Handleiding
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. Welkom in het FysioOne PatiëntenDossier

1.1 Wat kunt u vinden in deze handleiding?

De FysioOne module PatiëntenDossier wordt gebruikt voor de verslaglegging van uw patiënten. De verschillende functionaliteiten en werking hiervan worden in deze module nader toegelicht.

We onderscheiden de volgende functies:

 • PatiëntenDossier openen;
 • Aan de slag;
 • Rapportages;
 • Patiëntenportaal;
 • Inrichting PatiëntenDossier.

2. Patientendossier openen

2.1 PatiëntenDossier benaderen

U kunt het patiëntendossier op verschillende manieren benaderen;

Agenda
Wanneer u de patiënt opzoekt in de agenda dan zult u zien dat er naast de naam een blauw mapje zichtbaar is.

Wanneer u hierop klikt komt u automatisch in het patiëntendossier uit. Let op: wanneer het mapje niet zichtbaar is, dient u ‘dossier informatie niet tonen’ uit te vinken onder uw persoonlijke instellingen via startpagina – persoonlijke instellingen – agenda.

Agenda details
Om de agenda details te benaderen, klikt u op de patiëntenafspraak in de agenda. U komt nu in de agendadetails terecht. Klik vervolgens op het blauwe mapje om het dossier te openen.

Traject
Wanneer u het traject in de patiëntenkaart opent, kunt u op de loep voor het desbetreffende traject klikken. Het juiste traject wordt nu geselecteerd. Klik op het blauw mapje aan het einde van de regel om het dossier te kunnen openen.

Dossiers
Via het hoofdnavigatiemenu PatiëntenDossier – Dossier overzicht heeft u de mogelijkheid om verschillende filters aan te zetten om zo gericht naar een dossier te kunnen zoeken. Klik na het zoeken op de loep onder acties om het desbetreffende dossier te openen.

Status overzicht
Via het hoofdnavigatiemenu PatiëntenDossier – Status overzicht komt u op deze pagina terecht. In het status overzicht heeft u de mogelijkheid om een dossier te bekijken aan de hand van een aantal kolommen. Zo heeft u inzage in het invullen van bijvoorbeeld de anamnese of de tussenevaluatie. Ook hier heeft u de mogelijkheid om een dossier te openen door op de loep onder acties te klikken.

2.2 Trajecten koppelen aan een dossier

Het kan voorkomen dat u meerdere trajecten aan hetzelfde dossier wil koppelen, denk bijvoorbeeld aan een chronisch traject.

Ga voor het koppelen van een traject naar het desbetreffende dossier via de tab dossier in de patiëntenkaart. Klik vervolgens op de basisgegevens in het dossier. Er verschijnt een nieuw scherm waarin u naar beneden kunt scrollen. Vervolgens ziet u de gekoppelde trajecten.

Klik vervolgens op de groene plus om een nieuw traject te koppelen. Alle trajecten die nog niet gekoppeld zijn zullen zichtbaar zijn. Klik op het juiste traject en druk op opslaan. Let op: een traject kan maar aan één dossier gekoppeld zijn. Een traject is te koppelen wanneer onder trajecten een groene plus staat ipv een blauw mapje.

Traject loskoppelen
Voor het loskoppelen van een traject kunt u de basisgegevens op dezelfde wijze benaderen. Weer ziet u uw gekoppelde trajecten, echter klikt u nu niet op de groene plus maar op het rode kruis achter het gekoppelde traject.

U verwijdert geen traject, u koppelt alleen een traject los. Wanneer het traject is losgekoppeld, verschijnt er een groene plus achter het traject in de patiëntenkaart. Klik op de groene plus om een nieuw dossier aan te maken.

3. Aan de slag

3.1 Cockpit

Open het gewenste dossier, onder het dossier verschijnen de onderwerpen die in het dossier doorlopen dienen te worden.

De cockpit geeft u een snelle view van het dossier. Klik op het witte blokje om de gegevens uit te klappen en te bekijken.

3.2 Basisgegevens

Bij de basisgegevens staan de gegevens zoals die bekend zijn in de patiëntkaart.


Onder het kopje basisgegevens staan de gegevens van de patiënt, de gegevens van de coördinerende therapeut, de gegevens van de huisarts en de gegevens van de verwijzer vermeld. Tevens ziet u welke trajecten er gekoppeld zijn.

3.3 Aanmelding & screening

In de omgevingsinstellingen is aan te geven of er al dan niet een apart screeningsmenu geactiveerd moet worden. Als bij binnenkomst “DTF”,  “DTF + Intake/Ond of “Eenmalig fysiotherapeutisch consult” ingevuld wordt, zal er een verkort navigatiemenu verschijnen.

Indien er een indicatie fysiotherapie wordt aangegeven zal de rest van het patiëntendossier uitklappen. Tevens dienen er bij een verwijzing, DTF en DTF + Intake/Ond de screening voor rode vlaggen ingevuld te worden.

Indien er voor de praktijk meerdere specialisatiekaarten zijn geactiveerd zijn deze onder ‘kaart’ voor het specifieke dossier te activeren.

Door middel van tweetal sterretjes ** is aangegeven welke rubrieken verstuurd worden naar de Landelijke Database Fysiotherapie.

Er is een mogelijkheid tot het invullen van een tweede screening. Indien hier geen gebruik van gemaakt wordt in het dossier kan eventueel de sectie ingeklapt worden door middel van de blauwe pijltjes links van de sectietekst ‘extra screening’.

Tevens is het mogelijk om de velden in te spreken. Dit kunt u zien aan de velden waaraan de microfoon is toegevoegd.

3.4 Anamnese

In de anamnese kunt u, evenals op andere plekken in het patiëntdossier, gebruik maken van vaste teksten, meer informatie vindt u hierover in het hoofdstuk ‘inrichting patiëntendossier’. Klik hiervoor in een leeg tekstvak om de vaste teksten toe te kunnen voegen.

Klinimetrie
Standaard zijn de NRS, de VAS en de PSK voor u klaargezet. De scores worden overgenomen vanuit de intake vragenlijst. Let op: wanneer u in de wachtlijst voor een categorie kiest en deze categorie is gekoppeld aan de klinimetrie preset, dan zal er in de anamnese direct aanvullende klinimetrie getoond worden.

Profiel
In de anamnese heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een profiel. Behandelprofielen worden veelal gebruikt ter bevordering van de uniformiteit van werken binnen een praktijk of keten. Meer informatie hierover in vindt u in het hoofdstuk ‘inrichting patiëntendossier’. In een profiel legt u vast welke onderzoeksplan en zorgplan u wilt gebruiken.

Afronding anamnese
Wanneer u de anamnese afrond heeft u de mogelijkheid om de verwachtingen op te stellen. De verwachtingen worden aan de hand van de volgende componenten opgesteld;
– toolbox (deze vindt u in de persoonlijke instellingen op de startpagina)
– verwacht herstel (in te stellen via configuratie – patiëntendossier – verwacht herstel)
– tekst bij verwacht herstel
– de score bij de PSK

Vul alle gegevens in de anamnese zo volledig mogelijk in.

3.5 Onderzoek

In het onderzoek kunt u een keuze maken uit een onderzoekplan. Onderzoeksplannen worden veelal gebruikt ter bevordering van de uniformiteit van werken binnen een praktijk tevens heeft u de mogelijkheid om subdoelen automatisch te laten genereren. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk ‘inrichting patiëntendossier’.

3.6 Analyse

In de analyse vindt u de fysiotherapeutische werkdiagnose. Deze werkdiagnose is een samenvatting van de eerder ingevulde velden.

3.7 Behandelplan

In het behandelplan heeft u de mogelijkheid om een hoofddoel op de stellen. Dit hoofddoel wordt opgesteld wanneer u op ‘doelen opstellen’ klikt. Het hoofddoel worden vanuit de volgende componenten opgesteld;

 • Toolbox (vanuit de persoonlijke instellingen op de startpagina)
 • PSK/NRS
 • Verwachte duur van behandelepisode (anamnese)

Doelen en verrichtingen
In het behandelplan heeft u de mogelijkheid om uw subdoel af te ronden of aan te passen. Tevens kunt u de behandelafspraken invullen.

Toestemming
Onder toestemming staan een aantal vragen die u uit dient te vragen bij de patiënt.

3.8 Behandeljournaal

Wanneer de behandeling, gepland in de agenda, heeft plaatsgevonden dan wordt er automatisch een behandeljournaal aangemaakt. In dit journaal kunt u de SOEP invullen;
S = subjectief
O = objectief
E = evaluatie
P = plan van aanpak/uitgevoerde verrichtingen

Tevens kunt u vinkje zetten bij afwijking van de richtlijn en hierbij een uitleg geven waarom u wil afwijken.

Let op: wanneer u het behandeljournaal niet invult zal er in de agenda een rode uitroepteken achter de agenda afspraak verschijnen.

Wanneer er in het behandelplan een zorgplan is geselecteerd dan wordt deze weergegeven in het behandeljournaal. Klik in het zorgplan op de rapportages en metingen om deze uit te voeren.

3.9 Klinimetrie

Onder het kopje klinimetrie kunt u metingen en vragenlijsten toevoegen voor de patiënt. Klik op de knop toevoegen om de juiste klinimetrie te kiezen.

Let op: de klinimetrie die onderstreept zijn, zijn gevalideerd door onze productmanager. Het advies is dan ook om deze klinimetrie te kiezen.

Portaal
Wanneer een patiënt beschikt over een patiëntenportaal dan heeft u de mogelijkheid om klinimetrie klaar te zetten in het portaal.

Hiervoor klikt u op het kopje klinimetrie en kiest de juiste meting. Wanneer de meting klaar staat in het overzicht klikt u op blauwe pijltjes achter de meting

Zet een vinkje bij ‘invullen door cliënt’ en klik op verder. De vragenlijst staat nu klaar in het portaal.

3.10 Tussenevaluaties

In de tussenevaluatie heeft u de mogelijkheid om een tussenevaluatie te maken. Tevens heeft u de mogelijkheid om hier nieuwe subdoelen te maken.

In de anamnese kunt u aangeven wanneer de evaluatie plaats dient te vinden. Deze periode kunt u aanpassen onder configuratie – algemeen – omgeving instellingen – patiëntdossier /verslaglegging.

3.11 Eindevaluatie

Het laatste onderdeel in het dossier is de eindevaluatie. In de eindevaluatie doet u een laatste eindmeting en heeft u de mogelijkheid om het dossier af te sluiten.

 • Bij het afsluiten van het dossier dient u een aantal vragen te beantwoorden namelijk;
 • Patiënt geeft toestemming voor CQ deelname;
 • Patiënt wil nieuwsbrief ontvangen.

Aansluitend van de afsluiting kunt u een eindrapportage opstellen.

3.12 Rapportage

Wanneer u een dossier afsluit heeft u de mogelijkheid om een eindrapportage op te stellen.

Middels de groene plus maakt u een rapportage aan. Let op: Er is een standaard set aan rapportages beschikbaar gesteld, teven heeft u de mogelijkheid eigen sjablonen aan te maken. De sjablonen vindt u terug onder Configuratie – PatiëntenDossier – Rapportages. Bij het maken van een sjabloon kunt u gebruik maken van mergecodes. Deze vindt u terug in de Academy met het zoekfilter – mergecodes.

Kies vervolgens de juiste rapportage en vul de juiste gegevens in. Kies voor Zorgmail of voor post/pdf voor het maken van de rapportage en druk op opslaan.

De rapportage kan bekeken worden middels het loepje en definitief gemaakt worden. Middels het kladblokje kunt u de rapportage bewerken. Let op: in een zorgmailrapportage kunt u geen kolommen of plaatjes plakken, deze rapportage wordt verstuurd als platte tekst.

Zorgmail
In FysioOne is er een zorgmailadresboek beschikbaar. De adressen zijn geïmporteerd vanuit Zorgmail en beschikken over zorgmailadressen van artsen en specialisten.

4. PatiëntenDossier overzicht

4.1 Dossieroverzicht

In de werkbalk van FysioOne vindt u onder PatiëntenDossiers een aantal overzichten terug. Met behulp van de benodigde filters creëert u middels deze overzichten inzicht en overzicht van dossiers op zowel therapeut als praktijkniveau. 

Allereerst het dossieroverzicht. Met behulp van het dossieroverzicht krijgt u een beknopt overzicht van het type dossiers binnen de praktijk. Dit helpt u met een snelle zoekfunctie naar een bepaald dossier. Met behulp van filters kunt u selecties maken voor type categorie, kaart en therapeut. Voor therapeut kan er ook gekozen worden om alle therapeuten die uit dienst zijn te tonen in het overzicht. Hiervoor dient u het hokje aan te vinken bij “Therapeuten uit dienst tonen”.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om te filteren op alle dossiers, alle open dossiers, missende dagjournalen, afgesloten dossiers met open items, dossiers met verlopen subdoelen en ten slotte alle afgesloten dossiers. 

4.2 Statusoverzicht

Het statusoverzicht biedt meer informatie over de status van bepaalde type dossiers. Zo is er informatie terug te vinden over de periode dat het dossier in behandeling is, artsen en verwijzers, status dossier en niet te vergeten de dossiervoering en afgenomen klinimetrie. Met behulp van het filter ‘Therapeut’ krijgt u inzicht in de status van dossiers voor op zowel therapeut- als praktijkniveau. Hiervoor dient u het filter op “iedereen” te zetten of een specifieke therapeut te selecteren. 

Dossiervoering
De dossiervoering kan worden getoetst in het statusoverzicht. Afhankelijk van het type richtlijn dat u heeft gekozen in de configuratie van FysioOne, berekent het statusoverzicht de volledigheid van alle dossiers op basis van de daarbij behorende verplichte velden. De verplichte velden vanuit richtlijn dossiervoering 2019 kunt u terugvinden in de FAQ “Wat zijn de verplichte velden vanuit de KNGF richtlijn dossiervoering 2019” op de Academy van SpotOnMedics.

Onderaan het overzicht vindt u bij de kolommen aanmelding, anamnese, onderzoek, analyse en plan een percentage terug. Het percentage toont de volledigheid per onderdeel over alle getoonde dossiers in de selectie van het statusoverzicht. Indien een onderdeel volledig is ingevuld in het dossier wordt er een groen vinkje weergeven in het statusoverzicht. Op deze manier krijgt u op therapeut als praktijkniveau inzicht in de dossiervoering binnen de praktijk. 

Let op! De percentages worden berekend op basis van de gekozen filters in het statusoverzicht. Dit betekent bijvoorbeeld dat het percentage voor de verplichte velden kan afwijken bij alle open dossiers in vergelijking met enkel alle afgesloten dossiers. 

Dataverzameling: klinimetrie 
Naast de dossiervoering wordt er tevens ook gekeken naar de dataverzameling. Het statusoverzicht brengt de afname van de klinimetrie meetinstrumenten NPRS en PSK bij een begin- en eindmeting in kaart. Voor een uitgebreider overzicht van afgenomen klinimetrie meetinstrumenten kunt u het beste gebruik van maken van het klinimetrie overzicht. Voor meer uitleg over het klinimetrie overzicht kunt u hoofdstuk 4.3 “Klinimetrie overzicht” raadplegen.   

Overige termen statusoverzicht
Aan het einde van de tabel van het statusoverzicht staan nog overige termen benoemd, namelijk OT, QC en PF. OT staat voor Overtime, een dossier dat langer open staat dan de startdatum + de verwachte duur. QC geeft aan over een quality check is uitgevoerd. PF staat voor prognostische factoren.

4.3 Klinimetrie overzicht

Indien u geïnteresseerd bent in de afname van een bepaalde klinimetrie meetinstrumenten kunt u gebruik maken van het klinimetrie overzicht. U kunt enerzijds zoeken naar een specifiek meetinstrument door gebruik te maken van het zoekveld. 

Anderzijds kunt u analyseren welke type meetinstrumenten er zijn afgenomen bij een bepaald type patiënt. Beide benaderingen kunnen inzicht geven op zowel therapeut- als praktijkniveau. Hiervoor kunt u gebruik maken van het filter “Therapeut”.

 

4.4 Dagjournalen

Middels het overzicht dagjournalen krijgt u inzicht in alle afspraken en incomplete dagjournalen binnen de praktijk, of specifiek voor een therapeut. Selecteer een gewenste datum en eventueel therapeut en klik op go.

5. Kunt u hulp gebruiken?

5.1 Wij wensen u veel succes toe!

Heeft u vragen?
Indien u vragen heeft over het gebruik van het PatiëntenDossier? Neem dan contact op met onze support professionals en zij staan u graag te woord.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Supportdesk
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

FysioOne PatiëntenDossier

Laatst gewijzigd door: Niels Rientjes op 01-04-2020 - 11:01:01
 • PatiëntenDossier
 • SpotOnMedics FysioOne

Introductie

Als therapeut maakt u het meeste gebruik van het FysioOne PatiëntenDossier. In deze handleiding nemen wij stap voor stap het PatiëntenDossier met u door. Op deze manier kunt u optimaal gebruik maken van alle functionaliteiten en kunt u meer tijd aan de patiënt besteden.

Mochten er naar aanleiding van het lezen van deze handleiding toch nog vragen zijn dan staat onze supportdesk u graag te woord. Onze contactgegevens kunt u onderaan de website vinden.

Inhoudsopgave

1. Welkom in het FysioOne PatiëntenDossier

1.1 Wat kunt u vinden in deze handleiding?

De FysioOne module PatiëntenDossier wordt gebruikt voor de verslaglegging van uw patiënten. De verschillende functionaliteiten en werking hiervan worden in deze module nader toegelicht.

We onderscheiden de volgende functies:

 • PatiëntenDossier openen;
 • Aan de slag;
 • Rapportages;
 • Patiëntenportaal;
 • Inrichting PatiëntenDossier.

2. Patientendossier openen

2.1 PatiëntenDossier benaderen

U kunt het patiëntendossier op verschillende manieren benaderen;

Agenda
Wanneer u de patiënt opzoekt in de agenda dan zult u zien dat er naast de naam een blauw mapje zichtbaar is.

Wanneer u hierop klikt komt u automatisch in het patiëntendossier uit. Let op: wanneer het mapje niet zichtbaar is, dient u ‘dossier informatie niet tonen’ uit te vinken onder uw persoonlijke instellingen via startpagina – persoonlijke instellingen – agenda.

Agenda details
Om de agenda details te benaderen, klikt u op de patiëntenafspraak in de agenda. U komt nu in de agendadetails terecht. Klik vervolgens op het blauwe mapje om het dossier te openen.

Traject
Wanneer u het traject in de patiëntenkaart opent, kunt u op de loep voor het desbetreffende traject klikken. Het juiste traject wordt nu geselecteerd. Klik op het blauw mapje aan het einde van de regel om het dossier te kunnen openen.

Dossiers
Via het hoofdnavigatiemenu PatiëntenDossier – Dossier overzicht heeft u de mogelijkheid om verschillende filters aan te zetten om zo gericht naar een dossier te kunnen zoeken. Klik na het zoeken op de loep onder acties om het desbetreffende dossier te openen.

Status overzicht
Via het hoofdnavigatiemenu PatiëntenDossier – Status overzicht komt u op deze pagina terecht. In het status overzicht heeft u de mogelijkheid om een dossier te bekijken aan de hand van een aantal kolommen. Zo heeft u inzage in het invullen van bijvoorbeeld de anamnese of de tussenevaluatie. Ook hier heeft u de mogelijkheid om een dossier te openen door op de loep onder acties te klikken.

2.2 Trajecten koppelen aan een dossier

Het kan voorkomen dat u meerdere trajecten aan hetzelfde dossier wil koppelen, denk bijvoorbeeld aan een chronisch traject.

Ga voor het koppelen van een traject naar het desbetreffende dossier via de tab dossier in de patiëntenkaart. Klik vervolgens op de basisgegevens in het dossier. Er verschijnt een nieuw scherm waarin u naar beneden kunt scrollen. Vervolgens ziet u de gekoppelde trajecten.

Klik vervolgens op de groene plus om een nieuw traject te koppelen. Alle trajecten die nog niet gekoppeld zijn zullen zichtbaar zijn. Klik op het juiste traject en druk op opslaan. Let op: een traject kan maar aan één dossier gekoppeld zijn. Een traject is te koppelen wanneer onder trajecten een groene plus staat ipv een blauw mapje.

Traject loskoppelen
Voor het loskoppelen van een traject kunt u de basisgegevens op dezelfde wijze benaderen. Weer ziet u uw gekoppelde trajecten, echter klikt u nu niet op de groene plus maar op het rode kruis achter het gekoppelde traject.

U verwijdert geen traject, u koppelt alleen een traject los. Wanneer het traject is losgekoppeld, verschijnt er een groene plus achter het traject in de patiëntenkaart. Klik op de groene plus om een nieuw dossier aan te maken.

3. Aan de slag

3.1 Cockpit

Open het gewenste dossier, onder het dossier verschijnen de onderwerpen die in het dossier doorlopen dienen te worden.

De cockpit geeft u een snelle view van het dossier. Klik op het witte blokje om de gegevens uit te klappen en te bekijken.

3.2 Basisgegevens

Bij de basisgegevens staan de gegevens zoals die bekend zijn in de patiëntkaart.


Onder het kopje basisgegevens staan de gegevens van de patiënt, de gegevens van de coördinerende therapeut, de gegevens van de huisarts en de gegevens van de verwijzer vermeld. Tevens ziet u welke trajecten er gekoppeld zijn.

3.3 Aanmelding & screening

In de omgevingsinstellingen is aan te geven of er al dan niet een apart screeningsmenu geactiveerd moet worden. Als bij binnenkomst “DTF”,  “DTF + Intake/Ond of “Eenmalig fysiotherapeutisch consult” ingevuld wordt, zal er een verkort navigatiemenu verschijnen.

Indien er een indicatie fysiotherapie wordt aangegeven zal de rest van het patiëntendossier uitklappen. Tevens dienen er bij een verwijzing, DTF en DTF + Intake/Ond de screening voor rode vlaggen ingevuld te worden.

Indien er voor de praktijk meerdere specialisatiekaarten zijn geactiveerd zijn deze onder ‘kaart’ voor het specifieke dossier te activeren.

Door middel van tweetal sterretjes ** is aangegeven welke rubrieken verstuurd worden naar de Landelijke Database Fysiotherapie.

Er is een mogelijkheid tot het invullen van een tweede screening. Indien hier geen gebruik van gemaakt wordt in het dossier kan eventueel de sectie ingeklapt worden door middel van de blauwe pijltjes links van de sectietekst ‘extra screening’.

Tevens is het mogelijk om de velden in te spreken. Dit kunt u zien aan de velden waaraan de microfoon is toegevoegd.

3.4 Anamnese

In de anamnese kunt u, evenals op andere plekken in het patiëntdossier, gebruik maken van vaste teksten, meer informatie vindt u hierover in het hoofdstuk ‘inrichting patiëntendossier’. Klik hiervoor in een leeg tekstvak om de vaste teksten toe te kunnen voegen.

Klinimetrie
Standaard zijn de NRS, de VAS en de PSK voor u klaargezet. De scores worden overgenomen vanuit de intake vragenlijst. Let op: wanneer u in de wachtlijst voor een categorie kiest en deze categorie is gekoppeld aan de klinimetrie preset, dan zal er in de anamnese direct aanvullende klinimetrie getoond worden.

Profiel
In de anamnese heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een profiel. Behandelprofielen worden veelal gebruikt ter bevordering van de uniformiteit van werken binnen een praktijk of keten. Meer informatie hierover in vindt u in het hoofdstuk ‘inrichting patiëntendossier’. In een profiel legt u vast welke onderzoeksplan en zorgplan u wilt gebruiken.

Afronding anamnese
Wanneer u de anamnese afrond heeft u de mogelijkheid om de verwachtingen op te stellen. De verwachtingen worden aan de hand van de volgende componenten opgesteld;
– toolbox (deze vindt u in de persoonlijke instellingen op de startpagina)
– verwacht herstel (in te stellen via configuratie – patiëntendossier – verwacht herstel)
– tekst bij verwacht herstel
– de score bij de PSK

Vul alle gegevens in de anamnese zo volledig mogelijk in.

3.5 Onderzoek

In het onderzoek kunt u een keuze maken uit een onderzoekplan. Onderzoeksplannen worden veelal gebruikt ter bevordering van de uniformiteit van werken binnen een praktijk tevens heeft u de mogelijkheid om subdoelen automatisch te laten genereren. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk ‘inrichting patiëntendossier’.

3.6 Analyse

In de analyse vindt u de fysiotherapeutische werkdiagnose. Deze werkdiagnose is een samenvatting van de eerder ingevulde velden.

3.7 Behandelplan

In het behandelplan heeft u de mogelijkheid om een hoofddoel op de stellen. Dit hoofddoel wordt opgesteld wanneer u op ‘doelen opstellen’ klikt. Het hoofddoel worden vanuit de volgende componenten opgesteld;

 • Toolbox (vanuit de persoonlijke instellingen op de startpagina)
 • PSK/NRS
 • Verwachte duur van behandelepisode (anamnese)

Doelen en verrichtingen
In het behandelplan heeft u de mogelijkheid om uw subdoel af te ronden of aan te passen. Tevens kunt u de behandelafspraken invullen.

Toestemming
Onder toestemming staan een aantal vragen die u uit dient te vragen bij de patiënt.

3.8 Behandeljournaal

Wanneer de behandeling, gepland in de agenda, heeft plaatsgevonden dan wordt er automatisch een behandeljournaal aangemaakt. In dit journaal kunt u de SOEP invullen;
S = subjectief
O = objectief
E = evaluatie
P = plan van aanpak/uitgevoerde verrichtingen

Tevens kunt u vinkje zetten bij afwijking van de richtlijn en hierbij een uitleg geven waarom u wil afwijken.

Let op: wanneer u het behandeljournaal niet invult zal er in de agenda een rode uitroepteken achter de agenda afspraak verschijnen.

Wanneer er in het behandelplan een zorgplan is geselecteerd dan wordt deze weergegeven in het behandeljournaal. Klik in het zorgplan op de rapportages en metingen om deze uit te voeren.

3.9 Klinimetrie

Onder het kopje klinimetrie kunt u metingen en vragenlijsten toevoegen voor de patiënt. Klik op de knop toevoegen om de juiste klinimetrie te kiezen.

Let op: de klinimetrie die onderstreept zijn, zijn gevalideerd door onze productmanager. Het advies is dan ook om deze klinimetrie te kiezen.

Portaal
Wanneer een patiënt beschikt over een patiëntenportaal dan heeft u de mogelijkheid om klinimetrie klaar te zetten in het portaal.

Hiervoor klikt u op het kopje klinimetrie en kiest de juiste meting. Wanneer de meting klaar staat in het overzicht klikt u op blauwe pijltjes achter de meting

Zet een vinkje bij ‘invullen door cliënt’ en klik op verder. De vragenlijst staat nu klaar in het portaal.

3.10 Tussenevaluaties

In de tussenevaluatie heeft u de mogelijkheid om een tussenevaluatie te maken. Tevens heeft u de mogelijkheid om hier nieuwe subdoelen te maken.

In de anamnese kunt u aangeven wanneer de evaluatie plaats dient te vinden. Deze periode kunt u aanpassen onder configuratie – algemeen – omgeving instellingen – patiëntdossier /verslaglegging.

3.11 Eindevaluatie

Het laatste onderdeel in het dossier is de eindevaluatie. In de eindevaluatie doet u een laatste eindmeting en heeft u de mogelijkheid om het dossier af te sluiten.

 • Bij het afsluiten van het dossier dient u een aantal vragen te beantwoorden namelijk;
 • Patiënt geeft toestemming voor CQ deelname;
 • Patiënt wil nieuwsbrief ontvangen.

Aansluitend van de afsluiting kunt u een eindrapportage opstellen.

3.12 Rapportage

Wanneer u een dossier afsluit heeft u de mogelijkheid om een eindrapportage op te stellen.

Middels de groene plus maakt u een rapportage aan. Let op: Er is een standaard set aan rapportages beschikbaar gesteld, teven heeft u de mogelijkheid eigen sjablonen aan te maken. De sjablonen vindt u terug onder Configuratie – PatiëntenDossier – Rapportages. Bij het maken van een sjabloon kunt u gebruik maken van mergecodes. Deze vindt u terug in de Academy met het zoekfilter – mergecodes.

Kies vervolgens de juiste rapportage en vul de juiste gegevens in. Kies voor Zorgmail of voor post/pdf voor het maken van de rapportage en druk op opslaan.

De rapportage kan bekeken worden middels het loepje en definitief gemaakt worden. Middels het kladblokje kunt u de rapportage bewerken. Let op: in een zorgmailrapportage kunt u geen kolommen of plaatjes plakken, deze rapportage wordt verstuurd als platte tekst.

Zorgmail
In FysioOne is er een zorgmailadresboek beschikbaar. De adressen zijn geïmporteerd vanuit Zorgmail en beschikken over zorgmailadressen van artsen en specialisten.

4. PatiëntenDossier overzicht

4.1 Dossieroverzicht

In de werkbalk van FysioOne vindt u onder PatiëntenDossiers een aantal overzichten terug. Met behulp van de benodigde filters creëert u middels deze overzichten inzicht en overzicht van dossiers op zowel therapeut als praktijkniveau. 

Allereerst het dossieroverzicht. Met behulp van het dossieroverzicht krijgt u een beknopt overzicht van het type dossiers binnen de praktijk. Dit helpt u met een snelle zoekfunctie naar een bepaald dossier. Met behulp van filters kunt u selecties maken voor type categorie, kaart en therapeut. Voor therapeut kan er ook gekozen worden om alle therapeuten die uit dienst zijn te tonen in het overzicht. Hiervoor dient u het hokje aan te vinken bij “Therapeuten uit dienst tonen”.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om te filteren op alle dossiers, alle open dossiers, missende dagjournalen, afgesloten dossiers met open items, dossiers met verlopen subdoelen en ten slotte alle afgesloten dossiers. 

4.2 Statusoverzicht

Het statusoverzicht biedt meer informatie over de status van bepaalde type dossiers. Zo is er informatie terug te vinden over de periode dat het dossier in behandeling is, artsen en verwijzers, status dossier en niet te vergeten de dossiervoering en afgenomen klinimetrie. Met behulp van het filter ‘Therapeut’ krijgt u inzicht in de status van dossiers voor op zowel therapeut- als praktijkniveau. Hiervoor dient u het filter op “iedereen” te zetten of een specifieke therapeut te selecteren. 

Dossiervoering
De dossiervoering kan worden getoetst in het statusoverzicht. Afhankelijk van het type richtlijn dat u heeft gekozen in de configuratie van FysioOne, berekent het statusoverzicht de volledigheid van alle dossiers op basis van de daarbij behorende verplichte velden. De verplichte velden vanuit richtlijn dossiervoering 2019 kunt u terugvinden in de FAQ “Wat zijn de verplichte velden vanuit de KNGF richtlijn dossiervoering 2019” op de Academy van SpotOnMedics.

Onderaan het overzicht vindt u bij de kolommen aanmelding, anamnese, onderzoek, analyse en plan een percentage terug. Het percentage toont de volledigheid per onderdeel over alle getoonde dossiers in de selectie van het statusoverzicht. Indien een onderdeel volledig is ingevuld in het dossier wordt er een groen vinkje weergeven in het statusoverzicht. Op deze manier krijgt u op therapeut als praktijkniveau inzicht in de dossiervoering binnen de praktijk. 

Let op! De percentages worden berekend op basis van de gekozen filters in het statusoverzicht. Dit betekent bijvoorbeeld dat het percentage voor de verplichte velden kan afwijken bij alle open dossiers in vergelijking met enkel alle afgesloten dossiers. 

Dataverzameling: klinimetrie 
Naast de dossiervoering wordt er tevens ook gekeken naar de dataverzameling. Het statusoverzicht brengt de afname van de klinimetrie meetinstrumenten NPRS en PSK bij een begin- en eindmeting in kaart. Voor een uitgebreider overzicht van afgenomen klinimetrie meetinstrumenten kunt u het beste gebruik van maken van het klinimetrie overzicht. Voor meer uitleg over het klinimetrie overzicht kunt u hoofdstuk 4.3 “Klinimetrie overzicht” raadplegen.   

Overige termen statusoverzicht
Aan het einde van de tabel van het statusoverzicht staan nog overige termen benoemd, namelijk OT, QC en PF. OT staat voor Overtime, een dossier dat langer open staat dan de startdatum + de verwachte duur. QC geeft aan over een quality check is uitgevoerd. PF staat voor prognostische factoren.

4.3 Klinimetrie overzicht

Indien u geïnteresseerd bent in de afname van een bepaalde klinimetrie meetinstrumenten kunt u gebruik maken van het klinimetrie overzicht. U kunt enerzijds zoeken naar een specifiek meetinstrument door gebruik te maken van het zoekveld. 

Anderzijds kunt u analyseren welke type meetinstrumenten er zijn afgenomen bij een bepaald type patiënt. Beide benaderingen kunnen inzicht geven op zowel therapeut- als praktijkniveau. Hiervoor kunt u gebruik maken van het filter “Therapeut”.

 

4.4 Dagjournalen

Middels het overzicht dagjournalen krijgt u inzicht in alle afspraken en incomplete dagjournalen binnen de praktijk, of specifiek voor een therapeut. Selecteer een gewenste datum en eventueel therapeut en klik op go.

5. Kunt u hulp gebruiken?

5.1 Wij wensen u veel succes toe!

Heeft u vragen?
Indien u vragen heeft over het gebruik van het PatiëntenDossier? Neem dan contact op met onze support professionals en zij staan u graag te woord.

Contactgegevens:
SpotOnMedics Supportdesk
T: 088 6600 800
E: support@SpotOnMedics.nl

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht