?
Hier hoeft u niks voor in te regelen in FysioOne. Dit wordt momenteel voor u technisch ingeregeld, zodat bij gebruik van de juiste declaratiecodes de juiste eenheden worden meegestuurd naar de zorgverzekeraar.

4.1.6 Contactmomenten en eindcode VGZ en CZ

Bij VGZ en CZ dient het werkelijk aantal behandelingen meegestuurd te worden bij de eind code.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne
Voor tussenliggende behandelingen (contactmomenten) gebruikt u eigen gemaakt prestatiecodes voor de registratie van de behandeling. De behandelingen worden NIET verzonden naar de zorgverzekeraar. Aan deze behandelingen dient u de ‘declareren onder code’ 940135 te koppelen.

Bijvoorbeeld de fictieve prestatiecode 011 wordt gebruikt om een behandeling fysiotherapie te registreren voor een zorgproduct-traject. Zie afbeelding.

Zodra in het traject de eindcode gedeclareerd wordt zal FysioOne gaan tellen hoeveel tussenliggende behandelingen er zijn geweest en dit aantal aan de declaratie van de eindcode toevoegen. Dit kan het systeem alleen doen als de declaratiecode 940135 is toegevoegd aan de prestatiecode van de tussenliggende behandeling.

In bovenstaand voorbeeld: bij de 01 – Low Risk Start (F1013) prestatiecode wordt 1 eenheid doorgegeven aan de zorgverzekeraar.
Er zijn 2 tussenliggende behandelingen en 1 eindbehandeling. Zodra de 0111 – Low Risk Einde (F1013) gedeclareerd wordt zal er een eenheid van 3 meegegeven worden in het declaratiebestand.

Het kan zijn dat u meerdere verschillende prestatiecodes heeft gemaakt voor de registratie van de behandelingen van de zorgproducten. Aan al deze prestatiecodes dient u de 940135 code toe te voegen als u wilt dat deze meegnomen worden in de telling van de eindcode.

4.1.7 Niet productfinanciering

Voor de niet productfinanciering worden de volgende diagnosecodes gehanteerd per profiel:

Zorg 1: Lage rug (2020)

 • Zorg 1: Lage rug | profiel 1 | zonder prijs afspraak: 3426
 • Zorg 1: Lage rug | profiel 2 | zonder prijs afspraak: 3526
 • Zorg 1: Lage rug | profiel 3 | zonder prijs afspraak: 3626

4.2 Nek

Het programma bestaat uit een profielindeling gebaseerd op de Start MSK tool welke leidt tot een indeling in drie risicoprofielen. Daarnaast is er een vaste set met klinimetrie welke wordt afgenomen bij de intake, tussenmeting en eindmeting.

De productafspraken voor Zorg1 nek kunnen worden aangeboden voor VGZ, CZ en Menzis. Achmea heeft geen productafspraken voor Zorg1 nek.

4.2.1 Overzicht Zorg1 prestatiecodes voor 2020

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken Zorg1- selecteer de peildatum bijvoorbeeld ‘1-1-2020’.

Tabel 1: overzicht Zorg1 prestatiecodes nek voor VGZ.

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401563026Low risk - start nekF1041
9401573026Low risk - eind nekF1041
9401583026Medium risk - start nekF1042
9401593026Medium risk - eind nekF1042
9401603026High risk - start nekF1043
9401613026High risk - eind nekF1043
9401623026Low risk - recidive nekF1041R
9401633026Medium risk - recidive nekF1042R
9401643026High risk - recidive nekF1043R

4.2.2 Overzicht Zorg1 prestatiecodes voor 2021 t/m 2023

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken Zorg1- selecteer de peildatum bijvoorbeeld ‘1-1-2021’.

Tabel 1: overzicht Zorg1 prestatiecodes nek voor VGZ, CZ en Menzis.

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401563026Low risk - start nekF1041
9401573026Low risk - eind nekF1041
9401583026Medium risk - start nekF1042
9401593026Medium risk - eind nekF1042
9401603026High risk - start nekF1043
9401613026High risk - eind nekF1043
9401623026Low risk - recidive nekF1041R
9401633026Medium risk - recidive nekF1042R
9401643026High risk - recidive nekF1043R

Let op

De recidive van nek CZ dienen gedeclareerd te worden op een bilaterale code (990) ipv de paramedische code (012). Om deze te kunnen declareren zijn voor CZ afwijkende prestatiecodes nodig. De volgende prestatiecodes dienen gebruikt te worden voor het declareren van de recidive van nek voor CZ.

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401629903026Low risk - recidive nek - CZF1041R
9401639903026Medium risk - recidive nek - CZF1042R
9401649903026High risk - recidive nek - CZF1043R

Daarnaast dient u via configuratie – algemeen – tarieven – contractposities bij CZ het contract “tarieven overige coderingen” te selecteren. U selecteert hiervoor de lijst “tarieven overige coderingen” om dit contract te kunnen selecteren.

4.2.3 Contactmomenten en eindcode VGZ en CZ

Bij VGZ en CZ dient het werkelijk aantal behandelingen meegestuurd te worden bij de eind code.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne
Voor tussenliggende behandelingen (contactmomenten) gebruikt u eigen gemaakt prestatiecodes voor de registratie van de behandeling. De behandelingen worden NIET verzonden naar de zorgverzekeraar. Aan deze behandelingen dient u de ‘declareren onder code’ 940135 te koppelen.

Bijvoorbeeld de fictieve prestatiecode 011 wordt gebruikt om een behandeling fysiotherapie te registreren voor een zorgproduct-traject. Zie afbeelding.

Zodra in het traject de eindcode gedeclareerd wordt zal FysioOne gaan tellen hoeveel tussenliggende behandelingen er zijn geweest en dit aantal aan de declaratie van de eindcode toevoegen. Dit kan het systeem alleen doen als de declaratiecode 940135 is toegevoegd aan de prestatiecode van de tussenliggende behandeling.

In bovenstaand voorbeeld: bij de 01 – Low Risk Start (F1013) prestatiecode wordt 1 eenheid doorgegeven aan de zorgverzekeraar.
Er zijn 2 tussenliggende behandelingen en 1 eindbehandeling. Zodra de 0111 – Low Risk Einde (F1013) gedeclareerd wordt zal er een eenheid van 3 meegegeven worden in het declaratiebestand.

Het kan zijn dat u meerdere verschillende prestatiecodes heeft gemaakt voor de registratie van de behandelingen van de zorgproducten. Aan al deze prestatiecodes dient u de 940135 code toe te voegen als u wilt dat deze meegnomen worden in de telling van de eindcode.

4.2.4 Eenheden Menzis 2021

Voor Menzis geldt een vast aantal eenheden.

prestatiecode 940160 – High risk: start nek – declaratiecode F1043 > 4 eenheden
prestatiecode 940161 – High risk: eind nek –  declaratiecode F1043> 4 eenheden
In totaal 8 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940158 – Medium risk: start nek – declaratiecode F1042 > 3 eenheden
prestatiecode 940159 – Medium risk: eind nek – declaratiecode F1042 > 3 eenheden
In totaal 6 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940156 – Low risk: start nek  – declaratiecode F1041 > 1 eenheden
prestatiecode 940157 – Low risk: eind nek – declaratiecode F1041 > 1 eenheden
In totaal 2 eenheden voor de AV.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne?
Hier hoeft u niks voor in te regelen in FysioOne. Dit hebben wij reeds technisch voor u ingeregeld, zodat bij gebruik van de juiste declaratiecodes de juiste eenheden worden meegestuurd naar de zorgverzekeraar.

4.2.5 Eenheden Menzis 2022 & 2023

Voor Menzis geldt een vast aantal eenheden.

prestatiecode 940160 – High risk: start nek – declaratiecode F1043 > 3 eenheden
prestatiecode 940161 – High risk: eind nek –  declaratiecode F1043> 3 eenheden
In totaal 6 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940158 – Medium risk: start nek – declaratiecode F1042 > 2 eenheden
prestatiecode 940159 – Medium risk: eind nek – declaratiecode F1042 > 2 eenheden
In totaal 4 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940156 – Low risk: start nek  – declaratiecode F1041 > 1 eenheden
prestatiecode 940157 – Low risk: eind nek – declaratiecode F1041 > 1 eenheden
In totaal 2 eenheden voor de AV.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne?
Hier hoeft u niks voor in te regelen in FysioOne. Dit wordt momenteel voor u technisch ingeregeld, zodat bij gebruik van de juiste declaratiecodes de juiste eenheden worden meegestuurd naar de zorgverzekeraar.

4.2.6 Niet productfinanciering

Zorg 1: Nek (2020)

 • Zorg 1: Nek | profiel 1 | zonder prijs afspraak: 3026
 • Zorg 1: Nek | profiel 2 | zonder prijs afspraak: 3126
 • Zorg 1: Nek | profiel 3 | zonder prijs afspraak: 3226

4.3 Schouder

Het programma bestaat uit een profielindeling gebaseerd op de Start MSK tool welke leidt tot een indeling in drie risicoprofielen. Daarnaast is er een vaste set met klinimetrie welke wordt afgenomen bij de intake, tussenmeting en eindmeting.

De productafspraken voor Zorg1 schouder kunnen worden aangeboden voor VGZ, CZ en Menzis. Achmea heeft geen productafspraken voor Zorg1 schouder.

4.3.1 Overzicht Zorg1 prestatiecodes voor 2021 t/m 2023

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken Zorg1- selecteer de peildatum bijvoorbeeld ‘1-1-2021’.

Tabel 1: overzicht Zorg1 prestatiecodes schouder voor VGZ, CZ en Menzis.

PrestatiecodeDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401654026Low risk - start schouderF1044
9401664026Low risk - eind schouderF1044
940167
4026Medium risk - start schouderF1045
9401684026Medium risk - eind schouderF1045
9401694026High risk - start schouderF1046
9401704026High risk - eind schouderF1046
9401714026Low risk - recidive schouderF1044R
9401724026Medium risk - recidive schouderF1045R
9401734026High risk - recidive schouderF1046R

Let op

De recidive van schouder CZ dienen gedeclareerd te worden op een bilaterale code (990) ipv de paramedische code (012). Om deze te kunnen declareren zijn voor CZ afwijkende prestatiecodes nodig. De volgende prestatiecodes dienen gebruikt te worden voor het declareren van de recidive van schouder voor CZ.

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401719904026Low risk - recidive schouder - CZF1044R
9401729904026Medium risk - recidive schouder - CZF1045R
9401739904026High risk - recidive schouder - CZF1046R

Daarnaast dient u via configuratie – algemeen – tarieven – contractposities bij CZ het contract “tarieven overige coderingen” te selecteren. U selecteert hiervoor de lijst “tarieven overige coderingen” om dit contract te kunnen selecteren.

4.3.2 Contactmomenten en eindcode VGZ en CZ

Bij VGZ en CZ dient het werkelijk aantal behandelingen meegestuurd te worden bij de eind code.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne?
Voor tussenliggende behandelingen (contactmomenten) gebruikt u eigen gemaakt prestatiecodes voor de registratie van de behandeling. De behandelingen worden NIET verzonden naar de zorgverzekeraar. Aan deze behandelingen dient u de ‘declareren onder code’ 940135 te koppelen.

Bijvoorbeeld de fictieve prestatiecode 011 wordt gebruikt om een behandeling fysiotherapie te registreren voor een zorgproduct-traject. Zie afbeelding.

Zodra in het traject de eindcode gedeclareerd wordt zal FysioOne gaan tellen hoeveel tussenliggende behandelingen er zijn geweest en dit aantal aan de declaratie van de eindcode toevoegen. Dit kan het systeem alleen doen als de declaratiecode 940135 is toegevoegd aan de prestatiecode van de tussenliggende behandeling.

In bovenstaand voorbeeld: bij de 01 – Low Risk Start (F1013) prestatiecode wordt 1 eenheid doorgegeven aan de zorgverzekeraar.
Er zijn 2 tussenliggende behandelingen en 1 eindbehandeling. Zodra de 0111 – Low Risk Einde (F1013) gedeclareerd wordt zal er een eenheid van 3 meegegeven worden in het declaratiebestand.

Het kan zijn dat u meerdere verschillende prestatiecodes heeft gemaakt voor de registratie van de behandelingen van de zorgproducten. Aan al deze prestatiecodes dient u de 940135 code toe te voegen als u wilt dat deze meegnomen worden in de telling van de eindcode.

4.3.3 Eenheden Menzis 2021

Voor Menzis geldt een vast aantal.

prestatiecode 940169 – High risk: start schouder – declaratiecode F1046 > 4 eenheden
prestatiecode 940170 – High risk: eind schouder – declaratiecode F1046 > 4 eenheden
In totaal 8 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940167 – Medium risk: start schouder – declaratiecode F1045 > 3 eenheden
prestatiecode 940168 – Medium risk: eind schouder – declaratiecode F1045 > 3 eenheden
In totaal 6 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940165 – Low risk: start schouder – declaratiecode F1044 > 1 eenheden
prestatiecode 940166 – Low risk: eind schouder – declaratiecode F1044 > 1 eenheden
In totaal 2 eenheden voor de AV.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne?
Hier hoeft u niks voor in te regelen in FysioOne. Dit hebben wij al reeds technisch voor u ingeregeld, zodat bij gebruik van de juiste declaratiecodes de juiste eenheden worden meegestuurd naar de zorgverzekeraar.

4.3.4 Eenheden Menzis 2022 & 2023

Voor Menzis geldt een vast aantal.

prestatiecode 940169 – High risk: start schouder – declaratiecode F1046 > 3 eenheden
prestatiecode 940170 – High risk: eind schouder – declaratiecode F1046 > 3 eenheden
In totaal 6 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940167 – Medium risk: start schouder – declaratiecode F1045 > 2 eenheden
prestatiecode 940168 – Medium risk: eind schouder – declaratiecode F1045 > 2 eenheden
In totaal 4 eenheden voor de AV.

prestatiecode 940165 – Low risk: start schouder – declaratiecode F1044 > 1 eenheden
prestatiecode 940166 – Low risk: eind schouder – declaratiecode F1044 > 1 eenheden
In totaal 2 eenheden voor de AV.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne?
Hier hoeft u niks voor in te regelen in FysioOne. Dit wordt momenteel voor u technisch ingeregeld, zodat bij gebruik van de juiste declaratiecodes de juiste eenheden worden meegestuurd naar de zorgverzekeraar.

4.3.5 Niet productfinanciering

Voor de niet productfinanciering worden de volgende diagnosecodes gehanteerd per profiel:

Zorg 1: schouder

 • Zorg 1: schouder | profiel 1 | zonder prijs afspraak: 4026
 • Zorg 1: schouder | profiel 2 | zonder prijs afspraak: 4126
 • Zorg 1: schouder | profiel 3 | zonder prijs afspraak: 4226

4.4 Artrose (per 1-4-2021)

Het programma bestaat uit een profielindeling gebaseerd op de Start MSK tool welke leidt tot een indeling in drie risicoprofielen. Daarnaast is er een vaste set met klinimetrie welke wordt afgenomen bij de intake, tussenmeting en eindmeting.

4.4.1 Overzicht Zorg1 prestatiecodes voor 2021 t/m 2023

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken Zorg1- selecteer een peildatum vanaf ‘1-4-2021’.

Tabel 1: overzicht Zorg1 prestatiecodes artrose voor VGZ en CZ.

PrestatiecodeDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401747023 of 6223Low risk - start artroseF1038
9401757023 of 6223Low risk - eind artroseF1038
940176
7023 of 6223Medium risk - start artroseF1039
9401777023 of 6223Medium risk - eind artroseF1039
9401787023 of 6223High risk - start artroseF1040
9401797023 of 6223High risk - eind artroseF1040
9401807023 of 6223Low risk - recidive artroseF1038R
9401817023 of 6223Medium risk - recidive artroseF1039R
9401827023 of 6223High risk - recidive artroseF1040R

Let op

De recidive van artrose CZ dienen gedeclareerd te worden op een bilaterale code (990) ipv de paramedische code (012). Om deze te kunnen declareren zijn voor CZ afwijkende prestatiecodes nodig. De volgende prestatiecodes dienen gebruikt te worden voor het declareren van de recidive van artrose voor CZ.

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401809907023 of 6223Low risk - recidive artrose - CZF1038R
9401819907023 of 6223Medium risk - recidive artrose - CZF1039R
9401829907023 of 6223High risk - recidive artrose - CZF1040R

Daarnaast dient u via configuratie – algemeen – tarieven – contractposities bij CZ het contract “tarieven overige coderingen” te selecteren. U selecteert hiervoor de lijst “tarieven overige coderingen” om dit contract te kunnen selecteren.

4.4.2 Contactmomenten en eindcode VGZ en CZ

Bij VGZ en CZ dient het werkelijk aantal behandelingen meegestuurd te worden bij de eind code.

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne?
Voor tussenliggende behandelingen (contactmomenten) gebruikt u eigen gemaakt prestatiecodes voor de registratie van de behandeling. De behandelingen worden NIET verzonden naar de zorgverzekeraar. Aan deze behandelingen dient u de ‘declareren onder code’ 940135 te koppelen.

Bijvoorbeeld de fictieve prestatiecode 011 wordt gebruikt om een behandeling fysiotherapie te registreren voor een zorgproduct-traject. Zie afbeelding.

Zodra in het traject de eindcode gedeclareerd wordt zal FysioOne gaan tellen hoeveel tussenliggende behandelingen er zijn geweest en dit aantal aan de declaratie van de eindcode toevoegen. Dit kan het systeem alleen doen als de declaratiecode 940135 is toegevoegd aan de prestatiecode van de tussenliggende behandeling.

In bovenstaand voorbeeld: bij de 01 – Low Risk Start (F1013) prestatiecode wordt 1 eenheid doorgegeven aan de zorgverzekeraar.
Er zijn 2 tussenliggende behandelingen en 1 eindbehandeling. Zodra de 0111 – Low Risk Einde (F1013) gedeclareerd wordt zal er een eenheid van 3 meegegeven worden in het declaratiebestand.

Het kan zijn dat u meerdere verschillende prestatiecodes heeft gemaakt voor de registratie van de behandelingen van de zorgproducten. Aan al deze prestatiecodes dient u de 940135 code toe te voegen als u wilt dat deze meegnomen worden in de telling van de eindcode.

4.4.3 Niet productfinanciering

Voor de niet productfinanciering worden de volgende diagnosecodes gehanteerd per profiel:

Zorg 1: artrose knie

 • Zorg 1: artrose knie | profiel 1 | zonder prijs afspraak: 7023
 • Zorg 1: artrose knie | profiel 2 | zonder prijs afspraak: 7023
 • Zorg 1: artrose knie | profiel 3 | zonder prijs afspraak: 7023

Zorg 1: artrose heup

 • Zorg 1: artrose heup | profiel 1 | zonder prijs afspraak: 6223
 • Zorg 1: artrose heup | profiel 2 | zonder prijs afspraak: 6223
 • Zorg 1: artrose heup | profiel 3 | zonder prijs afspraak: 6223

 

4.5 TKP en THP (per 1-4-2021)

Het programma bestaat uit een profielindeling gebaseerd op de Start MSK tool welke leidt tot een indeling in drie risicoprofielen. Daarnaast is er een vaste set met klinimetrie welke wordt afgenomen bij de intake, tussenmeting en eindmeting.

4.5.1 Overzicht Zorg1 prestatiecodes voor 2021 t/m 2023

De bijbehorende tarieven zijn alleen zichtbaar in FysioOne. Deze kunt u raadplegen via configuratie – algemeen – declaratietarieven – selecteer de contractgroep – selecteer de lijst ‘productafspraken Zorg1- selecteer een peildatum vanaf ‘1-4-2021’.

Tabel 1: overzicht Zorg1 prestatiecodes TKP voor Menzis.

PrestatiecodeDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401837022Nulmeting - TKPF1009
9401847001Profiel 1 - TKPF1022
9401857001Profiel 2 - TKPF1023
9401867001Profiel 3 (AV) - TKPF1024
9401877001Profiel 3 (BV) - TKPF1018

Tabel 2: overzicht Zorg1 prestatiecodes THP voor Menzis.

PrestatiecodeDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401886222Nulmeting - THPF1010
9401896201Profiel 1 - THPF1026
9401906201Profiel 2 - THPF1027
9401916201Profiel 3 (AV) - THPF1028
9401926201Profiel 3 (BV) - THPF1020

4.5.2 Eenheden Menzis 2021

Voor Menzis geldt een vast aantal.

TKP

prestatiecode 940183 – Nulmeting TKP – declaratiecode F1009 > 1 eenheden
prestatiecode 940184 – Profiel 1 TKP – declaratiecode F1022 > 5 eenheden
prestatiecode 940185 – Profiel 2 TKP – declaratiecode F1023 >18 eenheden
prestatiecode 940186 – Profiel 3 (AV) TKP – declaratiecode F1024 > 20 eenheden
prestatiecode 940187 – Profiel 3 (BV) TKP – declaratiecode F1018 > 1 eenheden

THP

prestatiecode 940188 – Nulmeting THP – declaratiecode F1010 > 1 eenheden
prestatiecode 940189 – Profiel 1 THP – declaratiecode F1026 > 4 eenheden
prestatiecode 940190 – Profiel 2 THP – declaratiecode F1027 >15 eenheden
prestatiecode 940191 – Profiel 3 (AV) THP – declaratiecode F1028 > 20 eenheden
prestatiecode 940192 – Profiel 3 (BV) THP – declaratiecode F1020 > 1 eenheden

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne?
Hier hoeft u niks voor in te regelen in FysioOne. Dit hebben wij al reeds technisch voor u ingeregeld, zodat bij gebruik van de juiste declaratiecodes de juiste eenheden worden meegestuurd naar de zorgverzekeraar.

4.5.3 Eenheden Menzis 2022 & 2023

Voor Menzis geldt een vast aantal.
In het jaar 2022 is TKP profiel 2 opgesplitst in een AV en BV profiel. Dit betekent dat er een nieuwe prestatiecode is toegevoegd, namelijk prestatiecode 930211. Om gebruik te kunnen maken van de prestatiecode dient de praktijk de prestatiecode toe te voegen aan FysioOne. Zie paragraaf 3.2 voor meer informatie.

TKP

prestatiecode 940183 – Nulmeting TKP – declaratiecode F1009 > 1 eenheden
prestatiecode 940184 – Profiel 1 TKP – declaratiecode F1022 > 5 eenheden
prestatiecode 940185 – Profiel 2 (AV) TKP – declaratiecode F1023 >20 eenheden
prestatiecode 930211 – Profiel 2 (BV) TKP – declaratiecode F1004B > 1 eenheden
prestatiecode 940186 – Profiel 3 (AV) TKP – declaratiecode F1024 > 20 eenheden
prestatiecode 940187 – Profiel 3 (BV) TKP – declaratiecode F1018 > 1 eenheden

THP

prestatiecode 940188 – Nulmeting THP – declaratiecode F1010 > 1 eenheden
prestatiecode 940189 – Profiel 1 THP – declaratiecode F1026 > 4 eenheden
prestatiecode 940190 – Profiel 2 THP – declaratiecode F1027 >20 eenheden
prestatiecode 940191 – Profiel 3 (AV) THP – declaratiecode F1028 > 20 eenheden
prestatiecode 940192 – Profiel 3 (BV) THP – declaratiecode F1020 > 1 eenheden

Hoe dient u dit in te regelen in FysioOne?
Hier hoeft u niks voor in te regelen in FysioOne. Dit wordt momenteel voor u technisch ingeregeld, zodat bij gebruik van de juiste declaratiecodes de juiste eenheden worden meegestuurd naar de zorgverzekeraar.

4.5.4 Niet productfinanciering

Voor de niet productfinanciering worden de volgende diagnosecodes gehanteerd per profiel:

Zorg 1: TKP

 • Zorg 1: TKP | profiel 1 | zonder prijs afspraak: 7001
 • Zorg 1: TKP | profiel 2 | zonder prijs afspraak: 7001
 • Zorg 1: TKP | profiel 3 | zonder prijs afspraak: 7001

Zorg 1: THP

 • Zorg 1: THP | profiel 1 | zonder prijs afspraak: 6201
 • Zorg 1: THP | profiel 2 | zonder prijs afspraak: 6201
 • Zorg 1: THP | profiel 3 | zonder prijs afspraak: 6201

4.6 Declareren

Nadat u de prestatiecodes ingepland heeft in de agenda zal het gebruikelijke declaratieproces van FysioOne gehanteerd worden. De behandelingen komt te staan bij afhandelen, te declareren, etc.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de inhoud van het declareren van de zorgproducten verwijzen wij u naar Zorg1.

4.6.1 Declareren recidive CZ

De recidive voor de Zorg1 zorgproducten dienen bij CZ gedeclareerd te worden op een bilaterale code (990) ipv de paramedische code (012). Om deze te kunnen declareren zijn voor CZ afwijkende prestatiecodes nodig.

De volgende prestatiecodes dienen gebruikt te worden voor het declareren van de recidive voor de Zorg1 zorgproducten bij CZ.

Lage rug

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401339903426Low risk - recidive lage rug - CZF1013R
9401439903426Medium risk - recidive lage rug - CZF1014R
9401539903426High risk - recidive lage rug - CZF1015R

Nek

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401629903026Low risk - recidive nek - CZF1041R
9401639903026Medium risk - recidive nek - CZF1042R
9401649903026High risk - recidive nek - CZF1043R

Schouder

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401719904026Low risk - recidive schouder - CZF1044R
9401729904026Medium risk - recidive schouder - CZF1045R
9401739904026High risk - recidive schouder - CZF1046R

Artrose

PrestatiecodesDiagnosecodeOmschrijvingF-Code
9401809907023 of 6223Low risk - recidive artrose - CZF1038R
9401819907023 of 6223Medium risk - recidive artrose - CZF1039R
9401829907023 of 6223High risk - recidive artrose - CZF1040R

Om het juiste recidive tarief voor CZ te krijgen dient u via configuratie – algemeen – tarieven – contractposities bij CZ het contract “tarieven overige coderingen” te selecteren. U selecteert hiervoor de lijst “tarieven overige coderingen” om dit contract te kunnen selecteren.

5. Export via Zorg1 Intelligence praktijkdashboard

5.1 Route tot productwerken

Om in aanmerking te komen voor de aanpak van Zorg1 dient een praktijk te voldoen aan kwaliteitscriteria. Met deze transparante eisen beoogt Zorg1 de kwaliteit van de deelnemende praktijken te borgen, zowel bij toetreding als tijdens deelname. Zorg1 ontwikkelt een innovatieve werkwijze met kwaliteitscriteria waaraan zorgverzekeraars zich kunnen conformeren en passende overeenkomsten aan kunnen hangen. Zorg1 toetst bij aanmelding op de algemene toetredingscriteria. Na toetreding start de dataverzameling en worden alle praktijken ieder kwartaal getoetst op basis van de aangeleverde data (bron: www.Zorg1.nl).

Om u als praktijk te conformeren aan de dataverzameling en aanlevering aan Zorg1 dient u als praktijk via het Zorg1 praktijkdashboard (SpotOnMedics Intelligence) uw export te genereren en te delen met Zorg1.

Meer informatie?
N
eem contact op met de Inside Sales afdeling van SpotOnMedics via 088 6600 800 (keuze 5) of per e-mail via sales@spotonmedics.nl 

5.1.1 Toepassing Zorg1 Intelligence praktijkdashboard

Middels het Zorg1 praktijkdashboard krijgt u elke dag inzage in de dataverzameling, kunt u tijdig controles uitvoeren op de profilering, het gebruik van de juiste declaratiecodes analyseren en tot slot altijd inzage hebben in uw cijfers ten behoeve van een evaluatie en/of audit. 

Aangezien de data in het Zorg1 dashboard elke nacht opnieuw geladen wordt vanuit FysioOne heeft u elke dag inzicht in de dataverzameling ten behoeve van Zorg1 en kunt u tijdig uw data monitoren en eventueel de processen binnen de praktijk aansturen. Het Zorg1 dashboard wordt hiermee onderdeel van uw bedrijfsvoering en leidt tot minder administratie- en analyse tijd ten behoeve van uw Zorg1 dataverzameling.

5.2 Zorg1 Intelligence praktijkdashboard

Het zorg1 praktijkdashboard vindt u terug in uw SpotOnMedics Intelligence account.
Open uw Intelligence account via https://intelligence.spotonmedics.nl

Bij het openen van uw Zorg1 praktijkdashboard krijgt u inzage in 4 verschillende werkbladen:

 1. Inleiding;
 2. Export tabellen;
 3. Monitoring dataverzameling;
 4. Kwaliteitsdocument Zorg1.

In de volgende hoofdstukken kunt u een uitleg raadplegen voor werkblad 2, 3 en 4.

5.2.1 Werkblad 2: export tabellen

Uw exportbestand staat klaar in SpotOnMedics Intelligence

SpotOnMedics heeft het Zorg1 codeboek ingericht in het werkblad ‘Export tabellen’ in het Zorg1 dashboard. In dit werkblad vindt u de codeboeken van Zorg1 terug voor de Zorgprogramma’s. Dit werkblad kunt u vinden door te navigeren naar het Zorg1 dashboard en het eerste werkblad te selecteren. Raadpleeg in de tabbladen de export tabellen voor de verschillende programma’s.

Om uw dataverzameling te exporteren dient u de volgende 2 stappen uit te voeren:

Stap 1. Selecteer de periode
Selecteer aan de linkerkant van het werkblad de gewenste periode (jaar + maand) waarover u uw data wilt visualiseren en exporteren.  De geselecteerde periode gaat uit van de startdatum van het dossier.

Stap 2. Exporteer de tabel van het gewenste Zorg1 Zorgprogramma
Exporteer vervolgens uw dataverzameling per Zorg1 Zorgprogramma of het profielen overzicht door op de tabel te klikken met de rechtermuisknop > tabel > exporteren > gegevens exporteren. U vindt uw dataverzameling vervolgens terug in de download map van uw eigen computer. 

Toestemming patiënt
In verband met de toestemming welke de patiënt dient te verlenen voor de dataverzameling ten behoeve van zorgproducten zijn in de export tabellen enkel patiënten opgenomen die hier toestemming voor hebben verleend. De registratie van de toestemming voor zorgproducten vindt u terug in  het behandelplan. Hiervoor dient u gebruik te maken van de meest recente richtlijnen. 

Verantwoordelijkheden van download en doorvoeren mutaties
SpotOnMedics gaat er vanuit dat u op basis van bovenstaande instructie de export tabel kunt downloaden en direct doorstuurt aan Zorg1. Indien u het bestand opent, eventuele mutaties doorvoert en/of overige zaken wijzigt ligt de verantwoordelijkheid van het exportbestand bij de praktijk.

Stap 3. Excel spreadsheet toesturen aan Zorg1

Zorg1 heeft SpotOnMedics laten weten dat de praktijk de gedownloade Excel spreadsheet kan uploaden op de Zorg1 klantomgeving op de website van Zorg1.

Voor eventuele verdere informatie omtrent het versturen van het exportbestand aan Zorg1 verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met Zorg1.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het exporteren van de export tabel in het Zorg1 dashboard? Onze Klantcontact professionals staan u graag te woord en zullen uw vragen bespreken met het productteam. Neem contact op via 088 6600 800 (keuze 1) of support@SpotOnMedics.nl.

5.2.2 Werkblad 3: monitoring dataverzameling

Raadpleeg de route tot productwerken binnen de praktijk met behulp van werkblad 3. ‘Monitoring dataverzameling’ in het Zorg1 dashboard. Per Zorg1 Zorgprogramma analyseert u in de tabellen of de juiste profielen zijn toegepast en de juiste declaratiecodes zijn gehanteerd per profiel en zorgverzekeraar. 

Voor het raadplegen van de dataverzameling over de juiste periode kunt u aan de linkerzijde van het dashboard het filter ‘jaar’ en ‘maand’ gebruiken om de gewenste periode te selecteren. 

Filter mogelijkheden
Indien u in het dashboard bovenstaande analyses wilt uitvoeren voor een selecte set van de data kunt u hiervoor gebruik maken van verschillende filters:

Ten behoeve van de controle van de profielen kunt u gebruik maken van verschillende dimensies en de gewenste methode die bij uw praktijk kwaliteitscontrole past.

 1. Categorie:
  Met behulp van het selecteren van de categorie kunt u enkel uw Zorg1 trajecten filteren. Op basis van deze trajecten kunt u direct controleren of aan de bijhorende profielen wel de juiste diagnosecodes en meetresultaten zijn gekoppeld. Een selectie kunt u maken door op de naam van de categorie in de tabel te klikken, of door op het vergrootglas te klikken en in het filter een selectie te maken.
 2. DCSPH en CSI
  In de tabel worden alle diagnosecodes gebundeld die gerelateerd zijn aan het selecte Zorg1 Zorgprogramma. Indien u enkel de diagnosecodes wilt selecteren van de geïncludeerde patiënten kunt u ervoor kiezen om hier enkel desbetreffende diagnosecodes en CSI codes uit te filteren. Klik hiervoor op het vergrootglas van de DCSPH en voer de gewenste diagnosecode in.
 3. Meetresultaten
  Orden de scores van het meetinstrument op aflopende of oplopende waarde en loop al uw zorg1 inclusie patiënten langs om een snel overzicht te krijgen van de juiste profilering binnen de praktijk. Tevens kunt u er voor kiezen om enkel een aantal scores te selecteren om te controleren of daar het gewenste profiel aan gekoppeld staat.


Tip! Maak meteen een bladwijzer aan van de gewenste zoekmethoden. Met behulp van een bladwijzer staan uw standaard analyses direct klaar voor de volgende keer. Voor meer informatie over bladwijzers kunt u de
Handleiding SpotOnMedics Intelligence raadplegen.

Ten behoeve van de controle van de juiste declaratiecodes kunt u gebruiken maken van verschillende dimensies en de gewenste methode die bij uw praktijk kwaliteitscontrole past. 

 1. UZOVI
  Maak een selectie in de gewenst UZOVI codes ten behoeve van een analyse voor uw ‘met prijsafspraken’ profielen. Een selectie kunt u maken met behulp van het filter aan de linkerzijde van het dashboard. Tevens kunt u in de tabel direct de gewenste codes selecteren en bevestigen.
 2. Prestatiecode en DCO (declareren onder code)
  In de tabel ‘Monitoring dataverzameling’ zijn tevens de prestatiecodes en ‘declaratie onder codes’ opgenomen. Via deze weg kunt u een duidelijk overzicht krijgen over de gebruikte declaratiecodes binnen de praktijk. Filter de tabel op basis van de profielen (bijvoorbeeld middels de DCSPH codes) en controleer of de juiste prestatie en/of declaratiecodes zijn gebruikt voor de juiste zorgverzekeraar.


Let op! in tegenstelling tot de tabellen op het werkblad ‘Export Tabellen’ toont het werkblad ‘Monitoring Dataverzameling’ tevens alle trajecten van patiënten die geen toestemming hebben gegeven voor de uitwisseling van de patiënt data. Via deze tabel krijgt u inzage in uw gehele inclusie criteria. Indien het gewenst is om enkel de patiënten die toestemming hebben gegeven te analyseren dient u in de tabel ‘Monitoring Dataverzameling’ de  toestemming patiënt ‘ja’ te activeren. Deze vindt u terug in de tabel in de laatste kolom.

5.2.3 Werkblad 4: Kwaliteitsdocument Zorg1

Eens per kwartaal wordt de Zorgaanbieder geanalyseerd en geëvalueerd op de algemene alsmede de indicatie specifieke kwaliteitscriteria. In het kwaliteitsdocument van Zorg1 vindt u de officiële criteria terug. 

Op basis van de criteria in het kwaliteitsdocument van Zorg1 vindt u in het werkblad ‘Kwaliteitsdocument Zorg1’ in het Zorg1 dashboard het aantal geïncludeerde cliënten per Zorg1 Zorgprogramma en krijgt u inzage in het totaal aantal trajecten (%) waarbij metingen zijn afgenomen. 

Let op! aangezien de praktijk enkel de dataset aanlevert over patiënten die toestemming hebben gegeven voor de dataverzameling is Zorg1 alleen in staat om een rapportage op te maken over deze patiënten. Om naar dezelfde data te kijken is het mogelijk om hiervoor het filter ‘toestemming zorgproducten’ (zie afbeelding) of de bladwijzer ‘Zorg1 analyse – kwaliteitscriteria’ te activeren. 

Extra analyses

 1. Periode
  Selecteer voor het uitvoeren van een analyse de juiste periode met behulp van de filters aan de linkerzijde.
 2. Zorgverzekeraar
  Indien u graag de data wilt analyseren voor een bepaalde zorgverzekeraar kunt u gebruik maken van het filter UZOVI. Selecteer de gewenste UZOVI codes en bevestig de gemaakte selecties.


Tip! Maak meteen een bladwijzer aan van deze selectie. Met behulp van een bladwijzer van de gewenste zorgverzekeraars hebt u uw standaard analyse altijd klaar staan.

6. Kunt u hulp gebruiken?

6.1 Wij wensen u veel succes toe!

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de koppeling met Zorg1? Neem dan contact op met onze support professionals. Zij staan u graag te woord.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Supportdesk
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht

Tip: handleiding jaarovergang (klik hier)